ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВА КОМПОЗИЦІЯ

В АРХІТЕКТУРІ ТА ДИЗАЙНІ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

(У ДВОХ ЧАСТИНАХ)

ЧАСТИНА І

(у двох модулях)

“Основи архітектурної композиції площини”

МОДУЛЬ І

“Архітектурні засоби композиції площини”

МОДУЛЬ ІІ

“Засоби композиції кольору та декору в архітектурі”

Курсовий проект (КП-1) “Декор в архітектурі”

 

до архітектурного проектування з курсу

“Об’ємно-просторова композиція”

для студентів І курсу базового напряму

6.1201 “Архітектура” та 6.0202 “Мистецтво”

 

Затверджено

на засіданні кафедри

дизайну та основ архітектури.

Протокол № 1 від 02.09.2008 р.

 

Львів – 2009

Об’ємно-просторова композиція в архітектурі та дизайні: Конспект лекцій (у двох частинах). Частина І (у двох модулях) “Основи архітектурної композиції площини” Модуль І “Архітектурні засоби композиції площини” Модуль ІІ “Засоби композиції кольору та декору в архітектурі” курсовий проект (КП-1) “Декор в архітектурі” до архітектурного проектування з курсу “Об’ємно-просторова композиція” для студентів І курсу базового напряму 6.1201 “Архітектура” та 6.0202 “Мистецтво” / Укл.: М.М. Обідняк, О.Б. Бі­лінська. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008. – 64 с.

 

 

В І частині вивчають архітектурні особливості композиції площини. Лекційні завдання розвивають творче мислення та навики вирішувати взаємовідношення простору. Вчать аналізувати архітектурну творчість як мистецький синтез декору-сировини та функції площини-об’єму, що властиво всім історичним архітектурним стилям, українським зокрема.

 

Укладачіавтор – Обідняк М.М., ст. викл., засл. арх. України,
за участі Білінської О.Б., ст. викл., канд. арх.
Відповідальний за випуск   Черкес Б.С., проф., д-р арх.
    Рецензенти         Гнесь І.П., проф., канд. арх., Мигаль С.П., проф., канд. арх.

 

       
   
 
 
 

ЗМІСТ – ПРОГРАМА

Вступ (до І та ІІ частин).........................................................................................4 I. Структура тематики занять І курсу.......................................................5 II. Мета та завдання дисципліни...............................................................6 III. Самостійна робота над суміжними дисциплінами............................7 IV. Особливості об’ємно-просторової композиції в архітектурі...........7 V. Засоби та основи архітектурного формотворення…..........................8 VI. Рекомендовані методичні розробки кафедри ДОА...........................9 VII. Рекомендована спеціальна література.............................................10 Додатки:..................................................................................................................11 Табл. І. Співвідношення архітектурних форм (об’ємно-просторове формотворення)....................................................11 Табл. ІІ. Короткий словник спеціальних термінів.................................12
Частина І. “Основи архітектурної композиції площини” • (І семестр) • І модульний рівень. “Архітектурні засоби композиції площини” – Зміст модуля..............................................................................................18 1. Теми завдань першого модульного рівня (теми 1–8)........................19 •• ІІ модульний рівень. “Засоби композиції кольору та декору в архітектурі” – Зміст модуля.................................................40 2. Теми завдань другого модульного рівня (теми 1–7).........................41 3. Тема курсового проекту (КП–1) “Декор в архітектурі”....................52 4. Захист курсового проекту (КП–1) “Декор в архітектурі”.................61 Додатки:.................................................................................................................62 Табл. I. Кольори фарбувальних сумішей...............................................62 Табл. ІІ. Кольори рекламної візуалізації................................................62 Табл. ІІІ. Психоемоційний вплив кольорових співвідношень.............63 Табл. IV. Кольори в символах європейської культури.........................63

Частина ІІ. “Основи архітектурної об’ємно-просторової композиції”

•• (ІІ семестр)

Вступ (до ІІ частини).......................................................................................................................4

І. Структура тематики занять для ІІ семестру (І курсу).............................................5

ІІ. Особливості архітектурного об’ємно-просторового мислення...............................6

ІІІ. Засоби та основи архітектурного об’ємно-просторового формотворення..........8

IV. Вказівки до техніки виконання архітектурних макетів...........................................9

V. Короткий словник спеціальних термінів....................................................................11

••• ІІІ-ій модульний рівень. “Архітектурні засоби об’ємно-просторового макетування”.
Зміст модуля......................................................................................................................18

1. Теми завдань третього модульного рівня (теми 1–7)..............................................19

Табл. – І. Об’ємні форми та їх трансформація в архітектурі....................................24

Додатки: Приклади студентських робіт......................................................................................43

•••• IV модульний рівень. “Об’ємно-просторова композиція” Курсовий проект (КП-2) “Архіленд” – Зміст модуля..............................................................................................45

2. Теми завдань четвертого модульного рівня (теми 1–6)...........................................46

3. Тема курсового проекту (КП–2) “Архіленд”..............................................................52

4. Захист курсового проекту (КП–2) “Архіленд”..........................................................63

Додатки: Макети до КП–2 “Архіленд”.........................................................................................64

1. Історичні мотиви (рис. 1).............................................................................................64

2. Етнічні мотиви (рис. 2)................................................................................................64

3. Конструктивні мотиви (рис. 3)...................................................................................65

4.Біонічні мотиви (рис. 4).................................................................................................6 5

ВСТУП (ДО І та ІІ ЧАСТИН)

Назва курсу перших двох семестрів початкового вивчення предмета “Об’ємно-просторова композиція”, а також загальне скорочення термінів навчання зумовили переглянути та розвинути обов’язкову раніше методику викладання цієї теми занять. Реальний стан сьогоднішньої підготовки абітурієнтів та специфіка їх виховання (економічний стан України спричинив виховання дітей у вузькому інформативно бідному соціальному просторі) зумовлюють починати курс від найпростіших зав­дань, поступово нарощуючи їх складність. Окрему групу серед студентів становлять абітурієнти із архітектурного середовища, ознайомлені з архітектурною практикою батьків, але вони також не мають професійних знань та досвіду. Тому на першому курсі всім студентам необхідно засвоїти тему курсу з архітектурної композиції як базової для проектування на наступних курсах на спеціалізованих кафедрах.

Враховуючи особливості навчально-архітектурного характеру, основна спрямо­ваність підготовки на першому курсі сформована на набуття студентами необхідних навичок архітектурної творчості з предмета “Об’ємно–просторова композиція”.

Актуальність вивчення архітектурної композиції як основ архітектурної творчості відчувається сьогодні, коли є потреба гуманізувати архітектурними засобами індустріально агресивне, особливо міське, середовище, створене засобами “індустрії споживання”.

Загальна мета курсу: підготувати студентів першого курсу до виконання спеціалізованих архітектурних проектів на вищих курсах навчання, тобто:

– засвоїти загальні архітектурні поняття, терміни, визначення;

– оволодіти основами та засобами архітектурного вираження: архітектурної композиції (площина – поверхня, об’єм та простір), архітектурних засобів передачі проектованого простору (лінія, штрихування, тонування аквареллю, використання кольору); передачі середовища (об’єм – макет, компонування, ситуація, антураж);

– формулювати та творчо передавати архітектурну концепцію чи ідею;

– використовувати різні творчі підходи до вирішення поставленого завдання (наприклад: раціонально-логічного або чуттєво-емоційного);

– навчитись захищати свою ідею та доводити її до завершення поставленого завдання;

– отримати навички колективної співпраці (рецензент, опонент, спів­автор) з спеціалістами суміжних (із архітектурою) професій;

– навчитись виконувати роль “замовника” і “виконавця” –проекту­вальника – виконроба;

– для засвоєння навиків роботи в архітектурному підприємстві рекоменду­ється всі матеріали виконувати на форматному папері та брошурувати в окремі альбоми за темами модулів з метою подальшого архівування. Макети виконують з картону або інших макетувальних засобів.

Виходячи із поставлених завдань, пропонується логічно-послідовна структура тематики занять І курсу за загальною темою “Об’ємно-просторова композиція”.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти