ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


РОЗДІЛ 1.Умови та обставини виникнення небезпечних ситуацій.

РЕФЕРАТ

з дисципліни “Охорона праці”

на тему: “Основи техніки безпеки”

 

Виконали:

бригадир Гриб Н.Д.

учасник бригади Максимів М.І.

учасник бригади Санагурська М.І.

 

Перевірив: Андреєв М.К.

 

м. Бурштин ­- 2015р.

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………..

РОЗДІЛ 1.Умови та обставини виникнення небезпечних ситуацій……………...

РОЗДІЛ 2.Поняття про електробезпеку

2.1 Електробезпека………………………………………………………………….

2.2 Дія електричного струму на тіло людини……………………………………..

РОЗДІЛ 3. Види електротравм

3.1 Електротравми…………………………………………………………………….

3.2 Причини смерті внаслідок ураження електричним струмом……………….

РОЗДІЛ 4. Засоби електрозахисту

4.1 Основні засоби електрозахисту…………………………………………………..

РОЗДІЛ 5. Робота із різними видами обладнань

5.1 Робота з медичним обладнанням………………………………………………

5.2 Робота з рентгенологічної апаратурою………………………………………….

5.3 Робота з біологічними об'єктами………………………………………………..

РОЗДІЛ 6. Робота з пк (персональним комп’ютером)

6.1Характеристика сучасного розвитку суспільства………………………………

6.2 Правила безпеки при роботі з персональним комп’ютером…………………...

ВИСНОВОК………………………………………………………………………….

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………

 

ВСТУП

Розглядаючи тему, слід знати сутність поняття техніки безпеки, яке визначається як система організаційних і технічних засобів, що запобігають впливу на працівників небезпечних виробничих факторів. Як уже зазначалося, в небезпечних зонах діють або періодично виникають фактори, небезпечні для життя та здоров’я людини. При цьому стан умов праці, за якого виключена дія на людей небезпечних і шкідливих виробничих чинників, називається безпекою праці. У сучасних умовах нестабільності виробництва, спрацьованості основних фондів поряд із забезпеченням безпечного стану устаткування та виробничого середовища особлива увага з боку керівництва підприємства та його підрозділів повинна приділятися підвищенню надійності людського фактора

Тема, яка розкрита в даному рефераті, має досить велику актуальність, тому що запобігання травматизму або смерті людей під час виконання своїх обов'язків у робочий час має дуже важливе значення для створення безпечних умов життя і здоров'я в процесі навчання та подальшої професійної діяльності.

Техніка безпеки - це система організаційних і технічних заходів, технічних способів і засобів, що забезпечують з певною ймовірністю захист персоналу переважно від небезпечних виробничих факторів, призводять до травмування та загибелі працюючих. Техніка безпеки ставить перед собою мету знизити кількість смертей, травм, отруєнь у процесі професійної діяльності і ставить перед собою завдання виявити небезпечні виробничі фактори та розробити комплекс заходів щодо забезпечення безпечних умов праці працюючих.

Небезпечний виробничий фактор- виробничий фактор, вплив якого на працював у певних умов призводить до травми, гострого отруєння або іншого раптового різкого погіршення здоров'я або смерті. Небезпечні виробничі фактори поділяються на фізичні, біологічні, хімічні та психофізіологічні.

РОЗДІЛ 1.Умови та обставини виникнення небезпечних ситуацій.

Необхідно зазначити, що цілковито небезпечних та нешкідливих умов праці не існує. Реальним виробничим умовам притаманна, як правило, наявність деяких шкідливостей і небезпеки, наслідком яких є профзахворювання та травматизм.

Травматизм на виробництві не тільки завдає багато горя і страждань конкретним людям, їх рідним та близьким, а й безпосередньо впливає на суспільно економічні втрати.

Як свідчать статистичні дані, на підприємствах, в установах, організаціях України всіх форм власності щоденно травмується в середньому понад 200 працівників, з них близько 30 стають інвалідами і 5—6 осіб одержують травми зі смертельним наслідком. Ризик стати жертвою нещасного випадку на виробництві або постраждати від профзахворювання в Україні у 5—8 разів вищий, ніж у розвинутих країнах. Щорічно майже 17 тис. осіб стають інвалідами, чисельність пенсіонерів унаслідок трудового каліцтва перевищила 150 тис. осіб, щорічна загальна сума виплат на фінансування пільгових пенсій з трудового каліцтва, відшкодування заподіяної шкоди потерпілим на виробництві та інших виплат, пов’язаних із незадовільними умовами, перевищує 1 млрд. грн.

Незадовільний стан умов і безпеки праці, високий рівень травматизму та професійних захворювань зумовлюються комплексом об’єктивних і суб’єктивних причин. Серед найголовніших з них є порушення чинного законодавства про охорону праці, недоліки в організації праці, стан технологічного обладнання, недодержання правил безпеки праці.

У процесі трудової діяльності можна виділити, з одного боку, людину, котра працює, а з другого, — виробництво (простір, в якому відбувається трудова діяльність, де виникає небезпека і де людина зазнає її впливу), куди включається предмет та знаряддя праці, а також навколишнє середовище. Для захисту людини від виробничої небезпеки передбачена певна система охорони

праці, яка на початковому етапі визначає небезпеку (потенційні ризики та загрози) для працівників від виробничого середовища.

Небезпека — це явища, процеси, об’єкти, здатні за певних умов завдати шкоди здоров’ю чи життю людини як відразу, так і в майбутньому, тобто викликати небажані наслідки. Джерелами небезпеки є знаряддя праці (інструмент, спеціальні пристрої, машини), сам предмет праці або виробниче середовище.

Переважна більшість потенційних небезпек зосереджується в певному просторі, що має назву небезпечна зона.

Небезпечна зона – це простір навколо машини, у якому діють чи постійно виникають періодично фактори, небезпечні для життя і здоров’я людини. Небезпека зосереджується на ділянках простору навколо будь-яких деталей машин, що рухаються, агрегатів, механізмів, що ріже інструмента, що обробляє матеріалу, зубцюватих, ремінних і ланцюгових передач, зубцюватих зачеплень, робочих столів устаткування, переміщуваних підйомно-транспортних машин, вантажів, сільськогосподарських самохідних і агрегатованих машин і т. д. У всіх перерахованих випадках мається небезпека травмування обличчя, що обслуговують устаткування. Особлива погроза виникає, коли можливе захоплення чи одягу волосся частинами устаткування, що рухаються.

Небезпечна зона буває:

· постійною (навколо стаціонарних машин);

· перемінною (навколо працюючих і пересувних машин);

· змішаною (шумова характеристика, електромагнітні випромінювання, ультразвукове коливання).

Як було зауважено, у небезпечних зонах діють або періодично виникають фактори, небезпечні для життя й здоров’я людини, при цьому стан умов праці, за якого виключена дія на працівників небезпечних і шкідливих виробничих факторів, називається безпекою праці.

РОЗДІЛ 2. Поняття про електробезпеку

Електробезпека

Електробезпека - система організаційних заходів і засобів щодо запобігання шкідливого і небезпечного впливу електричного струму. Знання основ електробезпеки обов'язково для персоналу, що обслуговує електроустановки та електрообладнання. Методами захисту є ряд заходів щодо зниження ймовірності отримання травм і пошкоджень в процесі використання електрообладнання.

Основними причинами електротравм є незадовільна організація робіт в електроустановках, незнання і невиконання вимог електробезпеки, невикористання працюючими засобів індивідуального захисту, невідповідність електроустановок встановленим вимогам правил і норм.

Основними причинами електротравм на виробництві є незадовільна організація робіт на електроустановках, незнання і невиконання вимог електробезпеки, невикористання працюючими засобів індивідуального захисту, невідповідність електроустановок встановленим вимогам правил і норм.

Широке використання електроенергії у всіх галузях народного господарства зумовлює розширення кола осіб, котрі експлуатують електрообладнання. Тому проблема електробезпеки при експлуатації електрообладнання набуває особливого значення.

Аналіз нещасних випадків в промисловості, котрі супроводжуються тимчасовою втратою працездатності потерпілими свідчить про те, що кількість травм, викликаних дією електрики, порівняно невелика і складає 0,5-1% від загальної кількості нещасних випадків, що трапляються в промисловості. Проте слід зауважити, що з загальної кількості нещасних випадків зі смертельним наслідком на виробництві 20-40% трапляється внаслідок ураження електрострумом, що більше, ніж внаслідок дії інших причин, причому близько 80% смертельних уражень електричним струмом відбувається в електроустановках напругою до 1000 В. Ця обставина зумовлена значною поширеністю таких електроустановок і тим, що їх обслуговують практично всі особи, що працюють в промисловості.

Електротравма — це травма, викликана дією електричного струму або електричної луги. Електротравми поділяються на два види: електротравми, котрі виникають при проходженні струму через тіло людини, і електротравми, поява котрих не пов’язана з проходженням струму через тіло людини. Ураження людини в другому випадку пов’язується з опіками, засліпленням електричною дугою, падінням, а відтак — суттєвими механічними ушкодженнями.

Електротравматизм — це явище, котре характеризується сукупністю електротравм, котрі виникають та повторюються в аналогічних виробничих, побутових умовах та ситуаціях.

Електроустановки — машини, апарати, лінії електропередач і допоміжне обладнання (разом із спорудами і приміщеннями, в яких вони розташовані), призначені для виробництва, перетворення, трансформації, передачі, розподілу електричної енергії та перетворення її в інші види енергії. Виходячи з наведеного визначення, кожен окремо взятий електродвигун, комп’ютер, внутрішня електромережа в приміщенні, будь-який побутовий споживач електроенергії підпадає під поняття «електроустановка».

Електроприміщення — приміщення або відгородженні, наприклад, сітками частини приміщень, доступні тільки для кваліфікованого обслуговуючого персоналу, в яких розміщені електроустановки (ПУЭ-86).

 

РОЗДІЛ 3. Види електротравм

Електротравми

Дія електричного струму на організм людини може наводити до електричних травм і електричним ударам.

Електричні опіки - найпоширеніші види електричних травм. Електричні опіки бувають струмові і дугові. Токовий опік виникає при проходженні електричного струму з напругою не вище 1-2 кВ через тіло людини в результаті контакту з струмоведучою частиною обладнання і є наслідком перетворення електричної енергії в теплову. Токовий опік викликає почервоніння шкіри або утворення пухирів, заповнених мутнуватою рідиною (I і II ступеня).Дугові опіки виникають при впливі більш високих напруг, при цьому між тілом людини і струмопровідною частиною обладнання утворюється електрична дуга з температурою понад 3500 В° С і великою енергією. Дугові опіки, як правило, більш важкі і викликають омертвіння (обвуглювання) всієї товщі шкіри або навіть обвуглювання тканин, підшкірної клітковини, м'язів, кісток (III - IV ступеня).

Електричні знаки - це чітко окреслені плями сірого або блідо-жовтого кольору на шкірі, подряпини, рани, порізи, крововиливи в шкіру в місці контакту її з струмоведучими частинами обладнання. У більшості випадків електричні знаки безболісні і лікування їх закінчується благополучно.

Механічні ушкодження - результат різких мимовільних судомних скорочень м'язів, що приводять до розривів шкіри, кровоносних судин і нервової тканини, а також вивихів суглобів і навіть переломів кісток.

Електричний удар - це збудження живих тканин організму проходять через нього електричним струмом, що супроводжується мимовільними судорожними скороченнями м'язів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. ГОСТ 12.1.009-76. ССБТ. «Електробезпечність. Терміни і визначення».

2. ДНАОП 1.1.10-1.01-97. «Правила безпечної експлуатації електроустановок».

3. ДНАОП 0.00-1.21-98. «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

4. ДНАОП 0.00-8.19-99. «Порядок проведення посвідчення електроустановок споживачів».

5. ДНАОП 0.00-8.20-99. «Порядок проведення експертизи електроустановок споживачів».

6. ДНАОП 1.1.10-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».

7. ГОСТ 12.3.002-75. ССБТ. «Процеси виробництва. Загальні вимоги безпеки» — чинний нормативний документ з загальних вимог безпеки до виробничих процесів.

8. ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. «Робоче місце при виконанні роботи сидячи».

9. ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. «Виробниче обладнання. Загальні вимоги безпеки».

10. Вимоги безпеки до виробничого обладнання конкретних груп, видів, моделей розробляються відповідно до вимог ГОСТ 12.2.003-91«ССБТ. Виробниче обладнання. Загальні вимоги безпеки».

11. Жидецький В. Ц, Джигирей В. С., Мельников О. В. Основи охорони праці. — Вид. 2-е,. — Львів: Афіша, 2000. — 348 с.

12. Купчик М. П., Гандзюк М. П та ін. Основи охорони праці. — К.: Основа, 2000. — 416 с.

13. Сєріков Я. О. Основи охорони праці: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – Харків, ХНАМГ, 2007, 227 с.

14. Ткачук К. Н., Халімовський М. О. та ін. Основи охорони праці: Підручник. 2-ге видання, доповнене та перероблене — К.: Основа, 2006 — 448 с.

15. Керб А. П. Основи охорони праці: Підручник. – Київ, 2003р.

16. Дашлєва С. В. Інформаційно-комунікаційні технології. – Донецьк, 2011р.

17. Журнал «Охорона праці». №6, 2010р.

ВИСНОВОК

Тема даного реферату має назву «Основи техніки безпеки», виконувався бригадним методом. До бригади входили три студенти:

· бригадир – Гриб Наталія;

· учасник бригади – Максимів Марія;

· учасник бригади – Санагурська Мар’яна.

У рефераті розглядаються різні питання і терміни пов’язані з технікою безпеки у будь-якому середовищі. Розкриваються такі терміни: техніка безпеки, небезпечний виробничий фактор, небезпека, електробезпека, електротравма, особливості дії електричного струму на організм людини, робота з різними видами обладнань, причини смерті внаслідок ураження електричного струму та багато інших.

Техніка безпеки - це система організаційних і технічних заходів, технічних способів і засобів, що забезпечують з певною ймовірністю захист персоналу переважно від небезпечних виробничих факторів, призводять до травмування та загибелі працюючих. Техніка безпеки ставить перед собою мету знизити кількість смертей, травм, отруєнь у процесі професійної діяльності і ставить перед собою завдання виявити небезпечні виробничі фактори та розробити комплекс заходів щодо забезпечення безпечних умов праці працюючих.

В загальному реферат складається із шести розділів. У кожному розглядається техніки безпеки, як потрібно користуватися тими чи іншими матеріалами чи обладнанням, щоб не завдати шкоди здоров’ю та життю людини.

Я думаю, що усе насамперед залежить від самої людини. Тому що, якщо вона не знає як правильно себе поводити при аварії, яка може статися на підприємстві тощо. Така поведінка може вплинути на здоров’я або і мати летальний випадок. Тому потрібно перед роботою ознайомитися і вивчити техніку безпеки при користуванні тими чи іншими обладнаннями чи приладами тощо на підприємстві чи в будь-якому іншому середовищі.

 

РЕФЕРАТ

з дисципліни “Охорона праці”

на тему: “Основи техніки безпеки”

 

Виконали:

бригадир Гриб Н.Д.

учасник бригади Максимів М.І.

учасник бригади Санагурська М.І.

 

Перевірив: Андреєв М.К.

 

м. Бурштин ­- 2015р.

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………..

РОЗДІЛ 1.Умови та обставини виникнення небезпечних ситуацій……………...

РОЗДІЛ 2.Поняття про електробезпеку

2.1 Електробезпека………………………………………………………………….

2.2 Дія електричного струму на тіло людини……………………………………..

РОЗДІЛ 3. Види електротравм

3.1 Електротравми…………………………………………………………………….

3.2 Причини смерті внаслідок ураження електричним струмом……………….

РОЗДІЛ 4. Засоби електрозахисту

4.1 Основні засоби електрозахисту…………………………………………………..

РОЗДІЛ 5. Робота із різними видами обладнань

5.1 Робота з медичним обладнанням………………………………………………

5.2 Робота з рентгенологічної апаратурою………………………………………….

5.3 Робота з біологічними об'єктами………………………………………………..

РОЗДІЛ 6. Робота з пк (персональним комп’ютером)

6.1Характеристика сучасного розвитку суспільства………………………………

6.2 Правила безпеки при роботі з персональним комп’ютером…………………...

ВИСНОВОК………………………………………………………………………….

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………

 

ВСТУП

Розглядаючи тему, слід знати сутність поняття техніки безпеки, яке визначається як система організаційних і технічних засобів, що запобігають впливу на працівників небезпечних виробничих факторів. Як уже зазначалося, в небезпечних зонах діють або періодично виникають фактори, небезпечні для життя та здоров’я людини. При цьому стан умов праці, за якого виключена дія на людей небезпечних і шкідливих виробничих чинників, називається безпекою праці. У сучасних умовах нестабільності виробництва, спрацьованості основних фондів поряд із забезпеченням безпечного стану устаткування та виробничого середовища особлива увага з боку керівництва підприємства та його підрозділів повинна приділятися підвищенню надійності людського фактора

Тема, яка розкрита в даному рефераті, має досить велику актуальність, тому що запобігання травматизму або смерті людей під час виконання своїх обов'язків у робочий час має дуже важливе значення для створення безпечних умов життя і здоров'я в процесі навчання та подальшої професійної діяльності.

Техніка безпеки - це система організаційних і технічних заходів, технічних способів і засобів, що забезпечують з певною ймовірністю захист персоналу переважно від небезпечних виробничих факторів, призводять до травмування та загибелі працюючих. Техніка безпеки ставить перед собою мету знизити кількість смертей, травм, отруєнь у процесі професійної діяльності і ставить перед собою завдання виявити небезпечні виробничі фактори та розробити комплекс заходів щодо забезпечення безпечних умов праці працюючих.

Небезпечний виробничий фактор- виробничий фактор, вплив якого на працював у певних умов призводить до травми, гострого отруєння або іншого раптового різкого погіршення здоров'я або смерті. Небезпечні виробничі фактори поділяються на фізичні, біологічні, хімічні та психофізіологічні.

РОЗДІЛ 1.Умови та обставини виникнення небезпечних ситуацій.

Необхідно зазначити, що цілковито небезпечних та нешкідливих умов праці не існує. Реальним виробничим умовам притаманна, як правило, наявність деяких шкідливостей і небезпеки, наслідком яких є профзахворювання та травматизм.

Травматизм на виробництві не тільки завдає багато горя і страждань конкретним людям, їх рідним та близьким, а й безпосередньо впливає на суспільно економічні втрати.

Як свідчать статистичні дані, на підприємствах, в установах, організаціях України всіх форм власності щоденно травмується в середньому понад 200 працівників, з них близько 30 стають інвалідами і 5—6 осіб одержують травми зі смертельним наслідком. Ризик стати жертвою нещасного випадку на виробництві або постраждати від профзахворювання в Україні у 5—8 разів вищий, ніж у розвинутих країнах. Щорічно майже 17 тис. осіб стають інвалідами, чисельність пенсіонерів унаслідок трудового каліцтва перевищила 150 тис. осіб, щорічна загальна сума виплат на фінансування пільгових пенсій з трудового каліцтва, відшкодування заподіяної шкоди потерпілим на виробництві та інших виплат, пов’язаних із незадовільними умовами, перевищує 1 млрд. грн.

Незадовільний стан умов і безпеки праці, високий рівень травматизму та професійних захворювань зумовлюються комплексом об’єктивних і суб’єктивних причин. Серед найголовніших з них є порушення чинного законодавства про охорону праці, недоліки в організації праці, стан технологічного обладнання, недодержання правил безпеки праці.

У процесі трудової діяльності можна виділити, з одного боку, людину, котра працює, а з другого, — виробництво (простір, в якому відбувається трудова діяльність, де виникає небезпека і де людина зазнає її впливу), куди включається предмет та знаряддя праці, а також навколишнє середовище. Для захисту людини від виробничої небезпеки передбачена певна система охорони

праці, яка на початковому етапі визначає небезпеку (потенційні ризики та загрози) для працівників від виробничого середовища.

Небезпека — це явища, процеси, об’єкти, здатні за певних умов завдати шкоди здоров’ю чи життю людини як відразу, так і в майбутньому, тобто викликати небажані наслідки. Джерелами небезпеки є знаряддя праці (інструмент, спеціальні пристрої, машини), сам предмет праці або виробниче середовище.

Переважна більшість потенційних небезпек зосереджується в певному просторі, що має назву небезпечна зона.

Небезпечна зона – це простір навколо машини, у якому діють чи постійно виникають періодично фактори, небезпечні для життя і здоров’я людини. Небезпека зосереджується на ділянках простору навколо будь-яких деталей машин, що рухаються, агрегатів, механізмів, що ріже інструмента, що обробляє матеріалу, зубцюватих, ремінних і ланцюгових передач, зубцюватих зачеплень, робочих столів устаткування, переміщуваних підйомно-транспортних машин, вантажів, сільськогосподарських самохідних і агрегатованих машин і т. д. У всіх перерахованих випадках мається небезпека травмування обличчя, що обслуговують устаткування. Особлива погроза виникає, коли можливе захоплення чи одягу волосся частинами устаткування, що рухаються.

Небезпечна зона буває:

· постійною (навколо стаціонарних машин);

· перемінною (навколо працюючих і пересувних машин);

· змішаною (шумова характеристика, електромагнітні випромінювання, ультразвукове коливання).

Як було зауважено, у небезпечних зонах діють або періодично виникають фактори, небезпечні для життя й здоров’я людини, при цьому стан умов праці, за якого виключена дія на працівників небезпечних і шкідливих виробничих факторів, називається безпекою праці.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти