ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Змістовий модуль 3. Лексичний мінімум

Тема 9. Лексика загальноекономічного характеру

Тема 11. Усне монологічне і діалогічне мовлення загальноекономічного характеру.

Оволодіння лексичним матеріалом тем оцінюється в діапазоні від 0 до 8 балів.

8 балів: студент правильно виконав 91-100% завдань.

7 балів:студент правильно виконав 81-90% завдань.

6 балів:студент правильно виконав 71-80% завдань.

5 балів:студент правильно виконав 61-70% завдань.

4 бали:студент правильно виконав 51-60% завдань.

3 бали:студент правильно виконав 41-50% завдань.

2 бали:студент правильно виконав 31-40% завдань.

1 бал:студент правильно виконав 21-30% завдань.

0 балів:студент виконав менше ніж 20% завдань.

 

Критерії оцінки індивідуальної роботи студентів

Модуль 2

Соціолінгвістичні та прагматичні компетенції

Змістовий модуль 6. Індивідуальні завдання

Тема 15. Написання особистого резюме

Резюме може оцінюватися в діапазоні від 0 до 5 балів,в залежності відповноти й обґрунтованості інформації та чіткості її викладення; дотримання структури; правильності побудови речень, наявності чи відсутності граматичних та орфографічних помилок.

Зараховуються тільки самостійно написані роботи!

5 балів:представлена особиста інформація є повною й обґрунтованою; викладена ясно та логічно; чітко витримана структура резюме; речення побудовані правильно, можуть бути допущені 1граматична та 2 орфографічні помилки.

4 бали:особиста інформація викладена достатньо повно (не менше 90% від можливої), ясно та логічно, але іноді бракує її обґрунтування; структура резюме витримана;але є порушення у побудові речень (не більше 2); допущено не більше 2 не грубих граматичних помилок та не більше 2 орфографічних помилок.

3 бали:особиста інформація викладена достатньо повно (не менше 90% від можливої), ясно та логічно, але іноді бракує її обґрунтування; структура резюме витримана;але є порушення у побудові речень (не більше 2); допущено не більше 2 не грубих граматичних помилок та не більше 3 орфографічних помилок.

2 бали:особиста інформація представлена не повністю (але не менше 75% від можливої), не завжди у логічній послідовності; структура резюме витримана; але є порушення у побудові речень (не більше 3); допущено не більше 3 не грубих граматичних помилок та не більше 4 орфографічних помилок.

1 бал:особиста інформація представлена поверхово (але не менше 50% від можливої) і досить хаотично; структура резюме не витримана; є порушення у побудові речень (але не більше 4); допущено не більше 4 граматичних та не більше 5 орфографічних помилок.

0 балів: особиста інформація представленамінімально (менше 50% від можливої); або допущено багато граматичних (більше 5) та орфографічних (більше 6) помилок.

 

Тема 16. Написання листа – запита та листа – пропозиції.

Кожний написаний лист може оцінюватися в діапазоні від 0 до 5 балів,в залежності відповноти й обґрунтованості інформації, чіткості її викладення; дотримання структури ділового листа; правильності побудови речень, наявності чи відсутності граматичних та орфографічних помилок.

 

Зараховуються тільки самостійно написані роботи!

5 балів:представлена інформація є повною й обґрунтованою; викладена ясно та логічно; чітко витримана структура ділового листа; речення побудовані правильно, можуть бути допущені 1граматична та 2 орфографічні помилки.

4 бали:інформація викладена достатньо повно (не менше 90% від можливої), ясно та логічно, але іноді бракує її обґрунтування; структура ділового листа витримана;але є порушення у побудові речень (не більше 2); допущено не більше 2 не грубих граматичних помилок та не більше 3 орфографічних помилок.

3 бали:інформація викладена достатньо повно (не менше 75% від можливої), ясно та логічно, але іноді бракує її обґрунтування; структура ділового листа витримана;але є порушення у побудові речень (не більше 2); допущено не більше 3 не грубих граматичних помилок та не більше 3 орфографічних помилок.

2 бали:інформація представлена не повністю (але не менше 75% від можливої), не завжди у логічній послідовності; структура ділового листа витримана; але є порушення у побудові речень (не більше 3); допущено не більше 3 не грубих граматичних помилок та не більше 4 орфографічних помилок.

1 бал:інформація представлена поверхово (але не менше 50% від можливої) і досить хаотично; структура ділового листа порушена; досить багато порушень у побудові речень (але не більше 4); допущено не більше 4 граматичних та не більше 5 орфографічних помилок.

0 балів: інформація представленамінімально (менше 50% від можливої); або допущено багато порушень у побудові речень (більше 4); багато граматичних (більше 4) та орфографічних (більше 5) помилок.

Тема 17. Складання бізнес-плану.

Складений бізнес-план може оцінюватися в діапазоні від 0 до 10 балів.

Зараховуються тільки самостійно написані роботи!

10 - 9 балів:Структурабізнес-плануповністю витримана (відображені ідея, мета бізнесу, специфіка підприємницької діяльності, організаційна і виробнича структура, стратегія фінансування, пропозиції по інвестиціях, перспективи розвитку); оформлення відповідає існуючим вимогам;речення побудовані правильно (не більше 1 негрубого порушення), може бути допущено не більше 2 граматичних та орфографічних помилок.

8 - 7 балів: Структурабізнес-плануповністю витримана (відображені ідея, мета бізнесу, специфіка підприємницької діяльності, організаційна і виробнича структура, стратегія фінансування, пропозиції по інвестиціях, перспективи розвитку); оформлення відповідає існуючим вимогам; може бути допущено не більше 2 негрубих порушень у побудові речень і не більше 4 негрубих граматичних та орфографічних помилок.

6 – 5 балів:Структурабізнес-планувитримана не менше ніж на 80%; оформлення відповідає існуючим вимогам; може бути допущено не більше 3 порушень у побудові речень і не більше 6 граматичних та орфографічних помилок.

4 - 3 бали: Структурабізнес-планувитримана не менше ніж на 80%; оформлення відповідає існуючим вимогам; може бути допущено не більше 4 порушень у побудові речень і не більше 8 граматичних та орфографічних помилок.

2 бали: Структурабізнес-планувитримана не менше ніж на 40%; є значні порушення в оформленні; допущено багато порушень у побудові речень (але не більше 7) і не більше 14 граматичних та орфографічних помилок.

1 бал: Структурабізнес-планувитримана не менше ніж на 30%; є великі порушення в оформленні; допущено багато порушень у побудові речень (але не більше 8) і не більше 15 граматичних та орфографічних помилок.

0 балів: Структурабізнес-планувитримана менше ніж на 30%; є великі порушення в оформленні; допущено багато порушень у побудові речень (більше 8) і більше 15 граматичних та орфографічних помилок.

 


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Прискорений курс французької мови: Підручник Г.Г. Крючков, М.П. Мамотенко, В.С. Хлопук, В.С. Воєводська. – К.: Вища школа 1994р.

2. Колечко О.Д., Крилова В.Г. Підручник з французької мови для студентів-економістів. – К.: КНЕУ, 1998.

3. Danilo Michel, Tauzin Béatrice Le français de l’entreprise. Clé international, 1990.

4. Матвиишин В. Г., Ховкун В. П. Бизнес-курс французского языка: Учеб. пособие. – К.: «Логос», 2000.

5. Рощупкіна Є.А. Краткий справочник по граматике. – Київ. Методика 1997р.

6. Maїa Grégoire, Odile Thiévenaz Прогресивна граматика французька мова. К.: Методика 1997р.

7. Тарасова А.Н. Грамматика французского языка. Справочник.Упражнения: Учеб.пособие. – М.: Иностранный язык, 2000.

8. Французька мова: Вступний курс (фонетика, орфоепіка, орфографія). Навчально-методичний посібник для студентів І курсу. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2006.

9. La douce France: Книга для чтения на французском языке. Серия «Грамматика».- М.: «Лист», 1998г.

10. Аксенова А.К., Гавришина И.Н., Крылова А.С., Попова Г.Ф. Французский язык для экономистов: Учеб. Пос. по французскому языку – М.: НВИ – ТЕЗАУРУС. 1998.

11. Котельникова Т.Ф. Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи для студентів І курсу 2006 р.

12. Котельникова Т.Ф. Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи для студентів ІІ курсу 2007 р.

13. Гак В.Г., Ганшина К.П. Новый французско-русский словарь 70000слов. 200 000 единиц пер.- 3-е изд.испр. – М.: Рус.яз.1997.

14. Щерба П.В., Матусевич Н.И. Русско-французский словарь 50 000 слов. М.: Русский язык 1983.

15. Інтернет-ресурси.

 

 


Навчальне видання

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти