ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ

1. Основні принципи трудового права.

2. Трудовий договір. Трудовий договір з молодими спеціалістами.

3. Медичні огляди.

4. Типи робочого часу.

5. Час відпочинку.

6. Щорічні й додаткові відпустки.

7. Поняття про заробітну плату та принципи її диференціації.

8. Особливості оплати праці працівників охорони здоров’я у разі відхилення від звичайних умов роботи.

9. Трудова дисципліна. Внутрішній трудовий розпорядок.

10. Відповідальність за порушення трудової дисципліни.

11. Матеріальна відповідальність працівників за збиток причинений установі.

12. Закон України “Про охорону праці”.

13. Основні законодавчі акти з охорони праці.

14. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору.

15. Права громадян на охорону праці під час роботи на підприємстві.

16. Страхування працівників від нещасних випадків і професійних захворювань, аварій на виробництві.

17. Права працівників на пільги та компенсації за роботу в шкідливих умовах праці.

18. Обов’язки власника щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці.

19. Відшкодування власником шкоди працівникам у разі ушкодження їхнього здоров’я.

20. Обов’язки працівника щодо виконання нормативних актів з охорони праці.

21. Навчання і перевірка знань з охорони праці.

22. Інструктажі з охорони праці. Інструкції з охорони праці.

23. Нагляд і контроль за дотриманням вимог охорони праці.

24. Оперативний контроль з охорони праці.

25. Причини ураження електричним струмом.

26. Дія електричного струму на організм людини.

27. Заходи безпеки під час експлуатації електроапаратури. Засоби індивідуального захисту.

28. Перша допомога в разі ураження електричним струмом.

29. Правила техніки безпеки під час роботи з електроприладами, електромагнітними і лазерними установками.

30. Правила експлуатації та техніка безпеки під час роботи на стерилізаторах парових та автоклавах.

31. Допуск персоналу до роботи на автоклавах.

32. Правила експлуатації й техніка безпеки під час роботи з балонами, заповненими лікувальним газом.

33. Типи газових балонів, класифікація їх.

34. Правила техніки безпеки під час роботи з кисневими балонами.

35. Вимоги техніки безпеки під час роботи з побутовим газом і газовими приладами.

36. Перша допомога в разі отруєння газом.

37. Правила техніки безпеки під час роботи з сильнодіючими речовинами.

38. Правила техніки безпеки під час роботи з отруйними речовинами.

39. Допуск персоналу до роботи з отруйними і наркотичними речовинами.

40. Індивідуальні засоби захисту під час роботи з ВІЛ-інфікованими пацієнтами.

41. Вимоги техніки безпеки та виробничої санітарії під час роботи в фізіотерапевтичному кабінеті.

42. Правила техніки безпеки під час проведення електропроцедур.

43. Правила техніки безпеки під час проведення теплових процедур.

44. Правила техніки безпеки під час проведення інгаляцій.

45. Правила техніки безпеки під час проведення водо-, грязепроцедур.

46. Допуск персоналу до роботи у фізіотерапевтичному кабінеті.

47. Вимоги техніки безпеки і виробничої санітарії до приміщення операційної.

48. Вимоги до спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту працівників операційної.

49. Вимоги техніки безпеки під час роботи в операційній.

50. Техніка безпеки під час роботи з вогне- та вибухонебезпечними речовинами.

51. Вимоги техніки безпеки і виробничої санітарії в рентгенкабінеті.

52. Засоби індивідуального захисту працівників рентгенкабінету.

53. Допуск персоналу рентгенкабінету до роботи.

54. Вимоги техніки безпеки і виробничої санітарії до приміщень інфекційних та протитуберкульозних лікарень.

55. Правила техніки безпеки під час роботи в інфекційних і протитуберкульозних лікарнях.

56. Правила техніки безпеки під час роботи з інфікованим матеріалом.

57. Спецодяг, спецвзуття, засоби індивідуального захисту працівників інфекційних та протитуберкульозних лікарень.

58. Допуск до роботи працівників інфекційних та протитуберкульозних лікарень.

59. Охорона праці працівників психіатричних установ.

60. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Акти по формах Н-1, Н-5.

61. Причини пожеж у лікувальних установах.

62. Класифікація пожеж.

63. Вимоги пожежної безпеки в ЛПУ.

64. Особливості пожежної безпеки в приміщеннях з великим скупченням людей.

65. Правила пожежної безпеки під час експлуатації електроосвітлювальних і нагрівальних приладів в установах охорони здоров’я.

66. Протипожежний режим території.

67. Організація безпеки людей на випадок пожежі.

68. Дії медичної сестри під час пожежі.

69. Відповідальність за стан протипожежної безпеки медичних установ (стаціонару, поліклініки, ФАП).

70. План евакуації.

71. Первинні засоби гасіння пожежі.

72. Характеристика навколишнього середовища.

73. Характеристика виробничого середовища.

74. Шкідливі фактори виробничого середовища.

75. Джерела забруднення виробничого середовища.

76. Класифікація шкідливих та небезпечних факторів.

77. Засоби індивідуального захисту працівників.

78. Мікроклімат умов праці.

79. Методи та засоби оцінювання мікрокліматичних умов праці.

80. Стихійні лиха, основні види їх.

81. Характеристика метеорологічних, топологічних, тектонічних катастроф.

82. Класифікація стихійного лиха за категоріями.

83. Виробничі аварії і катастрофи, класифікація їх.

84. Основні уражаючі фактори під час аварій і катастроф, їхні параметри й наслідки впливу на працюючих.

85. Дії населення при аваріях на виробництві, де використовують СДОР.

86. Дії населення при аваріях на АЕС.

87. Оцінювання обстановки під час надзвичайних ситуацій.

88. Оповіщення населення при надзвичайних ситуаціях.

89. Принцип дії, будова і застосування засобів індивідуального захисту: протигазів ГП-5, ГП-7, респіраторів.

90. Медичні засоби індивідуального захисту: аптечка індивідуальна (АІ-2), індивідуальний протихімічний пакет (ІПП-8), пакет перев’язувальний індивідуальний (ППІ).

91. Засоби захисту органів дихання.

92. Засоби захисту шкіри.

93. Інженерний захист населення: сховища, протирадіаційні укриття, найпростіші та швидкозбудовані споруди.

94. Евакуація населення з осередків ураження.

95. Евакуація населення в разі аварій на хімічно-небезпечних об’єктах.

96. Евакуація населення в разі аварій на АЕС.

97. Сили і засоби, необхідні під час проведення рятування населення в разі нещасних випадків.

98. Спеціальне та санітарне оброблення уражених.

99. Часткове санітарне оброблення, повне; дезактивація, дезагазація, дезінфекція.

100. Знезаражування одягу, взуття, води, продуктів харчування.

101. Способи захисту води, продуктів харчування в умовах радіоактивного забруднення.


ЛІТЕРАТУРА

 

Основна

 

Закон України про охорону праці.

Кодекс законів про працю.

Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1112.

Положення про медичний огляд працівників певних категорій. Затверджено наказом МОЗ від 31.03.94 р. № 45.

Положення про розробку інструкцій з охорони праці. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 29 січня 1998 р. № 9.

 

Бедрій Я.Д., Джигерей В.С., Кидасюк А. І. та ін. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник. — Львів: 1997. — 275 с.

Гогіташвілі Г.Г., Лапін В.М. Основи охорони праці: Навч. посібник.— Львів: Новий світ-2000, 2004. — 232 с.

Жарков Г.Н. Охрана труда — К.: Вища шк. Головное изд-во. — 1988. — 279 с.

Кочін І.В., Черняков Г.О., Сидоренко П.І. та ін. Охорона праці та безпека життєдіяльності населення в надзвичайних ситуаціях / За ред. І.В. Кочіна. — К.: Здоров’я, 2005 — 432 с.

Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навч. посібник. — 3-тє вид., стер. — К.: Т-во “Знання”, КОО. 2000. — 186 с.

Cправочник по охране труда работников здравоохранения / Сост. К. Н. Валяв. — М.: Медицина, 1972.

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці. — К.: Кабінет Міністрів України, 2005. Затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 26.01.2005 р. № 15.

Додаткова

 

Законодавство України про охорону праці. У 3-х т. — К., 1995.

Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С. Цивільна оборона. Навч. посібник. / За ред. полковника В. С. Франчука. — Львів: Афіша, 2000 — 336 с.

Даценко І.І., Шегедин М.Б., Москвяк Н.В., Назар О.Ю. Гігієна праці і виробнича санітарія. — К.: Здров’я, 2002. — 384 с.

Житецький В.Ц., Джитрей В.С., Сторожук В.М. та ін. Практикум з охорони праці. Навч. посібник. / За ред. канд. техн. наук, доц. В.Ц. Жидецького. — Львів: Афіша, 2000. — 352 с.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти