ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВПЛИВ ВИВЧЕННЯ ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ В МЕЖАХ 10 НА ПОДАЛЬШЕ ЗАСВОЄННЯ АРИФМЕТИЧНИХ ДІЙ В ІНШИХ МНОЖИНАХ

КУРСОВА РОБОТА

з методики навчання математики

на тему: «Додавання і віднімання в межах 10»

 

 

Студентки IV курсу І групи

спеціальності 5.01010201

«Початкова освіта»

Керівник: викладач математики,

спеціаліст вищої категорії,

викладач-методист

Колесник Л.Д.

Національна шкала____________

 

м. Красноград – 2014 рік


ЗМІСТ

 

ВСТУП………………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ ІВплив вивчення додавання та віднімання в межах 10 на подальше засвоєння арифметичних дій в інших множинах…………………………………...7

1.1 Задачі вивчення додавання та віднімання……………………………………….
1.2 Підготовча робота до вивчення додавання та віднімання в межах 10……......7
1.3 Вивчення арифметичних дій в межах 10………………………………………13

РОЗДІЛ ІІВивчення досвіду роботи вчителів………………………………………

2.1 Наочний матеріал під час ознайомлення з додаванням і відніманням…………

2.2 Зразки конспектів уроків………………………………………………………….

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………...21

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………….

ВСТУП

Методика викладання математики - педагогічна наука про мету, зміст, методи, форми і засоби передачі учням математичних знань, про виховання в процесі навчання.

Початкова школа - перша ланка середньої загальноосвітньої школи. Вимоги, що стоять перед школою загалом, визначають основні напрямки роботи її початкової ланки. Математика - один з обов'язкових предметів початкових класів. І це не випадково. Визнання математики обов'язковим навчальним предметом загальноосвітньої школи безпосередньо пов'язане з її роллю в науково-практичній діяльності людства. Саме цим зумовлюється актуальність нашого курсового дослідження.

Методика викладання математики як окрема педагогічна наука зароджувалася в працях науковців. Ще Ян Амос Коменський (1592 - 1670) у праці "Велика дидактика", висвітлюючи загальні дидактичні вимоги та правила, багато уваги приділяв вивченню арифметики. Йоганн Генріх Песталоцці (1746 - 1827), швейцарський теоретик і практик педагогіки, основоположник дидактики початкового навчання, у своїх творах поряд із загальнопедагогічними проблемами розробляв питання методики початкового навчання дітей арифметики. К.Д. Ушинський (1824 - 1870) в "Керівництві до викладання за "Рідним словом" на кількох глибоких за змістом сторінках розглядає методику початкового навчання лічби.

У ході розвитку педагогічних досліджень методику викладання арифметики стали розробляти як особливу науку. В її становленні велику роль відіграли праці П.С. Гур'єва (1807 - 1884). У кінці XIX століття з'являються праці методистів-математиків О.І. Гольденберга (1837 — 1902), В.О. Латишева (1850 - 1912), СІ. Шохор-Троцького (1858 - 1923).

Досліджувалися і висвітлювались важливі питання змісту і методії навчання математики у початкових класах. Результати роботи знайшли відображення у численних статтях і методичних посібниках. Їх авторами були Б.М. Білий, Т.М. Гора, Б.Г. Друзь, О.С. Дубинчук, СЯ. Дятлова, Л.С. Іванова, Д.В. Клименченко, Я.А. Король, Л.П. Кочина, В.М. Кухар, М.М. Левшин, Г.П. Лишенко, С.П. Логачевська, К.П. Маланюк, Г.Л. Мартинова, Т.С. Михайлович, Н.Д. Мацько, В.І. Мринська, Ю.К. Набочук, О.Д. Нікуліна, Ф.Ф. Сім'я, О.В. Скрипченко, О.В. Смагіна, В.Л. Тадіян, СІ. Тадіян, Г.С. Титова, Т.О. Фадєєва, Д.Я. Чопік та багато інших.

У підвищенні рівня навчання математики у початкових класах шкіл України наприкінці другого тисячоліття забезпечення умов такої роботи були позитивні тенденції. Видавалися пробні варіативні підручники, масовими тиражами — зошити з друкованою основою, різнорівневі картки з математичними завданнями для самостійної роботи, збірники контрольних робіт. У 1998 році було видано навчально-методичний посібник "Методика викладання математики в початкових класах. Навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів" (К.: А.С.К., 1998; рекомендовано Міністерством освіти України). Активізувалася дослідницька і видавнича робота викладачів методики початкового навчання й аспірантів. Помітними були публікації нових авторів, серед яких: Г.В. Гап'юк, О.І. Гришко, М.І. їванців, Г.ї. Коберник, М.В. Козак, О.П. Корчевська, Н.П. Листопад, В.А. Мізюк, С.О. Скворцова, Л.І. Титаренко, В.С. Шпакова.

Мета роботи – дослідити методичні особливості додавання та віднімання в межах 10.

Об'єкт роботи -додавання та віднімання в межах 10.

Предмет роботи – методично-наукові засади та надбання методистів та науковців, які працювали в зазначеній області.

Мета роботи передбачає розв'язання наступних завдань:

1) з'ясувати психолого-педагогічні особливості учнів 1 класу;

2) проаналізувати зміст програмового навчання в 1 класі;

3) розглянути методику додавання та віднімання в межах 10, а саме:

- конкретний зміст дій додавання і віднімання в межах 10

- додавання та віднімання за числовим променем;

- назви компонентів і результату арифметичної дії додавання;

- математичний вираз «сума»;

- переставний закон додавання;

- додавання та віднімання з числом 0;

- взаємозв’язок між діями додавання і віднімання;

- математичний вираз «різниця»;

- назва компонентів дії віднімання;

- правила знаходження невідомого зменшуваного, невідомого від’ємника;

- методику складання таблиць додавання і віднімання;

- збільшення чи зменшення числа на кілька одиниць.

У системі навчальних предметів початкової школи завдання і зміст вивчення математики є порівняно найбільш стабільними, проте і вони з часом зазнають деяких змін. Тому питання освітніх, виховних і розвивальних завдань навчання математики в початкових класах розкриємо з урахуванням сучасної концепції початкового курсу математики.

Більшість питань математичної освіти має бути засвоєна в початкових класах на такому рівні, щоб стати надбанням учнів на все життя. Решта питань програми з математики для початкових класів опрацювується з метою підготовки до ґрунтовного вивчення відповідного матеріалу в наступних класах.

Математика в початкових класах має як практичне, так і духовне значення. Насамперед курс математики початкових класів забезпечує подальше вивчення математики в середніх класах. Математичні знання, набуті

в початкових класах, потрібні в повсякденному житті, під час вивчення інших дисциплін, для розуміння повідомлень засобів масової інформації. Молодші школярі отримують початкові уявлення про ті принципи і закони, що є основою для математичних чинників, які вивчаються. Це насамперед стосується десяткової системи числення та властивостей арифметичних дій. Істотним на початковому етапі є оволодіння обчислювальними вміннями і навичками.

Духовне призначення вивчення математики проявляється у формуванні національних і загальнолюдських цінностей, у внеску в розумовий розвиток, у становлення і розвиток моральних рис, в естетичне виховання людини.

 

РОЗДІЛ І.

ВПЛИВ ВИВЧЕННЯ ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ В МЕЖАХ 10 НА ПОДАЛЬШЕ ЗАСВОЄННЯ АРИФМЕТИЧНИХ ДІЙ В ІНШИХ МНОЖИНАХ

Задача від Зайчика

На зиму зайчиха припасла для своєї заячої сім'ї 5 великих капустин і 3 маленькі. Скільки капустин припасла зайчиха на зиму?

5 - 3 = 8 (усно)

Показав Зайчик Колобочку дорогу і покотився він далі. Біжить та й біжить. Зустрічає його Вовчик - братик. "Колобок. Колобок, я тебе з'їм".

Задачі - жарти від Лисички

А) Курка півню каже:

"Друже, бачу ти поправивсь дуже".

Півень згодився: "Угу"

І подибав на вагу.

Став Петько двома ногами,

І затяг 2 кілограми.

- Ого-го, - гукнув, ану стану тільки на одну.

- Ну, то хто з вас, діти, скаже, скільки зараз півень важить? ( 2 кг)

Б) Десять жвавих горобців

Приземлились на посів.

Як запорпалися в житі.

То й забули все на світі !

А тим часом Кіт - хитрюга

Підібрався, як злодюга!

В гороб'ячу зграю - скік!

Одного схопив та й втік.

Отака-то прикрість сталась,

Скільки в житі їх зосталось?

1. Задача «Визнач маршрут корабля». Біля дошки працюють 3 учні.

Щоб визначити курс корабля, який зашифровано прикладами, треба підкреслити правильну відповідь.

9 – 8 (3, 6, 1)

6 + 4 (8, 3, 10)

3 + 3 (6, 7, 5)

7 + 2 (8, 10, 9)

2 – 2 (1, 3, 0)

6 + 1 (7, 9, 8)

7 – 6 (2, 4, 1)

4 + 4 (8, 6, 9)

3 + 6 (10, 8, 9)

5 + 3 (6, 9, 8)

10 – 2 (7, 8, 9)

6 + 3 (7, 6, 9)

5 + 5 (8, 10, 9)

4 + 5 (9, 8, 7)

10 – 5 (5, 6, 4)

3. На вішалці було 5 курток. 2 хлопчики вдягнули і пішли додому. Скільки курток залишилося на вішалці ‘(Виконання завдання практично).

4. Тато з мамою дали Іринці по яблуку, та ще бабуся дала 5 яблук. Скільки яблук отримала Іринка? (Виконання завдання при допомозі паличок).

5. Орнамент мав довжину З см. Василько збільшив його на 4 см. Чому тепер дорівнює довжина орнаменту.(Моделювання розв’язку задачі.)

6. У білочки в дуплі був запас – 10 горішків. Вона зменшила його на 3 горішки Скільки горішків залишилось у дуплі ” (Без наочності).

7. Господарочка поставила у вазу 3 тюльпана і 4 нарциса. Скільки тюльпанів у вазі?

8. Від тепленьких промінців прокинулись жучки сонечка. В одного на спинці 5 плямок, у другого – 7. На скільки плямок у другого жучка більше?

9. У Даринки є котик Мурчик. У нього дві праві лапки, дві ліві, 2 передні і 2 задні. Скільки лапок у котика?

10. У подушки – 4 вушка. Мурчик вмостився спати на подушку. Скільки тепер вушок?

11. У господарочки є курочки. Скільки курочок, якщо у них разом 6 лапок?

12. Ще у Даринки є півник Петрусь. Щоранку він будить усіх своєю голосною піснею. Як співає півник? Скільки букв у цьому слові?

13. А ще у неї є ... Дізнайтесь, правильно розв’яжите приклад.

3+7= 10-9=

5+2= 10-4=

9-6= 5-3=

8-4= 2+6=

2+3= 1+8=

7-7= 2+0=

 

 

14. Восени господарочка Даринка зробила багато запасів на зиму. Чи здогадаєтесь ви, які саме овочі і фрукти у неї є?

(Вчитель показує картку, на якій намальована форма і колір, діти повинні вгадати „зашифровану” назву)

15. Робота за таблицею:

а) складання задач;

б) запис роз’вязку: 5+3=8 (б)

16. Логічна задача (за малюнком)

- У коморі стоїть 3 мішки. В одному – яблука, в другому – картопля, в третьому – горіхи. Що саме в кожному мішку, якщо яблука стоять між картоплею і горіхами, а картопля в смугастому мішку.

 
 

 

 

 


Другий етап

На другому етапі розглядають випадки додавання і віднімання виду – додати і відняти 2, 3, 4.

Роботу над обчислювальними навичками будують за таким планом:

- ознайомлення з прийомами додавання і віднімання;

- вправи на застосування цих прийомів і формування обчислювальних умінь;

- складання таблиць і заучування їх.

На підготовчому етапі рекомендується навчати дітей розв’язувати приклади на дві дії виду: 6+1+1, 9-1-1, щоб діти закріпили уміння додавати і віднімати одиницю і засвоїли, якщо додамо (віднімемо) 1 і іще 1, то додамо (віднімемо) 2.спочатку розв’язання таких прикладів ілюструють діями з предметами, наприклад: «Покладіть 4 синіх квадрати, присуньте іще 1 жовтий квадрат. Скільки буде квадратів? Присуньте ще 1 жовтий квадрат. Скільки стало квадратів?запишіть приклад: 4=1=1; поясніть, як розв’язували такий приклад ( до 4 додали 1, стало 5, потім до 5 додали іще 1, буде 6) Скільки всього додали жовтих квадратів? [3,14]

Аналогічно розв’язуємо приклади на віднімання та прийоми обчислень для випадків додавання і віднімання чисел 3, 4..

Прийоми обчислень також ілюструють діями з предметами і спочатку кілька прикладів записують з докладним записом прийому:

4+3=7 9-3=6

4+2=6 9-1=8

6+1=7 8-2=6

Для прийомів додавання і віднімання числа 4 доцільно робити запис:

5+4=5+2+2=9, 10-4=10-2-2=6. Такі записи підготовляють дітей до вивчення властивостей дій, тотожного перетворення виразів, обґрунтування обчислювальних прийомів додавання і віднімання в межах 100.

Після ознайомлення з обчислювальними прийомами на кількох уроках розв’язують вправи з обчислення, щоб знання прийомів обчислення перетворилися в уміння, а потім стали міцними навичками. Спочатку приклади розв’язують з докладними поясненнями прийому обчислення вголос, поступово пояснення скорочують, (але для «слабких дітей» їх слід продовжувати), потім промовляють коротко подумки. Для вироблення навичок використовують усні вправи (усну лічбу, ігри «мовчанка», «естафета», «сходинка», «колові приклади» тощо). Дуже корисні арифметичні диктанти. Особливо цінними є вправи з елементами творчості – догадки, виправити неправильно розв’язані приклади, вставити пропущені числа або знаки дій: -3=7, 66=10.

Ефективні для формування обчислювальних навичок є вправи з рівностями і нерівностями: порівняти вирази і вставити знаки «›», «‹», «=». Вирази порівнюють зіставляючи їх значення, тому діти за допомогою таких вправ закріплюють навички обчислення.

Під керівництвом учителя учні складають і заучують таблиці додавання і віднімання чисел в межах 10. Наприкінці вивчення теми складається зведена таблиця додавання і віднімання. Учні навчаються користуватися цією таблицею, а для цього необхідно, щоб вони добре з’ясували поняття «рядок», «стовпчик».

Одночасно корисно скласти таблицю складу чисел з доданків, наприклад:

4=1+3

4=2+2 і т.д.

Третій етап

На третьому етапі вивчають прийоми додавання і віднімання чисел 5, 6, 7, 8, 9. При додаванні в межах 10 у цих прикладах другий доданок більший від першого (1+9,2+7 і т.д.). Якщо під час додавання застосувати переставляння доданків, то ці випадки будуть зведені до випадків додавання чисел 1, 2, 3, 4. Щоб діти усвідомили застосування прийому переставляння, треба спочатку розкрити їм зміст переставної властивості додавання [3,15].

 

Четвертий етап

На четвертому етапі вивчають прийом віднімання, який ґрунтується на зв’язку додавання і віднімання для знаходження результатів у випадках «відняти 5, 6, 7, 8, 9». Щоб розв’язати приклад 10-8, треба число 10 замінити сумою чисел 8 і 2 і відняти від неї один доданок – 8, дістанемо другий доданок – 2. Для використання такого прийому треба знати склад чисел з доданків, а також знати, як пов’язані між собою сума і доданок.

Готувати учнів до засвоєння взаємозв’язку між компонентами і результатом дії додавання необхідно з самого початку роботи над додаванням і відніманням. Для цього передбачають спеціальні вправи: за певним малюнком (наприклад: 1 м’яч великий і 2 малих м’яча) скласти приклади на додавання і віднімання або за тим самим малюнком скласти задачу на додавання і задачу на віднімання; розв’язати і порівняти пари прикладів виду 4+3 і 7-3.

Взаємозв’язок між компонентами і результатом дій додавання вивчають на окремому уроці. Новий матеріал можна подати так.

Учитель: покладіть на парту 5 червоних і 4 синіх кружки. Скільки всього кружків поклали?

Учень: до 5 додати 4, буде 9 (записує).

Учитель: прочитай приклад, називаючи числа під час додавання.

Учень: перший доданок 5, другий доданок 4, сума 9.

Учитель: відсуньте вбік 4 синіх кружки. Скільки кружків залишилось? Як дізнались?

Учень: від 9 відняти 4, буде 5 (записують)

Учитель: прочитайте цей приклад, називаючи числа так, як їх називали в першому прикладі.

Учень: від суми 9 відняли другий доданок 4, дістало перший доданок 5.

Аналогічно розглядають випадок 9-5=4.

Для закріплення знань взаємозв’язку між сумою і доданками учні виконують такі вправи: за даним прикладом на додавання складають два приклади на віднімання і розв’язують їх (2+4=6, 6-4=2, 6-2=4); за трьома заданим числами складають і розв’язують чотири приклади (4+5, 5+4, 9-4, 9-5).

Знання взаємозв’язку між компонентами і результатом дії додавання використовують для знаходження результатів віднімання ( випадки «відняти 5, 6, 7, 8, 9). На уроці, призначеному ознайомленню дітей з цим прийомом віднімання, насамперед повторюють склад чисел 5, 6, 7, 8, 9, 10, а також закріплюють знання вивченого взаємозв’язку.

У процесі вивчення додавання і віднімання продовжують формувати поняття про число нуль. Спочатку розглядають такі випадки віднімання, коли від’ємник дорівнює зменшуваному (2-2 і т.д.). наприкінці вивчення теми «Десяток» розглядають випадки додавання і віднімання з нулем: 8+0, 6-0. Такі приклади розв’язують, користуючись ілюстраціями[3,17].

 

ВИСНОВКИ

Методика викладання математики - педагогічна наука про мету, зміст, методи, форми і засоби передачі учням математичних знань, про виховання в процесі навчання.

Початкова школа - перша ланка середньої загальноосвітньої школи. Вимоги, що стоять перед школою загалом, визначають основні напрямки роботи її початкової ланки. Математика - один з обов'язкових предметів початкових класів. І це не випадково. Визнання математики обов'язковим навчальним предметом загальноосвітньої школи безпосередньо пов'язане з її ролю в науково-практичній діяльності людства. Саме цим зумовлюється актуальність нашого курсового дослідження.

Уміння правильно знаходити результати додавання і віднімання в межах 10 — необхідна умова успішного вивчення усних і письмових прийомів виконання цих дій у наступних концентрах. Треба прагнути, щоб учні засвоїли таблиці додавання і віднімання. Це і є основною вимогою вивчення арифметичних дій у 1 класі.

Математика в початкових класах має як практичне, так і духовне значення. Насамперед курс математики початкових класів забезпечує подальше вивчення математики в середніх класах. Математичні знання, набуті в початкових класах, потрібні в повсякденному житті, під час вивчення інших дисциплін, для розуміння повідомлень засобів масової інформації. Молодші школярі отримують початкові уявлення про ті принципи і закони, що є основою для математичних чинників, які вивчаються. Це насамперед стосується десяткової системи числення та властивостей арифметичних дій. Істотним на початковому етапі є оволодіння обчислювальними вміннями і навичками.

Духовне призначення вивчення математики проявляється у формуванні національних і загальнолюдських цінностей, у внеску в розумовий розвиток, у становлення і розвиток моральних рис, в естетичне виховання людини. Розгляд математичних понять, розв'язування задач включає в процес пізнання різні прийоми і методи людського мислення.


КУРСОВА РОБОТА

з методики навчання математики

на тему: «Додавання і віднімання в межах 10»

 

 

Студентки IV курсу І групи

спеціальності 5.01010201

«Початкова освіта»

Керівник: викладач математики,

спеціаліст вищої категорії,

викладач-методист

Колесник Л.Д.

Національна шкала____________

 

м. Красноград – 2014 рік


ЗМІСТ

 

ВСТУП………………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ ІВплив вивчення додавання та віднімання в межах 10 на подальше засвоєння арифметичних дій в інших множинах…………………………………...7

1.1 Задачі вивчення додавання та віднімання……………………………………….
1.2 Підготовча робота до вивчення додавання та віднімання в межах 10……......7
1.3 Вивчення арифметичних дій в межах 10………………………………………13

РОЗДІЛ ІІВивчення досвіду роботи вчителів………………………………………

2.1 Наочний матеріал під час ознайомлення з додаванням і відніманням…………

2.2 Зразки конспектів уроків………………………………………………………….

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………...21

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………….

ВСТУП

Методика викладання математики - педагогічна наука про мету, зміст, методи, форми і засоби передачі учням математичних знань, про виховання в процесі навчання.

Початкова школа - перша ланка середньої загальноосвітньої школи. Вимоги, що стоять перед школою загалом, визначають основні напрямки роботи її початкової ланки. Математика - один з обов'язкових предметів початкових класів. І це не випадково. Визнання математики обов'язковим навчальним предметом загальноосвітньої школи безпосередньо пов'язане з її роллю в науково-практичній діяльності людства. Саме цим зумовлюється актуальність нашого курсового дослідження.

Методика викладання математики як окрема педагогічна наука зароджувалася в працях науковців. Ще Ян Амос Коменський (1592 - 1670) у праці "Велика дидактика", висвітлюючи загальні дидактичні вимоги та правила, багато уваги приділяв вивченню арифметики. Йоганн Генріх Песталоцці (1746 - 1827), швейцарський теоретик і практик педагогіки, основоположник дидактики початкового навчання, у своїх творах поряд із загальнопедагогічними проблемами розробляв питання методики початкового навчання дітей арифметики. К.Д. Ушинський (1824 - 1870) в "Керівництві до викладання за "Рідним словом" на кількох глибоких за змістом сторінках розглядає методику початкового навчання лічби.

У ході розвитку педагогічних досліджень методику викладання арифметики стали розробляти як особливу науку. В її становленні велику роль відіграли праці П.С. Гур'єва (1807 - 1884). У кінці XIX століття з'являються праці методистів-математиків О.І. Гольденберга (1837 — 1902), В.О. Латишева (1850 - 1912), СІ. Шохор-Троцького (1858 - 1923).

Досліджувалися і висвітлювались важливі питання змісту і методії навчання математики у початкових класах. Результати роботи знайшли відображення у численних статтях і методичних посібниках. Їх авторами були Б.М. Білий, Т.М. Гора, Б.Г. Друзь, О.С. Дубинчук, СЯ. Дятлова, Л.С. Іванова, Д.В. Клименченко, Я.А. Король, Л.П. Кочина, В.М. Кухар, М.М. Левшин, Г.П. Лишенко, С.П. Логачевська, К.П. Маланюк, Г.Л. Мартинова, Т.С. Михайлович, Н.Д. Мацько, В.І. Мринська, Ю.К. Набочук, О.Д. Нікуліна, Ф.Ф. Сім'я, О.В. Скрипченко, О.В. Смагіна, В.Л. Тадіян, СІ. Тадіян, Г.С. Титова, Т.О. Фадєєва, Д.Я. Чопік та багато інших.

У підвищенні рівня навчання математики у початкових класах шкіл України наприкінці другого тисячоліття забезпечення умов такої роботи були позитивні тенденції. Видавалися пробні варіативні підручники, масовими тиражами — зошити з друкованою основою, різнорівневі картки з математичними завданнями для самостійної роботи, збірники контрольних робіт. У 1998 році було видано навчально-методичний посібник "Методика викладання математики в початкових класах. Навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів" (К.: А.С.К., 1998; рекомендовано Міністерством освіти України). Активізувалася дослідницька і видавнича робота викладачів методики початкового навчання й аспірантів. Помітними були публікації нових авторів, серед яких: Г.В. Гап'юк, О.І. Гришко, М.І. їванців, Г.ї. Коберник, М.В. Козак, О.П. Корчевська, Н.П. Листопад, В.А. Мізюк, С.О. Скворцова, Л.І. Титаренко, В.С. Шпакова.

Мета роботи – дослідити методичні особливості додавання та віднімання в межах 10.

Об'єкт роботи -додавання та віднімання в межах 10.

Предмет роботи – методично-наукові засади та надбання методистів та науковців, які працювали в зазначеній області.

Мета роботи передбачає розв'язання наступних завдань:

1) з'ясувати психолого-педагогічні особливості учнів 1 класу;

2) проаналізувати зміст програмового навчання в 1 класі;

3) розглянути методику додавання та віднімання в межах 10, а саме:

- конкретний зміст дій додавання і віднімання в межах 10

- додавання та віднімання за числовим променем;

- назви компонентів і результату арифметичної дії додавання;

- математичний вираз «сума»;

- переставний закон додавання;

- додавання та віднімання з числом 0;

- взаємозв’язок між діями додавання і віднімання;

- математичний вираз «різниця»;

- назва компонентів дії віднімання;

- правила знаходження невідомого зменшуваного, невідомого від’ємника;

- методику складання таблиць додавання і віднімання;

- збільшення чи зменшення числа на кілька одиниць.

У системі навчальних предметів початкової школи завдання і зміст вивчення математики є порівняно найбільш стабільними, проте і вони з часом зазнають деяких змін. Тому питання освітніх, виховних і розвивальних завдань навчання математики в початкових класах розкриємо з урахуванням сучасної концепції початкового курсу математики.

Більшість питань математичної освіти має бути засвоєна в початкових класах на такому рівні, щоб стати надбанням учнів на все життя. Решта питань програми з математики для початкових класів опрацювується з метою підготовки до ґрунтовного вивчення відповідного матеріалу в наступних класах.

Математика в початкових класах має як практичне, так і духовне значення. Насамперед курс математики початкових класів забезпечує подальше вивчення математики в середніх класах. Математичні знання, набуті

в початкових класах, потрібні в повсякденному житті, під час вивчення інших дисциплін, для розуміння повідомлень засобів масової інформації. Молодші школярі отримують початкові уявлення про ті принципи і закони, що є основою для математичних чинників, які вивчаються. Це насамперед стосується десяткової системи числення та властивостей арифметичних дій. Істотним на початковому етапі є оволодіння обчислювальними вміннями і навичками.

Духовне призначення вивчення математики проявляється у формуванні національних і загальнолюдських цінностей, у внеску в розумовий розвиток, у становлення і розвиток моральних рис, в естетичне виховання людини.

 

РОЗДІЛ І.

ВПЛИВ ВИВЧЕННЯ ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ В МЕЖАХ 10 НА ПОДАЛЬШЕ ЗАСВОЄННЯ АРИФМЕТИЧНИХ ДІЙ В ІНШИХ МНОЖИНАХ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти