ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Практичне заняття №6

Тема: Фоностилістика

Вокативне гасло:

Мова є одність. Але пам´ятай, о людино: як в домі

В одності мови чіткий поділ на поверхи є.

Поверхи, отже, назвімо: є мова ділових, щоденних, релігійних взаємин,

Мова науки, і є вповні відмінна від них і натомість об´єднувальна

Мова поезії, мова художньої прози. Маєш її притаманність плекати…

М.Орест

Форма заняття: інтерактивний фоностилістичний практикум.

Основні методи роботи над фоностилістичним матеріалом:стилістичний експеримент, зіставлення, дистрибутивний, контекстуальний аналіз (коллокація, коллігація).

Організація проведення заняття:1) робота студентів у творчих групах: «Евфоніки» ( студенти за списком); «Тавтофоніки» ( студенти); «Ліпофоніки» ( студенти); «Какофоніки» ( студенти); 2) колективне опрацювання лінгвофоностилістичного матеріалу; 3) робота інсценувальної творчої група; 4) індивідуальна робота: «Я» компетентний, методично вправний майбутній учитель-словесник.

Обладнання: Біблія, твори М.Вінграновського, Д.Павличка, П.Тичини; кольорові олівці, кольоровий папір, схеми-таблиці “Кольоровий та понятійний аспекти голосних звуків”, музичні записи; роздаткові картки.

Хід заняття

І. Змістовий компонент (теоретичний блок)

І.Фоностилістика як учення про звуковий ефект (відповідають «Какофоніки», контролює відповідь уся група)

ІІ. Засоби фоностилістики. Основні закони милозвучності. Евфонічні фігури повтору:

1) звукові повтори, або тавтофонія (асонанс, алітерація, анафора, ономатопея та її різновиди). Готуються до відповіді «Евфоніки», контролюють відповідь «Тавтофоніки».

2) словесні і фразові некомпозиційні повтори, або словесна, фразова тавтофонія (полісиндетон, плеоназм, тавтологія, їх різновиди: загальномовний, фольклорний; парехеза, або етимологізація; парономазія, оказіональні асоціативні зв´язки; традукція, анаграма). Відповідають «Тавтофоніки», контролюють відповідь «Евфоніки».

3) словесні і фразові композиційні повтори (плеонастичні: анафора, епіфора, кондублікація, редуплікація, епімона, епанадиплозис чи епанафора, стик; анастрофа, симплока, епізевксис, синтаксичний психологічний, образний паралелізм, ампліфікація, градація тощо). Готуються до відповіді «Тавтофоніки», «Ліпофоніки»; контролює відповідь уся група.

ІІІ. Фігури уникнення: ліпофонія, асиндетон, еліпс, силепс. Анаколуф. Відповідають “Ліпофоніки”, контролюють відповідь “Какофоніки”.

ІV. Какофонія. Причини виникнення, випадки вживання. Відповідають на запитання “Какофоніки”, контролює відповідь уся група.

V. Фоносимволіка. Звуковий кольоровий і понятійний аспекти. Готуються до відповіді “Евфоніки”. Спільне обговорення питанння.

Ключові терміни: фоностилістика, евфонія, асонанс, алітерація, анафора, ономатопея, полісиндетон, плеоназм, тавтологія, парехеза, або етимологізація; парономазія, оказіональні асоціативні зв´язки; традукція, анаграма, епіфора, кондублікація, редуплікація, епімона, епанадиплозис чи епанафора, стик; анастрофа, симплока, епізевксис, синтаксичний психологічний, образний паралелізм, ампліфікація, градація, ліпофонія, какофонія.

 

ІІ. Діяльнісно-вправнісний компонент (практичний блок)

1. Стилістичний практикум-редагування «Анаколуфічна пильність» (Виконують студенти -«Какофоніки»)

Уважно прочитайте речення. Визначте стиль. Запишіть ті речення, в яких анаколуф є засобом стилістичного увиразнення, певним психологічним тлом. Відредагуйте синтаксичні конструкції, де анаколуф «порушує» мовні норми. Визначте характер помилок.

1. Нас пам´ятає хліб: Дніпро тече про нас. 2. Спіткнувшись вчора в програмі «Хвилина слави», в нього на правій нозі розірвався сухожилок. 3. Вивчаючи стилістику, у нас не було проблем. 4. Гарна свита, та не про мене шита.

ІІ. «Театралізоване читання з елементами фоностилістичного аналізу» (Працюють усі творчі групи)

Уважно прочитайте текст. Пригадайте, хто його автор. Визначте стиль, підстиль, основну функцію, провідну думку. Дослідіть, які ще стилі простежуються у змісті. Які фоностилістичні засоби та синтаксичні фігури надають тексту емоційної образності, виразності, комічності? Підготуйтесь до інсценування твору.

Та вчіться ж

– Прибігла оце до тебе, Килинко, та й не знаю, як тобі й сказати… Листа оце дістала! Од Андрія, мабуть… Перечитай, голубонько, що там воно написано…

Килинка читає: «Люба моя Степанидонько!

Ох же ж і скучив я за тобою, голубонько!

Ох же ж і сумую! Як ізгадаю, моя рибонько, як ото ми з тобою під вербою як станемо, та вже цілуємося-цілуємося, цілуємося-цілуємося! Оце сидю листа пишу, а губи самі тільки цмок-цмок-цмок! А як приходив до тебе в клуню! Місяць світить, зірки сяють…

А я потихеньку-потихісіньку, щоб і не хруснуть…

Та що вже наобнімаємося, та що вже напригортаємось…

І ніхто й не знає, що ми любимось. Ось як скінчу службу проти всіх хижаків та капіталістів, приїду і зразу опридільонно в загс.

Цілую тебе, твій Андрій Іванович Обротька».

Прочитала Килина Андрієвого до Степаниди листа…

А на другий день у селі:

Ач яка свята та божа!

А з Андрієм під вербою!

А в клуні! «Пригортаємось, обнімаємось»! Іч яка!

А вдома мати:

Андрія тобі?! У клуню тобі?! «Мені в хаті, мамо, душно»?! Може тобі у касамол?! У-у-у, страмнюча!..

… Плаче Степанида…

ІІІ. «Виконуємо художній переклад і компаративно-стилістичний аналіз» (Творча група «Перекладачі»)

Виконайте власний та комп´ютерний переклад 66 сонета В.Шекспіра українською мовою. Хто з українських письменників удавався до перекладу сонетів В.Шекспіра? Порівняйте фоностилістичні, стилістико-синтаксичні, лексико-граматичні (процесуальність, непроцесуальність І, ІІ ступеня) особливості перекладів з твором-оригіналом. Зробіть наукові висновки щодо фоностилістичної організації сонетів та розробіть методичні рекомендації на тему: «Що варто пам´ятати перекладачеві?»

Tired with all these, for restful I cry

As to behold desert a beggar born,

And needy Nothing trimm’d in jollity,

And purest faith unhappily forsworn.

And gilded shamefully misplaced,

And maiden virte strumpeted,

And right perfection wrongfully?

And strength by sway disabled,

And art made tongue-tied by authority,

And Folly (doctor-like) controlling skill,

And simple-Truth miscall’d Simpliciry,

And captie-good attending captain ill:

Tired with all these? From these would I be gone.

Save that to die, I leave my love alon

 

ІV. “Я” компетентний, методично вправний майбутній учитель-словесник.” (Проведення фрагмента уроку)

Індивідуальна робота з теми “Елементи фоностилістики на уроках словесності”.

Завдання для підготовки до проведення індивідуальної роботи.

1. Виразно прочитайте вірш П.Тичини “Хор лісових дзвіночків”.

2. Визначте його фоностилістичні особливості.

3. Користуючись дистрибутивним та контекстуальним аналізом дослідження полісемії, простежте семантику багатозначних слів, визначте характер відношень, що лежать в основі творення полісемії: парадигматичні, синтагматичні, епідигматичні.

4. Доведіть, засоби якого мовного рівня є домінувальними у створенні художньої образності поезії.


Ми дзвіночки,

лісові дзвіночки,

славим день.

Ми співаєм,

дзвоном зустрічаєм:

день!

День!

Любим сонце,

небосхил і сонце,

світлу тінь,

сни розкішні,

все гаї затишні:

тінь!

Тінь!

Линьте, хмари,

Ой прилиньте, хмари, -

Ясний день.

Окропіте,

Нас нашелестіте:

день!

День!

Хай по полю

золотому полю,

ляже тінь.

Хай схитнеться –

жито усміхнеться:

тінь!

Тінь!


 

V.“Музична суґестопедія”. Написання творчої міні-роботи з фоностилістичним тлом (використанням анафори, алітерації, асонансу, ономатофонії, традукції, епімони, образного паралелізму тощо) під час прослуховування музичного твору.

 

VI. “Елементи фоностилістики в конфесійному стилі”.

Фоностилістичне дослідження початку “Старого Заповіту” здійснюють “Тавтофоніки” та “Евфоніки”.

VIІ. “Спостерігаємо над стилістичними функціями ліпофонії” (Працюють студенти-“Ліпофоніки”)

1. Схарактеризуйте стилістичний потенціал фігур уникнення у творах М.Вінграновського “Сонет”, Д.Павличка “Пахне хлібом трава”. Які ще фоностилістичні особливості простежуються в поезіях?

2. Прочитайте твір. Визначте стиль, підстиль, сформулюйте основну думку. Доведіть, що текст характеризується наскрізною ліпофонією.


Твого сміху луна –

давнина,

далина –

доганя,

долина,

не

мина:

- На!

Навіть в снах навісних,

навіть в них

ти не стих

(ти не з тих!),

стиглий сміх:

Ти не встиг,

ти не зміг.

–Міг!

ЛІТЕРАТУРА

1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови: навч. посібник. – Л.: Світ, 2003. – 432 с.

  1. Дудик П.С. Стилістика української мови: Навчальний посібник. – К.: «Академія», 2005. – 368 с.

3. Єрмоленко С. Фольклор і літературна мова. - К.: Наук. думка, 1987. - 244 с.;

  1. Климова К.Я., Романюк П.Ф. Практична стилістика сучасної української мови: Навчальний посібник для студентів ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації та викладачів-словесників закладів освіти. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, 2005. – 144 с.
  2. Кова ь А. Практична стилістика сучасної україн­ської літературної мови. - К.: Вища шк., 1978. - 349 с.;
  3. Мацько Л.І. та ін. Стилістика української мови: Підручник. – К.: Вища школа, 2003. – 462 с.
  4. Моклиця Марія. Основи літературознавства. Посібник для студентів. – Тернопіль, 2002. – 192 с.
  5. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. - Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 248 с.
  6. Теорія літератури: Підручник / За ред. О.Галича. – К.: Либідь, 2001. – 488 с.
  7. Ткаченко А.О. Мистецтво слова: Вступ до літературознгавства: Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2003. – 448 с.

 

 

Практичне заняття № 7

Тема: Лексична стилістика

План

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти