ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Проста інверсія після pourauoi не вживається.

Запитання до обставини способу дії:

- Comment dessine Marthe ?

- Comment Marthe dessine-elle ?

- Comment est-ce que Marthe dessine ?

- Pas mal.

 

Запитання до обставини міри і кількості:

- Combien coûte cet ordinateur ?

- Combien cet ordinateur coûte-t-il?

- Combien est-ce que cet ordinateur coûte?

- Mille dollards.

 

Завдання для самоконтролю:

1. Які речення бувають за своєю структурою?

2. Які речення бувають за метою висловлювання?

3. Назвіть головні члени речення.

4. Якими частинами мови виражається підмет?

5. Які можуть бути присудки?

6. Що включає іменна група?

7. Що включає дієслівна група?

8. Назвіть типи простих речень.

9. Розкажіть про порядок слів у розповідному реченні.

10. Що ви знаєте про загальне запитання? Якими способами його можна поставити?

11. За допомогою яких засобів ставляться запитання до підмета?

12. За допомогою яких засобів ставляться запитання до прямого додатка?

13. За допомогою яких засобів ставляться запитання до непрямого додатка?

14. За допомогою яких засобів ставляться запитання до обставин?

Виконайте вправи.

Вправа1.Визначте виділені члени речення.

А – підмет

В – простий дієслівний присудок

С – складний дієслівний присудок

D - іменний присудок

Е – іменна частина присудка

1. Je veux partir pour Cannes. 2. Sébastuin est bien compétent. 3. Ils se sont mariés. 4. Il est arrivé un malheure. 5. Claire est ménagère. 6. Le riz doit cuir vingt minutes. 7. Il deviendra diplomate. 8. Deux et deux font quatre. 9. Vouloir, c’est pouvoir. 10. Ils vont revenir.

Вправа 2.Визначте роль, яку відіграють в реченні виділені слова.

 

A – прямий додаток

B – непрямий додаток

C – додаток пасиву

D – додаток безособового дієслова

E – обставина

F – означення

G – звертання

Je vais au cinéma avec Edith.

1. Il y a un problème à résoudre.

2. On reverra la question.

3. Je t’ai cherché partout.

4. C’est organisé par notre agence.

5. Bonjour, mes amis.

6. C’est une ville tranquille.

7. Il est venu deux patients.

8. Je le demande par curiosité.

10.Qui a lu ce journal ?

Контрольна вправа. Складіть речення.(Вправа оцінюється в 4 бали; 0,27 – за кожну правильну відповідь).

1. le contraire – dire – peux – tu.

2. est – Jacqueline – n’ – dynamique – pas – très.

3. les – entend – elle – chanter.

4. pour – est – c’ – moi – dur.

5. longtemps – vivaient – à Paris – ils – depuis.

6. mal – les – avez – vous – compris.

7. enfant – très – sa – vite – un groupe d’ – va – à – rencontre.

8. le poste – je – suis – devant – assis – de – me – télé.

9. tout – conseille – le – je – de – vous – faire – possible.

10. prochaine – il – avec Denise – l’année – se mariera.

11. chez – sommes – nos – ce – nous – soir – invités – amis.

12. en – nos – panne – sont – voitures.

13. a – cela – été – organisé – mal.

14. est – bonne – en – elle – santé.

15. faut – projet – votre – abandonner – il.

Вправа 4.Поставте запитання за допомогою інверсії підмета.

 

1. Martine est blonde ou brune ?

2. Le médecin est déjà revenu à l’hôpital ?

3. Marc aime le rock ?

4. Roland a préféré rester à Lyon ?

5. Ils sont très amis.

6. Il n’a pas voulu lire ce roman.

7. Vous voudriez le savoir ?

8. Anne et Marie ont écouté ce concert de jazz ?

9. Denise habitait à Arles ?

10. Vous avez fait du sport ?

Контрольна вправа.Визначте, до якого члена речення відносяться запитання. (Вправа оцінюється в 3 бали; 0,23 – за кожну правильну відповідь).

 

A – присудок

B – іменна частина присудка

C – підмет

D – прямий додаток

E – непрямий додаток

F – обставина місця

G – обставина часу

H – обставина причини

I – обставина способу дії

J – обставина міри і кількості

1. Qu’est-ce que les élèves font ?

2. Combien coûte ce cahier ?

3. Qu’est-ce qui est arrivé ?

4. Quand allez-vous en Egypte?

5. Qui est-ce ?

6. De quoi êtes-vous étonné ?

7. Où est-ce que tu as mis ton cartable ?

8. Qui m’a téléphoné ?

9. Qui cherchez-vous ?

10. Pourquoi es-tu venu si tard ?

11. Comment allez-vous ?

12. Qu’est-ce que vous lisez ?

13. A qui as-tu donné cet album ?

 

Тема 4. Система часів дієслова.

Мета роботи:удосконалити навички вживання системи часів дієслова у стверджувальній, заперечній та питальній формах (у тому числі у складних реченнях) у продуктивних та рецептивних видах мовлення.

 

План вивчення теми:

1. Опрацювання теоретичного матеріалу «Часи дійсного способу дієслова».

2. Виконання тренувальних вправ.

Методичні рекомендації:

Дієсловом називається самостійна частина мови, яка означає дію або стан:

Nous travaillons. Pierre dort. Cette place est libre.

В реченні дієслово виконує роль присудка.

 

Розрізняють:

· Самостійні і службові дієслова;

· Перехідні і неперехідні дієслова;

· Граничні і без граничні дієслова.

 

Французькому дієслову властиві такі граматичні категорії: спосіб, час, стан, особа, число.

 

Типи відмінювання.

По типу відмінювання всі французькі дієслова діляться на три групи.

До першої групи належать дієслова, які в інфінітиві мають закінчення –er, крім aller i envoyer.

До другої групи відносяться дієслова, які закінчуються в інфінітиві на –ir і мають суфікс –iss- у множині.

До третьої групи належать дієслова, які в інфінітиві мають закінчення –re, -oir, -ir.

 

 

Теперішній час.

Утворюється таким чином:

Основа інфінітива + закінчення Приклади
І група March-er -e -ons -es -ez -e -ent Je marche nous marchons Tu marches vous marchez Il marche ils marchent
ІІ група Roug-ir -is-iss-ons -is-iss-ez -it-iss-ent Je rougis nous rougissons Tu rougisvous rougissez Il rougitils rougissent
ІІІ група Cour-ir -s -e -x -ons -s -es -x -ez -t -e -t -ent Je cours nous courons Tu coursvous courez Il courtils courent

 

Означають дію, яка проходить в момент мовлення.

Минулі часи.

 

Минулі часи бувають:

· Прості (Imparfait i Passé simple)

· Складні.

Складні часи утворюються:

· За допомогою допоміжних дієслів avoir i être;

· За допомогою полудопоміжного дієслова venir

Imparfait.

Форми і значення imparfait

Imparfait утворюється так:

 

Основа дієслова в 1-ій особі множини Présent + закінчення: -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient
І група Nous march-ons ІІ група Nous rougiss-ons ІІІ група Nous cour-ons
Je marchais Tu marchais Il marchait Nous marchions Vous marchiez Ils marchaient Je rougissais Tu rougissais Il rougissait Nous rougissions Vous rougissiez Ils rougissaient Je courais Tu courais Il courait Nous courions Vous couriez Ils couraient

 

Означає минулу дію в процесі її протікання: Je regardais la télé. – Я дивився телевізор.

Passé composé

Утворюється так:

Présent de l’indicatif допоміжного дієслова avoir/être + participe passé відмінюваного дієслова

J’ai dansé nous avons dansé

Tu as dansé vous avez dansé

Il a dansé ils ont dansé

Означає минулу закінчену дію, яка передує моменту мовлення:

Aujourd’hui il fait beau. Hier il a plu. – Сьогодні хороша погода. Вчора пройшов дощ. Використовується, головним чином, в розмовній мові, в листуванні, в пресі.

Passé immédiat

 

Утворюється так:

Présent de l’indicatif полудопоміжного дієслова venir + de + infinitif відмінюваного дієслова:

Je viens de partir nous venons de partir

Tu viens de partir vous venez de partir

Il vient de partir ils vinnent de partir

Elle vient de partir elles viennent de partir

Означає минулу закінчену дію, яка безпосередньо передує моменту мовлення:

- Où est Jules ? - Де Жюль?

- Il vient de sortir. - Він тільки що вийшов.

Nous venons d’examiner cet article. Ми тільки що вивчили цю статтю.

Перекладається минулим часом дієслів доконаного виду в сполученні з прислівником тільки що;

Належить до розмовної мови.

 

Майбутні часи

 

Майбутній час буває:

· Простим (Futur simple, Futur dans le passé)

· Складним ( Futur antérieur, Futur antérieur dans le passé, Futur immédiat, Futur immédiat dans le passé.

 

Futur simple

 

Futur simple утворюється так:

Інфінітив + закінчення -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont.

Je danserai je rougirai je partrai

Tu danseras tu rougiras tu partiras

Il dansera il rougira il partira

Nous danserons nous rougirons nous partirons

Vous danserez vous rougirez vous partirez

Ils danseront ils rougiront ils partiront

Дієслова, які мають особливі форми в Futur simple :

Avoir – il aura tenir – il tiendra

Etre – il sera venir – il viendra

Aller – il ira envoyer – il enverra

Faire – il fera courir – il courra

Savoir – il saura mourir – il mourra

Falloir – il faudra pouvoir – il pourra

Valoir – il vaudra voir – il verra

Vouloir – il voudra

 

Futur simpleозначає майбутню дію по відношенню до моменту мовлення:

J’écouterai ces disques demain. Я послухаю ці пластинки завтра.

Il aura un orage en fin de journée. В кінці дня буде гроза.

 

Futur immédiat

 

Futur immédiat утворюється так:

Présent полудопоміжного дієслова aller + infinitif відмінюваного дієслова

Je vais rentrer nous allons rentrer

Tu vas rentrer vous allez rentrer

Il va rentrer ils vont rentrer

Означає майбутню дію, яка повинна зразу відбутися за моментом мовлення:

Je vais fermer la porte. Я зараз закрию двері.

Його перекладають майбутнім часом зі словами зараз, ось-ось, збиратися:

Nous allons faire une promenade. Ми збираємося прогулятися.

 

Виконайте вправи.

 

Вправа 1. Закінчіть речення за допомогою дієслів в Présent , поданих нижче.

Le répéter, pouvoir, descendre tout de suite, le vouloir, préparer le dîner, ne pas aider, prendre une douche froide, se rencontrer devant le kiosque, suivre les conseils de votre médecin, ne pas aller au lycée : avoir de la fièvre.

1. Attendez-moi, je ..... 2. Vous les comprendrez, si vous ..... 3. A chaque instant, tu ..... 4. En ce moment, elle ..... 5. Qui t’aideras, si je ..... 6. Aujourd’hui, tu ..... 7. Je vous emmènerai avec moi, si vous ..... 8. D’habitude on ..... 9. Vous guérirez vite, si vous ..... 10. Tous les matins, je

Вправа 2. Поставте дієслова в дужках в Imparfait.

1. Jean (se sentir) de plus en plus ému. 2. Je t’accompagnerais, si je (pouvoir). 3. Pendant qu’il (pleuvoir), nous (rester) chez nous. 4. S’il (réussir) à te convaincre ! 5. Quand il a ouvert les yeux, il (faire) jour. 6. Je (brancher) toujours la radio à la même heure. 7. Si nous (s’en aller) ? 8. Je (savoir) que Michel (être) en mission. 9. De temps en temps elle (recevoir) une lettre de sa part. 10. Si je (être) à votre place, je choisirais cette blouse.

Контрольна вправа . Поставте дієслова в дужках в Passé composé або в imparfait.

(Вправа оцінюється в 2,5 бала; 0,25 – за кожну правильну відповідь).

1. Il dit qu’il (écouter) déjà ce disque. 2. Quand il (faire) chaud, ils (se baigner) dans la rivère. 3. Qui (relire) ce roman ? 4. Combien de fois (visiter)-vous ce pays ? 5. Encore cinq minutes et nous (terminer) le jeu. 6. Il (pleuvoir) toute la journée. 7. Elle y (rester) jusqu’à 6 heures. 8. Tu sais, nous (trouver) des champignons au pied de ce bouleau. 9. Elle (naître) en 1991. 10. Je vous (téléphoner) toute la journée.

Вправа 3. Замініть Passé composé на Passé immédiat та перекладіть речення.

1. Laval a accompagné Madame chez le Directeur. 2. La police a refoulé les manifestants. 3. J’ai repéré un joli petit café. 4. Tu as réparé le robinet ? 5. Cette robe est trop large : je l’ai rétrécie. 6. On a alerté les pompiers. 7. Ils ont dansé un tango. 8. Nous avons compris ce truc. 9. Tu as refait ce travail ? 10. Vous êtes sorti de chez lui ?

 

Контрольна вправа.Поставте дієслова в futur simple. (Вправа оцінюється в 2,5 бала; 0,25 – за кожну правильну відповідь).

1. Vous (étudier) cette question. 2. Il (valoir) mieux partir. 3. Qui (vivre) (voir). 4. Nous n’y (aller) pas. 5. Tu (essuyer) la poussière et (balayer) la cuisine. 6. Nous vous (prévenir). 7. Si tu veux, tu (citer) plusieurs fois Pascal. 8. On (finir) le travail dans deux heures. 9. Qui (courir) ces risques ? 10. Je vous (prier) d’écouter attentivement.

Вправа 4. Поставте дієслова в Futur immédiat.

1. Vous (adresser) votre demande à cet employé. 2. Les ouvriers (changer) les camions. 3. Tu (conduire) cette voiture. 4. Ils (prendre) décision. 5. Vous (rester) chez lui aujourd’hui ? 6. Je (faire) du ski et toi ? 7. Tu ne (changer) pas de travail, j’espère ? 8. Vous (danser) ? 9. Nous (débarquer) à Marseille. 10. Si tu mets cette robe, elle (dépasser) de ton manteau.

 

Вправа 5. Залежності від змісту поставте дієслова в Futur simple або Futur immédiat.

1. Attention ! Tu (tomber). 2. L’année prochaine nous (faire) un voyage à Rome. 3. Le ciel est gris. Il (pleuvoir). 4. Attendez un tout petit peu ; ils (terminer) leur travail. 5. Nous ne (passer) cet examen que dans deux ans. 6. Arrête-toi. On

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти