ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 3 Соціологія праці та управління

Перелік питань, що виносяться для розгляду

1. Соціологія управління як наука: предмет, об’єкт, сутність та зміст.

2. Ґенеза та еволюція соціології управління.

3. Технологічні засади соціології управління.

4. Соціальні технології та їх роль у розвитку трудового колективу.

Необхідно повторити такі поняття

Праця, управління,стихійне управління, свідоме управління, трудовий колектив, зміст праці,соціально-трудові відносини, зайнятість, суспільний розподіл праці,

Література: 1, 2 §3.3-6ст261-314,4, 6, 7

Методичні рекомендації

1 Основними цілями, які варто досягти в процесі освоєння цієї теми, можуть бути наступні:

ü поняття предмета соціології праці та управління;

ü функції соціології праці та управління;

ü основні категоріальні характеристики праці;

ü «характер праці», її «зміст», «умови», «види», «організація»;

ü суб'єктивні оцінки сфери праці;

ü «мотивація», «ставлення до праці», «задоволеність умовами праці», її «стимулювання»;

ü «трудова адаптація», «соціально-психологічний клімат в колективі»; формування соціологічних ідей про працю;

ü роль соціології праці у вирішенні соціально-економічних проблем. праця, трудова діяльність та трудова поведінка;

ü поведінка роботодавців та найманих робітників, що відповідає дії економічних та соціальних процесів;

ü зміст, характер та умови праці;

ü ставлення спільноти до праці, мотивація, реальна оцінка та основні види стимулювання праці.

2 Ґенеза та еволюція соціології управління:

ü класифікація трудових колективів;

ü праця як соціально-економічний процес, основні його форми, роль праці в розвитку людини і суспільства;

ü проблема безробіття й працевлаштування студентської молоді та молодих спеціалістів.

3 Технологічні засади соціології управління:

ü технологічні засади управління;

ü управління соціально-трудовими процесами, відносинами;

ü типи, форми та ступені управління соціальними організаціями;

ü визначити різницю між поняттями «управління» та «менеджмент»;

ü поняття «мистецтво управління»;

ü взаємодія органів управління та соціальних інститутів.

4 Соціальні технології та їх роль у розвитку трудового колективу:

ü принципи управління соціальними процесами;

ü особистість, сучасного керівника та методи підвищення ефективності його праці та взаємодії з трудовим колективом;

ü соціальні технології та їх роль у розвитку трудового колективу;

ü Застосування менеджерських методів і засобів праці.

Індивідуальні завдання

Вивчити за підручником, використати публікації, ЗМІ, підготувати реферати:

Питання для самоконтролю

Особистість сучасного керівника,

Методи підвищення ефективності праці керівника та взаємодія з трудовим колективом.

Соціальні технології та їх роль у розвитку трудового колективу.

Застосування менеджерських методів засобів праці.

Соціологія праці як спеціальна соціологічна теорія.

Соціологія управління як спеціальна соціологічна теорія

Патерналізм як концепція управління соціально-трудовими відносинами.

Значення соціології праці та зайнятості у вирішенні соціально-економічних проблем сучасного українського суспільства.

Визначити різницю між поняттями «управління» та «менеджмент».

Роль праці в розвитку людини і суспільства.

Теми рефератів

1. Соціальна природа правомірної та протиправної поведінки.

2. Механізми соціальної дії та реалізації права в процесі розбудови громадянського суспільства в Україні

3. Особистість сучасного керівника, методи підвищення ефективності його праці та взаємодія з трудовим колективом.

4. Соціальні технології та їх роль у розвитку трудового колективу.

5. Застосування менеджерських методів засобів праці.

6. Сутність, типи, види, методи аналізу і функції соціально-трудової мобільності.

7. Особливості поведінки людини в процесі становлення ринкових відносин.

8. економічного, культурного та мовного аспектів міжнаціональних відносин;

9. проблема безробіття й працевлаштування студентської молоді та молодих спеціалістів

10. Соціальний пакет, та його різновиди.

Теми доповідей

Сучасний стан соціального управління в Україні.

Соціальні наслідки розвитку підприємництва в Україні.

Тестові завдання для закріплення матеріалу

1. Соціологія праці та управління виникла:

а) У другій половині XIX ст.;

б) у першій половині XX ст.;

в) після Другої світової війни.

2. З якою з вищенаведених соціологічних наук ототожнюється за
традицією західної соціології соціологія праці та управління:

а)з науковою організацією праці;

б)з менеджментом;

в)з економічною соціологією;

г) з індустріальною соціологією.

3. Соціологія праці та управління вивчає:

а) соціальний механізм розвитку економіки;

б)соціальне переміщення людей в суспільстві;

в)взаємозв'язок людини з природою в процесі праці;

г) соціальні спільноти, інститути, соціально-трудові відносини,
процеси у сфері праці та соціальне управління ними.

4. До соціальних інститутів у сфері праці відносяться:

а) суб'єкт праці;

б)соціально-трудові відносини;
в)праця;

г) трудовий конфлікт.

5. Першим обґрунтував головні засади наукового менеджменту як
самостійної галузі управління виробництвом:

а)Е.Дюркгейм;

б)М.Вебер;

в)Е.Мейо;

г)Ф.Тейлор.

 

Тема 4 Соціологія релігії

Перелік питань, що виносяться для розгляду

1. Теорія етногенезу Л. Гумільова.

2. Сучасні етнічні процеси: інтеграція, консолідація, асиміляція, сегрегація.

3 Тенденції розвитку релігійних процесів в українському суспільстві.

Необхідно опанувати такі поняття

етнічність, нація, національний стереотип, інтеграція, асиміляція, сегрегація, сепаратизм, титульна нація, ментальність націоналізм,екстремізм релігія, сакральне, пантеон, монотеїзм, ритуал, конфесія, секта секуляризація суспільства,

Література: 1,2 §2.4ст157-166,§3.8-9 ст340-377,4, 6

Методичні рекомендації

1 Основними цілями, які варто досягти в процесі освоєння цієї теми, можуть бути наступні:

ü розкриття основних положень теорія етногенезу Л. Гумільова;

ü послідовники теорії етногенезу;

ü поняття етносу та основні етапи його розвитку;

ü сучасні погляди на етногенез.

2 сучасні етнічні процеси:

ü інтеграція, консолідація, асиміляція, сегрегація;

ü соціальні процеси як соціологічна категорія;

ü особливості розвитку та перебігу соціальних процесів в сучасному світі;

ü місце етносоціології в структурі соціологічного знання;

ü сучасні етнічні процеси: інтеграція, консолідація, асиміляція, сегрегація; націоналізм як соціальне явище;

ü особливості проявів сепаратизму та тероризму;

ü етнічно-релігійний екстремізм;

ü економічний, культурний та мовний аспект міжнаціональних відносин;

ü теорії і практика міжнаціональних відносин (націоналізм та його види);

ü ментальність та міжнаціональні відносини;

ü особливості етнічних, релігійних процесів в Україні.

3 Тенденції розвитку релігійних процесів в українському суспільстві:

ü соціологія релігії, предмет і об’єкт;

ü становлення соціології релігії як наукової дисципліни;

ü релігія як соціальний інститут, її еволюційні та організаційні форми;

ü вплив релігійного світогляду на міжнаціональні відносини;

ü сучасні базові світові принципи національного розвитку;

ü соціологічні концепції релігії;

ü функції релігії як соціального інституту суспільства;

ü тенденції розвитку релігійних процесів в українському суспільстві;

ü основні питання які вивчає соціологія релігії;

ü основні концепції релігійного світогляду, а також функції релігії;

ü історичні форми релігії та 5 основних рівнів її розвитку;

ü релігійна свідомість, фанатизм;

ü поняття «релігійна організація» та характеристики релігійного сектантства;

ü тенденції релігійної діяльності на території України;

ü істотні компоненти релігії як соціального інституту;

ü типологізація релігійних організацій;

ü соціологічний аналіз релігії та релігійності населення;

ü проблеми впливу конфесійної належності віруючих на ціннісні орієнтації та соціальну поведінку.

Індивідуальні завдання

Вивчити за підручником;дати визначення основних понять, навести приклади з історії і сучасності написати реферати

Питання для самоконтролю

Теорія етногенезу Л. Гумільова.

Сучасні етнічні процеси: інтеграція, консолідація, асиміляція, сегрегація.

Розкрийте поняття»діаспора».

Розкрийте поняття «титульна нація».

Прояви націоналізму, їх відмінності.

Тенденції розвитку релігійних процесів в українському суспільстві.

Проблема релігійних конфліктів в Україні.

Функції релігії як соціального інституту.

Типи релігійної поведінки.

Новітні релігійні організації

Теми рефератів

1. Етноцентризм, акомодація, асиміляція і культурний добір у процесі соціокультурної інтеграції.

2. Сучасні етнічні процеси: інтеграція, консолідація, асиміляція, сегрегація.

3. Тенденції розвитку релігійних процесів в українському суспільстві.

4. Традиції розвитку сучасної релігії.

5. Відмітні риси українського менталітету.

6. Історичні релігії.

7. Тероризм й екстремізм.

8. Виховання підростаючого покоління в національному дусі.

9. Світові релігії.

10. Маніпуляція релігійною свідомістю.

Теми доповідей

Основні тенденції етнонаціонального розвитку сучасної України.

Релігійна свідомість сучасних українців.

Тестові завдання для закріплення матеріалу

1. Галузь соціології, яка вивчає взаємодію релігії та суспільства називається:

а)соціологія молоді;

б)соціологія політики;

в)соціологія економічного життя;

г)соціологія релігії.

2. Термін"сакральне" означає:

а)один бог;

б)церква;

в)культура;

г)багато богів;

д)священне.

3. Чи можлива мобільність в релігійному середовищі:

а) так;

б)ні.

4. Етнос - це :

а) стійка група людей, члени якої розділяють спільну назву і елементи
культури, мають міф про спільне походження і про спільну пам'ять,
асоціюють себе з особливою територією і мають почуття солідарності;

б) феномен біосфери, завжди пов'язаний з вміщаючими його
ландшафтом;

в) інтелектуальний конструкт, уявна спільність, результат соціалізації
людини,

5.Фізичне знищення великої кількості людей, які належать до певної
національно-етнічної спільності, представниками іншої національності
називається:

а)геноцидом;

б)мляво текучим міжетнічним конфліктом;

в)національно-визвольним повстанням;

г)громадянською війною.

Тема 5 Соціологія конфлікту

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти