ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Я і Україна. Природознавство.

Практичні роботи

№ з/п Дата Тема уроку
  Визначення полюсів Землі,екватора на глобусі і на карті. Планети Сонячної системи
  Визначення сторін горизонту на місцевості і на карті
  Креслення плану окремих предметів та елементарного плану місцевості: Визначення відстаней за планом і картою; Читання плану і карти з використанням умовних знаків і масштабу
  Визначення кордонів України
  Визначення форм земної поверхні на фізичній карті України
  Визначення водойм на фізичній карті України
  Визначення кордонів України, форм земної поверхні, водойм, корисних копалин на карті природних зон України
  Розпізнавання найпоширеніших рослин природної зони за їх особливими ознаками. Моделювання ланцюгів живлення.
  Розпізнавання найпоширеніших рослин природної зони за їх особливими ознаками. Моделювання ланцюгів живлення
  Орієнтування на місцевості за компасом і за місцевими ознаками.
  Розпізнавання корисних копалин рідного краю
  Читання карти рідного краю
  Розпізнавання найпоширеніших рослин і тварин природнихугруповань, ознак їх пристосування до певних природних умов. Моделювання взаємозв’язків у природних угрупованнях.

Я і Україна. Природознавство.

Досліди

№ з/п Дата Тема уроку
  Виявлення властивостей корисних копалин і грунтів рідного краю

Я і Україна. Природознавство.

Екскурсії

№ з/п Дата Тема уроку
  Ознайомлення з формами земної поверхні, водоймами, корисними копалинами і видами грунтів рідного краю

 

- 15-

ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

СЛОВНИКОВІ СЛОВА

Аеродром, будь ласка, ввечері, вдень, взимку, вісімдесяти,влітку, восени,вперед, вранці,вчора, гардероб,гектар, гвинтівка,до побачення, держава,дисципліна, ззаду, інженер, кілометр, ліворуч, механік, мізинець, мільйон, назад, напам’ять, океан, попереду, посередині, портрет, праворуч, п’ятдесят, п’ятдесяти, п’ятсот, революція, республіка, сигнал, сімдесяти, телеграма, телефон, температура, тепер, терпуг, трамвай, тролейбус, фанера, фартух, футбол, цемент, чернетка, шеренга, шістнадцять, шістдесяти, шістсот, щогодини, щоденно, щотижня, юннат, ярина

№ з/п Дата Зміст уроку Дом. завд. Повторен­ня
Мова і мовлення (3 год.)
  Державний Гімн України. Мова — жива скарбниця історії народу. Мова і мовлення. Збагачення мови новими словами. Утворення нових слів. Українська мова. Висловлювання про мову. Сучас­на українська мова.Вимова і написання слів щодня, щоденно, щогодини. с.8 впр.12 Мова та мовлення
  Усне і писемне мовлення. Культура мовлення і спілкування. Вимова і написання слова до побачення. с.12, впр.22 Культура мовлення
  Урок розвитку зв’язного мовлення №1 Творчий переказ тексту «Відпочинок на морі»
Текст (8 год.)
  Повторення відомостей про текст. Тема, мета, заголовок тексту. Роль абзаців у побудові тексту. Усний переказ тексту. Вимова і написання слова восени с. 16, впр.30 Діалог. Звертання
  Поділ тексту на частини. План. Усний переказ тексту за планом. Вимова і написання слів небокрай, горизонт. с.19, впр. 34 Будова тексту
  Текст - розповідь. Вимова і написання слова портрет с.21, впр.38 Структура тексту
  Текст – опис. Вимова і написання слів механік, механізм с.22, впр.42 Культура мовлення
  Текст – міркування. Складання тексту – міркування за поданим твердженням, доказом і висновком. с.24, впр.46 Правила складання плану
  Урок розвитку зв’язного мовлення №2 Краса осіннього парку. Твір на основі власних спостережень
  Будова тексту. Мовленнєві стилі в текстах. Вимова і написання слів телефон, телеграма.Перевірка знань з мови №1. ( « Мова і мовлення. Текст») с.27, впр.53 Текст
  Аналіз перевірної роботи. Замітка до газети. На­писання листа. Робота над удосконаленням власного тексту, Вимова і написання слів восени, щотижня. с.29, впр.58 Види речень

 

- 16-

№ з/п Дата Зміст уроку Дом. завд. Повторен­ня
Речення (4 год.)
  Види речень за метою висловлювання та інтонацією. Основа речення. Зв'язок слів у реченні. Складання тексту – міркування. Вимова і написання слів всередині, посередині с.37, впр.75 Зв'язок слів у реченні
  Складання речень за поданими схемами. Однорідні члени речення. Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників с.40, впр.82 Прості речення
  Залежні слова при однорідних членах реченнях. Закріплення знань про однорідні члени речення. Ознайомлення зі складними реченнями. Вимова і написання слова океан с.46, впр.95 Іменник як частина мови
  Урок розвитку зв’язного мовлення № 3 Переказ твору «Подружилися»
Частини мови. Іменник (18 год.)
  Повторення вивченого про іменник як частину мови. Іменники – синоніми, іменники – антоніми. Однозначні та багатозначні іменники. Пряме і переносне значення іменників. Вимова і написання слова шеренга с.53, впр.107 Питання іменників
  Відмінювання іменників або змінювання за відмін­ками. Початкова форма іменників. Вимова і написання слів влітку, улітку. с.56, впр.113 Синоніми, антоніми
  Особливості відмінювання іменників різного роду в однині. Початкова форма іменників. с.60, впр.118 Вивчені орфограми
  Перевірна робота. Текстовий диктант «Осінь» (с. 77, збірник диктантів)
  Аналіз перевірної роботи. Розрізнення давального і місцевого відмінків іменників жіночого роду. Усний переказ тексту за малюнками. с.64, впр.126 Текст-опис
  Урок розвитку зв’язного мовлення № 4 Порівняльний опис «Білий лелека та великий строкатий дятел
  Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини. Вимова і написання слів восени, вночі, вранці, уранці. с.67, впр.132 чергування приголосних
  Зміна приголосних перед закінченням -і в іменни­ках жіночого та чоловічого роду, Вимова і написання слів взимку,узимку. с.69, впр.137 чергування голосних
  Чергування звуків [о],[е] з[і] в деяких іменниках жіночого та чоловічого роду. с.71, впр.142 словникові слова
  Правопис закінчень іменників жіночого роду на –а (-я) в родовому відмінку однини.Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини Вимова і написання слів орудувати, працювати, керувати, користуватися с.75, впр.152 редагування текстів

- 17-

№ з/п Дата Зміст уроку Дом. завд. Повторен­ня
  Правопис закінчень іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини. Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на –р в орудному відмінку однини. Вимова і написання слова інженер. Перевірна робота. Діалог. с.81, впр.163 Головна думка твору
  Урок розвитку зв’язного мовлення № 5 Життя дається на добрі справи. Обґрунтування вибору заголовку до тексту.
  Правопис закінчень іменників чоловічого роду в давальному та місцевому відмінках однини. Складання твору – розповіді. Перевірна робота. Діалог. с.83, впр.168 Будова слова
  Правопис іменників жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі в орудному відмінку однини. Правопис відмінкових закінчень іменників у множині. Таблиця відмінювання іменників у множині. Вимова і написання слова кілометр с.88, впр.176 Правила складання діалогу
  Правопис закінчень іменників у родовому відмінку множини. с.89, впр.180 Відмінки
  Вживання іменників з прийменниками і без них при відмінюванні іменників у множині. Складання розповіді за поданим початком і малюнком. Перевірна робота. Діалог. с.92, впр.185 словникові слова
  Правопис закінчень іменників у місцевому відмінку множини. . Вимова і написання слів трамвай, тролейбус. Перевірка знань з мови №2. («Частини мови. Іменник.») с.94, впр.189 складання плану
  Аналіз перевірної роботи. Урок розвитку зв’язного мовлення № 6 Переказ тексту за колективно складеним планом. «Ведмеже сімейство»
Частини мови. Прикметник (15 год.)
  Повторення вивченого про прикметник як частину мови. Роль прикметників у мовленні. Прикметники - синоніми, прикметники – антоніми та багатозначні прикметники. Пряме і переносне значення прикметників. Вимова і написання слів фанера, фартух с.99, впр.198 прикметник як частина мови
  Вживання прикметників у художніх творах та нау­ково-популярних текстах. Вправи на використання прикметників у мовленні Вимова і написання слова спочатку. с.102 впр.204 Синоніми, антоніми
  Вправи на доцільне використання прикметників у мовлення. Спостереження за виражальними можливостями прикметників – антонімів у народних прислів’ях. с.105 впр.209 чергування приголосних
  Відмінювання прикметників. Таблиця відмінюван­ня прикметників у однині с.109 впр.217 Назви відмінків
  Вправи на визначення відмінків прикметників у реченні за відмінком іменника. с.112 впр.222 Рід прикметників

- 18-

№ з/п Дата Зміст уроку Дом. завд. Повторен­ня
  Урок розвитку зв’язного мовлення № 7 Розповідь з обґрунтуванням власної думки. Мій улюблений дитячий журнал.
  Спостереження за вживанням прикметників у різ­них відмінкових формах . Закріплення вмінь вживати у мовленні прикметни­ки в різних відмінкових формах, використовувати прикметники для опису. с.116 впр.231 Будова слова
  Вправи на визначення відмінка прикметників ( у реченнях) за закінченням та відмінком іменника. Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ -, - зьк -, - цьк -. Навчальне аудіювання. с.117 впр.235 граматичний розбір іменника
  Спостереження за вживанням прикметників для всебічної характеристики предметів. Граматичний розбір прикметників у сполученні з іменником. Перевірка автоматизованих умінь та навичок з української мови. с.123 впр.244 Однина та множина
  Тренувальні вправи на використання прикметників у мовленні. Практичні, словотворчі вправи . Форми давального і місцевого відмінків однини прикметни­ків жіночого роду, Вимова і написання слова цемент. Перевірна робота. Аудіювання № 1 с.123 впр.250 Переказ тексту
  Урок розвитку зв’язного мовлення № 8 Детальний переказ тексту. «Кішка рятує папугу»
  Перевірна робота. Текстовий диктант (за текстами адміністрації) словникові слова
  Аналіз перевірної роботи. Розрізнення давального і місцевого відмінків Визначення роду і відмінка прикметників з іменниками. Форми давального й місцевого відмінків прикметників жіночого роду. с.124 впр.252 відмінювання іменників
  Відмінювання прикметників у множині. Вправи на вживання різних відмінкових форм прикметників у множині, Вимова і написання слова юннати с.5, впр. 5 Частини мови
Частини мови. Числівник (4 год.)
  Числівник як частина мови. Вимова і написання слів футбол, футболіст с.11, впр.15 Однина і множина
  Спостереження за функціональною роллю числівників у мовленні. Написання оголошення. Вимова і написання слів п’ятсот, фонтан с.13, впр.19 словникові слова
  Урок розвитку зв’язного мовлення № 9 Власна оцінка поведінки героїв прочитаного тексту. «Каїн і Авель» (Легенда)
  Практичне ознайомлення з формами родового відмінка числівників 50, 60, 70, 80. Складання усного опису ластівки за малюнком. Вимова і написання слів тонна, температура с.18, впр.27 Вживання апострофа
Частини мови. Займенник (8 год.)
  Займенник як частина мови. с.21 впр33 Іменник

- 19-

№ з/п Дата Зміст уроку Дом. завд. Повторен­ня
  Особові займенники. Вживання особових займенників у текстах. Складання речень за малюнками. с.25 впр40 Будова слова
  Займенники 1-ї особи однини і множини. Написання займенників з прийменниками. с.30 впр.51 Вживан­ня прий­менників
  Займенники 2-ї особи однини і множини. с.ЗЗ, впр.57 Слова-звертан.
  Урок розвитку зв’язного мовлення № 10 Твір за зачином. Космічна одисея.
  Займенники 3-ї особи однини і множини. с.37, впр.65 Слова-си-ноніми
  Вживання особових займенників у текстах. Перевірка знань з мови №3. ( « Прикметник. Числівник. Займенник»)   Вживан­ня прик­метників
  Аналіз перевірної роботи. Повторення та узагальнення вивченого про займенник. с.41, впр.76 Типи тек­стів
Частини мови. Дієслово (19 год.)
  Повторення вивченого про дієслово як частину мови. Роль дієслів у реченні. с.44, впр.80 Зв'язок слів у ре­ченні
  Зв'язок дієслова в реченні з іншими части­нами мови. Написання частки не з дієсло­вами, Вимова і написання слова дисципліна с.47, впр.87 Слова -антоніми
  Урок розвитку зв’язного мовлення № 11 Стислий переказ «Совеня»
  Неозначена форма дієслова. с.49, впр.91 Будова слова
  Змінювання дієслів за часами і числами. Дієслова, вжиті у прямому і переносному значенні с.52, впр.96 Спорідне­ні слова
  Дієслова, які означають незавершену і за­вершену дію. с.55, впр.102 Значення слів
  Дієслова теперішнього часу. Визначення числа і особи дієслів теперішнього часу. с.58, впр.109 Числів­ник
  Дієслова майбутнього часу. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами і числами. с.61, впр.113 Займен­ник
  Урок розвитку зв’язного мовлення № 12 Вибірковий переказ «Орел та мавпи»
  Перевірна робота. Текстовий диктант «Нарцис» (с. 86, збірник диктантів) Заверше­на дія діє-
  Аналіз перевірної роботи. Перша і друга дієвідміни дієслів. Особові закінчення дієслів. с.63, впр.118
           

 

 

- 20-

№ з/п Дата Зміст уроку Дом. завд. Повторен­ня
  Правопис особових закінчень у дієсловах першої особи. с.66, впр.122 Основа речення
  Правопис особових закінчень у дієсловах другої особи. с.69, впр.129 незавер­шена дія дієслів
  Правопис особових закінчень у дієсловах третьої особи. с.71, впр.135 Будова тексту
  Урок розвитку зв’язного мовлення № 13 Детальний переказ «Будівництво дому»
  Дієслова минулого часу. Змінювання діє­слів минулого часу за родами і числами. Складання усного твору. с.74, впр.140 Зв'язок слів у ре­ченні
  Вправи на визначення роду дієслів минулого часу. с.75, впр.144 відмін, іменників
  Значення дієслівна –ся (-сь) . Складання розповіді за малюнком. Перевірка знань з мови №4 («Дієслово»). с.78, впр.148 Розд. зн. в реченні
  Аналіз перевірної роботи. Вимова і правопис дієслів на –ся. Складання речень за схемами.Розбір дієслова як частини мови. с. 80, впр.154 неозначе­на форма дієслова
  Поняття про прислівник як частину мови. Порівняльна характеристика прислівників і прикметни­ків. Основна граматична ознака прислів­ників. Правопис найуважніших прислівни­ків Вимова і написання слів учора, вчора, сьогодні, завтра. післязавтра с.85, впр.161 1-а особа дієслів
  Урок розвитку зв’язного мовлення № 14 Складання тексту-опису «Білочка»
  Прислівник - незмінна частина мови. Прислівники - антоніми, їхня роль у мовленні. с.87, впр.166 2-а особа дієслів
  Практичне ознайомлення з формами ступенів порівняння прислівників, без уживання термінів Утворення прислівників за допомогою суфіксів -о, -е с.89, впр.171 Синоніми, антоніми
  Роль прислівників - синонімів і прислівників – антонімів у мовленні. Складання письмової розповіді про веселку. с.93, впр.181 Однорідні члени ре­чення
  Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками. Усне продовження казки. Вимова і написання слів щовечора, щоранку, щоночі, щохвилини с.96, впр.186
  Роль прислівників у художніх та науково – популярних текстах, Вимова і написання слів спереду, ззаду с.99, впр.193 Слова ввічливості
  Урок розвитку зв’язного мовлення № 15 Складання казки за серією малюнків «Метелик і Квітка»    
           

 

- 21-

№ з/п Дата Зміст уроку Дом. завд. Повторен­ня
  Перевірна робота. Текстовий диктант. «Усе живе потребує уваги» (с. 93, збірник диктантів)
  Аналіз перевірної роботи. Узагальнення вивченого про прислівник. Колективне складання письмових описів ( художнього і наукового) ранньоквітучої рослини. с.103, впр.199  
Повторення вивченого в 1-4 класах (8 год.)
  Повторення вивченого про текст, основну думку тексту, заголовок. Повторення вивченого про звуки мовлення, позначення їх буквами. с.104, впр.203
  Повторення вивченого про спільнокореневі слова,будову слів. Складання розповіді за поданими словами. Перевірна робота. Аудіювання № 2 с.106, впр.208
  Аналіз перевірної роботи. Спостереження за інтонацією та змістом речень, різних речень за метою висловлювання. Речення, ускладнені однорідними членами речення . Встановлення зв'язків слів у реченні. с.110, впр.217
  Урок розвитку зв’язного мовлення № 16 Контрольний детальний переказ «Пташині серенади»
  Спостереження за роллю дієслів у реченнях. Граматич­ний аналіз дієслівних форм різних часів Перевірка автоматизованих умінь та навичок з української мови. с.112, впр.226
  Перевірна робота. Списування  
  Аналіз перевірної роботи. Конструктивні вправи на нормативне вживання в мов­ленні граматичних форм вивчених частин мови. с.115, впр.232
  Державна підсумкова атестація з української мови. Тестова контрольна робота за текстами адміністрації школи.
  Аналіз перевірної роботи. . Повторення вивченого про функціональне значення в мовленні різних частин мови с.116, впр.235
  Урок розвитку зв’язного мовлення № 17 Твір з обґрунтуванням власної думки «Моя мрія»
  Колективне складання усної розповіді на тему «Наш рідний край» Підсумковий урок за рік
           

ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОГО ЧИТАННЯ

№ з/п Дата Зміст уроку Дом. завд.
Рости книголюбом! (4год.)
  «Державний Гімн України». Вступ до теми. М. Сингаївський «До школи»(напам’ять) . «Які книги ти читаєш?». Загадки. «З чого складається книга?». «Хто створює книгу?». «Як читають книги?». «Як читати читанку?». с.5-10, вірш напамять
  Урок позакласного читання №1 Гімн книзі (бібліотечний урок)

- 22-

№ з/п Дата Зміст уроку Дом. завд.
  Чому так багато книг потрібно людям? «Хто створює книгу?», «3 чого складається книга?» Чому різні книги читають поріз-ному? Як читають книги? Як читати «Читанку?» «Розумні і вірні друзі (за К.Паустонським) с. 9-17, від. питання
  Як знайти потрібну книгу? «Завітай до бібліотеки!», Суперечка двох книг» В, сухомлинський. Робота за картиною В.Хабарова «Портрет дівчинки» Як створити свою бібліотечку? «Цікаво знати»!, «Твоя бібліотечка» (за О.Єфімовим) Дружба з книгою - це свято. «Про книжку» Н. Умеров, «Пісенька юних читачів» С.Михалков, «Золота хвилина» М.Чепурна. с. 18-24 план
Усна народна творчість (2год.)
  Побутові казки. Українська нар казка «Мудра дів­чина» Притчі. «Без труда нема плода», «У пригоді», «Бать­кові поради» Легенди. «Звідки пішло прізвище та ім.,,,я Богдана Хмельницького». с. 25-31, чит в особах
  Урок позакласного читання №2 Чудесне перо жар-птиці  
  Народні пісні: «Стоїть явір над водою» ( напам’ять) , «Котився віночок по полю», «Ой співаночки мої» Народні усмішки: «Син та мати», «Швачка», «Напу­вання». Прислів'я та приказки. Скоромовки. Загад­ки. с. 34-38 вірш напам'ять
Біблійні легенди (1год.)
  Вступ до теми. Біблійні легенди. «Вавилонська вежа», «Каїн і Авель», «Чому людина не знає, доки живе». Підсумок за темою. с. 39-46 вірш напам'ять
Сторінки з книги Природи . Як не любить той край. (4 год.)
  «Як не любить той край». Володимир Сосюра «Як не любить той край...». ( напам’ять) Дмитро Чередниченко «Рідні краєвиди». с. 47-51, план, вірш напамять
  Урок позакласного читання №3 Фарби осені
  Іван Франко «Дрімають села...» (напамять) Андрій Малишко «Яблука». Робота з картиною К. Білокур «Богданівські яблука» Ліна Костенко «Здивовані квіти». Кате­рина Перелісна «Заворожений сад» Андрій Малишко «Дощик». Юрій Ярмиш «Дрібний дощик» Василь Довжик «Акровірш». Микола Романченко «Акровірш». с. 52-58, план, вірш напамять
  Олександр Олесь «Згадую: так я в дитинстві лю­бив...», «Степ» Максим Рильський «Розмова з дру­гом» Максим Рильський «Зимовий ранок» (напам’ять)Леонід Полтава «Лісова книга». Вадим Скомаровський «Три лижні». Анатолій Костецький «Лист до птахів» с. 59-65, план, вірш напамять
Цікаві пригоди братів наших менших (4 год.)
  Микола Трублаїні «Пустуни на пароплаві» — ури­вки: «Яшка і Машка», «Шоколад боцмана», «Ніч­на тривога» «Ловля летючих риб», «Людина в морі» с. 66-71, вибірковий переказ
  Урок позакласного читання №4 Ми в цьому світі не самі
         

- 23-

№ з/п Дата Зміст уроку Дом. завд.
  Спостереження письменника – природолюба. О. Копиленко «Кріт - неборака». Г. Тютюнник «Ласочка». с. 72- 77, переказ
  Які чудеса відкриває нам природа. М. Слабошпицький «Чудасія на балконі». В. Юрченко «Друзі». 78- 84, усне малювання
Літературні казки (4 год.)
  Літературні казки Валентин Бичко «Казка, дру­зі,— не на сміх...». Іван Франко «Лисичка-кума» с. 85-90, чит. в особах
  Урок позакласного читання №5 Мандруймо в диво казки
  Леся Українка «Біда навчить» Михайло Слабошпицький «Хлопчик Валь» с. 91-98, пере­каз
  Всеволод Нестайко «Жевжик». Юрій Ярмиш «Як Солов'ятко вскочило в біду» Підсумок за темою с. 99-105, чит. на швид.
Світ дитинства. (4 год.)
  «А дружити треба вміти!» Анатолій Костецький «Буває все» (напамять), «Краще — з друзями разом!», «Слов­ник Славка» с. 107-111, вірш напамять
  Урок позакласного читання №6 Дружити треба вміти
  Василь Сухомлинський « Як Павлик списав у Зі-ни задачу», «Найкраща лінійка». Веселі вірші с. 112-116, від. на пит
  Марія Чумарна «Казка про друга». Оксана Сенатович «Ми розбили склянку з чаєм». с. 117-123
Пригоди і захоплення твоїх ровесників (6 год.)
  Юрій Ярмиш « Паличка - рятівниця » Валентин Чемерис «Чорна кішка, або Магічне чи­сло сім» с.123-131, пе­реказ
  Урок позакласного читання №7 Книги, що все знають (бібліотечний урок)
  «Я і мій телевізор» (за В. Кавою) Василь Сухомлинский «Як Микола став хоробрим» Веселе слово. «Однаково думають», «Куди поспіша­ти» Грицько Бойко «Хто чим хвалиться Робота за картиною Е. Камінської «Моя сестричка». П.Бондарчук «Малюю сонце» с. 132-138, виразно чи­тати
  Остап Вишня «Веселі артисти». Робота з картиною Г. Кириленко-Баранникова «На тренуванні» Лідія Компанієць «Зимовий вечір». «Канікули! Ка­нікули! Веселая пора!» (за А. Коваль) Ігор Січовик «Що розповіли маски...». с. 139-148
  Перевірна робота. Контрольна робота. Читання мовчки.  
  Анатолій Качан «Новорічна пригода» Наталя Забі­ла «Що нас чекає в Новому році?». Богдан Стель­мах «Щедрий вечір». Українська народна пісня «Щедрівка» Перевірка автоматизованих умінь та навичок з читання (читання вголос). с. 149-151
  Урок позакласного читання №8 Зимові фантазії  
         

 

- 24-

№ з/п Дата Зміст уроку Дом. завд.
Міфи народів світу (1год.)
  Створення світу. Єгипетські міфи. Створення людей. Китайський міф. Гнів Перуна. Слов'янський міф. Дедал та Ікар. Міф Стародавньої Греції. Підсумок за темою с. 3- 14, від. на пит
Сторінки з історії (4 год.)
  Олександр Олесь «Наші предки — слов'яни» Олександр Олесь «Ярослав Мудрий». Іван Крип'якевич «Книги за княжих часів». с. 15-21
  Урок позакласного читання №9 Наша слава не вмре, не загине  
  Наталя Забіла «Старовинне місто». Марія Хоросницька «Звідки в місті назва — Львів». Іван Бондарчук «На новій землі» с. 22-29
  Юрій Збанацький «Гвардії Савочка». Робота з кар­тиною П.Козина «Земляк». Як давно в Україні з'явився жовто-блакитний пра­пор? (з енциклопедії «Світ моєї країни»). Дмитро Павличко «Наш прапор» (напам’ять). с. 29-34, вірш напам'ять
Поетична світлиця. Письменники рідного краю. (5 год.)
  Тарас Шевченко «Вітер з гаєм розмовляє», «Садок вишневий коло хати» * «Реве та стогне Дніпр широкий*. Вадим Скомаровський «Кобзарі» (на­пам'ять за вибором) с. 35-39 вірш напам'ять
  Урок позакласного читання №10 Поезія – душі перлина  
  Іван Франко «Дивувалась зима». «У долині село лежить». с. 40-41 діа­фільм
  Леся Українка. «Давня весна» (Леся Українка). «Вечірня година», «Вже сонечко в море сіда» Павло Тичина «Гаї шумлять». « Хор лісових дзві­ночків » (на­пам'ять) с. 42-48, вірш, напам
  Максим Рильський «Дитинство». «Не кидайсь хлі­бом». «Ким хочеш бути, хлопчику?». Робота за кар­тиною Валентини Виродової-Готьє «Хлопчики» с. 48-51, ви­разно чита­ти
Байки. П’єса – казка. (3 год.)
  Урок позакласного читання №11 Пєса – казка. творимо виставу  
  «Двоє приятелів і ведмідь» Езоп. Леонід Глібов «Зозуля й Півень». Іван Крилов «Зо­зуля й Півень» Олена Пчілка «Котова наука». с. 53-60, вир. Чит
  Неля Шейко-Медведєва П'єса-казка «Лисиця, що впала з неба» (Скорочено). Підсумок за темою. с. 61-71, чит. в особах
З любов’ю до рідної землі (4 год.)
  Дмитро Чередниченко « Рідні краєвиди ». Валентина Ткаченко «Квітень», робота над карти­ною .Степан Жупанин «Мелодії природи». Олек­сандр Олесь «В небі жайворонки в'ються» (на­пам'ять) с. 73-78, вірш напам'ять
  Урок позакласного читання №12 Прийди весно з радістю  
         

 

- 25-

№ з/п Дата Зміст уроку Дом. завд.
  Марія Познанська «Грім». Микола Вінграновський «Грім». Євгенія Горева «Весняний вітер». Василь Довжик «Акровірш» Юрій Старостенко «Ходить така чутка». Леся Мов­чун «Химерний мухомор». «Кролики на роликах» с. 79-82, вир. чит.
  Василь Чухліб «Деснячки» Микола Гоголь «Чудовий Дніпро». (уривок на­пам'ять) Марія Познанська «Спасибі людям, що зростили ліс». с. 83-90, уривок напам'ять
Твори зарубіжних письменників (6 год.)
  Олександр Пушкін «Казка про царя Салтана...» (уривки) с. 91-98
  Урок позакласного читання №13 Рідний край – Україна  
  Ганс Крістіан Андерсен «Гидке каченя» (Уривки) (уривок напам'ять) с. 99 -105
  Божена Немцова«Сіль дорожча за золото» (Скоро­чено) с. 106- 114
  Марк Твен «Чудовий маляр» (Уривок з роману «Пригоди Тома Сойєра») Самуїл Маршак «Майстер -ламайстер» Михайло Пляцковський «Пісня про усмішку» с. 115- 124, відпов. на питання
  Урок позакласного читання №14 Казки звідусюди  
Світ у мені, і всвіті я. людина починається з добр. Пригоди і захоплення твоїх ровесників. (4год.)
  Василь Сухомлинський «Світ у мені, і в світі я», «Усмішка» Дмитро Чередниченко «Як ти з матір'ю говориш?», «Бабуся», (з журналу «Барвінок»). Грицько Бойко «Консультант». Валентин Струтин-ський «Казка про хлопчика Абихто». Микола Сингаївський «Дощ із краплі починаєть­ся» с 125- 134
  Всеволод Нестайко «Космонавти з нашого будинку» (Уривок) 134- 144
  Марія Чумарна «Лумпумчик» (Уривок із фантастич­ної повісті). Інна Кульська «Коротулька». Вадим Скомаровський «Андрійкова мрія». Грицько Бойко «Відпочити ніко­ли». Підсумок за темою. 145-157
  Урок позакласного читання №15 Школа добрих вчинків  
У кожного є співуча пір’їнка. (8год.)
  Василь Сухомлинський «Співуча пір'їнка». Ганна Чубач «Найрідніші голоси». Степан Жупанин «Намалюю вітер». с. 158- 159
  Микола Носов «Як Незнайко був художником» (Уривок) Краса і творчість поряд з нами.В. Кордун «Як мама пісню заведе..» В. Симоненко «Ти стоїш, небагата й непишна…» А. Камінчук «Як я став письменником». с.160- 165

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти