ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Хто вважав що найголовнішим джерелом Руської Правди було місцеве звичаєве право?

1) М. Грушевський;

2) М. Костомаров;

3) К. Левицький.

162.Вказати джерелознавчі особливості творів іноземців, які писали про Україну:

1) Мали допоміжне значення;

2) Були основними;

3) Вирізнялися науковою достовірністю;

4) Не вирізнялися науковою достовірністю;

5) Мали мемуарний характер;

6)Писалися переважно у легендах.

163. Встановити відповідність:

1) Кантарині;

2) Гемберині;

3) Блез – де – віженер;

4) Еріх Лясота;

A. «Щоденник»;

B. «Опис королівства польського»;

C. Описи Луцька, Житомира, Києва;

D.Характеристика українських козаків.

164.Агіографічна література – це:

1) Розповіді про життя святих;

2) Розповіді про великих людей;

3) Синонім до полемічної літератури.

165.Збірники житій святих дістали назву:

1) Апокрифи;

2) Патерики;

3)Біблії.

166.Характерною рисою патериків було те що…

1) Вони належали до найчитабельніших книг;

2) Розповідали біблійські сюжети;

3) Належали до періодичних видань.

167.Особливості мемуарів:

1) Створюються безпосередньо відразу після певних подій;

2) Вимагають до себе критичного ставлення;

3) Зберігається інформація про події та об'єкти, якої нема в інших джерелах;

4) Створюються через деякий проміжок часу після події;

5) Не містять інформації про особисті стосунки.

Назвати жанрові підвиди мемуарів.

1) спогади;

2) автобіографії;

3) щоденники;

4) листи;

5) літературні записи.

169.Встановити відповідність:

1) Визнання автономії;

2) «Крок назад»

3) Створення УНР.

4) Визнання незалежності.

A. 1 універсал;

B. 3 універсал;

C. 4 універсал;

D.2 універсал.

170.Закон Чехословацької республіки про Конституцію Карпатської України:

1) 22 листопада 1938 р

2) 22 листопада 1939 р.

3) 22 липня 1938 р

4)22 липня 1939 р.

171.Першими актовими документами які мали утвердити « владу рад»:

1) Положення;

2) Декрети;

3) Закони.

172.Перша п'ятирічка:

1) Жовтень 1928 р. – вересень 1933р.

2) Жовтень 1930 р. – вересень 1935 р.

3) Листопад 1928 р. – грудень 1933 р.

173.Ініціатором «перебудови» був:

1) Хрущов;

2) Брежнєв;

3) Горбачов.

174.Закон « Про мови»

1) 1990 р.

2) 1991 р.

3) 1989 р.

175.Поштовхом до проголошення незалежності стала подія:

1) Спроба державного перевороту в Москві 19 серпня 1991 р.

2) « Живий ланцюг» 1990 р.

3) Мітинг киян у серпні 1991 р.

176.Референдум був проведений:

1) 16 липня 1991 р.

2) 1 грудня 1991 р.

3)24 серпня 1991р.

177.Конституція України складається з:

1) 15 розділів160 статей.

2) 14 розділів 160 статей.

3)15 розділів 161 стаття.

178.До пареміографії відносять:

1) Приказки і прислів'я, загадки, прикмети…

2) Замовляння, ворожіння;

3) Пісні, думи, балади.

179. Який видатний історик, етнограф, знавець старовини став ініціатором створення у Києві Археологічної комісії для збирання і вивчення старожитностей?

1) М. Погодін;

2) В. Соловйов;

3) М. Максимович;

4) В. Іконников.

180. М. Грушевський був головою:

1) Наукового товариства ім. Т. Шевченка;

2) Української Академії наук;

3) Інституту історії Академії наук;

4) Київського університету.

У якій монографії визначний історик-джерелознавець В. Іконников розглянув проблеми джерелознавчої критики?

1) «Історичні джерела та їх використання»;

2) «Скептична школа в російській історіографії та її противники»;

3) «Питання джерелознавства»;

4) «Джерелознавство та історіографія».

Який вид писемних джерел посідає головне місце в джерельній базі новітньої історії України?

1) офіційні ділові папери;

2) сучасна художня література;

3) результати виборів;

4) періодичні видання;

5) збірники наукових досліджень.

183. Джерела, які зберігають історичну інформацію про минуле у предметній формі називаються:

1) лінгвістичними;

2) речовими;

3) усними.

184. До нумізматичних джерел відносять:

1) портретні зображення;

2) літописи;

3) монети;

4) прозові усні джерела.

185. До народних творів відносять:

1) казки та перекази;

2) легенди;

3) літописи;

4) оповідання.

До якого періоду відносять появу найдавніших зображальних джерел?

1) палеоліт;

2) неоліт;

3) мезоліт;

4) енеоліт.

187. Одним з перших, хто порушив питання про необхідність вивчення книжкової мініатюри був:

а) Айциховський;

б) Федорович;

в) Ляшенко;

г) Нарбут.

188. Важливими джерелами для вивчення культури первісного суспільства є:

1) етнографічні матеріали;

2) археологічні матеріали;

3) антропологічні матеріали;

4) фольклорні пам’ятки.

189. Характерні особливості першого періоду первіснообщинного ладу:

1) поступова еволюція людини;

2) привласнення готових продуктів природи;

3) створення найпростіших знарядь праці;

4) зародження традицій.

190. Однією з класифікацій зображальних джерел є:

а) класифікація за способом створення джерела;

б) за способом використання;

в) за розміром.

191. До різновидів найдавніших писемних джерел відносять:

1) актові документи;

2) літописи та хронічки;

3) перекази та легенди;

4) фотодокументи.

192. Спец. історичні науки, що вивчають речові символи, якими користувалися в минулому і користуються тепер (племена, роди, організації):

1) геральдика, вексилологія, фалеристика, медальєрика, сфрагістика;

2) геральдика, фалеристика, медальєрика, нумізматика, палеографія;

3) фалеристика, медальєрика, нумізматика, сфрагістика, філігранологія.

Що являють собою нумізматичні джерела?

1) знаки; 2) монети; 3) паперові гроші.

Де вперше нанесено на папір візерунок-філігрань?

1) Австрія;

2) Італія;

3) Росія.

Що застосовували при намалюванні портрету?

1) емаль, гуаш, крейду;

2) гуаш, віск, акварель;

3) емаль, гуаш, акварель.

Які портретні зображення на фресках Софії Київської?

1) Діва Марія з Ісусом Христом;

2) портрет сім’ї Ярослава Мудрого;

3) князь Володимир з церквою на руках.

Який графік написав більшість пізніх портретів Богдана Хмельницького?

1) Абрагам ван Вестерфельд;

2) Тарас Шевченко;

3) Вільгельм Гондіус.

198.Серед народних картин загальновизначним лідером у плані популярності вважалася картина:

1) «Дніпро»;

2) «Козак Мамай»;

3) «Село».

199.Виберіть основні різновиди картографічних джерел:

1) історичні, географічні карти, картографічні схеми;

2) картографічні зображення, монастирські карти,історичні карти;

3) історичні, географічні карти, картини.

Хто зробив перший знімок і у якому році?

1) Томас Едісон у 1840; 2) Дагер у 1839; 3) Галілео Галілей у 1850.

Коли було освоєне звукове кіно?

1) 20-их роках ХХ ст.;

2) 40-их роках ХХ ст.;

3) 30-их роках ХХ ст. міжвоєнний період.

Фонодокументи – це

1) магнітні плівки;

2) звукові пам’ятки історії;

3) картини на певному фоні.

203. Наука, яка вивчає історію виникнення та розвитку етносів, народів, націй, їх духовні цінності, народну творчість називається:

1) етнологія;

2) історіографія;

3) лінгвістика.

204. Найдавнішим типом соціального поселення на Україні є:

1) містечка; 2) села; 3) хутори.

Що вивчають речові етнографічні джерела?

1) поселення, знаряддя праці, засоби транспорту, різновид одягу;

2) засоби транспорту, поселення, засоби письма, книгодрукування;

3) знаряддя праці, засоби транспорту, різновид одягу, звичаї та традиції.

206. З’єднайте правильні твердження:

1. Слобода а) поселення засноване іноземцями.

2. Колонія б) поселення, що виникло внаслідок вільної займанщини.

3. Хутір в) індивідуальне чи групове поселення на певній відстані від міста чи села.

207. Наука про мови народів, лексику мов:

1) топоніміка; 2) синтаксис; 3) лінгвістика.

208. Етнонім – це:

1) народоназва;

2) власна назва;

3) національна назва.

209. Слово гідронім пов’язане з:

1) землею;

2) народом;

3) водою.

210. Чисельність населення, його зайнятість, майновий стан, вік, національність, розселення за регіонами, народжуваність, смертність вивчає і встановлює:

1) народознавство;

2) статистика;

3) документалістика.

Часописи – це

1) щоденні і місячні видання;

2) квартальні і місячні видання;

3) тижневі і двотижневі видання.

212. Поставте відповідність між роками та літописами:

1. Галицько-Волинський а) закінчений у 1710 році

2. Київський б) 1118–1198 роки

3. Літопис Григорія Граб’янки в) друга половина ХІІІ століття

 

213. Хто, на думку багатьох вчених, є автором «Літопису Самовидця»:

1) полковник Я. Козельський;

2) бунчуковий товариш П. Іскрицький;

3) козацький старшина Р. Ракушка-Романовський;

4) Феодосій Сафонович.

214. Які замки складають «Золоту підкову Львівщини»:

1) Підгорецький;

2) Олеський;

3) Свіржський;

4) Золочівський.

215. Ким і коли було винайдено кінематограф:

1) О. Люм’єром, 1895 р.;

2) А. Едісоном, 1877 р.;

3) П. Шевальє, 1897 р.;

4) Жак Буше де Пертом, 1893 р.

216. Періодика з грецької означає:

1) кружний шлях, обертання;

2) журнали;

3) видання;

4) світогляд.

217. Головний спеціалізований центр збереження кінофотофонодокументів – Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного заснований у:

1) 1931 р.;

2) 1934 р.;

3) 1932 р.

218. Що належить до джерел особового походження:

1) спогади, щоденники, епістолярій;

2) мемуари, прозові твори, віршовані твори;

3) життєписи, статистичні джерела, топонімічні джерела.

219. Топоніми – це:

1) наука про мови народів;

2) народоназва;

3) географічні назви.

220. Гравюра – це:

1) написи і малюнки різного змісту, зроблені гострими предметами;

2) вид графіки, спосіб розмножування малюнка за допомогою друкарської форми з дерева, металу чи каменю;

3) вид станкового живопису.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти