ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Поставте форми на –ant, узгоджуючи їх, якщо це потрібно.

1. A midi, la chaleur était (suffoquer).

2. (Suffoquer) de chaleur, les hommes avaient toujours soif.

3. Je la vois (précéder) son frère.

4. Lise, tu n'as pas assiste à la leçon (précéder).

5. Je l’écoute (encourager) les autres.

6. Tu le trouveras aux pages (différer).

7. Та proposition, (différer) de la sienne, me plaît.

8. Je le dis d'un ton (négliger).

9. (Négliger) ses études, elle n'aura pas de progrès.

10. C'est une place (vaquer) ?

 

Дієприкметник минулого часу

Participe passé

Participe passé

· може використовуватися без допоміжного дієслова, як віддієслівний прикметник; воно виражає признак предмета і узгоджується з означаючим їм іменником в роді і числі:

Un problème compliqué. – Une formule complquée.

Le livre ouvert. – Les portes ouvertes.

· завжди стоїть після іменника, виступаючи в ролі означення (відокремленого або невідокремленого):

Je ramasse des feuilles mortes. Я збираю опале листя.

Les oiseaux, effrayés, repartent. Налякані птахи летять.

· має пасивне значення, якщо дієслово перехідне.

а) Participe passé виражає результат дії і перекладається пасивним дієприкметником доконаного виду, якщо дієслово граничне:

La phrase dite par lui est drôle. Сказана ним фраза смішна

On a retrouvé la clé perdue. Знайдений загублений ключ.

б) Participe passé виражає стан і перекладається пасивним дієприкметником недоконаного виду, якщо дієслово безграничне:

C’est un plat aimé de tous. Це всіма любима страва.

C’était un résultat attendu. Це був очікуваний результат.

· перекладається дійсним дієприкметником минулого часу доконаного виду, якщо дієслово неперехідне:

 

Il parle avec des touristes venus de Bulgarie. Він розмовляє з туристами, які приїхали із Болгарії.

 

Ознайомтеся з утворенням та функціями дієприкметника минулого часу.

Складний дієприкметник минулого часу

Participe passé composé

Утворення дієприкметника минулого часу

Participe passé composé

· утворюється так:

Participe présentдопоміжного дієслова avoir / être + participe passé

ayant lu étant revenu

· має такі форми:

Активна Пасивна Займенникова
ayant fait ayant été fait s’étant levé

 

N.B. Participe passé composé, яке відмінюється з допоміжним дієсловом être,узгоджується в роді і числі з залежним від нього словом:

S’étant baignée dans la mer, Скупавшись в морі, Ліна пішла з пляжу.

Line quitte la plage.

Вживання Participe passé composé

Participe passé composé виражає попередню дію по відношенню до головної дії

· в теперішньому:

Ayant fait son lit, Luc se lave. Прибравши постіль, Люк умивається.

· в минулому:

Ayant fait son lit, il s’est lavé. Прибравши постіль, він умився.

· в майбутньому:

Ayant fait son lit, il se lavera. Прибравши постіль, він умиється.

Форма étant

· може бути випущена в дієприкметниках минулого часу неперехідних дієслів:

Étant revenu chez lui, il téléphone. → Revenu chez lui, il téléphone.

Повернувшись додому, він зателефонував.

· використовується обов’язково

а) у випадку заперечення:

N’étant pas montré sur la colline, tu ne verras pas le lac. Не піднявшись на пагорбок, ти не побачиш озера.

б) при зворотному дієслові, якщо воно курсивне.

Зрівняйте:

S’étant rappélé sa promesse, Adrien me donne sa moto. Згадавши про свою обіцянку, Адріан дає мені мотоцикл.
S’étant armé d’un stylo, il souligne quelques phrases. Озброївшись ручкою, він підкреслює декілька фраз.

→ Armé d’un stylo ... (s’armé – граничне дієслово)

 

Participe passé composé вживається в письмовій мові.

Функції Participe passé composé та його еквіваленти

Функції

· означення:

Les enfants ayant atteint 14 ans peuvent regarder ce film. → Les enfants qui ont atteint 14 ans peuvent regarder ce film.

Діти, які досягли 14 років, можуть дивитися цей фільм.

· обставини часу:

Ayant bu de l’eau, elle se sent mieux. → Après avoir bu de l’eau, elle se sent mieux.

Випивши води, вона почуває себе краще.

· обставини причини:

N’ayant pas tenu la parole, tu ne peut pas compter sur mon aide. → Comme ti n’a pas tenu la parole, tu ne peut pas compter sur mon aidе.

Не дотримавши слова, ти не можеш розраховувати на мою допомогу.

Participe passé composé перекладається українською мовою:

· дієприкметником;

· дієприслівником минулого часу доконаного виду;

· підрядним реченням.

Абсолютна дієприкметникова конструкція

Ця конструкція

· включає різні форми дієприкметників, які мають свій підмет, який не співпадає з підметом головної частини речення:

а) Participe présent:

L’ascenseur étant en panne, ils ont monté l’escalier. Так як ліфт був зламаний, вони піднялися по сходах.

б) Participe passé:

Les vacances finies, je rentre au lycée. Після того як канікули закінчилися,я повернувся до ліцею.

в) Participe passé composé

Ces evénement n’étant pas éloigné dans le temps, il s’en souvenait bien. Оскільки ця подія не була давньою, він її добре пам’ятав.

· не має аналога в українській мові, через це може перекладатися за допомогою еквівалентних їй підрядних реченнях часу або причини:

Sa mission accomplie, il prend l’avion. → Après que sa mission est accomplie, il prend l’avion. →Після того як його місія завершена, він відлітає.

Leur adresse perdue, Raymonde ne leur écrivait plus. → Comme Raymonde avait perdu leur adresse perdue, ne leur écrivait plus. →Так як Раймонда загубила їхню адресу, вона їм більше не писала.

 

8. Виконайте вправи:

Вправа 28. Перекладіть усно.

1. Ne pouvant bien prononcer le son « r », elle le roulait au bout de sa langue.

2. Il a fait ce paysage sans quitter son atelier.

3. N'osant demander, elle se taisait.

Вправа 29. Замініть підрядні речення дієприкметником або дієприслівником.

1. Comme elle n'a pas de réponse, elle répète la même phrase.

2. Si j'y croyais, j'y tiendrais.

3. Comme il ne pouvait plus se contenir, il le demanda.

4. Quand nous suivions la rue, nous avons vu un nouveau bâtiment.

5. Son auto, qui doublait quelques voitures, a touné le coin.

6. Comme Gérard comprenait la valeur du silence, il retenait son haleine.

7. Quand il mangeait, il faisait la moue.

8. Roger, qui acceptait toutes les remarques, était assez triste.

9. Il sourcillait quand il toussait.

10. Comme ils étaient d'accord sur tout, ils parlaient peu.

Вправа 32. Визначте дієприкметники, в яких допоміжне дієслово можна опустить.

А – можна опустити

В – не можна опустити

1. Etant venus à l'heure, nous nous impatientons. 2. S'étant promenés, ils rentrent chez eux. 3. N'ayant rien compris, il pose des questions. 4. Ayant fait quelques pas, Felix s'est arrêté. 5. S'étant installé sur le divan, elle regarde la télé.

Вправа 33. Поставте дієприкметник теперішнього або минулого часу (просте або складне).

1. Je vais accompagner ma grand-mère (partir) pour Nice.

2. Mon frère, (partir) en mission, reviendra dans quinze jours.

3. Les fautes (faire) par les élèves doivent être corrigées.

4. Je l'ai trouvée dans la cuisine (faire) la vaisselle.

5. (Faire) le ménage, elle lisait un magazine.

6. (S'asseoir) devant la table, elle a commencé à tricoter.

7. (Arriver) au pied de la montagne, nous nous sommes arrêtés.

8. (N'arriver pas) à l'heure, ils ne les ont pas trouvés.

9. L'article (lire) ce matin m'a semblé intéressant.

10. Regarde ce garçon (lire) des annonces !

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти