ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ «ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО» (1 курс)

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ «ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО» (1 курс)

1. Масові джерела – це…

1) комплекси джерел з певної проблеми або періоду історії, які мають суттєві однакові властивості і ознаки;

2) комплекси джерел з різних проблем або періоду історії, які мають суттєві однакові властивості і ознаки;

3) комплекси джерел з певної проблеми або періоду історії, які не мають суттєві однакові властивості і ознаки;

4) комплекси джерел з подібних проблем або періоду історії, які мають різні властивості і ознаки.

2. Яким авторам належали найдавніші карти території сучасної України:

1) грецьким;

2) румунським;

3) римським;

4) грецьким римським.

3. Етнографічні типи поселень:

1) безсистемні;

2) квартальні;

3) вуличні;

4) кругові;

5) квадратні

4. Які серед перерахованих методів відносять до загальних методів джерелознавства:

1) метод джерелознавчої евристики, критики історичного джерела, інтерпретації джерел;

2) історичний, логічний, ретроспективний;

3) ідентифікації та достовірності, наукового аналізу і синтезу.

5. Кого серед названих античних авторів можна вважати «батьком» джерелознавства:

1) Фукідіда;

2) Геродота;

3) Страбона;

4) Лівія

6. Які є види класифікації джерел:

1) загальні, спеціальні;

2) природні, штучні;

3) наукові, тематичні.

7. Яка наука займається питаннями методики архівних пошуків:

1) джерелознавство;

2) документознавство;

3) архівна евристика;

4) історія архівної справи.

8. До нетрадиційних видів етнографічних джерел відносять:

1) літописання;

2) перекази, думи, казки, пісні;

3) одяг, посуд, знаряддя праці.

9. Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне:

1) бронзовий вік є добою первіснообщинного ладу;

2) винайдення лука та стріл було характерно для палеоліту;

3) Мізинська стоянка на Десні, с.Королеве на Закарпатті є пам’ятками людських стоянок мезоліту;

4) перехід від привласнювальних форм господарювання до відтворюваних відбувся у неоліті.

10. Пам’ятками мезоліту в Україні були стоянки:

1) Шан-Коба, Мурзак-Коба, Кодак;

2) Мізинська, Кирилівська, Королеве;

3) Амвросіївна, Врублівецька, Киїк-Коба.

11. Трипільська культура поширилася за часів:

1) палеоліту;

2) мезоліту

3) неоліту;

4) енеоліту.

12. Установіть відповідність між замками та подіями:

А) замок у Свіржі 1. у XVII ст. замок належав графу О. Щетнеру;

Б) замок у місті Жовкла 2. побудований Павлом Щасливим у1594-1606; В) Мукачівський замок 3. княжіння Федора Коріатовича 1393-1414;

Г) замок Любарта 4. знаходиться у місті Луцьк.

13. Укажіть українських діячів у сфері нумізматики:

1) І. Еккел, І. Мадеру;

2) М. Котляр, В. Зварич;

3) В. Щепкін, В. Міллер;

4) І. Каманін, М. Кукушкіна.

Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

А) фалеристика 1. наука про нагороди, яка вивчає історію орденів, медалей, знаків, відзнак;

Б) сфрагістика 2. наука про герби;

В) вексикологія 3. наука про печатки, штампи, тавра, пломби тощо;

Г) геральдика 4. наука про прапори, знамена, хоругви і т.д.

15. Наука що вивчає монети:

1) боністика;

2) дипломатика;

3) неографія;

4) нумізматика.

Допишіть речення.

Речові джерела це –_________________________________________ (пам’ятки матеріальної культури)

17. Перша філігрань з’явилася в:

1) Італія, 1429 р.;

2) Італія, 1282 р.;

3) Франція, 1234 р.;

4) Франція, 1430 р.

17. На українських землях водяні знаки почали наносити на папері з:

1) ХІІ ст.;

2) ХІІІ ст.;

3) ХІV ст.;

4) ХІХ ст.

18. Укажіть діячів що досліджували філіграні:

1) І. Каманін, О. Витвицька;

2) М. Котляр, В. Зварич;

3) С. Шуст, В. Міллер;

4) О. Лазаревський, В. Щепкін.

Допишіть речення.

Фотодокументи це –________________________________

(звукові пам’ятки історії)

20. У 1877 р. американськи й учений Едісон винайшов:

1) кінематограф;

2) фотоапарат;

3) фонограф;

4) телевізор.

Установіть відповідність між винахідниками та їхніми винаходами.

А) Едісон у 1877р.; 1. кінематограф;

Б) Дагер у 1839; 2. зробив перший знімок;

В) Люм’єр у 1895 ; 3. фонограф.

22. Визначте, хто є авторами перелічених творів:

А) «Слово про закон і благодать» 1. Володимир Мономах;

Б) «Повчання дітям» 2. Нестор;

В) «Житіє Бориса і Гліба» 3. Іларіон;

Г) «Повість минулих літ» 4. Феодосій.

23. Установіть відповідність між творами та датами їх написання:

А) «Слово о полку Ігоревім» 1.1556-1561 рр.

Б) «Пересопницьке Євангеліє» 2. 1581 р.

В) «Остромирове Євангеліє» 3. 1056-1057 рр.

Г) «Острозька Біблія» 4. 1185 р.

24. Укажіть твори що належать до ХІ ст.:

1) «Остромирове Євангеліє»;

2) «Євангеліє Архангельське»;

3) «Пересопницьке Євангеліє»;

4) «Ізборник»;

5) Київський літопис.

25. З кількох частин складається Іпатіївський список:

1) 1;

2) 3;

3) 4;

3) 5.

Скіліки авторів-укладачів працювало над Галицько-Волинським літописом.

1) 8;

2) 5;

3) 6;

4) 7.

27. Установіть відповідність:

А) Литовські 1. Іпатієський, Лаврентієвський, Радзивілівський літописи;

Б) Руські 2. Супральський, Биховця, Баркулабівський літописи;

В) Козацькі 3. Густинський, Величка, Самовидця літописи.

28. Хутір – це :

1) найдавніший тип соціального поселення на українських землях;

2) поселення, що виникло внаслідок вільної займанщини;

3) не поселення, засноване іноземцями, зазвичай іммігрантами на певних державою визначених правах і приписах;

4) індивідуальне або групове поселення на певній відстані від міста чи села.

29. Топоніми – це :

1) назви народностей;

2) назви поселень;

3) назви водяних об’єктів;

4) імена істот.

30. Коли і де вперше вжито слово „оукраїна“ ?

1) у Київському літописі, 1187 роком;

2) у Галицько – Волинському літописі, 1235 роком;

3) у Галицько – Волинському літописі, 1289 роком;

4) у Київському літописі, 1178 роком. )

31. Фонограф було винайдено :

1) на початку XIX століття;

2) в другій половині XIX століття;

3) на початку XX століття;

4) в другій половині XX століття.

32. Який твір виступає протографом до Іпатіївського і Лаврентіївського літописів?

1) «Повість минулих літ»;

2) Галицько-Волинський літопис;

3) Ізборник Святослава 1076 року;

4) «Слово о полку Ігоревім 1185 року.

Які античні автори залишили відомості у своїх творах про українські землі?

 

1) Геродот;

2) Лев Діакон;

3) Йордан;

4) Прокопій з Кессарії;

5) Страбон;

6) Костянтин Багрянородний.

Джерела яких археологічних культур знаходять археологи на території сучасної України?

1) лужицької;

2) трипільської;

3) азільської;

4) черняхівської;

5) буго-дністровської;

6) унетицької.

Які замки знаходяться в Львівської області?

1) Дубенський замок;

2) Свірзький замок;

3) Золочівський замок;

4) Олеський замок;

5) Збаразький замок.

Яку картину можна віднести до типу народних?

1) картина «Запорожці пишуть листа турецькому султану»;

2) картина «Козак Мамай»;

3) копія портрету Івана Підкови з XVI ст.

37. Гідроніми – це:

1) назви поселень;

2) імена людей;

3) назви спільноти;

4) назви водних об’єктів;

5) назви болотистих місцевостей.

У якому році був споруджений Софіївський собор?

1) 1032 р.;

2) 1157 р.;

3) 1037 р.;

4) 1070 р.

Поставте у правильній послідовності Давньоруські літописи.

1) «Київський літопис»;

2) «Повість минулих літ»;

3) «Галицько-Волинський літопис».

Що таке теорія джерелознавства?

1) це безпосередній пошук виявлення і вивчення конкретних груп джерел з метою вивчення інформативної цінності,а також практичне використання її в історичних дослідженнях;

2) сукупність систематизованих узагальнюючих знань про предмет,об'єкт,завдання,методологічні принципи,структуру та місце в історичній науці.

41. Що таке макроструктура?

1) внутрішня будова самого джерелознавства його системні якості;

2) сукупнічть усталених зв'язків компонентів об'єкта, що забезпечують його цілісність,а також основні властивості які виявляються в умовах різноманітних зовнішніх та внутрішніх змін;

3) взаємозв'язок джерелознавства з іншими структурами та науками, його місце серед наукових знань.

Вкажіть спеціалістів у галузі нумізматики.

1) Котляр.

2) Зварич.

3) Витвицька.

4) Шуст.

5) Мацюк.

6) Рудкович.

Що вивчає наука Іконографія?

1) вивчає засоби і методи визначення достовірності зображень,датування явищ, характер культурної побутової та політичної інформації які дають ці зображення;

2) вивчає походження історичних джерел,теорію і методику їхнього використання в історичних дослідженнях,склад,структуру й функціонування джерельної бази історичної науки;

3) вивчає науку,що розробляє теорію та методику публікації джерел.

44. Перший знімок у 1839 зробив…

1) Едісон;

2) Дагер;

3) Рафаель Санті.

Який із названих вчених винайшов фонограф?

1) Ранке;

2) Дагер;

3) Едісон.

Який український вчений розробив найбільш обґрунтовану структуру джерелознавства?

1) М. Варшавчик;

2) С. Шмідт;

3) І. Крип'якевич;

4) В. Сергієвич.

До якого жанру відносяться билини?

1) календарно-обрядові;

2) історичні пісні;

3) ліричні пісні;

4) жартівливі пісні.

Який найбільший за обсягом(4 томи) і найбагатший за джерельною базою є літопис, що перебував у генеральній Військовій канцелярії?

1) Самовидця;

2) Г. Граб’янки;

3) Самійла Величка;

4) Іпатіївський.

Яка наука вивчає печатки?

1) медальєрика;

2) нумізматика;

3) сфрагістика;

4) геральдика.

74. Функція, яка полягає в розробці методів аналізу історичних джерел, виявлення в них необхідної інформації, перевірки її достовірності:

1) прогностична;

2) аналітична;

3) евристична;

4) пізнавальна.

Археографія розробляє..

1) Теорію та методику розпізнання джерел;

2) Теорію та методику пулікації джерел;

3) Теорію та методику критики джнрнл.

Питаннями методики архівних пошуків займається..

1) Архівістика;

2) Архівна евристика;

3) Архівна документалістика.

117. Логічний аспект джерелознавства включає:

1) Теорію джерелознавства;

2) Критику джерелознавства;

3) Методологію джерелознавства;

4) Пошук джерел;

5) Методику джерелознавства;

6) Практику джерелознавства;

7) Джерелознавчий аналіз.

119.Основною ознакою історичного джерела є:

1) Його здатність відображати реальні історичні події , явища, процеси:

2) Його матеріальна цінність;

3) Йогго період існування.

120.Герменевтика – це…

1) Мистецтво написання тексту;

2) Мистецтво тлумачення тексту;

3) Мистецтво переказу тексту.

Етнонім – це..

1) Народоназва;

2) Частина того чи іншого нетносу;

3) Приналежність до певного етносу.

154.Субетнонім – це:

1) Історико – культурна спільність у межах одного етносу;

2) Історико – культурна спільність у межах різних етносів;

3) Етнонім схожих народів.

155.Самоназви визначаються як…

1) Субетноніми;

2) Аллоетноніми;

3) Автоетноніми.

156.Встановити відповідність:

1) Гідроніми;

2) Топоніми;

3) Антропоніми.

A. Назви поселень;

B. Назви водойм;

C. Імена людей.

157.Епіграфи на честь окремих осіб чи видатних подій називали:

1) Дикретами;

2) Грамотами

3)Укази.

158.Значний внесок у дослідження берестяного письма зробив:

1) В. Січинський;

2) І. Свєшніков;

3) М. Грушевський.

159.Встановити відповідність:

a) Прокопій;

b) Маврикій;

c) Фотій;

d) Лев Діакон

A. «Історія в десяти книгах» періоду 959–976 рр.

B. «Історія війни з готами»

C. Бесіди і послання з другої половини ІХ ст.

D. « Стратегікон»

Фонодокументи – це

1) магнітні плівки;

2) звукові пам’ятки історії;

3) картини на певному фоні.

203. Наука, яка вивчає історію виникнення та розвитку етносів, народів, націй, їх духовні цінності, народну творчість називається:

1) етнологія;

2) історіографія;

3) лінгвістика.

204. Найдавнішим типом соціального поселення на Україні є:

1) містечка; 2) села; 3) хутори.

Часописи – це

1) щоденні і місячні видання;

2) квартальні і місячні видання;

3) тижневі і двотижневі видання.

212. Поставте відповідність між роками та літописами:

1. Галицько-Волинський а) закінчений у 1710 році

2. Київський б) 1118–1198 роки

3. Літопис Григорія Граб’янки в) друга половина ХІІІ століття

 

213. Хто, на думку багатьох вчених, є автором «Літопису Самовидця»:

1) полковник Я. Козельський;

2) бунчуковий товариш П. Іскрицький;

3) козацький старшина Р. Ракушка-Романовський;

4) Феодосій Сафонович.

214. Які замки складають «Золоту підкову Львівщини»:

1) Підгорецький;

2) Олеський;

3) Свіржський;

4) Золочівський.

215. Ким і коли було винайдено кінематограф:

1) О. Люм’єром, 1895 р.;

2) А. Едісоном, 1877 р.;

3) П. Шевальє, 1897 р.;

4) Жак Буше де Пертом, 1893 р.

216. Періодика з грецької означає:

1) кружний шлях, обертання;

2) журнали;

3) видання;

4) світогляд.

217. Головний спеціалізований центр збереження кінофотофонодокументів – Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного заснований у:

1) 1931 р.;

2) 1934 р.;

3) 1932 р.

218. Що належить до джерел особового походження:

1) спогади, щоденники, епістолярій;

2) мемуари, прозові твори, віршовані твори;

3) життєписи, статистичні джерела, топонімічні джерела.

219. Топоніми – це:

1) наука про мови народів;

2) народоназва;

3) географічні назви.

220. Гравюра – це:

1) написи і малюнки різного змісту, зроблені гострими предметами;

2) вид графіки, спосіб розмножування малюнка за допомогою друкарської форми з дерева, металу чи каменю;

3) вид станкового живопису.

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ «ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО» (1 курс)

1. Масові джерела – це…

1) комплекси джерел з певної проблеми або періоду історії, які мають суттєві однакові властивості і ознаки;

2) комплекси джерел з різних проблем або періоду історії, які мають суттєві однакові властивості і ознаки;

3) комплекси джерел з певної проблеми або періоду історії, які не мають суттєві однакові властивості і ознаки;

4) комплекси джерел з подібних проблем або періоду історії, які мають різні властивості і ознаки.

2. Яким авторам належали найдавніші карти території сучасної України:

1) грецьким;

2) румунським;

3) римським;

4) грецьким римським.

3. Етнографічні типи поселень:

1) безсистемні;

2) квартальні;

3) вуличні;

4) кругові;

5) квадратні

4. Які серед перерахованих методів відносять до загальних методів джерелознавства:

1) метод джерелознавчої евристики, критики історичного джерела, інтерпретації джерел;

2) історичний, логічний, ретроспективний;

3) ідентифікації та достовірності, наукового аналізу і синтезу.

5. Кого серед названих античних авторів можна вважати «батьком» джерелознавства:

1) Фукідіда;

2) Геродота;

3) Страбона;

4) Лівія

6. Які є види класифікації джерел:

1) загальні, спеціальні;

2) природні, штучні;

3) наукові, тематичні.

7. Яка наука займається питаннями методики архівних пошуків:

1) джерелознавство;

2) документознавство;

3) архівна евристика;

4) історія архівної справи.

8. До нетрадиційних видів етнографічних джерел відносять:

1) літописання;

2) перекази, думи, казки, пісні;

3) одяг, посуд, знаряддя праці.

9. Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне:

1) бронзовий вік є добою первіснообщинного ладу;

2) винайдення лука та стріл було характерно для палеоліту;

3) Мізинська стоянка на Десні, с.Королеве на Закарпатті є пам’ятками людських стоянок мезоліту;

4) перехід від привласнювальних форм господарювання до відтворюваних відбувся у неоліті.

10. Пам’ятками мезоліту в Україні були стоянки:

1) Шан-Коба, Мурзак-Коба, Кодак;

2) Мізинська, Кирилівська, Королеве;

3) Амвросіївна, Врублівецька, Киїк-Коба.

11. Трипільська культура поширилася за часів:

1) палеоліту;

2) мезоліту

3) неоліту;

4) енеоліту.

12. Установіть відповідність між замками та подіями:

А) замок у Свіржі 1. у XVII ст. замок належав графу О. Щетнеру;

Б) замок у місті Жовкла 2. побудований Павлом Щасливим у1594-1606; В) Мукачівський замок 3. княжіння Федора Коріатовича 1393-1414;

Г) замок Любарта 4. знаходиться у місті Луцьк.

13. Укажіть українських діячів у сфері нумізматики:

1) І. Еккел, І. Мадеру;

2) М. Котляр, В. Зварич;

3) В. Щепкін, В. Міллер;

4) І. Каманін, М. Кукушкіна.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти