ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Засоби захисту людини від ураження електричним струмом

З урахуванням умов праці на поліграфічних підприємствах основними заходами і засобами захисту від ураження електричним струмом являються:

електрична ізоляція частин електрообладнання, що проводять електричний струм;

використання малої напруги при роботі з переносними електроінструментами та приладами;

забезпечення недоступності до частин електрообладнання, що проводять електричний струм;

використовування електричного блокування, електричного розділення мережі на окремі електрично не зв’язані між собою ділянки ;

попереджувальні засоби: сигналізація звукова або світлова, плакати;

використовування пристроїв: огороджувальних, блокування, запобіжних, ізолюючих;

захист в аварійних режимах: захисне заземлення, занулення, вирівнювання потенціалів, захисне вимкнення;

індивідуальні засоби захисту: в електрообладнанні до 1000 В - діелектричні калоші, килимки, ізолюючі підставки ; в електрообладнанні вище 1000 В – діелектричні рукавиці, боти, килимки, ізолюючі підставки.

Електрична ізоляція частин електричного обладнання, що проводять струм. Електроізоляція - це шар діелектрика або конс­трукція, виконана з діелектрика, яким покрита поверхня, що проводить струм, або відділені одна від одної частини, що частково проводять струм. Ізоляція перешкоджає проходженню через неї струму завдяки великому опору.

З часом навіть у нормальних умовах (не враховуючи ме­ханічні пошкодження, вологість, хімічну дію) ізоляція поступове втрачає свої початкові ізоляційні властивості, старішає, розвива­ються місцеві дефекти, унаслідок чого опір ізоляції починає різке зменшуватись, а струм, що втрачається, - збільшується. У місці дефекту з'являються часткові розряди, і ізоляція вигорає. Відбу­вається так званий пробій ізоляції, в результаті чого виникає коротке замикання, яке може призвести до пожежі або ураження струмом.

Стан ізоляції характеризується рівнем електроміцності, діелектричними втратами і електричним опором.

Встановлено норми величин опору ізоляції Кіз різних устано­вок, наприклад, опір ізоляції електродротів для освітлення пови­нен бути не менше 0,5 МОм.

Один із найкращих захисних заходів - подвійна ізоляція. Вона служить для захисту від ураження струмом у випадку пошкодження робочої ізоляції (електричні установки невеликої потужності, електроінструмент).

Використання малих напруг. При роботі з переносними електроінструментами (електродрель, електропаяльник та ін.), а також з ручною переносною лампою при пошкодженні ізоляції і появі напруги на корпусі різко зростає небезпека ураження електричним струмом. У цих випадках використовують малі напруги, тобто напруги не більше 42 В (ГОСТ 12.1.009-76). При напрузі до 42 В струм, який проходить через тіло людини, є безпечним. Малі напруги використовують для живлення, переносних ламп, електроінструменту, місцевого освітлення на станках. Використання низьких напруг різко знижує небезпеку ураження. Коли робота ведеться в приміщеннях з підвищеною небез­пекою або назовні такі установки небезпечні при двофазному дотику. При роботах в особливо небезпечних приміщеннях використовують переносні електричні світильники напругою не вище 12 В.

Джерелами малої напруги можуть бути понижуючі трансформатори, акумулятори, випрямляючі установки, батареї гальванічних елементів, перетворювачі частот.

В понижуючих трансформаторах, щоб забезпечити безпеку при переході напруги в мережі з первинної обмотки (з боку вищої напруги) у вторинну (з боку низької напруги), останню заземляють. Трансформатор може живити як стаціонарні, так і нестаціонарні (переносні) електроприлади напругою 12 В, 24 В і 36 В. Можливість забезпечити недоступність до частин обладнання, що проводять струм, дають такі способи:

• розміщення обладнання на недоступній висоті. Розміщення частин обладнання, що проводять струм, на недоступній ви­соті забезпечується вибором висоти підвісу дротів, враховую­чи можливість випадкового дотику до частин під напругою довгими металевими предметами (інструментом). В електричних установках до 1000 В усі лінії електропередач розташо­вані на відстані не менше 6,5 м від землі. Чим більша напруга, тим більшою має бути відстань;

• огородження струмоведучих частин обладнання. Використовують
суцільні та сітчасті огородження. Суцільні огородження
у вигляді кожухів і кришок використовують для електро-
установок напругою до 1000 В тільки коли є неізольовані
дроти. Для електроустановок з напругою більше 1000 В ви­-
користовують сітчасті огородження, які мають двері і зачиня­-
ються на замок.

Дотик до частин обладнання, що проводять електричний струм, є завжди небезпечним, навіть у мережах до 1000 В з ізольованою нейтраллю, з доброю ізоляцією і малою ємністю. В мережі з заземленою нейтраллю, де напруга більша 1000 В небезпечне навіть наближення до частин обладнання, що проводять струм. В елек­троустановках з напругою до 1000 В використання ізольованих дротів забезпечує достатній захист від ураження при дотику до них. Однак ізольовані дроти, які знаходяться під напругою вище 1000 В, є не менш небезпечними, ніж оголені. В цих випадках вони обов'язково огороджуються.

Електричне блокування - це автоматичний пристрій, за допомогою якого запобігаються неправильні, небезпечні для людини дії. Як правило, блокуючий пристрій допускає тільки певний порядок включення (вимкнення) механізму, усуваючи таким чи­ном можливість потрапляння людини в зону, де можливий до­тик до частин обладнання, що проводить струм.

Блокування використовується в електроустановках, у яких часто здійснюються роботи на огороджених частинах, що проводять струм (стенди для випробовувань, установки для випробовувань ізоляції підвищеної напруги). Блокування також використовується в електричних апаратах, рубильниках, пускачах, автоматичних вимикачах, де необхідне дотримання підвищених вимог безпеки в електрообладнанні, яке може бути доступним для неспеціаліста.

Блокування за принципом дії поділяють на:

електричне блокування - здійснює розрив кола спеціальними контактами, які встановлені на дверях огороджень, кришок і дверних кожухів;

механічне блокування - використовується в електричних апаратах (рубильниках, пускачах, автоматичних вимикачах та ін.) і здійснюється за допомогою замків, що самі зачиняються, стопорів, защіпок та інших пристосувань.

В апаратурі автоматики, радіо­установках використовуються блочні схеми. В загальному кор­пусі встановлюються окремі блоки, які з'єднуються з рештою пристроїв штепсельним з'єднанням. Коли блок висувається або вилучається зі свого місця, штепсельний роз'єм розмикається. Таким чином блок відключається автоматично при відкриванні його частин, що проводять струм.

Електричне розділення мережі на окремі електрично не зв'язані між собою ділянки за допомогою відокремлювального трансформатора. Відокремлювальний трансформатор має коефіцієнт трансформації 1 : 1, у нього відсутній електричний зв'язок між вторинною і первинною обмоткою. Відокремлювальні трансформатори відділяють електроприймачі і їх дроти від загальної мережі і, таким чином, від можливих у цій мережі активних і ємнісних струмів, що втрачаються, можливих місць замикання на землю, тобто усувають умови, що створюють підвищену небезпеку для людей. Область використання електричного відокремлення мережі - електроустановки до 1000 В (пересувні електроустановки, ручний інструмент), експлуатація яких пов'язана з підвищеними вимогами щодо забезпечення електробезпеки.

Розгалужена мережа великої довжини має значну ємність і невеликий активний опір ізоляції відносно землі. Струм замикання на землю може бути значним. Тому однофазний дотик в мережі з ізольованою нейтраллю є безумовно небезпечним. Якщо єдину сильно розгалужену мережу з великою ємністю і невеликим опором ізоляції розділити на ряд невеликих мереж такої ж напруги, які матимуть незначну ємність і високий опір ізоляції, то небезпека ураження різко знизиться.

Попереджувальні засоби. Попереджувальна сигналізація (звукова, світлова) - це стаціонарні пристрої, які сигналізують про вимикання апаратів або про наявність чи відсутність напруги на даній ділянці мережі.

Попереджувальні плакати використовуються для попередження про небезпеку наближення до частин обладнання, які знаходяться під напругою.

Крім попереджувальних плакатів є ще забороняючі, наказові, показові.

Електрозахисні засоби. Засоби захисту, які використовуються в електроустановках, можуть бути умовно поділені на чотири групи: ізолюючі, огороджуючі, екрануючі і запобігаючі. Ізолюючі електрозахисні засоби ізолюють людину від частин обладнання, що проводять струм, або заземлених частин, а також від землі, Вони поділяються на основні і додаткові.

Основні ізолюючі електрозахисні засоби мають ізоляцію, які здатна тривалий час витримувати робочу напругу електроустановки, і тому ними дозволяють торкатися до частин обладнання, що проводять струм і знаходяться під напругою. До таких засобів в електроустановках до 1000 В належать діелектричні рукавиці, інструменти з ізольованими ручками, показники напруги, ізолюючі та електровимірювальні кліщі; в електроустановках вище 1000 В - ізолюючі штанги, ізолюючі та електровимірювальні кліщі, покажчики напруги, а також засоби для ремонтних робіт.

Додаткові ізолюючі електрозахисні засоби не мають ізоляції, яка здатна витримати робочу напругу електроустановки, і тому не можуть служити захистом людини від ураження електричним струмом при цій напрузі. їх призначення - посилити захисну дію основних ізолюючих засобів. До додаткових ізолюючих електрозахисних засобів належать: в електроустановках до 1000 В - діелектричні калоші й килимки, ізолюючі підставки; в електроустановках вище 1000 В - діелектричні рукавиці, боти, килимки, ізолюючі підставки.

Огороджувальні електрозахисні засоби призначені для тимчасового огородження частин обладнання, що проводять струм, до яких можливий випадковий дотик або наближення на небезпечну відстань. До них належить тимчасове огородження - щити, ізолюючі накладки, тимчасове переносне заземлення.

Екрануючі електрозахисні засоби служать для запобігання шкідливого впливу на працюючих електричних полів промислової частоти. До них належать індивідуальні екрануючі комплекти (костюми, взуття і рукавиці), переносні екрануючі пристрої (екрани, парасолі і намети).

Запобігаючі електрозахисні засоби захисту призначені для індивідуального захисту працюючого від шкідливої дії світлових, теплових і механічних, а також від продуктів горіння і падіння з висоти. До них належать захисні окуляри і щитки, спеціальні рукавиці, захисні каски, протигази, запобіжні монтерські пояси, страхувальні канати, монтерські кігті.

До основних способів захисту при раптовій появі напруги на металевих частинах електроустановок, що не проводять струм, належать:

захисне заземлення;

занулення;

вирівнювання потенціалів;

захисне вимкнення.

Захисне заземлення - це навмисне електричне з'єднання з землею, або її еквівалентом, металевих частин обладнання, що не проводять струму, але можуть опинитися під напругою.

Призначення захисного заземлення - захист від небезпеки ураження електричним струмом при дотику до металевих корпусів електрообладнання, яке внаслідок порушення електричної ізоляції опинилося під напругою.

Принцип дії захисного заземлення полягає в зниженні до безпечних значень напруги дотику, яка обумовлена замиканням на корпус.

Зануленням називається навмисне електричне з'єднання металевих частин електричних установок, що не проводять струм, але можуть опинитися під напругою, з нульовим захисним провідником. Застосовується в трифазних чотиридротових електричних мережах до 1000 В із глухозаземленою нейтраллю.

Нульовий захисний провідник - це провідник, який з'єднує частини, що занулюються з глухозаземленою нейтральною точкою обмотки джерела струму або її еквівалентом.

Призначення занулення - усунення небезпеки ураження струмом у випадку дотику до корпусу електричної установки та інших металевих частин, що не проводять струму та можуть опинитися під напругою, відносно землі внаслідок замикання на корпус та через інші причини.

Принцип дії занулення - перетворення замикання на корпус на однофазне коротке замикання, тобто замикання між фазним і нульовим захисним провідником з метою викликати великий струм, здатний забезпечити спрацювання захисту і таким чином автоматично відключити пошкоджену електроустановку від мережі живлення.

Захисне вимкнення - швидкодіючий захист, який забезпечує автоматичне вимкнення електроустановки при виникненні в ній небезпеки ураження струмом.

Така небезпека може виникнути, наприклад, при замиканні фази на корпус електрообладнання; при зниженні опору ізоляції фаз відносно землі нижче певного рівня; при появі в мережі вищої напруги; дотику людини до струмоведучої частини, яка знаходиться під напругою. В цих випадках відбувається зміна деяких електричних параметрів: наприклад, можуть змінитися напруга корпусу відносно землі, напруга фаз відносно землі, напруга нульової послідовності та ін. Зміна будь-якого з цих параметрів до певної межі, при якій виникає небезпека ураження людини.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти