ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Річний об’єм виробництва і кількість виробничого персоналу автотранспортного підприємства

Об’єм виробництва визначає загальні річні трудомісткості кожного виду робіт і служить вихідним нормативом для розрахунку потреб підприємства у виконавцях певних робіт, робочих постах і обладнанні.

Розрахунок річного об’єму виробничих робіт рекомендується вести у вигляді таблиці 1.4, в графи якої треба внести тільки такі види технічного обслуговування, які передбачені для вибраних моделей рухомого складу. На весь рухомий склад АТП заповняється одна таблиця річного об’єму виробничих робіт.

Розрахунок таблиці 1.4 необхідно починати із заповнення останнього рядка “Разом”, у відповідні графи якого заносяться суми загального річного об’єму робіт з кожного виду впливів для автомобілів одного типу із останнього рядка попередньої таблиці 1.3.

При наявності в АТП автомобілів різних типів (наприклад: легкові і автобуси, поодинокі вантажні і автопоїзди) у всіх рядках таблиці 1.4 необхідно передбачити достатність місця для внесення в кожний рядок принаймні двох значень показників певного типу рухомого складу.

Ці значення показників кожного типу рухомого складу можна відокремлювати в межах кожної графи. Порядок розташування показників в рядках необхідно обумовлювати в примітці до даної таблиці.

Розподіл загальних річних трудомісткостей кожного впливу, які наведені в останньому рядку таблиці 1.4, за видами робіт рекомендується проводити у відсотках, значення яких для кожного типу рухомого складу подані в таблицях додатку А.14, А.15, А16.

При цьому слід врахувати, що числові значення відсоткового розподілу трудомісткостей ТО-2 і ТО-3 (якщо воно планується) однакові. Всі трудомісткості з МД слід відносити до змащувальних робіт.

Після розрахунків річних об’ємів трудовитрат для кожного конкретного виду робіт і типу рухомого складу в рядках графи “Всього” таблиці 1.4 необхідно підрахувати загальні сумарні трудовитрати для всього рухомого складу АТП.

 

Таблиця 1.4 – Річний об’єм виробничих робіт

Вид робіт ЩО МД ТО-1 ТО-2 (ТО-3) ПР Всього, люд·год
% люд.год. % люд.год. % люд.год. % люд.год. % люд.год.
1.Прибиральні                      
2.Мийні                      
3.Сушильні і обтиральні                      
4.Діагностичні                      
5.Кріпильні                      
6.Регулювальні                      
7.Змащувальні                      
8.Розбирально-збиральні                      
9.Агрегатні                      
10.Електротехнічні                      
11.Акумуляторні                      
12.ТО і ремонт систем живлення                      
13.Шиномонтажні                      
14.Шиноремонтні                      
15.Кузовні                      
16.Арматурні                      
17.Зварювальні                      
18.Мідницькі                      
19.Бляхарські                      
20.Ковальсько– ресорні                      
21.Слюсарні                      
22.Механічні                      
23.Оббивні                      
24.Малярні                      
Разом РЩО РМД РТО-1 РТО-2 ( ТО-3) РПР Р

 

Виробничий персонал АТП розраховується за залежністю:

, (1.12)

де ТР– річний об’єм робіт кожного виду;

ФРР – річний фонд часу робітника певної професії;

КПН – коефіцієнт перевиконання норм виробки, який дорівнює 1,02...1,05.

 

Розрахунок виробничого персоналу рекомендується проводити у вигляді таблиці 1.5. У відповідні рядки графи “Річний об’єм робіт” цієї таблиці заносяться значення трудомісткостей із таблиці 1.4 (графа “Всього”).

Таблиця 1.5 – Виробничий персонал АТП

Вид робіт Річний об’єм робіт, люд.год. Річний фонд часу робітника, год. Штатна кількість робітників,осіб
Розрахункова Прийнята
всього в тому числі по змінах
І ІІ ІІІ
1. Прибиральні              
2.Мийні              
3.Сушильні і обтиральні              
4.Діагностичні              
5.Кріпильні              
6.Регулювальні              
7.Змащувальні              
8.Розбирально-збиральні              
9.Агрегатні              
10.Електротехнічні              
11.Акумуляторні              
12.ТО і ремонт систем живлення              
13.Шиномонтажні              
14.Шиноремонтні              
15.Кузовні              
16.Арматурні              
17.Зварювальні              
18.Мідницькі              
19.Бляхарські              
20.Ковальсько-ресорні              
21.Слюсарні              
22.Механічні              
23.Оббивні              
24.Малярні              
Разом +   + + + + +

 

Значення річного фонду часу робітників приймаються із таблиці А.17. Розрахункове число робітників визначається за залежністю (1.12) із точністю одного знаку після коми.

Прийнята кількість працюючих заокруглюється до цілих чисел. Розподіл виробничого персоналу за змінами слід проводити із врахуванням даних, наведених в таблицях 1.2 і 1.3, а саме: виду впливу, при якому виконуються ті чи інші роботи (див.таблицю 1.3) і номеру зміни, в яку виконуються певні впливи (див.таблицю 1.2).

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти