ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Структура пізнавального процесу.

1. П. Друкер виділяє сім джерел інноваційних ідей:

· несподівана подія для організації або галузі - несподіваний успіх, несподівана невдача, несподівана зовнішня подія;

· неконгруентність - невідповідність між реальністю (яка вона є насправді) і нашими уявленнями про неї (якою вона повинна бути);

· нововведення, засновані на потребі процесу (під потребою процесу слід мати на увазі ті його недоліки й слабкі місця, які можуть і повинні бути усунуті);

· раптові зміни в структурі галузі або ринку;

· демографічні зміни;

· зміни в сприйняттях, настроях і ціннісних установках;

· нові знання (як наукові, так і ненаукові).

На думку П.Друкера, систематичний інноваційний процес полягає у цілеспрямованому й організованому пошуку змін і в систематичному аналізі цих змін як джерела соціальних й економічних нововведень.

Перші чотири джерела інноваційних ідей (області змін) він відносить до внутрішніх, тому що вони перебувають у рамках організації, у межах галузі промисловості або сфери послуг (такі джерела доступні для працюючих у даній організації або в даній галузі).

Останні три джерела належать до зовнішніх, тому що вони мають своє походження поза даною організацією або галуззю. Однак між всіма джерелами немає чітких границь, вони можуть взаємно перетинатися.

При виборі інноваційної ідеї і ухваленні рішення про впровадження якої-небудь інновації необхідно з'ясувати такі моменти:

§ якщо мова йде про товарну інновацію - чи має той або інший продукт гарні шанси на ринку

§ якщо мова йде про будь-який інноваційний проект - одержання реального прибутку (прибуток від проекту повинен бути значно вище, ніж витрати на його реалізацію) і оцінка реального ризику (пов'язаний з проектом ризик повинен перебувати в гранично припустимому співвідношенні із прибутком від його реалізації).

Отже для того, щоб досягти намічених цілей і одержати монопольний надприбуток від інноваційної діяльності, організації необхідно виконувати деякі умови й відповідати певним вимогам:

§ требо чітко представляти обсяг попиту потенційних споживачів на нововведення, його економічно виражені переваги перед вже існуючими способами задоволення даної потреби;

§ необхідно виявити ресурсні обмеження, які виникають при створенні, виробництві й збуті нововведення, тобто важливо правильно скласти всебічний прогноз економічного потенціалу нововведення;

§ для успішного розвитку інноваційної організації обов'язковою умовою є відповідність персоналу організації певним вимогам;

§ при обмеженості матеріально-фінансових ресурсів і ринкової невизначеності значну роль в успіху інноваційних організацій відіграє якість організації і управління.

Перш ніж приступити до організації серійного виробництва нового продукту (патентування винаходу) або до пошуку його потенційних інвесторів, винахідники або інноватори повинні зробити його ретельну оцінку.

Оцінка ідеї або продукту стає дуже важливою, щоб уникнути дорогих помилок.

Основна мета оцінки нововведення – визначення необхідності подальшої розробки ідеї або винаходу (збалансувати витрати таким чином, щоб інноватор максимізував прибуток від ризику).

Друга мета оцінки нововведення – забезпечити зворотний зв'язок творцеві ідеї або нововведення. Такий зв'язок важливий з кількох причин:

· Вона зменшує нерозуміння.

· Створює середовище, більш сприятливу для творчості.

· Дає розуміння процесу промислового нововведення.

· Дає можливість виправити помилки.

Існують три різні перевірки, через які повинен пройти потенційно новий продукт:

1. Технічна можливість здійснення ( чи буде працювати?)

2. Комерційна можливість здійснення ( чи буде проданий?)

3. Корпоративна виконуваність (який тип корпорації може продати цей продукт?)

Для того щоб сукупність факторів, що впливають на вибір нововведень, перетворилася в інструмент оцінки й вибору нововведень, необхідно по кожному фактору розробити якісну й кількісну шкалу вимірів.

Можна одержати новинки двома способами:

- купити патент або ліцензію;

- провести власні НДОКР.

Але новаторство може бути справою досить ризикованом. На ринку товарів широкого вжитку зазнають невдачі 40—80 % пропонованих новинок, на ринку товарів промислового призначення — 20 %, на ринку послуг — 18 %.

Основні причини невдалих проектів:

- недостатній ступінь вивчення (дослідження ринку);

- переоцінка обсягу ринку;

- невдалі результати НДОКР;

- невдале визначення ціни;

- недостатня реклама;

- неправильне позиціювання новинки на ринку;

- неправильна оцінка витрат на здійснення проекту;

- недостатня оцінка ступеня конкуренції.

Таким чином, виникає дилема: з одного боку, розробляти нові товари необхідно, а з іншого - шансів на успіх не так вже багато.

У зв'язку з вищевикладеним саме малі інноваційні організації найбільш ефективні, тому що для них характерна відсутність строго формалізованих структур керування, що забезпечує швидкість і гнучкість у прийнятті рішень.

 

2. У творчому процесі існує велика кількість різних методів пошуку нової ідеї, а саме: метод проб і помилок, мозковий штурм, метод контрольних питань, морфологічний аналіз, метод фокальних об'єктів, синектика, стратегія семиразового пошуку, теорія вирішення винахідницьких завдань, метод спрямованого мислення, метод використання бібліотеки евристичних прийомів, метод десяткових матриць, метод системної евристики, метод комплексного вирішення проблем, метод творчого інженерного конструювання, метод східчастого підходу до вирішення завдання, метод матриць відкриття, інтегральний метод «Метра» та ін.

Метод проб і помилок -це самий древній і найменш ефективний метод. Сутність його полягає в послідовному висуненні й розгляді всіляких ідей щодо вирішення певної проблеми. При цьому щоразу невдала ідея відкидається і замість неї висувається нова ідея.

Метод контрольних запитань - полягає в психологічній активізації творчого процесу з метою відшукання вирішення фінансової проблеми за допомогою серії навідних запитань. Сутність його полягає в тому, що дослідник відповідає на запитання, які містяться в пропонованому списку, розглядаючи своє завдання дослідження у зв'язку з цими запитаннями.

Метод мозкового штурму - полягає в колективній атаці виниклої проблеми з метою вибору найбільш удалої запропонованої ідеї. Цей метод, відомий також як «мозкова атака», «конференція ідей», був запропонований американським ученим А. Осборном в 1955 р. Метод заснований на наступних принципах: вирішенні поставленого завдання беруть участь дві групи людей: генератори ідеї і експерти; при генеруванні ніяких обмежень немає. Критика заборонена, навіть, навпаки, заохочується будь-яка явно безглузда ідея. При вирішенні проблеми чисельність людей, як генераторів, так й експертів, звичайно не перевищує шести чоловік, тривалість штурму не більше 20 хвилин.

Морфологічний аналіз - був запропонований швейцарським астрономом Ф. Цвікі в 1942 р. Термін морфологічний – позначає в перекладі з грецької – зовнішній вигляд. Метоюзастосування цього методу є систематичне дослідження всіх мислимих варіантів вирішення проблеми, що дає змогу охопити дослідженнями всі несподівані й незвичайні питання. Сутність методу полягає в сполученні в єдину систему методів виявлення, позначення, підрахунку й класифікації всіх обраних варіантів якоїсь функції даної інновації. Морфологічний аналіз проводиться за схемою, що складається із шести етапів: формулювання проблеми; постановка завдання; складання списку всіх характеристик обстежуваного (передбачуваного) продукту або операції; складання переліку можливих варіантів рішення по кожній характеристиці; аналіз сполучень; вибір найкращого сполучення.

Метод фокальних об'єктів - виник в 1926 р., заснований на перетинанні ознак випадково обраних об'єктів на удосконалюваному об'єкті, що лежить немовби у фокусі перенесення.

Синектика - являє собою метод пошуку ідеї шляхом атаки виниклої проблеми спеціалізованими групами професіоналів з використанням ними різних аналогій і асоціацій. Термін «синектика» у буквальному перекладі з грецької означає «сполучення різнорідних елементів». Був запропонований американським ученим У.Гордоном в 50-х роках 20 ст. Зоснований на принципах мозкового штурму. Гордон на відміну від Осборна наголосив на необхідності попереднього навчання, на використанні спеціальних прийомів, на певній організації процесу вирішення. Можливості синектики обмежені, тому що вона відірвана від вивчення об'єктивних закономірностей розвитку економіки й фінансів.

Стратегія семиразового пошуку - означає, що вибір правильної ідеї проводиться шляхом її пошуку послідовно за сімома етапами. Була розроблена ризьким інженером Г.Я. Бушем в 1964 р. При пошуку ідеї творчий процес ділиться на сім етапів:

Перший етап: - аналіз наявної проблеми

Другий етап: - аналіз характеристик наявних аналогів нових продуктів або операцій.

Третій етап: - формулювання загальної ідеї, а також завдань, які необхідно закласти в розробку інновації.

Четвертий етап: - вибір основних ідей. На цьому етапі генеруються можливі інноваційні ідеї, проводиться їхній аналіз методом евристики, вибираються оптимальні ідеї.

Евристика – (знаходжу) являє собою сукупність логічних прийомів і методичних правил теоретичного дослідження і відшукання істини.

П'ятий етап: - контроль ідей.

Шостий етап: - оцінка вибору однієї оптимальної ідеї.

Сьомий етап: - перетворення обраної ідеї в інновацію.

3.Складеним елементом першого етапу інноваційного процесу – «ініціації» є – пошук основної ідеї інновації. Пошук ідеї є трудомістким процесом і вимагає творчого підходу.

Творчість – являє собою взаємодії людини як суб'єкта даного процесу з об'єктивною реальністю. При цій взаємодії людина, спираючись на об'єктивні закони, створює якісно нові цінності, як матеріальні, так і нематеріальні.

У творчому процесі можна виділити три етапи:

1) перший етапє відправною точкою творчого процесу, і включає два аспекти:

а) ідея – (грец. поняття, подання) інновації означає загальне поняття про використання певних нововведень для перетворення в життя певного задуму, тобто загальне подання про можливий товар;

б) задум – пророблений варіант ідеї, виражений значущими для споживача поняттями (полягає в тому, щоб визначити придатність ідеї для подальшої розробки).

Причиною появи ідеї інновації є, як правило, виникле протиріччя між існуючими продуктами і операціями й новими умовами господарювання, новою технічною, технологічною й фінансово-економічною ситуацією, коли виникає проблема усунення невідповідності старого об'єкта новому;

2) другий етап – перетворення ідеї в план роботи.

Метою другого етапу творчого процесу є необхідність вирішення даної проблеми, тобто перетворення ідеї, що з'явилася, в план роботи з усунення виявленого протиріччя;

3) третій етап – реалізація плану роботи (створення образу).

Образ – конкретне уявлення, що склалося у споживача про реально існуючий або потенційний товар.

Пов'язаний з втіленням виниклої ідеї в новий продукт або операцію.

 

4. У пізнавальному процесі інновації важлива роль належить: спостереженню, аналізу й синтезу явищ, науковій абстракції, побудові гіпотез, прогнозуванню технічних й економічних показників й явищ.

При спостереженні людина обмежується тільки почуттєвим пізнанням й інструментальним вивченням певного явища.

Аналіз і синтез являють собою двоєдиний прийом пізнання і один з елементів абстрактного мислення:

· Аналіз (від грецьк. – розкладання, розчленовування) являє собою метод наукового дослідження, що полягає в уявному або фактичному розкладанні цілого на складові частини. Аналіз іде від конкретного до абстрактного, розкладаючи досліджуване явище на складові частини, кожна з яких розглядається окремо.

· Синтез – (з'єднання, сполучення, складання) – це метод наукового дослідження якого-небудь предмета або явища, що полягає в пізнанні його як єдиного цілого, в єдності й взаємозв'язку його частин. Синтез іде від абстрактного до конкретного, з'єднує родинні елементи в єдине ціле.

Важливим методом дослідження техніко-економічних відносин є наукова абстракція.

Абстракція (лат. - відволікання) - це уявне відволікання ряду властивостей предметів і відносин між ними.

Наукові абстракції являють собою вироблені людьми у мисленні узагальнені поняття, відвернені від безпосередньої конкретності досліджуваного явища, але відображуючі його головний зміст. За допомогою прийому наукової абстракції можна повніше розкрити сутність явищ і глибше зрозуміти їхні особливості.

Формування нової ідеї починається з побудови гіпотези.

Гіпотеза (грецьк. - припущення) – означає наукове припущення, висунуте для пояснення якого-небудь явища й потребуюче її перевірки на досліді й технічному обґрунтуванні, тобто гіпотеза – це припущення, що вимагає підтвердження.

З гіпотезою тісно пов'язане передбачення нового, тобто його прогнозування.

Прогноз – (грец. - передбачення, пророкування) ґрунтується на результатах пізнання людиною об'єктивних законів і має імовірнісний характер.

При прогнозах велику роль відіграє також уява.

Уява – це здатність побудови суб'єктом наочних образів і моделей на основі перетворення знання про предмети, що раніше не сприймалися . Уява тісно пов'язана з інтуїцією й інсайтом.

Інтуїція – (лат. - пильно, уважно дивитися) являє собою здатність безпосередньо, немовби раптово, без логічного обміркування знаходити правильне вирішення проблеми.

Інсайт – це усвідомлене вирішення деякої проблеми. Суб'єктивно інсайт переживається як несподіване осяяння, збагнення. У момент самого інсайту рішення усвідомлюється дуже ясно. Але ця ясність має короткочасний характер і має потребу в свідомій фіксації рішення.

 

 

ЛЕКЦІЯ № 5

 

ДЖЕРЕЛА Й МЕХАНІЗМИ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти