ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ РОБІТ

Використовуючи характеристики стратегічних рішень, сформулюйте стратегію досліджуваного підприємства. Ідентифікуйте стратегічну термінологію, що використовується у звітності досліджуваного підприємства.

2. Опишіть (письмово) вихідну ситуацію для аналізу нинішньої стратегічної позиції досліджуваного підприємства. Визначте елементи стратегічного управління досліджуваного підприємства, а також підприємств і організацій інших секторів економіки й визначте спільні та відмінні елементи.

3. Визначте стратегічні проблеми досліджуваного підприємства. Ідентифікуйте всі рівні стратегії підприємства, а також основні чинники стратегічної позиції підприємства відносно зовнішнього середовища, власних можливостей та очікувань зацікавлених сторін. Які з цих чинників Ви вважаєте найважливішими?

4. Опишіть стратегічні варіанти розвитку для досліджуваного підприємства. Які основні елементи реалізації стратегії можуть визначити успішність стратегії? Обґрунтуйте відповідь.

5. Виконайте аудит макросередовища вибраної вами галузі чи сектора. Назвіть основні зовнішні впливи на підприємства цієї галузі і ключові рушійні сили змін. Назвіть основні майбутні зміни, ймовірні в обраній вами галузі. Складіть сценарії для цієї галузі на придатний період часу.

6. Допустимо, вас тільки що призначили на посаду персонального помічника генерального директора великої фармацевтичної компанії. Директор знає, що ви недавно одержали ступінь з ділового керування, і просить вас підготувати коротку доповідь про користь сценарного планування для компанії з фармацевтичної галузі.

7. Використовуючи аналіз п’яти сил, порівняйте дві організації у різних галузях чи секторах за тими ключовими зовнішніми впливами і конкурентними силами, з якими стикаються ці організації. Чи можна назвати одне конкурентне середовище більш сприятливим в порівнянні з іншим?

8. Порівняєте дві галузі за ключовими зовнішніми впливами і діючими у цих галузях конкурентними силами. Оцініть і порівняйте бар’єри для входу і рівень конкурентної боротьби.

9. Назвіть ключові стратегічні характеристики організацій в обраних вами галузі чи секторі. Побудуйте одну чи кілька карт стратегічних груп. Оцініть можливість переміщень між стратегічними групами. (Якщо ви побудували для галузі більше однієї карти, то чи відрізняються вони виявленими бар’єрами для переміщення між групами? Що це означає?) Назвіть вільні стратегічні зони на цих картах. Чи представляє яка-небудь з цих зон комерційно привабливі стратегічні позиції? Які повинні бути характеристики організації, конкуруючої у такій зоні?

10. Для будь-якої обраної вами галузі чи сектора назвіть один чи більше ринкових сегментів, яким пропонуються чи товари послуги. Потім для кожного сегмента назвіть стратегічного споживача і критичні фактори успіху. Пропозиції яких виробників більше усього відповідають цим ринковим вимогам?

11. Використовуючи розглянуті концепції, підготуйте звіт для якої-небудь організації, у якому оціните її бізнес-середовище і конкурентну позицію в цьому середовищі.

12. Для конкретної чи галузі сектора по своєму виборі визначите, які фактори сприяють глобалізації. Як ви вважаєте, які при цьому будуть потрібні зміни в міжнародній стратегії і міжнародних структурах?

13. У міру того як організації з державного сектора стають більше "схожими на комерційні", їм потрібно краще дізнаватися своїх "споживачів" і свої «ринки». Поясніть, як ці знання вплинуть на метод поліпшення стратегії і спосіб керування такими організаціями (особливо на існуючу в них систему централізованих рішень).

14. Проаналізуйте стратегічні можливості відомої вам організації і визначите, чи задовольняють деякі з них таким критеріям: (а) цінні для споживачів, (б) унікальні, (в) стійкі, (г) незамінні.

15. Складіть для будь-якої організації за вашим вибором карту ключових видів діяльності, що створюють споживчу вартість. Завдання варто виконати як для внутрішньої діяльності організації, так і для широкої мережі вартості, у якій працює ця організація.

16. Узявши для приклада будь-які галузь, за допомогою карти діяльності поясніть, як згодом змінилася ключова компетенція. Чому відбулися ці зміни? Як за цей період змінилися відносні сильні фактори різних компаній? Чому?

17. Підготуйте SWOT-аналіз для будь-якої організації за вашим вибором, враховуючи конкурентне середовище. Чітко поясніть по кожному з факторів, чому ви включили його в аналіз. До яких висновків ви прийшли в результаті аналізу?

18. Яке відношення концепція корпоративних знань має (а) до стратегічних можливостей, (б) до конкурентної стратегії, (в) до культури і змін культури?

19. Для будь-якої організації за вашим вибором зобразіть ланцюжок керування, що включає всіх ключових гравців аж до бенефіціаріїв. Як ви вважаєте, до якого ступеня менеджери: (а) інформовані про чекання бенефіціаріїв; (б) борють за їхні інтереси; (в) тримають їх у курсі подій?

20. Охарактеризуйте переваги і недоліки різних традицій корпоративного керування у Великобританії, США, Німеччині і Японії зі своєї особистої точки зору. Чи існує система, що краще названих? Чому?

21. Виберіть будь-як організацію без дворівневої ради директорів (чи еквівалентну з державного сектора). Оцініть, чи було б краще для цієї організації мати дворівнева рада директорів? Чому? Що варто зробити, щоб перейти до дворівневої системи? Чи можливий такий розвиток подій?

22. У невеликій статті поясніть, як зміна форми власності відомої вам організації (приватної чи державний) піде на користь акціонерам чи іншим зацікавленим сторонам.

23. Для будь-якої організації за вашим вибором визначите її загальну позицію з етичних питань.

24. Визначите ключові моменти корпоративної соціальної відповідальності в якій-небудь галузі чи державній організації за вашим вибором. Порівняйте підходи двох чи більше організацій у цій галузі і поясніть, як вони співвідносяться з їхньою конкурентною позицією.

25. Поясніть, як зміни в корпоративному управлінні й в очікуваннях щодо корпоративної соціальної відповідальності змушують організації розвивати нову компетенцію, а також створюють дилеми при підвищенні акціонерної вартості.

26. М. Портер стверджує, що в компанії повинна бути чітка конкурентна стратегія. Для будь-якої організації по вашому виборі оцініть, наскільки вона відповідає цій вимозі.

27. Вас призначили особистим помічником вищого керівника великої виробничої фірми. Керівник попросив вас пояснити, що означає «диференціація» і чому вона важлива. Підготуйте коротку відповідь у письмовому вигляді.

28. Підготуйте письмову доповідь для вищого керівника якої-небудь компанії на конкурентному ринку, у якому поясните, коли і яким образом має сенс використовувати співробітництво замість прямої конкуренції.

29. Поясніть на прикладах, як організації використовують ключову компетенцію, щоб одержати конкурентну перевагу за рахунок або низької ціни, або диференціації. Також поясніть, як рішучому конкуренту підірвати цю перевагу, використовуючи інформаційні технології, щоб зруйнувати ключову компетенцію.

30. Багато головних компаній стверджують, що хочуть домогтися синергії між бізнес-одиницями зі свого портфеля. Чи реальне їх бажання? Як воно співвідноситься з дискусією про пов’язану і непов’язану диверсифікованість? На підтримку своїх аргументів наведіть приклади відомих вам організацій.

31. Використовуючи фактори, що визначають перспективність певних ринків, порівняєте ринкову привабливість Франції, Японії і Росії для (а) індійської фірми з розробки програмного забезпечення чи (б) британської фірми, зайнятої в роздрібної торгівлі продуктами харчування.

32. Виберіть кілька компаній, що мають портфель бізнес-одиниць (наприклад, Virgin, South African Breweries і News Corporation). Визначте і поясніть роль головної компанії і те, як вона підсилює чи могла б підсилити стратегії бізнес-одиниць (якщо вона взагалі якось впливає на ці стратегії).

33. Існує думка про те, що міжнародна стратегія, щонайменше, настільки ж значно визначає організаційну структуру, як стратегічні
ціль і логіку. Як ви думаєте, наскільки це твердження правильне?

34. Використовуючи приклади, обміркуйте таке твердження: «Диверсифікованість організацій більше відповідає інтересам керівництва, чим акціонерів». Це особливо вірно, коли диверсифікованість відбувається через злиття чи приєднання.

35. Для якої-небудь організації по вашому виборі ідентифікуйте напрям і метод стратегічного розвитку.

36. На прохання вищого керівника підготуйте коротке (в один абзац) письмовий висновок про те, чи варто компанії розвиватися через злиття і/чи приєднання.

37. Наскільки різні критерії успіху в організаціях державного й приватного секторів? Як вони співвідносяться з природою ділового середовища і очікуваннями зацікавлених сторін?

38. Підготуйте збалансовані оцінні карти для декількох відомих вам організацій. Чому в цих організацій така структура?

39. Підготуйте для генерального виконавчого директора багатофіліальної організації коротку службову записку, у якій поясніть, як в управлінському процесі за допомогою збалансованих оцінних карт відслідковувати і контролювати роботу філій. Обов’язково вкажіть переваги і недоліки цього підходу.

40. Обґрунтуйте значення відносин між центром і підрозділами для стратегічного розвитку організацій. Проілюструйте свою відповідь, описавши й обґрунтувавши відносини, що, на ваш погляд, найкраще підійшли б для наступних організацій: (а) ВВС ; (б) Bertelsmann; (в) Electrolttx; (г) кожна на ваш вибір.

41. Для будь-якої відомої вам організації розгляньте наступні дві ситуації: (1) ріст централізації, (2) делегування великих повноважень. Для кожного випадку поясніть й обґрунтуйте: (а) приклади обставин, у яких ви б рекомендували такі зміни; (б) як ця зміна допоможе організації поліпшити свою роботу; (в) усі потенційні небезпеки такої зміни і як їх можна обійти.

42. Порівняєте за елементами організаційної роботи для успіху (структури, процеси і відносини) дві організації – працюючу у відносно простому/ статичному середовищу і працюючу в складному/динамічному середовищі.

43. Які елементи організаційної роботи (структури, процеси й відносини) будуть у компанії із пов’язаною диверсифікованістю найбільше ефективними для використання знань і досвіду, а які – найменш ефективними?

44. Як різні зацікавлені сторони, наприклад акціонери чи менеджери, оцінюють різні організаційні структури, особливо в зв’язку зі своїми політичними пріоритетами й інтересами?

45. Підберіть для відомої вам організації варіант стратегічного розвитку і назвіть ключові зміни в управлінні персоналом, що будуть потрібні для успіху стратегії.

46. Підготуйте службову записку для вашого генерального виконавчого директора, у якій обґрунтуйте, чи варто розформувати службу управління персоналом, а її функції передати менеджерам середньої ланки (тобто лінійним менеджерам). Основну увагу приділіть наслідкам цього кроку для стратегічного розвитку організації.

47. Виберіть організацію, що змінює свою загальну конкурентну стратегію: переходить від стратегії низьких цін до стратегії диференціації. Поясніть, як при цьому необхідно змінити інформаційну стратегію, щоб вона відповідала новій конкурентній стратегії. Тепер виберіть організацію, що виконує протилежний перехід (від диференціації до низьких цін), і повторіть той же аналіз.

48. Обґрунтуйте, чому джерела фінансування повинні відповідати природі галузі і виду стратегії, що реалізує організація.

49. Виберіть відому вам галузь (чи сектор) і оцініть, як поширювалися на її ринках нові технології і товари. Які з аналізованих інновацій стали комерційно успішними, а які не змогли стати актуальними на ринку? Чому?

50. Наведіть приклади, що підтверджують чи спростовують таке твердження: «Інформаційні технології – це скоріше слуга існуючих стратегій і бізнес-моделей, ніж спосіб революціонізувати діяльність організації і її метод одержання переваги». При відповіді використовуйте матеріал про ланцюжок створення вартості.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти