ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Задачі на визначення груп крові у людини.

У людей група крові не визначається не за допомогою домінантних та рецесивних генів, а з допомогою поєднання двох генів, які виконують рівноцінні функції у визначенні даної особливості. Визначення груп крові у людей відбувається з допомогою системи АВО, які позначають групи крові наступним чином ІОІО – перша група крові, ІАІО, ІАІА – визначають другу групу крові, ІВІВ, ІВІО – третю групу крові, та ІАІВ – четверта група крові. Слід зазначити, що обидва алелі є одно правними у визначенні групи крові у даному випадку проявляється явище множинного алелізму. Проте і у даному випадку генотип може бути як гомозиготним так і гетерозиготним.

У сім'ї обоє батьків є гетерозиготними за генами, які визначають у них групу крові. Матір має другу групу крові ІАІО, а батько третю ІВІО. Визначте фенотипи та генотипи їхніх нащадків.

Дано: Р: ІАІО * ІВІО

ІАІО - 2-ша група

крові G ІА, ІО ІВ, ІО

ІВІО - 3-тя група

крові ІАІВ , ІАІО, ІОІВ, ІОІО

Генотипи Встановлено, що співвідношення між генотипами

дітей- становить 1:2:1, а за фенотипом 3:1. Фенотипи є

наступними : ІАІВ – IV група крові

ІАІО - II група крові

ІОІВ - III група крові

ІОІО - I група крові.

Задачі пов'язані із явищем епістазу.

При звичайному домінуванні відбувається пригнічення одного гену іншим, але у окремих випадках виникають ситуації коли пригнічення прояву однієї ознаки здійснює не алель ний а інший ген. Гени, які пригнічують прояв іншого неалельного йому гену має назву суп ресора, або інгібітора. Вони можуть бути домінантними та рецесивними.

У рослин цибулі ген А відповідає за розвиток забарвлення лусочок у цибулин, у свою чергу ген а- за відсутність забарвлення, іншими словами лусочки є білим. Інгібітором забарвлення виступає ген І, а ген який не пригнічує і. Батьківські особини мають наступні генотипи ІІАА та ііаа. Тобто особини ІІАА - має біле забарвлення, а ііаа – пігментовані цибулини.

Визначте фенотипи та генотипи нащадків першого та другого поколінь. Для визначення фенотипу та генотипу особин другого покоління до уваги береться інформація від нащадків першого покоління.

Дано: Р: ІІАА * ііаа

А - забарвлені

а - білі лусочки G І, А і, а

І – ген інгібітор

і - ген, що не пр F: ІіАа 100% нащадків

І_А_ - білі лусочки

і_А_ - забарв.лусоч. Р ІіАа * ІіАа

F 1,2 - ?

G І, і, А, а І, і, А, а

Складаємо решітку Пеннета

ІА Іа іА іа
ІА ІІАА ІІАа ІіАА ІіАа
Іа ІІАа ІІаа ІіАа Ііаа
іА ІіАА ІіАа ііАА ііАа
іа ІіАа Ііаа ііАа ііаа

 

ІІАА – білі лусочки у цибулин;

ІІАа – білі лусочки у цибулин;

ІіАА - білі лусочки у цибулин;

ІіАа – білі лусочки у цибулин;

ІІАа - білі лусочки у цибулин;

ІІаа - білі лусочки у цибулин;

ІіАа – білі лусочки у цибулин;

Ііаа - білі лусочки у цибулин;

ІіАА – білі лусочки у цибулин;

ІіАа - білі лусочки у цибулин;

ііАА – забарвлені лусочки у цибулин;

ііАа - забарвлені лусочки у цибулин;

ІіАа - білі лусочки у цибулин;

Ііаа - білі лусочки у цибулин

ііАа – забарвлені лусочки у цибулин;

ііаа – білі лусочки у цибулин.

У даному випадку розщеплення становить 13/16 – біле забарвлення та 3/16 - кольорове забарвлення лусочок.

Ознаки зчеплені зі статтю .

Окрім аутоосом у живому організмі містяться статеві хромосоми, які окрім визначення статі несуть і іншу інформацію. У багатьох випадках у результаті мутацій відбувається порушення повноцінного виконання статевими хромосомами своїх функцій, найчастіше це трапляється через мутації або ж неправильне розходження гомологічних хромосому процесі поділу клітин і у нащадка розвиваються доволі важкі захворювання, які у подальшому можуть передаватися нащадкам. На жаль більшість із цих захворювань є невиліковними на сьогоднішній день. До них можна віднести гемофілію – відсутність специфічного фактору зсідання крові, синдром Клайнфельтера, проявляється значною повнотою, порушення розвитку статевих органів та безплідністю, а також багато інших захворювань, які часто зустрічаються.

Найчастіше порушення розходження статевих хромосом зустрічається при формуванні жіночих статевих клітин. У результаті чого у зиготі містяться не дві статеві хромосоми, а три у той же час інша зиготи отримує тільки одну статеву хромосому.

Синдром Клайнфельта зумовлений збільшенням кількості статевих хромосом. Хвороба характеризується значним рівнем повноти, безплідністю та порушенням психіки за яких умов може народитися хвора дитина.

Припустімо, що у першому випадку розходження хромосом при формуванні статевих клітин відбулося правильно у даному випадку

Р: XX * XY

G X X Y

F XX, XY

У даному випадку нащадки будуть здоровими.

Припустімо що при формуванні статевих клітин чоловіка відбувалася мутація у результаті якої обидві статеві хромосоми потрапляють у одну гамету, а інша у свою чергу не несе статевих хромосом у даному випадку:

P XX * XY Примітка: різними кольорами стрілочок

позначено розходження хромосом.

G X X XY 0

 

XXY XO

У даному випадку імовірність захворювання дитини на досліджуваний синдром становить 50%/50%. Тобто особина із генотипом XXY хворітиме на синдром Клайнфельта, а дитина із генотипом ХО – на синдром Шерешевського –Тернера.

Припустімо, що порушення розходження статевих хромосом відбулося не у чоловічої особини, а у жіночої у такому випадку:

P XX * XY

 

 

G XX O X Y

 

F XХХ, XXY YO , ХО

У даному випадку імовірність народження хлопчика хворого на досліджуваний синдром становить 25% ( ХХ Y). ХХХ – дівчинка з синдромою трисомії Х-хромосоми, імовірність 25%, дівчинка з генотипом ХО – хвора на синдром Шерешевського-Тернера імовірність народження 25%, діти з генотипом YО – гинуть.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти