ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Усе потомство особин гомозиготних за альтернативними проявами однієї ознаки у першому поколінні будуть за цією ознакою одноманітними як за фенотипом так і за генотипом.

Ген інтенсивності забарвлення хутра(А) у левів домінує над геном світлого відтінку (а). У зоопарку відбулося схрещування між самкою із темним забарвлення хутра (АА) та самцем із світлим (аа). Обидві особини є гомозиготними за даними ознаками (тобто несуть виключно домінантні або рецесивні гени, які забезпечують розвиток цих ознак). Визначте фенотип та генотип нащадків першого покоління.

Дано: 1. Записуємо генотипи батьківських особин

АА- самка P АА * аа

аа –самець G А а

нащадки - ?

F1 Аа

2.Встановлюємо фенотип та генотип нащадків першого покоління.

Фенотипи та генотипи усіх нащадків у першому покоління будуть однаковими та проявлятиметься домінантна ознака.

Задачі на другий закон Менделя «Закон розшеплення ознак»

У разі схрещування гібридів першого покоління , які аналізують за однією ознакою, у потомстві спостерігається розщеплення за фенотипом у співвідношенні 3:1, а за генотипом у співвідношенні 1:2:1.

Схрестили двох особин лабораторних мишей, які характеризувалися різним забарвлення хутра, самка була білою, а самець мав забарвлення агуті. Біле забарвлення є домінантною ознакою (В)., а забарвлення агуті є рецесивною ознакою(в). Обидві особини були гомозиготними за досліджуваними ознаками. Визначте фенотип та генотип нащадків першого покоління. Встановіть фенотип та генотип нащадків другого покоління при схрещуванні між собою особин першого покоління.

Дано: 1. Визначаємо фенотип та генотип нащадків першого покоління

В- біле заб. P: ВВ * вв

в – заб. агуті G В в

вв- агуті F1 Вв

ВВ – біле Всі нащадки першого покоління будуть гетерозиготними за гено

Нащадки 1,2 типом та білими за фенотипом.

2. Проводимо схрещування нащадків першого покоління між собою.

P: Вв * Вв

 

 

G: В, в В, в

 

 

F2 ВВ , Вв, вВ, вв

ВВ - гомозиготна особина за домінантною ознакою біле забарвлення.

Вв - гетерозиготна особина, біле забарвлення;

вВ – гетерозиготна особина, біле забарвлення;

вв – гомозиготна особина за рецесивною ознакою, забарвлення агуті.

Таким чином встановлено, що за генотипом наявне розщеплення 1:2:1 ( 1 гомозигота за домінантною ознакою: 2 гетерозиготи : 1 гомозигота за рецесивною ознакою.

Що ж стосується фенологічного розщеплення то 3 біле забарвлення : 1 агуті.

Примітка: стрілочками різних кольорів показано гамети, які утворюються у досліджуваних особин, та типи зигот, які виникають при злитті даних гамет між собою.

Задачі на третій закон Менделя «Закон незалежного комбінування станів ознак»

У разі схрещування гомозиготних особин, які відрізняються двома та більше ознаками у другому поколінні спостерігається незалежне успадкування та комбінування станів ознак, якщо гени, які їх визначають містяться у різних парах гомологічних хромосом.

У томатів високе стебло є домінантною ознакою (N), а низьке рецесивною (n), темний колір листкової пластинки домінує (R) над світлим ( r). Відбулося перехресне запилення між двома особинами, які є гомозиготними за двома ознаками. Визначте фенотипи та генотипи нащадків першого та другого поколінь.

Дано P NNRR * nnrr

N –вис.стебло

n –низ. стебло G N, R n r

R – темні листки

r – світлі листки F NnRr

NNRR – вис. стеб.,

темні листки P NnRr * NnRr

nnrr- низ. стебло

світлі листки , G NR, nR, Nr, nr NR, nR, Nr,nr

F1,2 - ?

Для визначення особливостей співвідношень між алелями різних генів складаємо табличку

 

 

NR Nr nR nr
NR NNRR NNRr NnRR NnRr
Nr NNRr NNrR NnrR Nnrr
nR nNRR nNRr nnRR nnRr
nr nNrR nNrR nnrR nnrr

 

NNRR - рослина з високим стеблом та темним забарвленням листкових пластин;

NNRr – рослина з високим стеблом та темними листками;

NnRR – високе стебло та темні листки;

NnRr – високе стебло та темні листки;

NNRr – високе стебло та темні листки;

NNrR – високе стебло та темні листки;

NnrR – високе стебло та темні листки;

Nnrr – високе стебло та світлі листки;

nNRR – високе стебло та темні листки;

nNRr – високе стебло та темні листки;

nnRR – низьке стебло та темні листки;

nnRr – низьке стебло та темні листки;

nNrR – високе стебло та темні листки;

nNrR – високе стебло та темні листки;

nnrR – низьке стебло та темні листки;

nnrr - низьке стебло та світлі листкові пластинки.

12 (високе стебло та темні листки):3 (низьке стебло та темні листки): 1 (низьке стебло та темні листкові пластинки.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти