ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


XVIІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до коледжу

18.1. На засіданні відбіркової комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Акредитація журналістів здійснюється відбірковою комісією за листом-клопотанням засобу масової інформації. Акредитований журналіст при собі повинен мати: документ, що засвідчує особу; журналістське посвідчення; копію ліцензії на проводження журналістської діяльності.

18.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

18.3. Коледж зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму (спеціальності). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожним напрямом (кожною спеціальністю) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом, повинні оприлюднюватися на інформаційних стендах відбіркової комісії і на офіційному веб-сайті коледжу не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

18.4. Голова відбіркової комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на стендах відбіркової комісії та на офіційному веб-сайті коледжу.

18.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.

18.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг державного замовлення, вартість навчання за напрямами (спеціальностями), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою "Конкурс", на підставі даних, внесених приймальними комісіями до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів ІX - XІ цих Правил.

 

Додаток 1 до Правил прийому до Житомирського технологічного коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури

Перелік спеціальностей

За якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн. (2015/2016 н.р.) *
Шифр Найменування Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання
на основі базової загальної середньої освіти на основі повної загальної середньої освіти на основі повної загальної середньої освіти
Культура і мистецтво Дизайн - 4 р. 3 р. - 6965,00 -
Соціальні та поведінкові науки Економіка 3 р. 2 р. 2 р. 6000,00 3500,00
Управління та адмініструван- ня Облік та оподаткування - 3 р. 2 р. - 6000,00 -
Фінанси, банківська справа та страхування 3 р. 2 р. 2 р. 6500,00 3500,00
Інформаційні технології Інженерія програмне забезпечення - 4 р. 3 р. - 6965,00 -
Комп’ютерна інженерія - 4 р. 3 р. - 6900,00 -
Електрична інженерія Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 4 р. 3 р. 3 р. 6000,00 3000,00
Автоматизація та приладобудування Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології - 4 р. 3 р. - 6000,00 -
Хімічна та біоінженерія Хімічна технологія та інженерія - 4 р. 3 р - - -
Аграрні науки та продовольство Лісове господарство 4 р. 3 р. 3 р. 6000,00 3000,00
Соціальна робота Соціальна робота 3 р. 2 р. 2 р. 6500,00 3500,00

* - може бути змінена

 


Додаток 5 до Правил прийому до Житомирського технологічного коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (базовий рівень)

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Перелік конкурсних предметів (вступних, творчих конкурсів) Статус предмету Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою
Назва Код
Дизайн 1. Українська мова та література  
2. Творчий конкурс (рисунок) профільний
Економіка 1. Українська мова та література  
2. Математика профільний
Облік та оподаткування 1. Українська мова та література  
2. Математика профільний
Фінанси, банківська справа та страхування 1. Українська мова та література  
2. Математика профільний
Інженерія програмне забезпечення 1. Українська мова та література  
2. Математика профільний
Комп’ютерна інженерія 1. Українська мова та література  
2. Математика профільний
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 1. Українська мова та література  
2. Математика профільний
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 1. Українська мова та література  
2. Математика профільний
Хімічна технологія та інженерія 1. Українська мова та література  
2. Математика профільний
Лісове господарство 1. Українська мова та література  
2. Математика профільний
Соціальна робота 1. Українська мова та література  
2. Історія України профільний

 

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Перелік вступних екзаменів (творчих конкурсів) Статус предмету Мінімальна кількість балів для допуску до участі у вступних екзаменах або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою
Назва Код
Дизайн 1. Українська мова  
2. Творчий конкурс (рисунок) профільний
Економіка 1. Українська мова  
2. Математика профільний
Облік та оподаткування 1. Українська мова  
2. Математика профільний
Фінанси, банківська справа та страхування 1. Українська мова  
2. Математика профільний
Інженерія програмне забезпечення 1. Українська мова  
2. Математика профільний
Комп’ютерна інженерія 1. Українська мова  
2. Математика профільний
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 1. Українська мова  
2. Математика профільний
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 1. Українська мова  
2. Математика профільний
Хімічна технологія та інженерія 1. Українська мова  
2. Математика профільний
Лісове господарство 1. Українська мова  
2. Математика профільний
Соціальна робота 1. Українська мова  
2. Історія України профільний

 

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти, які не брали участь

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти