ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Проблеми ефективного використання і збереження природно-ресурсного потенціалу

Проблеми ефективного використання і збереження природно-ресурсного потенціалу

Інтенсивне природокористування в Україні має ряд негативних наслідків. По-перше, поступово вичерпуються природні ресурси. Деяких з них, про що мовилось вище, залишилось зовсім небагато. По-друге, самі процеси видобування природних ресурсів, користування ними спричиняють шкоду навколишньому середовищу. Інколи це обумовлено об'єктивно, але немало й таких випадків, коли погіршення екологічного стану трапляється через непродуманість і безвідповідальність у здійсненні господарської діяльності.

0445213361„Шрами” на земній поверхні залишають усі галузі гірничо-видобувної промисловості. При шахтному видобутку корисних копалин часто відбувається просідання поверхні ґрунту. Розробка кар'єрів, відвали, терикони вилучають із сільськогосподарського виробництва значні площі ґрунтів. Особливо великої шкоди зазнає господарство країни у зв'язку з гірничовидобувною діяльністю в Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях, де мова йде про вилучення площ цінних чорноземів.

Рекультивація земель після завершення гірничовидобувних робіт здійснюється нечасто, оскільки на це, як правило, не вистачає коштів. З числа териконів, яких в Донбасі налічується майже тисяча, рекультивовано менше десяти (1%). Тому території, на яких проводились і проводяться гірничовидобувні роботи, зазвичай мають неприродний вид, їх ландшафт залишається надовго спотвореним.

При видобуванні корисних копалин шкода задається не тільки земельним, а й водним ресурсам. Пустоти, утворені внаслідок вийняття при підземних розробках значної кількості руди чи палива, заповнюються водою, що надходить з верхніх водоносних горизонтів. Ці горизонти збіднюються або зовсім щезають. У Донбасі вже є значна кількість населених пунктів, куди воду змушені завозити. Те ж саме відбувається і при відкритому видобуванні корисних копалин, оскільки глибина кар'єрів, які при цьому утворюються, досягає багатьох десятків метрів.

Надзвичайно шкідливо на стан підземних вод впливає нафтовидобування, оскільки важкі солі, які закачуються в свердловину і сама нафта попадають в ці води і забруднюють їх. Вважається, що радіус забруднення підземних вод від нафтовидобувної свердловини, яка знаходиться в експлуатації, досягає п’ятдесяти кілометрів.

З природних ресурсів саме водні зазнають найбільшого техногенного навантаження. Інтенсивне використання вод річок призвело до скорочення приточності малих річок, зменшення їх довжини, а часом і їх повного знищення. Навіть середні за розміром річки знаходяться під загрозою. Багато річок постраждали в результаті меліоративних робіт. А будівництво великих водосховищ негативно впливало не тільки на самі річки, а й мікроклімат регіонів. Виникло „цвітіння води”, значні території підтоплюються водами створених на Дніпрі штучних водосховищ. Крім цього, багато річок та озер страждають від забруднення стічними водами. В річки і водойми України щорічно скидається 2,5-3,0 млрд. м3 стічних вод, забруднених органічними речовинами, сполуками азоту, важкими металами, фенолами та нафтопродуктами.

Кризова ситуація склалася на Чорному та Азовському морях, в Сиваші, Сасицкому водосховищі, озерах Ялпуг, Кагул. Забруднення в Чорне море надходить від багаточисельних транспортних та пасажирських суден, підприємств, які збудовані на берегах моря, а особливо від вод Дунаю, Дніпра та інших річок, які впадають в Чорне море. Тому в наш час багато видів рослин і тварин, які тут існують, знаходяться на грані вимирання: морський коник, риба пеламіда, трав'яний краб тощо.

Проблема Азовського моря виникла в результаті будівництва Волго-Донського каналу та Цимлянського водосховища, які вплинули на стік прісної води в Азовське море, натомість збільшилося надходження солонішої води з Чорного моря. На сьогоднішній день солоність Азову становить 14%, але ще в недалекому минулому вона не перевищувала 11%. Це, а також забруднення від приморських промислових підприємств і російських річок Дону та Кубані призвели до загибелі багатьох мешканців Азовського моря.

В Україні спостерігаються великі втрати земельних ресурсів. Значні площі землі відводяться для промислового, транспортного та житлового будівництва, видобутку корисних копалин. Надто велика розораність земель (найбільша в Європі). Зростає рівень засоленості поливних земель. Ще не достатня ефективність протиерозійних заходів.

Негативного антропогенного впливу зазнають лісові насадження, від шкідливих викидів зменшується площа лісів, втрачається їхня природна стійкість, знижується біологічна продуктивність лісу.

Не кращим чином забруднення природного середовища позначається й на відтворенні тваринного світу, особливо на найменших його представниках – комахах, яких щорічно зникає в Україні декілька видів.

З погіршенням стану довкілля зменшується й рекреаційний потенціал, можливості повноцінного відпочинку людей. У межах берегової лінії багатьох приморських міст сьогодні заборонено купатися, настільки там забруднена вода.

Тому проблема охорони навколишнього середовища, збереження природних ресурсів є сьогодні однією з найактуальніших. Існує декілька основних напрямків її вирішення. Найважливішим серед них є визначення її як пріоритетної і прямування нашої країни по такому шляху економічного розвитку, який передбачає збільшення у міжнародному поділі праці частки виробництва трудомісткої, а не матеріало- та енергомісткої продукції, як це є сьогодні. Адже саме чорна і кольорова металургія, хімічна промисловість є найбільшими забруднювачами довкілля, а гірничовидобувна, яка на них працює, на додаток, ще й спотворює земну поверхню, або якимось іншим чином шкодить природі. Оскільки для виплавляння металу і виробництва хімічної продукції потрібно багато палива та електроенергії, то розвиток цих галузей спричиняє до необхідності інтенсивного розвитку вугільної промисловості та електроенергетики, також досить шкідливих для навколишнього середовища. Тому структурна перебудова економіки, відхід від індустріальних і розвиток сучасних високотехнологічних галузей – це основна стратегічна умова подолання екологічної кризи в Україні.

Діяльність у напрямку вирішення стратегічного завдання по збереженню та охороні природних ресурсів має доповнюватись різноманітними заходами постійної дії. Серед них:

  • впровадження екологобезпечних методів видобування корисних копалин;
  • комплексна переробка сировинних матеріалів та промислове використання відходів гірничовидобувної промисловості;
  • рекультивація порушених земель;
  • раціональне використання сільськогосподарських угідь;
  • розширення оборотного водопостачання;
  • використання сучасної техніки і технологій очищення стічних вод, уловлення та знешкодження шкідливих речовин з відхідних газів;
  • економічне використання в галузях господарства всіх видів матеріальних ресурсів;
  • утилізація побутових відходів.

Усі ці заходи повинні бути забезпечені в правовому, організаційному та матеріальному відношенні і їх виконання має суворо контролюватися державою, із застосуванням нею в необхідних випадках адміністративних та економічних санкцій.

 

Особливості плати за воду.

З 1982 р. в Україні запроваджено плату за воду, яку забирають з водогосподарських систем промислові підприємства, а з 1984 р. – за воду, спожиту з підземних джерел. Інші водокористувачі (комунальне господарство, ГЕС, водний транспорт, системи зрошення, сільськогосподарські підприємства тощо) використовували воду безплатно.

Тарифи визначалися на основі необхідних витрат з урахуванням рентабельності основних фондів, яка відповідала рівню народногосподарського нормативу ефективності капіталовкладень. Плата за воду в промисловості стала важливим чинником економічного стимулювання раціонального використання водних ресурсів, впровадження систем багаторазового використання води. Проте, оцінка води ґрунтувалась на теорії трудової вартості, за якою природні ресурси, не будучи продуктом праці, не мають вартості та її грошового виразу -–ціни. Плата за воду не враховувала її специфіку як обмеженого природного ресурсів та умов його формування у часі і просторі, що дає диференційний ефект. До того ж платниками були лише водокористувачі, виплати яких у загальній сумі витрат на створення і функціонування водозабезпечуючих систем становили 20-25% (Сахаєв В.Г., Шевчук В.Я. Економіка і організація охорони навколишнього середовища – Київ: ”Вища школа”,1995. 271 с.)(Економіка і екологія водних ресурсів Дніпра. (В.Я. Шевчук, М.В. Гусєв, О.О. Мазуркевич та ін.; За оед. В.Я. Шевчука – К.: Вища шк., 1996 – 207 с.).

Десятирічний досвід застосування цих тарифів показав, що вони далеко не в повній мірі вирішували проблему економічного регулювання водокористування, тільки в 1991 році плата за воду була переведена на нові тарифи:

- за безповоротне водоспоживання, що встановлюється на 1 куб м споживаної води виходячи з середньозваженого тарифу плати за воду з водогосподарських систем, розрахованого для даного підприємства з коефіцієнтом 1,25;

- за послуги водогосподарських систем, що встановлюються згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 8.02.1997 р. №164 на території України діють такі нормативи плати за використання прісних водних ресурсів.

Існують і наступні нормативи: плата за спеціальне використання водних ресурсів для потреб гідроенергетики – усі річки – 0,7 коп за 100 куб. м води, пропущеної через турбіни (крім ГАЕС, які функціонують у комплексі з ГЕС); плата за спеціальне використання водних ресурсів для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів) – усі річки, крім Дунаю: вантажний самохідний і несамохідний флот – 1,25 коп за тоннаж-добу експлуатації флоту; пасажирський флот, що експлуатується – 0,14 коп. за 1 місце-добу експлуатації флоту.

Слід зауважити, що розміри тарифів в значній мірі мають суб’єктивний характер і залежать від рішень місцевої влади, зумовлених розміром одержаних дотацій, економічного стану водокористувачів та іншими причинами (Данилишин, ст. 436-438).

Згідно нормативів розподілу платежів встановлено, що 80% платежів за використання водних ресурсів загальнодержавного значення спрямовується до державного бюджету, 20% платежів за використання водних ресурсів загальнодержавного значення в місцеві бюджети. До державного бюджету спрямовується 100% плати за використання рибних та інших водних живих ресурсів і 100% платежів відводиться у місцеві бюджети за використання водних ресурсів місцевого значення.

Особливості перекладу

Термін «сталий розвиток» є офіційним українським відповідником англійського терміну «англ. sustainable development», дослівний переклад якого з урахуванням контексту може бути «життєздатний розвиток» а за сенсом — «самопідтримуваний розвиток», інколи цей термін тлумачать як всебічно збалансований розвиток. За визначенням Комісії ООН зі сталого розвитку, його мета — задовольняти потреби сучасного суспільства, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. Теорія сталого розвитку є альтернативою парадигмі економічного зростання, яка ігнорує екологічну небезпеку від розвитку за екстенсивною моделлю.[3]

Парадигма сталого розвитку[ред. • ред. код]

Парадигма сталого розвитку включає в себе вимоги до захисту довкілля, соціальної справедливості та відсутності расової й національної дискримінації. У країнах, де на державному рівні зазначені вимоги ігноруються, в поняття сталого розвитку намагаються вкласти «зручний» зміст, вихолощуючи справжній. Так в Україні термін «сталий розвиток» часто вживають для означення лише неухильного зростання економічних показників країни, її регіонів, міст, сіл та окремих галузей економіки. Інколи до цього додають здійснення безсистемних заходів щодо збереження довкілля та поліпшення санітарних умов проживання й праці людей. Таке тлумачення терміну розкритиковане Ґ. Дейлі і є не лише грубою помилкою, але і його профанацією.

Базові принципи концепції[ред. • ред. код]

Концепція сталого розвитку ґрунтується на п'яти головних принципах:

1. Людство дійсно може надати розвитку сталого і довготривалого характеру, для того щоб він відповідав потребам людей, що живуть зараз, не втрачаючи при цьому можливості майбутнім поколінням задовольняти свої потреби.

2. Обмеження, які існують в галузі експлуатації природних ресурсів, відносні. Вони пов'язані з сучасним рівнем техніки і соціальної організації, а також із здатністю біосфери до самовідновлення.

3. Необхідно задовольнити елементарні потреби всіх людей і всім надати можливість реалізувати свої надії на благополучніше життя. Без цього сталий і довготривалий розвиток просто неможливий. Одна з головних причин виникнення екологічних та інших катастроф — злидні, які стали у світі звичайним явищем.

4. Необхідно налагодити стан життя тих, хто користується надмірними засобами (грошовими і матеріальними), з екологічними можливостями планети, зокрема відносно використання енергії.

5. Розміри і темпи росту населення повинні бути погоджені з виробничим потенціалом глобальної екосистеми Землі, що змінюється.

Приклади впровадження концепції[ред. • ред. код]

· Будівництво доріг, будівель має супроводжуватися відповідним зростанням зелених насаджень — щоб не погіршувати стан довкілля.

· Зростання виробництва зерна не повинно супроводжуватися виснаженням чи іншим погіршенням якості ґрунту.

· Видобування корисних копалин (наприклад металевих руд, вугілля) має супроводжуватися створенням підприємств, що не залежать від цього видобутку. Таким чином, щоб після вичерпання майбутні покоління (а часто й поточні) не мали економічних проблем.

· У приватному сенсі — заробітна плата повинна компенсувати витрати на відновлення здоров'я, погіршене через виконувану роботу.

· Медичні препарати та хірургічні операції повинні не лише вирішувати поточну проблему, але й не призвести до погіршення стану здоров'я пацієнта у майбутньому, часто це включає і здоров'я наступних поколінь.

· Навчання та використання праці жінок не повинне приводити до відмови від виконання основного обов'язку — народження дітей. Фактично найбільша шкода, яка може бути завдана майбутнім поколінням — це пряме їх знищення.

Складові концепції сталого розвитку[ред. • ред. код]

Концепція сталого розвитку з'явилася в результаті об'єднання трьох основних точок зору: економічної, соціальної та екологічної.

Економічна складова[ред. • ред. код]

Економічний підхід до концепції стійкого розвитку заснований на теорії максимального потоку сукупного доходу Хікса-Ліндаля, який може бути зроблений за умови, принаймні, збереження сукупного капіталу, за допомогою якого і здійснюється цей дохід. Ця концепція передбачає оптимальне використання обмежених ресурсів і використання екологічних — природо-, енерго- і матеріало-зберігаючих технологій, включаючи видобуток і переробку сировини, створення екологічно прийнятної продукції, мінімізацію, переробку і знищення відходів.

Однак при вирішенні питань про те, який капітал повинен зберігатися (наприклад, фізичний або природний, чи людський капітал) і якою мірою різні види капіталу є взаємозамінними, а також при вартісній оцінці цих активів, особливо екологічних ресурсів, виникають проблеми правильної інтерпретації і розрахунку. З'явилися два види стійкості — слабка, коли мова йде про не зменшуваний в часі природний та виробничий капітал, і сильна — коли повинен не зменшуватися природний капітал (причому частина прибутку від продажу невідновних ресурсів повинна спрямовуватися на збільшення цінності відновлюваного природного капіталу).

Соціальна складова[ред. • ред. код]

Соціальна складова стійкості розвитку орієнтована на людину і спрямована на збереження стабільності соціальних і культурних систем, в тому числі, на скорочення числа руйнівних конфліктів між людьми. Важливим аспектом цього підходу є справедливий розподіл благ. Бажано також збереження культурного капіталу і різноманіття в глобальних масштабах, а також повніше використання практики стійкого розвитку, наявної в не домінуючих культурах. Для досягнення стійкості розвитку, сучасному суспільству доведеться створити ефективнішу систему ухвалення рішень, що враховує історичний досвід і заохочує плюралізм. Важливо досягнення не тільки внутрішньо, а й міжпоколінної справедливості. У рамках концепції людського розвитку людина є не об'єктом, а суб'єктом розвитку. Спираючись на розширення варіантів вибору людини як головну цінність, концепція сталого розвитку передбачає, що людина повинна брати участь у процесах, які формують сферу її життєдіяльності, сприяти прийняттю і реалізації рішень, контролювати їх виконання.

Екологічна складова[ред. • ред. код]

З екологічної точки зору, сталий розвиток має забезпечувати цілісність біологічних і фізичних природних систем. Особливе значення має життєздатність екосистем, від яких залежить глобальна стабільність всієї біосфери. Більш того, поняття «природних» систем і ареалів проживання можна розуміти широко, включаючи в них створене людиною середовище, таке як, наприклад, міста. Основна увага приділяється збереженню здібностей до самовідновлення і динамічної адаптації таких систем до змін, а не збереження їх у деякому «ідеальному» статичному стані. Деградація природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища і втрата біологічного розмаїття скорочують здатність екологічних систем до самовідновлення.

Єдність концепцій[ред. • ред. код]

Узгодження цих різних поглядів та їх переклад на мову конкретних заходів, які є засобами досягнення сталого розвитку — завдання величезної складності, оскільки всі три елементи сталого розвитку повинні розглядатися збалансовано. Важливі також і механізми взаємодії цих трьох концепцій. Економічний і соціальний елементи, взаємодіючи один з одним, породжують такі нові завдання, як досягнення справедливості всередині одного покоління (наприклад, щодо розподілу доходів) та надання цілеспрямованої допомоги бідним верствам населення. Механізм взаємодії економічного та екологічного елементів породив нові ідеї щодо вартісної оцінки та інтерналізації (обліку в економічній звітності підприємств) зовнішніх впливів на навколишнє середовище. Нарешті, зв'язок соціального та екологічного елементів викликала інтерес до таких питань як внутрішньопоколінна і міжпоколінна рівність, включаючи дотримання прав майбутніх поколінь, та участі населення в процесі прийняття рішень.

Індикатори[ред. • ред. код]

Важливим питанням у реалізації концепції сталого розвитку — особливо у зв'язку з тим, що вона часто розглядається як така що еволюціонує — стало виявлення її практичних і вимірюваних індикаторів. У цьому напрямку зараз працюють як міжнародні організації, так і наукові кола. Виходячи з вищевказаної тріади, такі індикатори можуть пов'язувати всі ці три компоненти і відображати екологічні, економічні та соціальні (включаючи психологічні, наприклад, сприйняття сталого розвитку) аспекти.

Історія розвитку концепції[ред. • ред. код]

1980-ті[ред. • ред. код]

Автором інноваційної економічної теорії сталого розвитку, системно висвітленої в монографії «Поза зростанням: економічна теорія сталого розвитку» («англ. Beyond Growth. The Economics of Sustainable Development»), є провідний дослідник економічних аспектів забруднення довкілля, колишній економіст Світового банку Ґерман Дейлі. Спираючись на визначення Комісії ООН та науковий аналіз, Ґ. Дейлі логічно тлумачить термін «сталий розвиток» як означення гармонійного, збалансованого, безконфліктного прогресу всієї земної цивілізації, груп країн (регіонів, субрегіонів), а також окремо взятих країн нашої планети за науково обґрунтованими планами (методами системного підходу), коли в процесі неухильного інноваційного інтенсивного (а не екстенсивного) економічного розвитку країн одночасно позитивно вирішується комплекс питань щодо збереження довкілля, ліквідації експлуатації, бідності та дискримінації як кожної окремо взятої людини, так і цілих народів чи груп населення, у тому числі за етнічними, расовими чи статевими ознаками.

В 1980-х рр. почали говорити про екорозвиток, розвиток без руйнування, необхідність стійкого розвитку екосистем. «Всесвітня стратегія охорони природи» (ВСОП), прийнята в 1980 р. за ініціативою ЮНЕП, Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) і Всесвітнього фонду дикої природи вперше в міжнародному документі містила згадку стійкого розвитку. «Турбота про планету Земля — Стратегія стійкого життя» було другим виданням ВСОП і датується жовтнем 1991 р. У ній підкреслюється, що розвиток повинен базуватися на збе-реженні живої природи, захисті структури, функцій і різноманітності природ-них систем Землі, від яких залежать біологічні види. Для цього необхідно: збе-рігати системи підтримки життя (життєзабезпечення), зберігати біорізноманітність і забезпечити стійке використання поновлюваних ресурсів. З'явилися дослідження з екологічної безпеки як частини національної і глобальної безпеки.

У 1987 році в доповіді «Наше спільне майбутнє» Міжнародна комісія з навколишнього середовища і розвитку (МКНСР) під головуванням екс-прем'єра Норвегії Брундланд Г. Х. приділила основну увагу необхідності «сталого розвитку», як розвитку, який забезпечує потреби нинішнього покоління без завдання шкоди можливості майбутнього покоління задовольнити свої власні потреби. Це формулювання поняття «сталий розвиток» зараз широко використовується як базова в багатьох країнах. Крім того, вона стверджувала, що основна ідея людських суспільств має полягати в активізації пошуку кращого життя, добробуту [4].

1990-ті[ред. • ред. код]

Термін «сталий розвиток» на Конференції в Ріо-де-Жанейро у 1992 році в рамках прийняття «Порядку денного на XXI століття» визначався як «розвиток, що задовольняє потреби теперішнього часу, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби» [5]. Всі наступні визначення поняття за основу брали саме це тлумачення сталого розвитку. Власне термін «сталий розвиток» має досить суперечливий характер. Дане поняття відповідає російському «постоянный / стабильный», тобто постійний/стабільний розвиток, проте у країнах СНД неабиякого поширення набув термін «устойчивое развитие» Англомовний оригінал розглянутого поняття — «sustainable development»- означає «підтримуваний розвиток». Досить цікавим є французький варіант даного терміну — «developpment durable» — «міцний/тривалий розвиток». У будь-якому випадку термін перекладається у значенні «сталий розвиток», хоч і породжує різне розуміння його змісту [6].[7]

Ідеї сталого розвитку були офіційно проголошені на Міжнародній конференції з навколишнього середовища і розвитку у Ріо-де-Жанейро (Самміт Землі) United Nations Conference on Environment and Development (Earth Summit), Rio de Janeiro у 1992 р. Ця конференція розглядала оточуюче середовище і соціально-економічний розвиток як взаємопов'язані і взаємозалежні області. У головному документі, прийнятому на цій конференції, «Порядку денному на XXI століття» (Agenda 21), що розглядався в якості програми всесвітнього співробітництва, сталий розвиток пов'язується з гармонічним досягненням наступних цілей:

· високої якості навколишнього середовища і здорової економіки для всіх народів світу,

· задоволенні потреб людей і збереженні сталого розвитку протягом тривалого періоду [8].

Відомо, що після Конференції в Ріо, попри всі декларації досягти рівноважного стану між економічним ростом, соціальною спільнотою та навколишнім природним середовищем, цього так і не сталось. Навпаки, ситуація погіршилась і ускладнюється з кожним днем. Хоча спроби подолати кризові явища в соціальній, економічній та екологічній сферах на різних рівнях соціо-еколого-економічних систем (глобальному, національному, регіональному та локальному) робились неодноразово. Це також підтверджують міжнародні конференції, присвячені досягненню сталого розвитку, що проводились впродовж останніх двох десятиліть.

У грудні 1997 р. в Кіото (Японія) було підписано міжнародну угоду, що містить конкретні заходи по скороченню викидів газів, що викликають парниковий ефект. Цю міжнародну угоду, що отримала назву Кіотський протокол, підписали представники 38 країн та ЄС. Цей документ міг стати першим ефективним інструментом стимулювання сталого розвитку на різних рівнях розвитку суспільства — від глобального до регіонального.

Боннська угода встановлювала також правила розрахунку викидів таких газів, схему торгівлі квотами на викиди між державами, систему контролю за виконанням зобов'язань підписантами Кіотського протоколу. Передбачалося, що підписання Кіотського протоколу відбудеться на саміті в Йоганнесбурзі в 2002 р. Проте. ключове питання — ратифікація Кіотського протоколу, на саміті в Йоганнес-бурзі остаточно вирішене не було. Головною причиною стала невизначеність наукових знань про дію «парникових» газів на довкілля і глибокі розбіжності між учасниками відносно координуючих можливостей ринкових механізмів. В результаті Кіотський протокол набрав чинності лише в лютому 2005 р. і його механізм, у тому числі, система міжнародної торгівлі квотами на викиди, в наш час[Коли?] проходить лише першу практичну перевірку, натомість дія самого документа вичерпується у 2012 р.

Початок XXI століття[ред. • ред. код]

Досить важливим з точки зору стимулювання сталого розвитку були рішення, прийняті на Міжнародній конференції з фінансування розвитку (International Conference on Financing for Development). Конференція проходила у Монтерреї (Мексика) 18-22 березня 2002 р. Глави держав і урядів країн світу, від-значаючи дефіцит ресурсів, закликали досягти інтернаціонально погоджених цілей розвитку, у тому числі тих, що містяться в Цілях Тисячоліття. Для цього вони запропонували використовувати такі інструменти: податкові важелі, інвестиції в економічну і соціальну інфраструктуру, розвиток ринків капіталу через банківські системи, проводити розсудливу бюджетну і грошову політику. Також зменшувати вплив інфляції, сприяти високим нормам економічного зрос-тання, повній зайнятості, викоріненню бідності, ціновій стабільності[9].

Наступним етапом втілення ідей сталого розвитку на міждержавному рівні було проведення Світового саміту зі сталого розвитку (Саміт Землі 2002, Ріо+10) World Summit on Sustainable Development (Earth Summit 2002). Саміт являв собою зустріч керівників країн та урядів світу на найвищому рівні в Йо-ганнесбурзі з 26 серпня по 4 вересня 2002 р. Зустріч дала змогу об'єднати велику кількість інтересів, які представляли як голови держав та урядів, так і керівники та експерти від кожної з головних груп. В ній взяли участь понад 22 тис. людей, зокрема понад 8 тис. представників недержавних організацій, бізнесових структур та 4 тис. представників преси. На саміті було розглянуто результати, досягнуті країнами з виконання зобов'язань, взятих в 1992 та 1997 р., оцінено успіхи на шляху просування до сталого розвитку. Саміт у Йоганнесбурзі дав змогу визначити цілі, часові рамки і зобов'язання з широкого спектру питань, які покликані змінити життя у всіх регіонах світу, у тому числі, деякі нові цільові показники, пов'язані із забезпеченням базовими елемен-тами санітарії, використанням і виробництвом хімічної продукції та ін. Найва-жливішим результатом зустрічі стало те, що міжнародні зобов'язання були до-повнені низкою добровільних партнерських ініціатив зі сталого розвитку.

У процесі підготовки до зустрічі та на самій зустрічі було оголошено про більш як двісті партнерських пропозицій, зосереджених у багатьох вирішальних напрямках сталого розвитку у всіх регіонах світу. Для реалізації цих парт-нерств було виділено значні обсяги фінансування. В рамках самміту уряди країн прийняли два основні документи: Йоганнесбурзький план з імплементації та Йоганнесбурзьку декларацію зі сталого розвитку. На саміті було відмічено, що за минуле десятиліття рішення, прийняті з довкілля охорони і переходу до сталого розвитку, багато в чому виявилися не виконаними. Попри загальне економічне зростання, глобалізаційні процеси, що розвернулися, не принесли істотного поліпшення якості життя більшої частини людства, а допомога країнам, що розвиваються, скоротилася. Так, розвинені країни на фінансування заходів за рішенням екологічних проблем і розвиток виділяли бідним країнам світу в середньому не більше 0,3% від ВВП замість рекомендованихООН — 0,7% (США, наприклад, відраховували засоби у розмірі 0,1% ВВП). У той же час уряди розвинених держав продовжували субсидувати національних виробників. Причому бюджетні витрати зросли з 650 млрд дол. до 1,5 трлн.дол. в рік. Цієї суми, як вважають екс-перти, сповна вистачало б для повного виконання заходів, намічених у порядку денному на XXI століття.

Для реалізації прийнятих в Йоганнесбурзі зобов'язань учасники саміту виступили з конкретними ініціативами. Так, США оголосили про виділення 970 млн дол. протягом трьох років на проекти в області водопостачання і санітарії, про інвестування 90 млн дол. в 2003 р. в програми сталого розвитку сільського господарства, про виділення 53 млн дол. на лісове господарство в період 2002—2005 рр. Європейський союз оголосив про ініціативу «Вода для життя», яка передбачає залучення партнерів для вирішення завдань в області водопостачання і санітарії в основному в Африці і Центральній Азії, а також виступив з ініціативою партнерства в області енергетики з об'ємом інвестицій 700 млн дол. та ін. Десять основних електроенергетичних компаній «Європейської сімки» підписали з ООН документи про сприяння в технічній співпраці по розробці проектів у сфері енергетики в країнах, що розвиваються. Тобто, рішення, ухвалені на саміті мали позитивний вплив на просунення ідей сталого розвитку, особливо з позицій його стимулювання.

Дослідження сталого розвитку і його впливи[ред. • ред. код]

Надалі теоретичні дослідження щодо ідеї пошуку раціонального суспільного розвитку активізувалися. Різні аспекти проблеми стають предметом наукових дискусій. Економісти, які фокусують увагу на сталості, мають, насамперед, на увазі добробут, прибуток, нагромадження капіталу (Далі, Пеззі ін.). Значна увага приділяється застосуванню техніки екологічної оцінки (Пірс, Маркандіа, Барб'єр ін.). Дослідники-географи були зацікавлені в дослідженні того, які наслідки породжує сталий розвиток для планування використання земельних площ (Наесс, Оуенс, Рід ін.).

На сьогодні, вклад у розвиток сталого розвитку зроблений такими зарубіжними вченими як Лейзеровіч А. А., Кейтс Р. В., Перріс Т. М., Хулс Дж. М. [10].[11]

Реакцією на заклопотаність вченими питаннями комплексного тривалого розвитку було створення у 70-80-х роках ХХ ст. міжнародних неурядових наукових організацій з вивчення глобальних процесів на Землі, таких як Міжнародна федерація інститутів перспективних досліджень (ІФІАС), Римський клуб (з його знаменитою доповіддю «Межі зростання»), Міжнародний інститут прикладного системного аналізу, а в СРСР — Всесоюзного інституту системних досліджень, проведення в 1972 році в Стокгольмі Конференції ООН з навколишнього середовища і створення Програми ООН з навколишнього середовища (UNEP). Відповідно до цього почали розвиватися екологічна політика і дипломатія, право навколишнього середовища, з'явилася нова інституційна складова — міністерства і відомства з навколишнього середовища.

Проблеми ефективного використання і збереження природно-ресурсного потенціалу

Інтенсивне природокористування в Україні має ряд негативних наслідків. По-перше, поступово вичерпуються природні ресурси. Деяких з них, про що мовилось вище, залишилось зовсім небагато. По-друге, самі процеси видобування природних ресурсів, користування ними спричиняють шкоду навколишньому середовищу. Інколи це обумовлено об'єктивно, але немало й таких випадків, коли погіршення екологічного стану трапляється через непродуманість і безвідповідальність у здійсненні господарської діяльності.

0445213361„Шрами” на земній поверхні залишають усі галузі гірничо-видобувної промисловості. При шахтному видобутку корисних копалин часто відбувається просідання поверхні ґрунту. Розробка кар'єрів, відвали, терикони вилучають із сільськогосподарського виробництва значні площі ґрунтів. Особливо великої шкоди зазнає господарство країни у зв'язку з гірничовидобувною діяльністю в Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях, де мова йде про вилучення площ цінних чорноземів.

Рекультивація земель після завершення гірничовидобувних робіт здійснюється нечасто, оскільки на це, як правило, не вистачає коштів. З числа териконів, яких в Донбасі налічується майже тисяча, рекультивовано менше десяти (1%). Тому території, на яких проводились і проводяться гірничовидобувні роботи, зазвичай мають неприродний вид, їх ландшафт залишається надовго спотвореним.

При видобуванні корисних копалин шкода задається не тільки земельним, а й водним ресурсам. Пустоти, утворені внаслідок вийняття при підземних розробках значної кількості руди чи палива, заповнюються водою, що надходить з верхніх водоносних горизонтів. Ці горизонти збіднюються або зовсім щезають. У Донбасі вже є значна кількість населених пунктів, куди воду змушені завозити. Те ж саме відбувається і при відкритому видобуванні корисних копалин, оскільки глибина кар'єрів, які при цьому утворюються, досягає багатьох десятків метрів.

Надзвичайно шкідливо на стан підземних вод впливає нафтовидобування, оскільки важкі солі, які закачуються в свердловину і сама нафта попадають в ці води і забруднюють їх. Вважається, що радіус забруднення підземних вод від нафтовидобувної свердловини, яка знаходиться в експлуатації, досягає п’ятдесяти кілометрів.

З природних ресурсів саме водні зазнають найбільшого техногенного навантаження. Інтенсивне використання вод річок призвело до скорочення приточності малих річок, зменшення їх довжини, а часом і їх повного знищення. Навіть середні за розміром річки знаходяться під загрозою. Багато річок постраждали в результаті меліоративних робіт. А будівництво великих водосховищ негативно впливало не тільки на самі річки, а й мікроклімат регіонів. Виникло „цвітіння води”, значні території підтоплюються водами створених на Дніпрі штучних водосховищ. Крім цього, багато річок та озер страждають від забруднення стічними водами. В річки і водойми України щорічно скидається 2,5-3,0 млрд. м3 стічних вод, забруднених органічними речовинами, сполуками азоту, важкими металами, фенолами та нафтопродуктами.

Кризова ситуація склалася на Чорному та Азовському морях, в Сиваші, Сасицкому водосховищі, озерах Ялпуг, Кагул. Забруднення в Чорне море надходить від багаточисельних транспортних та пасажирських суден, підприємств, які збудовані на берегах моря, а особливо від вод Дунаю, Дніпра та інших річок, які впадають в Чорне море. Тому в наш час багато видів рослин і тварин, які тут існують, знаходяться на грані вимирання: морський коник, риба пеламіда, трав'яний краб тощо.

Проблема Азовського моря виникла в результаті будівництва Волго-Донського каналу та Цимлянського водосховища, які вплинули на стік прісної води в Азовське море, натомість збільшилося надходження солонішої води з Чорного моря. На сьогоднішній день солоність Азову становить 14%, але ще в недалекому минулому вона не перевищувала 11%. Це, а також забруднення від приморських промислових підприємств і російських річок Дону та Кубані призвели до загибелі багатьох мешканців Азовського моря.

В Україні спостерігаються великі втрати земельних ресурсів. Значні пло<

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти