ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Державний класифікатор управлінської документації.

Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД) є складовою частиною державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації.

ДКУД розроблено у зв'язку із змінами у складі та змісті організаційно-розпорядчої, первинно-облікової, банківської та звітно-статистичної документації внаслідок реорганізації системи державного управління в Україні.

ДКУД є номенклатурним переліком назв уніфікованих форм документів (УФД) з унікальними кодовими позначеннями.

ДКУД використовується під час збирання та оброблення документів за відповідними уніфікованими формами усіма органами державного і господарського управління та підвідомчими підприємствами й організаціями в процесі виконання відповідних управлінських функцій згідно з чинним законодавством.

Класифікатор орієнтовано на однозначне визначення (ідентифікацію) УФД, їх облік та систематизацію, контроль складу та змісту УФД у кожному класі документації, організацію ведення відповідних класів документації, забезпечення автоматизованого пошуку потрібних УФД. Кожному класу документації відповідає певна уніфікована система документації (УСД).

Об'єктом класифікації є безпосередньо УФД, які використовуються під час виконання управлінських функцій згідно з чинним законодавством.

ДКУД орієнтовано на забезпечення оброблення інформації із застосуванням засобів комп'ютерної техніки та прогресивних інформаційних технологій.

ДКУД містить такі класи:

1) організаційно-розпорядча документація (код 02);

2) первинно-облікова документація (код 03);

3) банківська документація (код 04);

4) фінансова документація (код 05);

5) звітно-статистична документація (код 06);

6) планова документація (код 07);

7) ресурсна документація (код 08);

8) торговельна документація (код 09);

9) зовнішньоторговельна документація (код 10);

10) цінова документація (код 13);

11) документація з праці, соціальних питань і соціального захисту населення (код 15);

12) документація з побутового обслуговування населення (код 17);

13) бухгалтерсько-облікова документація (код 18);

14) документація з Пенсійного фонду (код 20);

15) словниково-довідкова документація (код 21).

Ідентифікація УФД здійснюється через ієрархічну класифікацію з трьома ступенями. Кодове позначення складається з семи цифрових десяткових знаків (рисунок 1).

ХХ ХХ ХХХ

---- ---- -----

Клас форми ----------------- | |

Підклас форми ---------------------- |

Реєстраційний комер форми ---------------------------

Рисунок 1 - Структура кодового позначення УФД

У кодовому позначенні УФД відображено: перший та другий знаки (клас) - належність УФД до відповідної УСД; третій та четвертий знаки (підклас) - належність УФД у межах класу до відповідного підкласу; п'ятий, шостий і сьомий знаки - реєстраційний номер УФД підкласу.

Ведення ДКУД здійснює Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки Національного агентства з питань інформатизації при Президентові України. Актуалізація ДКУД здійснюється один раз на рік.

Із введенням в дію державного класифікатора управлінської документації нової редакції припиняється чинність ДК 010-96.

 

41. Міжнародні організації. ІСО 15489-2001 "Інформація та документація. Управління документацією".

Міжнародний стандарт ISO стосується всіх документів, які державна чи приватна організація створює або отримує в процесі своєї діяльності. Він описує процеси, методи і процедури, яких слід дотримуватися, щоб досягти належної організації роботи з документами. До управління документацією в організації стандартом також віднесено:

1) визначення політики і стандартів;

2) розподіл відповідальності та повноважень;

3) установлення та опублікування процедур і керівних вказівок;

4) надавання різних послуг, пов’язаних з управлінням та використанням документації;

5) проектування, упровадження та адміністрування спеціалізованих систем управління документацією;

6) інтегрування управління документацією в управлінські системи та

процеси .

Відповідно до вимог стандарту ISO 15489-2001, обов’язки та права в

галузі управління документацією розподіляються між всіма співробітниками,

для яких створення документів є частиною їх праці, і відображаються у

відповідних посадових інструкціях. Найважливішою метою визначення

відповідальності, повноважень та взаємин у сфері роботи з документацією є

створення і збереження системи правил щодо управління документами, яка б ураховувала не тільки внутрішні вимоги, але й вимоги зовнішніх зацікавлених осіб/

 

Управління документацією в різних країнах.

 

У більшості розвинених країн основні функції управління документацією виконують відповідні державні органи. Зазвичай управління документацією адміністративного характеру тісно пов’язане з архівними службами.

У США управління документацією виникло в 1930-1940-х рр. як реакція на зростання обсягів потоків службових документів. Цією проблемою став опікуватись Національний архів США, який 1934 р. розробив принципи та методи роботи з документами для всіх федеральних відомств. НА його базі було організовано відділ управління документацією.

У 190 р. в США було прийнято закон про управління федеральними документами, в 1980 р. – федеральний закон «Про скорочення обсягів роботи з документами». Відповідно до закону 1984 р. було сформоване федеральне відомство під назвою «Національний архів та управління документацією». Зараз у системі Національного архіву США функціонує спеціальний підрозділ, відповідальний за вирішення питань управління документацією. Більшість законодавчих актів країни сьогодні пов’язані з електронним документуванням та документообігом. Так, у 2000 р. був прийнятий закон «Про сприяння користуванню електронними документами та підписами в торгівлі між штатами і зовнішній торгівлі».

У США також створено «Асоціацію управляючих документацією та адміністраторів» (1975 р.), яка проводить конференції, розробляє стандарти з профільної тематики, зокрема на форми документів, технологічні операції тощо. У межах Асоціації функціонує Інститут дипломованих управляючих документацією.

Проблеми управління документацією в різних країнах відзначаються типовістю. Останнім часом управління документацією здебільшого пов’язується з управлінням інформацією. Найбільша кількість законів у цій сфері прийнята в країнах із високим рівнем розвитку економіки (США, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Австралія). Ці акти встановлюють правові норми створення та функціонування різних видів документації (банківської, фінансової, комерційної, зовнішньоторговельної), а також регламентують питання обігу електронних документів.

Правові норми, що стосуються організації загального діловодства, як правило, є складовою різних законів або державних програм, а також національних стандартів. Зокрема, в Німеччині у с1995 р. уряд схвалив єдину систему діловодства в межах Закону про загальні правила роботи федеральних міністерств. У Великобританії норми загального діловодства відображено у Земельному кодексі та урядовій програмі з управління документацією.

Підготовка фахівців з управління документацією (переважно разом із здобуттям кваліфікації архівіста) у вищих навчальних закладах США, Канади, Австралії, країн Західної Європи здійснюється як складова різних напрямків навчання. Найчастіше така освіта здобувається в межах спеціальності «Бібліотечна та інформаційна наука».

Управління документацією в Російській Федерації є новим напрямом наукових досліджень. Як правило, його пов’язують із теорію і практикою діловодства, а також із традиційним документознавство. З іншого боку, управління документацією розглядається в контексті загальної системи управління інформацією в установі. В Росії зарубіжний досвід організації управління документацією намагаються застосувати при розробленні уніфікованих систем документації ,моделювання технологічних процесів зі службовими документами.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти