ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Перший алгоритм генерації перестановок.

Перший варіант алгоритму заклечається в тому, що на заданій довжині генерація перестановок починається з правого кінця множини. При цьому елементи множини, зліва, залишаються без змін, до тих пір поки не будуть згенеровані всі варіанти перестановок. Коли всі варіанти перестановок при незміненому і-ому елементі згенеровані, стає другий варіант множини. І відповідно перестановки здійснюються на іншому елементі множини і т.д.. Алгоритми є лінійними і поліноміальними.

Приклад:

Дана множина з 3х елементів.

1 2 3 1 23

3!=6 1 32

2 13

2 31

3 12

3 21

Другий алгоритм генерації перестановок.

В цьому алгоритмі перестановки генеруються до початку множини. Для двох перших елементів існує два варіанта перестановок. При додаванні третього елементу, цей елемент утворює нові перестановки з кожним з варіантів попередніх перестановок шляхом послідовних транспозицій в певних напрямах.

Приклад:

Дана множина з 3х елементів.

123

12 132

312

1

213 321

21 231 231

321 213

Питання №24

Алгоритм генерації розбиття.

Під «розбиттям» визначають розбиття цілого числа таким чином, щоб отримати максимальну кількість підмножин, які в сумі дають це ціле число.

Приклад:

Знайти розбиття для цифри 7.

Розбиття використовується при пошуку мінімального виходу.

{Примітка. Інверсія – це множини або комбінаторні елементи, які мають зворотній порядок відносно інших комбінаторних елементів, кількість інверсій на великих множинах наближається до числа близького половині цієї множини. Інверсій в алгоритмах генерації комбінаторних об’єктів, генеруютьсяв процедурах генерацій самих комбінаторних елементів, після генерації кожного комбінаторного елемента шляхом зміни порядкав цьому елементі на зворотній. При великому значенні n, кількість інверсій наближається до числа n/2. Інверсія для прискорення генерацій комбінаторних об’єктів.}

Питання №25

Алгоритм генерації сполучень.

Сполучення – всі підмножини множини з n елементів, які можна згенерувати на базовій множині (n - елементів). Розмір підмножини, k - елементів. В сполученні порядок елементів не має значення.

Питання №26

Алгоритми шифрування. Класифікації.

Алгоритми шифрування і кодування.

Під «шифруванням» визначають зміну вхідної інформації за допомогою спеціальних криптографічних методів. Під «кодуванням» визначають зміну зовнішнього виду інформації без закриття доступу до неї.

Класифікація алгоритмів шифрування:

Алгоритми шифрування – алгоритми, в яких для перетворення інформації використовується ключ.

Процедури шифрування визначаються:

- самим шифруванням;

- реалізацією електронного підпису;

- захистом від зміни інформації.

Алгоритми шифрування діляться на:

- Симетричні. Під «симетричними» визначаються алгоритми для шифрування та дешифрування інформації, використовується один секретний ключ.

- Асиметричні. Під «асиметричними» використовуються два ключа: перший, для шифрування; другий, для розшифрування. Можуть використовувати public key.

Алгоритми симетричного шифрування:

- потокові;

- блочні;

- зіставні.

Потокові діляться на:

1) алгоритми з одноразовим або нескінченним ключем;

2) алгоритми з кінцевим ключем;

3) алгоритми з генератором випадкових чисел.

Головною процедурою є процедура «гальмирования». При цій процедурі кожен біт інформації отримує в відповідність певну гаму шифрованої інформації.

Блочні.

При блочному шифруванні інформація розбивається на блоки фіксованої довжини і сама інформація шифрується по-блочно:

1) шифри перестановки;

2) шифри підстановки.

В шифрах покладений принцип ReadBook. Можуть бути: моно- та поліалфавітні.

В моноалфавітних шифрах (код Цезаря): перша літера фіксовано міняється на іншу.

В поліалфавітних шифрах: перша літера міняється на символ певного алфавіту послідовно.

Зіставні шифри.

Під «зіставними шифрами» визначають шифри, в яких можуть використовуватися в якості ключів різні типи підстановок і замін.

Головні алгоритми:

- Люцифер (фірма IBM);

- Death (Data Susciption);

- Idea;

- Бікрінт (ГОСТ СССР).

Питання №27

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти