ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Поняття про дисципліну “Охорона праці та безпека життєдіяльності”. Законодавство України про працю

ЛЕКЦІЯ

Поняття про дисципліну “Охорона праці та безпека життєдіяльності”. Законодавство України про працю. Основні принципи трудового права. Трудовий договір. Приймання на роботу молодих спеціалістів. Медичні огляди. Нормативно-правові акти. Типи робочого часу, час відпочинку. Щорічні та додаткові відпустки.

Поняття про заробітну плату та принципи її диференціації. Особливості оплати праці працівників охорони здоров’я в разі відхилення від звичайних умов праці.

Трудова дисципліна. Внутрішній трудовий розпорядок. Заходи адміністративної та дисциплінарної відповідальності за порушення трудової дисципліни. Заохочення за досягнення в роботі.

Матеріальна відповідальність працівників за збиток, причинений установі.

 

Закон України “Про охорону праці”. Забезпечення здорових і безпечних умов праці

ЛЕКЦІЯ

Закон України «Про охорону праці». Основні принципи державної політики в галузі охорони праці. Основні законодавчі акти з охорони праці. Права громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві. Страхування працівників від нещасних випадків і професійних захворювань. Права працівників на пільги та компенсації за роботу в шкідливих умовах.

Обов’язки власника щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці. Відшкодування власником шкоди працівникам у разі ушкодження їхнього здоров’я. Обов’язки працівника щодо виконання нормативних актів з охорони праці. Інструктажі з охорони праці. Ведення відповідної документації. Навчання і перевірка знань з охорони праці. Інструкції з охорони праці. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю, техніку безпеки, виробничу санітарію в закладах охорони здоров’я. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.

 

Заходи безпеки під час експлуатації електроприладів, апаратів, що працюють під тиском, балонів з газом; охорона праці у фізіотерапевтичних, рентгенкабінетах, операційних

ЛЕКЦІЇ

Небезпека ураження електричним струмом. Причини ураження електричним струмом. Дія електричного струму на організм людини. Заходи безпеки під час експлуатації електроапаратури. Перша допомога при ураженні електричним струмом.

Вимоги техніки безпеки під час роботи з електроприладами, електромагнітами та лазерним установками.

Будова та принцип дії автоклавів, стерилізаторів парових. Правила експлуатації та техніка безпека при обслуговуванні їх. Основні причини вибухів автоклавів.

Допуск персоналу до роботи на автоклаві. Вимоги до приміщень, у яких установлено автоклави.

Класифікація балонів з газом. Особливі вимоги під час роботи з кисневими балонами. Допуск персоналу до роботи. Правила експлуатації та техніка безпеки під час роботи з балонами, заповненими лікувальним газом.

Правила техніки безпеки та виробнича санітарія для персоналу під час роботи в фізіотерапевтичному кабінеті. Вимоги до приміщення. Допуск персоналу до роботи.

Правила техніки безпеки під час проведення електропроцедур, теплопроцедур, інгаляцій, водо- грязелікування тощо.

Правила техніки безпеки та виробнича санітарія під час роботи в рентгенкабінеті.

Правила техніки безпеки та виробнича санітарія в операційній. Спецодяг, спецвзуття. Допуск до роботи. Правила техніки безпеки під час роботи з вогне- та вибухонебезпечними речовинами.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Техніка безпеки під час роботи з електроприладами, автоклавами, балонами з газом; у фізіотерапевтичному, рентгенкабінеті , в операційній.

Правила техніки безпеки під час роботи з електроприладами. Інструкція по захисному заземленню електромедапаратури в установах системи Міністерства охорони здоров’я.

Вимоги техніки безпеки під час обслуговування автоклавів, стерилізаторів парових. Допуск персоналу до роботи.

Вимоги техніки безпеки під час роботи з газовими балонами. Маркування газових балонів. Вимоги техніки безпеки під час роботи з кисневими балонами.

Правила влаштування, техніки безпека та виробнича санітарія у фізіотерапевтичному, рентгенкабінеті, операційній. Допуск персоналу до роботи.

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ:

¾ дотримання правил техніки безпеки під час обслуговування електроапаратури;

¾ дотримання правил техніки безпеки під час роботи на автоклавах, стерилізаторах парових;

¾ дотримання правил техніки безпеки під час роботи з газовими балонами;

¾ дотримання правил обслуговування балонів, заповнених киснем;

¾ дотримання правил техніки безпеки та виробничої санітарії під час роботи у фізіотерапевтичному кабінеті;

¾ дотримання правил техніки безпеки та виробничої санітарії в рентгенкабінеті;

¾ дотримання правил техніки безпеки та виробничої санітарії в операційних;

¾ дотримання правил техніки безпеки під час роботи з вогне- та вибухонебезпечними речовинами.

 

Охорона праці в інфекційних, протитуберкульозних та психіатричних установах. Пожежна безпека в ЛПУ

ЛЕКЦІЇ

Особливості роботи персоналу в інфекційних, протитуберкульозних установах. Санітарно-гігієнічний режим. Вимоги охорони праці для медперсоналу.

Правила техніки безпеки під час роботи з інфікованим матеріалом та його знезараження. Засоби захисту персоналу під час роботи з ВІЛ-інфікованими пацієнтами.

Вимоги охорони праці для персоналу психіатричних установ.

Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки в ЛПУ. Причини пожеж у приміщеннях лікувальних і оздоровчих установ. Класифікація пожеж. Основні вимоги пожежної безпеки до об’єктів навчальних, наукових і лікувальних закладів.

Особливості пожежної безпеки в приміщеннях з великим скупченням людей (навчальні заклади, поліклініки, стаціонари тощо). Дотримання заходів пожежної безпеки під час експлуатації електроосвітлювальних і нагрівальних приладів в ЛПУ. План евакуації. Первинні засоби гасіння пожежі.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Правила техніки безпеки під час роботи в інфекційних, протитуберкульозних та психіатричних установах; пожежна безпека в медичних закладах.

Правила техніки безпеки та виробнича санітарія в інфекційних та протитуберкульозних установах. Санітарно-гігієнічний режим. Спецодяг, спецвзуття. Індивідуальні засоби захисту під час роботи з інфекційними пацієнтами, пацієнтами, хворими на туберкульоз та ВІЛ-інфікованими.

Вимоги протипожежного режиму в ЛПУ. Засоби оповіщення та гасіння пожежі.

 

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ:

¾ дотримання правил техніки безпеки з інфекційними пацієнтами, пацієнтами, хворими на туберкульоз, та ВІЛ-інфікованими;

¾ дотримання правил техніки безпеки під час роботи з інфікованим матеріалом;

¾ дотримання правил охорони праці під час роботи в психіатричних установах;

¾ складання акту обстеження протипожежного режиму ЛПУ (навчального закладу);

¾ користування первинними засобами пожежегасіння.

 

Безпека життєдіяльності

Безпека життєдіяльності в умовах повсякденного життя, в побуті, на виробництві

ЛЕКЦІЯ

Поняття про безпеку життєдіяльності: безпека, життя, діяльність.

Середовище проживання людини: навколишнє, виробниче та побутове. Вплив шкідливих факторів навколишнього середовища на здоров’я людини.

Джерела забруднення виробничого середовища. Класифікація шкідливих і небезпечних факторів (фізичних, хімічних, біологічних та психофізіологічних).

Профілактика професійних захворювань. Засоби індивідуального захисту працівників.

Методи та засоби оцінювання мікрокліматичних умов праці.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Обстеження житлових і виробничих приміщень. Складання схеми обстеження житлових і виробничих приміщень. Оцінювання середовища проживання людей. Оцінювання мікроклімату навчальної кімнати. Прилади для вимірювання мікрокліматичних умов. Рішення ситуаційних задач.

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ:

¾ складання схеми обстеження житлових та виробничих приміщень;

¾ вимірювання мікрокліматичних умов;

¾ оцінювання середовища проживання людини;

¾ оцінювання мікроклімату навчальної кімнати.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти