ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Підготовча робота до вивчення додавання і віднімання

Цю роботу розпочинають уже з перших уроків розгляду нумерації. При цьому поряд із випадками утворення чисел у натуральній послідовності («додати або відняти 1») розглядають і інші випадки додавання і віднімання. Виконуючи багато разів операції над множинами під час знаходження результатів цих дій, а також під час розв’язання задач, учні з’ясовують, що операції об’єднання множин відповідає дія додавання, а операції видалення множин – дія віднімання. Крім того, увагу учнів звертають на те, що під час додавання стає більше, ніж було, коли віднімають – стає менше.

Наприкінці вивчення нумерації учні повинні міцно засвоїти способи утворення будь-якого числа першого десятка прилічуванням і відлічуванням одиниці і, використовуючи цей прийом вільно виконувати додавання і віднімання з одиницею.

Другий етап

На другому етапі розглядають випадки додавання і віднімання виду – додати і відняти 2, 3, 4.

Роботу над обчислювальними навичками будують за таким планом:

- ознайомлення з прийомами додавання і віднімання;

- вправи на застосування цих прийомів і формування обчислювальних умінь;

- складання таблиць і заучування їх.

На підготовчому етапі рекомендується навчати дітей розв’язувати приклади на дві дії виду: 6+1+1, 9-1-1, щоб діти закріпили уміння додавати і віднімати одиницю і засвоїли, якщо додамо (віднімемо) 1 і іще 1, то додамо (віднімемо) 2.спочатку розв’язання таких прикладів ілюструють діями з предметами, наприклад: «Покладіть 4 синіх квадрати, присуньте іще 1 жовтий квадрат. Скільки буде квадратів? Присуньте ще 1 жовтий квадрат. Скільки стало квадратів?запишіть приклад: 4=1=1; поясніть, як розв’язували такий приклад ( до 4 додали 1, стало 5, потім до 5 додали іще 1, буде 6) Скільки всього додали жовтих квадратів? [3,14]

Аналогічно розв’язуємо приклади на віднімання та прийоми обчислень для випадків додавання і віднімання чисел 3, 4..

Прийоми обчислень також ілюструють діями з предметами і спочатку кілька прикладів записують з докладним записом прийому:

4+3=7 9-3=6

4+2=6 9-1=8

6+1=7 8-2=6

Для прийомів додавання і віднімання числа 4 доцільно робити запис:

5+4=5+2+2=9, 10-4=10-2-2=6. Такі записи підготовляють дітей до вивчення властивостей дій, тотожного перетворення виразів, обґрунтування обчислювальних прийомів додавання і віднімання в межах 100.

Після ознайомлення з обчислювальними прийомами на кількох уроках розв’язують вправи з обчислення, щоб знання прийомів обчислення перетворилися в уміння, а потім стали міцними навичками. Спочатку приклади розв’язують з докладними поясненнями прийому обчислення вголос, поступово пояснення скорочують, (але для «слабких дітей» їх слід продовжувати), потім промовляють коротко подумки. Для вироблення навичок використовують усні вправи (усну лічбу, ігри «мовчанка», «естафета», «сходинка», «колові приклади» тощо). Дуже корисні арифметичні диктанти. Особливо цінними є вправи з елементами творчості – догадки, виправити неправильно розв’язані приклади, вставити пропущені числа або знаки дій: -3=7, 66=10.

Ефективні для формування обчислювальних навичок є вправи з рівностями і нерівностями: порівняти вирази і вставити знаки «›», «‹», «=». Вирази порівнюють зіставляючи їх значення, тому діти за допомогою таких вправ закріплюють навички обчислення.

Під керівництвом учителя учні складають і заучують таблиці додавання і віднімання чисел в межах 10. Наприкінці вивчення теми складається зведена таблиця додавання і віднімання. Учні навчаються користуватися цією таблицею, а для цього необхідно, щоб вони добре з’ясували поняття «рядок», «стовпчик».

Одночасно корисно скласти таблицю складу чисел з доданків, наприклад:

4=1+3

4=2+2 і т.д.

Ознайомлення з математичними термінами

На цьому етапі вивчення додавання і віднімання учні ознайомлюються з назвами чисел при додаванні і відніманні. Спочатку ці терміни вживає вчитель, але треба спонукати дітей, щоб вони вживали ці слова ( додавання, віднімання, доданок, сума, зменшуване, від’ємник, різниця), пропонувати їм читати приклади по-різному, заповнювати таблиці виду:

Доданок
Доданок
Сума        

Корисно простежити водночас, як змінюється сума (різниця) – збільшується чи зменшується і за яких умов.

Третій етап

На третьому етапі вивчають прийоми додавання і віднімання чисел 5, 6, 7, 8, 9. При додаванні в межах 10 у цих прикладах другий доданок більший від першого (1+9,2+7 і т.д.). Якщо під час додавання застосувати переставляння доданків, то ці випадки будуть зведені до випадків додавання чисел 1, 2, 3, 4. Щоб діти усвідомили застосування прийому переставляння, треба спочатку розкрити їм зміст переставної властивості додавання [3,15].

 

Переставна властивість додавання

З переставною властивістю додавання можна ознайомити дітей так. Учням пропонують узяти, наприклад 4 сині і 3 червоні трикутники.

Учитель: присуньте 3 трикутники до 4. Скільки буде трикутників? Як ви дізнались?

Учень: до 4 додати 3 буде 7 (записує: 4+3=7).

Учитель: тепер поміняйте місцями сині і червоні трикутники і присуньте 4 трикутники до 3. Скільки буде трикутників?

Учень: також 7 (записує: 3+4=7).

Учитель: прочитай ці приклади, називаючи числа при додаванні.

Учень: перший доданок 4, другий доданок 3, сума 7; перший доданок 3, другий доданок 4, сума 7.

Учитель: чим схожі ці приклади?

Учень: числами, доданки однакові, суми однакові.

Учитель: чим відрізняються ці приклади?

Учень: доданки поміняли місцями, доданки переставили.

Аналогічно розглядаються ще 2-3 такі пари прикладів з підручника. Потім за допомогою вчителя учні формулюють висновок: від переставляння доданків сума не змінюється.

Потім розкривають прийом переставляння доданків, коли саме в обчисленнях використовують переставну властивість додавання. Для цього розв’язують задачі практичного характеру. Наприклад, треба додати разом 2 мішки борошна і 7 мішків. Як це зручніше зробити? Принести 2 мішки до 7, чи 7 мішків принести?

Потім показують , як використати прийом переставляння доданків під час розв’язування прикладів на додаванні 5, 6, 7, 8, 9.

Четвертий етап

На четвертому етапі вивчають прийом віднімання, який ґрунтується на зв’язку додавання і віднімання для знаходження результатів у випадках «відняти 5, 6, 7, 8, 9». Щоб розв’язати приклад 10-8, треба число 10 замінити сумою чисел 8 і 2 і відняти від неї один доданок – 8, дістанемо другий доданок – 2. Для використання такого прийому треба знати склад чисел з доданків, а також знати, як пов’язані між собою сума і доданок.

Готувати учнів до засвоєння взаємозв’язку між компонентами і результатом дії додавання необхідно з самого початку роботи над додаванням і відніманням. Для цього передбачають спеціальні вправи: за певним малюнком (наприклад: 1 м’яч великий і 2 малих м’яча) скласти приклади на додавання і віднімання або за тим самим малюнком скласти задачу на додавання і задачу на віднімання; розв’язати і порівняти пари прикладів виду 4+3 і 7-3.

Взаємозв’язок між компонентами і результатом дій додавання вивчають на окремому уроці. Новий матеріал можна подати так.

Учитель: покладіть на парту 5 червоних і 4 синіх кружки. Скільки всього кружків поклали?

Учень: до 5 додати 4, буде 9 (записує).

Учитель: прочитай приклад, називаючи числа під час додавання.

Учень: перший доданок 5, другий доданок 4, сума 9.

Учитель: відсуньте вбік 4 синіх кружки. Скільки кружків залишилось? Як дізнались?

Учень: від 9 відняти 4, буде 5 (записують)

Учитель: прочитайте цей приклад, називаючи числа так, як їх називали в першому прикладі.

Учень: від суми 9 відняли другий доданок 4, дістало перший доданок 5.

Аналогічно розглядають випадок 9-5=4.

Для закріплення знань взаємозв’язку між сумою і доданками учні виконують такі вправи: за даним прикладом на додавання складають два приклади на віднімання і розв’язують їх (2+4=6, 6-4=2, 6-2=4); за трьома заданим числами складають і розв’язують чотири приклади (4+5, 5+4, 9-4, 9-5).

Знання взаємозв’язку між компонентами і результатом дії додавання використовують для знаходження результатів віднімання ( випадки «відняти 5, 6, 7, 8, 9). На уроці, призначеному ознайомленню дітей з цим прийомом віднімання, насамперед повторюють склад чисел 5, 6, 7, 8, 9, 10, а також закріплюють знання вивченого взаємозв’язку.

У процесі вивчення додавання і віднімання продовжують формувати поняття про число нуль. Спочатку розглядають такі випадки віднімання, коли від’ємник дорівнює зменшуваному (2-2 і т.д.). наприкінці вивчення теми «Десяток» розглядають випадки додавання і віднімання з нулем: 8+0, 6-0. Такі приклади розв’язують, користуючись ілюстраціями[3,17].

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти