ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема: 32 Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла. Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл методом зважування

Тема: 32 Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла. Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл методом зважування

1п. Явище збереження швидкості тіла сталою за відсут­ності дії на нього інших тіл називається:

А) дифузією; Б) інерцією;

В) взаємодією; Г) механічним рухом.

2п. Чому не можна перебігати вулицю перед транспортом, який рухається?

А) Автомобіль може перевернутися.

Б) Автомобіль не може вмить зупинитися, оскільки пев­ний час рухатиметься за інерцією.

В) Автомобіль занесе вбік.

3п. Що відбувається під час зіткнення двох хокеїстів?

А) Хокеїсти взаємодіють.

Б) Швидкості хокеїстів змінюються.

В) Хокеїсти змінюють напрямок руху.

Г)Хокеїсти зупиняються.

Д) Хокеїсти взаємодіють, і їх швидкості змінюються.

4с. Судно заходить у порт. Капітан віддає команду «Стоп машина», але судно продовжує рухатися. Яке фізичне явище при цьому спостерігається?

*5д. Уявіть, що ви перебуваєте на човні посередині озера. До берегів недалеко, але весла ви загубили. Чи мож­на почати рухатися до берега, застосовуючи кухоль? Якщо можна, то як саме?

*6в. Під час гри в більярд куля А влучає в нерухому кулю Б і внаслідок удару зупиняється. Як рухаєть­ся після удару куля Б? Обґрунтуйте свою відповідь.

7в. З нерухомою залізничною платформою стикається вагон такої маси, як платформа. Після зіткнення ва­гон зупиняється. З якою швидкістю почне рухати­ся платформа, якщо початкова швидкість руху ва­гона становить 1 м/с?

Тема: 33 Густина речовини

1с. Коли важільні терези зрівноважено, на лівій шаль­ці лежить металева кулька, а на правій — важки масою 20, 10, 5, 1 г. Визначте масу кульки.

2с. Чи дійсно обручка об'ємом 0,5 см3 і масою 8 г може бути золотою? Обґрунтуйте свою відповідь.

*3с. З якого матеріалу може бути виготовлений кубик об'ємом 8 см3 і масою 56 г?

*4с. Подайте в кілограмах на метр кубічний такі зна­чення густини: 0,4 г,/см3, 0,95 г/см3, 1,5 г/см3, 2,4 г/см3, 12 г/см3.

5д. Маси двох брусків, які виготовлено з одного матері­алу, дорівнюють 300 і 900 г. Який брусок має біль­ший об'єм? у скільки разів?

*6д. Важки масами 50 г і 1 кг виготовлено з одного ме­талу. У скільки разів відрізняються об'єми важків?

7д. Знайдіть масу бензину в пляшці ємністю 2 л. Знайдіть Масу гасу в каністрі ємністю 5 л.

8д. Якою є маса прямокутника розмірами 3 х 1,5 м, ви­різаного з листового заліза завтовшки 2 мм?

*9д. Визначте масу рулону алюмінієвої фольги завтовш­ки 0,15 мм. Якщо розмотати рулон, отримаємо стрічку розмірами 0,2 х 15 м.

11в. Поверхню площею 2 м2 вкрили шаром золота за­втовшки 20 мкм. Якою є маса витраченого золота?

12в. Металевий виріб вкрили шаром срібла завтовшки 25 мкм. Якою є площа поверхні виробу, якщо ви­трачено 1,05 г срібла?

*13в. Ложку вкрили шаром золота завтовшки 20 мкм. Якою є площа поверхні ложки, якщо витрачено 0,77 г золота?

14в. Мідний циліндр об'ємом V=130 см3 має масу m = 890 г. Суцільний цей циліндр чи порожнистий? Якщо порожнистий, то знайдіть об'єм порожнини.

*15в. Чавунна куля об'ємом 200 см3 має масу 1,4 кг. Су­цільна ця куля чи порожниста? Якщо порожниста, то знайдіть об'єм порожнини.

16в. Скільки цеглин розмірами 250 х 120 х 65 мм можна перевозити на автомобілі вантажністю 5 т?

17в. Для будівельних робіт потрібно 90 м3 сухого піску. Скільки рейсів має зробити для перевезення піску вантажний автомобіль вантажністю 4,5 т?

 

20.01 Тема: 34 Лабораторна робота №7. Визначення густини речовини (твердих тіл, рідин)

Тема: 35 Розв'язування задач. Густина речовини

1с. Якщо автомобіль, що їде першим, різко гальмує, ав­томобіль, що їде за ним, може не встигнути загаль­мувати, що спричинить зіткнення. При цьому водій та пасажири першого автомобіля можуть отримати травми шиї. Які конструктивні особливості крісел сучасних автомобілів сприяють запобіганню таких травм?

2с. У стволі рушниці куля рухається під дією газів, які виникають під час спалювання пороху. На кулю, що вилетіла зі ствола, гази перестають діяти, та вона все одно продовжує рухатися. Чому куля рухаєть­ся після того, як залишає ствол?

*3с. Якщо швидко спускатися сходами, то на поворотах потрібно триматися за поруччя. Для чого?

4д. По рейках назустріч один одному рухалися два за­лізничні вагони зі швидкістю 0,2 і 0,5 м/с відповід­но. Маса першого вагона дорівнює 80 т. Якою є маса другого вагона, якщо після зчеплення вагони зупинилися?

*5д. Назустріч одна одній рухалися дві пластилінові кульки зі швидкістю 40 і 20 см/с відповідно. Маса першої з них становить 20 г. Якою є маса другої кульки, якщо після зіткнення обидві кульки зупи­нилися?

6д. Знайдіть об'єм 8 кг гасу.

*7д. Знайдіть об'єм свинцевої кулі масою 9 р.

8д. Якою є маса скляної пластинки розмірами 10 х 6 х 2 см?

9в. Маса порожньої пляшки ємністю 1,5 л дорівнює 800 г. Коли пляшку заповнили рідиною, її маса збільшилася до 2,6 кг. Знайдіть густину рідини, по­дайте її в кілограмах на метр кубічний.

10в. Знайдіть густину сплаву з 445 г міді та 730 г олова.

*11в. Знайдіть густину сплаву з алюмінію та нікелю, якщо для виготовлення 400 см3 сплаву використа­ли 810 т алюмінію.

 

Тема:36 Взаємодія тіл. Сила

1с. Камінь, що лежить на землі, діє на опору із силою 50 Н, яка напрямлена вертикально вниз. Зобразіть цю силу на рисунку, зазначте масштаб.

2с. Хлопець тягне на себе ручку зачинених дверей із силою 20 Н. Зобразіть цю силу на рисунку, зазна­чте масштаб.

3с. Щоб підтримувати рівномірний рух човна, весляр налягає на весла, упираючись ногами в спеціальний упор у човні. З якою силою весляр діє на упор, якщо загрібає одночасно обома веслами й прикладає до кожного з них силу 500 Н? Відповідь поясніть за допомогою рисунка.

4с. Нерухомий візок почав рухатися. Визначити напрямок руху візка за рисунками.

 

 

Для 1 Для 2

А) Вправо; Б) Вправо;

В) вліво. Г) вліво.

5с. З якими тілами взаємодіє книжка, що лежить на столі?

6с. Чи взаємодіє з якимось тілом птах, який летить?

*7с. Дія яких тіл викликає зміну швидкості волейболь­ного м'яча під час гри? ,

*8с. Яке явище призводить до того, що під час різкого гальмування автобуса пасажирів «кидає» вперед?

*9д. Човен нерухомо плаває біля причалу. Хлопчик у човні може зробити крок. Чи однаковими будуть наслідки цього руху в разі, коли хлопчик зробить крок у човні або крок із човна на причал?

10д. Якщо велосипедист під час руху раптово наїжджає на перешкоду, яка зупиняє переднє колесо, він обо­в'язково летить уперед. Чому?

*11д. Коли розкривається парашут, його лямки доволі по­мітно смикають парашутиста. Чому?

12в. З нерухомої рушниці зроблено постріл кулею масою 10 г у горизонтальному напрямку. З якою швидкі­стю рухається після пострілу рущниця, якщо її маса становить 4 кг, а швидкість руху кулі — 500 м/с?

*13в. Кальмари, каракатиці та восьминоги розганяються за рахунок того, що викидають із великою швид­кістю воду з порожнини свого тіла. Поясніть прин­цип руху цих істот. Як пов'язані напрямки їхньо­го руху та викидання води?

14в. Космонавт перебуває у відкритому космосі біля кос­мічної станції і разом зі станцією рухається віднос­но Землі зі швидкістю 8 км/с. У руках у нього ящик з інструментами. Що космонавт має зробити з ящи­ком, щоб випередити станцію? відстати від неї?

 

Тема: 37 Сила тяжіння

1с. Чи притягує Сонце автомобілі на поверхні Землі? підводні човни в глибині океану?

2с. Чи притягує Землю футбольний м'яч, який летить у ворота?

3с. Яка сила тяжіння діє на дівчину масою 50 кг?

*4с. Яка сила тяжіння діє на автомобіль масою 800 кг?

5с. Визначте силу тяжіння, що діє: а) на цвях масою 8 г; б) на автомобіль масою 1,5 т.

6д. На столі лежить кулька масою 400 г. Яка сила тяжіння діє на кульку?

*7д. Чому дорівнює маса тіла, на яке на поверхні Землі діє сила тяжіння 350 Н?

8д. З якоюсилою хлопець діє на підлогу, коли тримає в руках повне 5-літрове відро з водою? Маса хлоп­ця становить 43 кг, маса порожнього відра – 2 кг.

9д. Сила тяжіння, що діє на люстру, дорівнює 120 Н. Яка маса люстри?

*10д. Чому дорівнює сила тяжіння, що діє на автомобіль, маса яко­го становить 900 кг?

11в. Яка сила тяжіння діє на алюмінієвий кубик із ре­бром завдовжки 10 см?

*12в. Тягарець вагою 1 Н має форму кубика з ребром за­вдовжки 33 мм. Визначте густину сплаву, з якого виготовлено тягарець.

Розвиток судноплавання.

А)історія судноплавства; б)судноплавство в Україні; в)морські судна.

Розвиток повітроплавання.

А) куля Монгольф’є; б) зонди; в) сучасні повітряні кулі.

Дослід Торрічеллі.

А)історія досліду; б) створення барометра; в) водяний барометр.

Насоси

А) історія насоса; б) будова рідинного насоса; в) проблеми насосів.

 

15.04 Тема:57 Взаємодія тіл. Сила (ТО № 5)

1с. Якщо водій не користується паском безпеки, то під час:

А різкого розгону він за інерцією рухатиметься вперед і налетить на лобове скло

Б рівномірного руху внаслідок інерції його сильно при­тискатиме до крісла

В різкого гальмування він за інерцією рухатиметься впе­ред і налетить на лобове скло

Г повороту він буде внаслідок інерції нахилятися в бік повороту

2с. У воду опустили три метале­ві циліндри однакового об'єму: 1 — мідний, 2 — сталевий, 3 — алюмінієвий (див. рисунок). По­рівняйте архімедові сили F1, F2 і F3.mo діють на циліндри.

A Ft>F2>FB

В F,=F2=F3

Б F1<F2<F3

Г F1<F3<J'2

 

 

3с. Із гвинтівки масою 4 кг вилітає куля масою 8 г зі швидкі­стю 600 м/с. Гвинтівка внаслідок пострілу набирає швидкість:

А 1,2 м/с В 12 м/с

Б 3 м/с Г 30 м/с

4с.Тіло об'ємом 400 см3 повністю занурене в гас. З боку гасу на тіло діє архімедова сила:

А 2,0 Н Б 3,2 Н В 20 Н Г 32 Н

5д. Маса алюмінієвої кульки дорівнює 18 г. Маса крижаної кульки такого самого радіуса становити:

А 2 г В 18 г

Б 6 г Г 54 г

6д. Чавунний брусок масою 700 г, підвішений до динамометра, повністю занурений у воду. Яку силу показує динамометр?

А 3 Н Б 4 Н В 6 Н Г 7 Н

7д. Маса олов'яного солдатика об'ємом 20 см3 дорівнює:

А 0,37 г В 146 г

Б 3,7 г Г 1,46 кг

8д. Для зберігання гасу масою 8 кг потрібна посудина ємністю щонайменше:

А 1 дм3 В 6,4 дм3

Б 4 дм3 Г 10 дм3

9в. Транспортер перевозить вантаж масою не більш ніж 2,1 т. Скільки чавунних брусків розміром 10 х 15 х 40 см можна за­вантажити на цей транспортер?

А 20 Б 30 В 40 Г 50

10в. Річкова баржа на рівні ватерлінії має площу горизонталь­ного перерізу 2000 м2. На скільки збільшиться осадка баржі, якщо на борт буде прийнято вантаж масою 50 т?

А На 2,5 см Б На 4 см В На 5 см Г На 10 см

Тема: 32 Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла. Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл методом зважування

1п. Явище збереження швидкості тіла сталою за відсут­ності дії на нього інших тіл називається:

А) дифузією; Б) інерцією;

В) взаємодією; Г) механічним рухом.

2п. Чому не можна перебігати вулицю перед транспортом, який рухається?

А) Автомобіль може перевернутися.

Б) Автомобіль не може вмить зупинитися, оскільки пев­ний час рухатиметься за інерцією.

В) Автомобіль занесе вбік.

3п. Що відбувається під час зіткнення двох хокеїстів?

А) Хокеїсти взаємодіють.

Б) Швидкості хокеїстів змінюються.

В) Хокеїсти змінюють напрямок руху.

Г)Хокеїсти зупиняються.

Д) Хокеїсти взаємодіють, і їх швидкості змінюються.

4с. Судно заходить у порт. Капітан віддає команду «Стоп машина», але судно продовжує рухатися. Яке фізичне явище при цьому спостерігається?

*5д. Уявіть, що ви перебуваєте на човні посередині озера. До берегів недалеко, але весла ви загубили. Чи мож­на почати рухатися до берега, застосовуючи кухоль? Якщо можна, то як саме?

*6в. Під час гри в більярд куля А влучає в нерухому кулю Б і внаслідок удару зупиняється. Як рухаєть­ся після удару куля Б? Обґрунтуйте свою відповідь.

7в. З нерухомою залізничною платформою стикається вагон такої маси, як платформа. Після зіткнення ва­гон зупиняється. З якою швидкістю почне рухати­ся платформа, якщо початкова швидкість руху ва­гона становить 1 м/с?

Тема: 33 Густина речовини

1с. Коли важільні терези зрівноважено, на лівій шаль­ці лежить металева кулька, а на правій — важки масою 20, 10, 5, 1 г. Визначте масу кульки.

2с. Чи дійсно обручка об'ємом 0,5 см3 і масою 8 г може бути золотою? Обґрунтуйте свою відповідь.

*3с. З якого матеріалу може бути виготовлений кубик об'ємом 8 см3 і масою 56 г?

*4с. Подайте в кілограмах на метр кубічний такі зна­чення густини: 0,4 г,/см3, 0,95 г/см3, 1,5 г/см3, 2,4 г/см3, 12 г/см3.

5д. Маси двох брусків, які виготовлено з одного матері­алу, дорівнюють 300 і 900 г. Який брусок має біль­ший об'єм? у скільки разів?

*6д. Важки масами 50 г і 1 кг виготовлено з одного ме­талу. У скільки разів відрізняються об'єми важків?

7д. Знайдіть масу бензину в пляшці ємністю 2 л. Знайдіть Масу гасу в каністрі ємністю 5 л.

8д. Якою є маса прямокутника розмірами 3 х 1,5 м, ви­різаного з листового заліза завтовшки 2 мм?

*9д. Визначте масу рулону алюмінієвої фольги завтовш­ки 0,15 мм. Якщо розмотати рулон, отримаємо стрічку розмірами 0,2 х 15 м.

11в. Поверхню площею 2 м2 вкрили шаром золота за­втовшки 20 мкм. Якою є маса витраченого золота?

12в. Металевий виріб вкрили шаром срібла завтовшки 25 мкм. Якою є площа поверхні виробу, якщо ви­трачено 1,05 г срібла?

*13в. Ложку вкрили шаром золота завтовшки 20 мкм. Якою є площа поверхні ложки, якщо витрачено 0,77 г золота?

14в. Мідний циліндр об'ємом V=130 см3 має масу m = 890 г. Суцільний цей циліндр чи порожнистий? Якщо порожнистий, то знайдіть об'єм порожнини.

*15в. Чавунна куля об'ємом 200 см3 має масу 1,4 кг. Су­цільна ця куля чи порожниста? Якщо порожниста, то знайдіть об'єм порожнини.

16в. Скільки цеглин розмірами 250 х 120 х 65 мм можна перевозити на автомобілі вантажністю 5 т?

17в. Для будівельних робіт потрібно 90 м3 сухого піску. Скільки рейсів має зробити для перевезення піску вантажний автомобіль вантажністю 4,5 т?

 

20.01 Тема: 34 Лабораторна робота №7. Визначення густини речовини (твердих тіл, рідин)

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти