ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Платежі за використання корисних копалин.

5. За право користування корисними копалинами плата визначається у формі відрахувань в державний бюджет на заміщення (відшкодування) видатків на геологопошукові роботи (Україна першою з країн СНД ввела цей платіж). Плата за геологопошукові роботи і рентні виплати включають у собівартість продукції. Встановлені й економічні санкції за нераціональне використання корисних копалин на стадії видобутку для двох форм порушень: наднормативні експлуатаційні втрати твердих корисних копалин і втрати, викликані вибірковим виробленням родовищ. Вони встановлюються в розмірі прибутку, що втрачається під час наднормативних втрат сировини. З 1994 року були запроваджені і так звані платежі за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин”. Останні були встановлені за єдиним для всіх видів корисних копалин нормативом – в 1% до вартості (за виключенням вугілля – 0,5%).

На жаль, таких штрафних санкцій немає для рідких і газоподібних вуглеводневих ресурсів, втрати яких занадто великі.

У галузі використання мінерально-сировинних ресурсів діють економічні важелі, в основному складені з орендної системи доступу до розвідки і видобутку корисних копалин конкретного родовища (“роялті”) (Царик, ст. 47).

Раніше платежі типу “роялті” були майже єдиною статтею надходжень за право користування надрами і за абсолютним розміром не перевищували 10-15% прибутку від комерційної діяльності компаній.

Натомість в угодах з’явилися прямі податки на прибуток та інші платежі, а саме:

- податок на доход корпорацій;

- спеціальний податок на прибуток;

- дивіденди від фіксованої частки уряду в акціонерному капіталі; податок на надприбуток;

- податок з загальної суми всіх дивідендів, що оплачуються держальниками акцій за межами країни;

- спеціальний податок на прибуток, що переводиться за кордон (для стимулювання реінвестицій);

- збори за видачу ліцензій, реєстрацію, інспектування.

Як свідчить зарубіжна практика, обов’язкові платежі власнику природних ресурсів (держава) повинні надходити у двох випадках: платня за користування землею (у вигляді земельного податку чи іншій формі), а також плати за право розробки родовища, яка визначається вище як “роялті”.

Та ж міжнародна практика свідчить про доцільність спрямування переважної частини природоресурсних платежів у місцеві бюджети, згідно Кодексу про надра України (1994 р.) до державного бюджету спрямовується – 40%платежів за користування надрами при видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення; у місцеві бюджети – 60% платежів за користування надрами при видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення і 100% платежів за користування надрами при видобуванні корисних копалин місцевого значення.

 

 

Юридичні послуги в Харкові - АФ СтройАудит
 Скачать бесплатно Закон України Про охорону навколишнього природного середовища від 25.06.1991 № 1264-XII Закон України Про охорону навколишнього природного середовища від 25.06.1991 № 1264-XII Зміст Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Завдання законодавства про охорону навколишнього природного середовища Стаття 2. Законодавство України про охорону навколишнього природного середовища Стаття 3. Основні принципи охорони навколишнього природного середовища Статтю 3 доповнено пунктом "л" згідно із Законом N 2756-VI від 02.12.2010 Стаття 4. Право власності на природні ресурси Статтю 4 доповнено частиною другою згідно із Законом N від 21.05.93 Стаття 5. Об'єкти правової охорони навколишнього природного середовища Стаття 6. Державні цільові та інші екологічні програми Статтю 6 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 254-IV від 28.11.2002; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3421-IV від 09.02.2006 Стаття 7. Освіта і виховання в галузі охорони навколишнього природного середовища Стаття 8. Наукові дослідження Розділ II ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН Стаття 9. Екологічні права громадян України Стаття 10. Гарантії екологічних прав громадян Стаття 11. Захист прав громадян України у галузі охорони навколишнього природного середовища Стаття 12. Обов'язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища Розділ III ПОВНОВАЖЕННЯ РАД У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА Стаття 13. Компетенція Верховної Ради України у галузі охорони навколишнього природного середовища Стаття 14. Компетенція Верховної Ради Автономної Республіки Крим Стаття 15. Повноваження місцевих Рад у галузі охорони навколишнього природного середовища Розділ IV ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА Стаття 16. Управління в галузі охорони навколишнього природного середовища Стаття 17. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі охорони навколишнього природного середовища Стаття 18. Компетенція Уряду Автономної Республіки Крим у галузі охорони навколишнього природного середовища Стаття 19. Компетенція виконавчих і розпорядчих органів місцевих Рад у галузі охорони навколишнього природного середовища Стаття 20. Компетенція спеціально уповноважених органів державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів Статтю 20 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1807-III від 08.06.2000 Статтю 20 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3530-VI від 16.06.2011 Статтю 20 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3530-VI від 16.06.2011 Статтю 20 доповнено частиною згідно із Законом N від 06.03.96 Статтю 20 доповнено частиною згідно із Законом N від 06.03.96 Статтю 20 доповнено частиною згідно із Законом N від 06.03.96 Статтю 20 доповнено частиною згідно із Законом N від 06.03.96 Статтю 20 доповнено частиною згідно із Законом N від 06.03.96 Статтю 20 доповнено частиною згідно із Законом N від 06.03.96 Статтю 20 доповнено частиною згідно із Законом N від 06.03.96 Стаття 21. Повноваження громадських об'єднань у галузі охорони навколишнього природного середовища Розділ V СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ПРОГНОЗУВАННЯ, ОБЛІК ТА ІНФОРМУВАННЯ В ГАЛУЗІ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА Стаття 22. Моніторинг навколишнього природного середовища Стаття 23. Кадастри природних ресурсів Стаття 24. Державний облік об'єктів, що шкідливо впливають на стан навколишнього природного середовища Стаття 25. Інформація про стан навколишнього природного середовища (екологічна інформація) Стаття 25-1. Екологічне інформаційне забезпечення Розділ VI ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА Стаття 26. Обов'язковість екологічної експертизи Стаття 27. Об'єкти екологічної експертизи Стаття 28. Державна екологічна експертиза Стаття 29. Обов'язковість виконання висновків державної екологічної експертизи Стаття 30. Громадська екологічна експертиза Розділ VII СТАНДАРТИЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА Стаття 31. Завдання стандартизації і нормування в галузі охорони навколишнього природного середовища Стаття 32. Екологічні стандарти Стаття 33. Екологічні нормативи Розділ VIII КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА Стаття 34. Завдання контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища Стаття 35. Державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища Стаття 36. Громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища Стаття 37. Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища Розділ IX РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ Стаття 38. Загальне та спеціальне використання природних ресурсів Стаття 39. Природні ресурси загальнодержавного і місцевого значення Стаття 40. Додержання екологічних вимог при використанні природних ресурсів Розділ X ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА Стаття 41. Економічні заходи забезпечення охорони навколишнього природного середовища Стаття 42. Фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища Стаття 43. Ліміти використання природних ресурсів Стаття 44. Ліміти скидів забруднюючих речовин Статтю 45 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010 Стаття 46. Розподіл екологічного податку Стаття 47. Фонди охорони навколишнього природного середовища Стаття 48. Стимулювання в системі охорони навколишнього природного середовища Стаття 49. Екологічне страхування та екологічний аудит Статтю 49 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1863-IV від 24.06.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом N 882-VI від 15.01.2009 Розділ XI ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Стаття 50. Екологічна безпека Статтю 50 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 997-V від 27.04.2007 Стаття 51. Екологічні вимоги до розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, введення в дію та експлуатації підприємств, споруд та інших об'єктів Стаття 52. Охорона навколишнього природного середовища при застосуванні засобів захисту рослин, мінеральних добрив, нафти і нафтопродуктів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів Стаття 53. Охорона навколишнього природного середовища від неконтрольованого та шкідливого біологічного впливу Стаття 54. Охорона навколишнього природного середовища від акустичного, електромагнітного, іонізуючого та іншого шкідливого впливу фізичних факторів та радіоактивного забруднення Стаття 55. Охорона навколишнього природного середовища від забруднення відходами Стаття 56. Екологічна безпека транспортних та інших пересувних засобів і установок Стаття 57. Додержання вимог екологічної безпеки при проведенні наукових досліджень, впровадженні відкриттів, винаходів, застосуванні нової техніки, імпортного устаткування, технологій і систем Стаття 58. Вимоги екологічної безпеки щодо військових, оборонних об'єктів та військової діяльності Стаття 59. Екологічні вимоги при розміщенні і розвитку населених пунктів Розділ XII ПРИРОДНІ ТЕРИТОРІЇ ТА ОБ'ЄКТИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОСОБЛИВІЙ ОХОРОНІ Стаття 60. Система природних територій та об'єктів, що підлягають особливій охороні Стаття 61. Природно-заповідний фонд України Стаття 62. Курортні і лікувально-оздоровчі зони Стаття 63. Рекреаційні зони Стаття 64. Охорона рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу Розділ XIII НАДЗВИЧАЙНІ ЕКОЛОГІЧНІ СИТУАЦІЇ Стаття 65. Зона надзвичайної екологічної ситуації Стаття 66. Запобігання аваріям і ліквідація їх шкідливих екологічних наслідків Розділ XIV ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА Стаття 67. Вирішення спорів у галузі охорони навколишнього природного середовища Розділ XV ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА Стаття 68. Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища Стаття 69. Особливості застосування цивільної відповідальності Статтю 69 доповнено частиною згідно із Законом N 1807-III від 08.06.2000 Стаття 70. Адміністративна та кримінальна відповідальність за екологічні правопорушення і злочини Розділ XVI МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА Стаття 71. Участь України у міжнародному співробітництві у галузі охорони навколишнього природного середовища Стаття 72. Обов'язок іноземних юридичних осіб і громадян та осіб без громадянства щодо додержання законодавства України про охорону навколишнього природного середовища Прикінцеві положення

 

 

Предмет, метод і завдання курсу "Економіка природокористування"

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти