ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема: 52 Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри

1с. Що притискає до скла (або інших гладеньких по­верхонь) гумові присоски?

2с. Чому рідина у шприці піднімається, коли підніма­ється його поршень?

*3с. Скляні колби вакуумних приладів виготовляють із дуже товстого скла. Чому вони мають бути міц­ними?

4с. Подайте тиск 200 кПа у міліметрах ртутного стовпа,

5с. Подайте тиск 380 мм рт. ст. у кілопаскалях.

6д Сила тиску атмосфери на кожний квадратний сан­тиметр поверхні нашого тіла становить 10 Н. Чому ми не відчуваємо атмосферного тиску?

*7д. Сила тиску повітря на поверхню учнівської парти становить понад 70 кН. Чому не спостерігаються на­слідки дії цієї сили?

8д. Яким (приблизно) є атмосферний тиск на даху хма­рочоса, якщо біля його підніжжя барометр показує 760 мм рт. ст.? Висота хмарочоса дорівнює 250 м, температура повітря 0 °С.

*9д. Яким (приблизно) є атмосферний тиск біля підніж­жя хмарочоса, якщо на його даху барометр показує 750 мм рт. ст.? Висота хмарочоса 300 м.

10д. Барометр перенесли з дна шахти на поверхню, при цьому зафіксувавши зміну тиску від 770 до 746 мм рт. ст. Якою (приблизно) є глибина шахти?

11в. У кабіні пілотованого космічного корабля підтриму­ють нормальний атмосферний тиск. Корабель здій­снив посадку на планету, де атмосферний тиск до­рівнює 500 кПаі Яка сила діє на ілюмінатор пло­щею 5 дм2?

*12в. Під час піднімання повітряної кулі через кожні 200 м вимірюють атмосферний тиск. Перше вимірювання дало результат 100 кПа, друге – 97,5 кПа. Чи мож­на стверджувати, що з кожним наступним вимірю­ванням результат зменшуватиметься на 2,5 кПа?

 

Тема: 53 Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда

1с. Чому камінь у воді піднімати легше, ніж над во­дою?

2с. Чому дорівнює архімедова сила, що діє на тіло об'ємом 25 см3, повністю занурене в гас?

3с. На повністю занурене у воду тіло діє архімедова сила 12 Н. Який об'єм має тіло?

*4с. На тіло об'ємом 40 см3, повністю занурене в ріди­ну, діє архімедова сила 0,48 Н. Визначте густину рідини.

*5д. Чому в разі пожежі на бензосховищі заборонено ви­користовувати воду для гасіння бензину, що горить?

6д. Чи буде змінюватися архімедова сила, що діє на ка­мінь на дні озера, у разі зміни атмосферного тиску?

7д. На тіло, що повністю занурене в гас, діє архімедова сила 8 Н. Яка архімедова сила діятиме на це тіло, якщо його занурити у воду?

*8д. На тіло, що повністю занурене в гас, діє архімедо­ва сила 4 Н. Яку густину має тіло, якщо його маса становить 900 г?

9д. Яка виштовхувальна сила діє на скляне тіло масою 500 г, що повністю занурене у воду?

*10д. Яка виштовхувальна сила діє на сталеву деталь ма­сою 156 кг, що повністю занурена у воду?

11д. Що покаже динамометр, якщо підвішене до нього тіло повністю занурити у воду? Маса тіла дорівнює 200 г, об'єм — 50 см3.

*12д. На скільки зменшаться показання динамометра, якщо сталеве тіло об'ємом 150 см3, що підвішене до його пружини, повністю занурити у воду?

13в. Сталева деталь масою 390 г має порожнину. Деталь підвісили на нитці та повністю занурили у воду. Ви­значте об'єм порожнини, якщо ця деталь розтягує нитку із силою 3,35 Н.

*14в. Мідна кулька масою 89 г має порожнину. Кульку підвісили до динамометра та занурили у воду. Ви­значте об'єм порожнини, якщо показання динамо­метра становлять 0,59 Н.

 

Тема: 54 Лабораторна робота № 10. З'ясування умов плавання тіла

Тема: 55 Розв'язування задач на визначення архімедової сили

1с. Чи може плавати у воді суцільна пластмасова іграш­ка, густина якої становить 900 кг/м3? Чи може іграшка плавати в гасі?

*2с. У воду опускають тіло масою 180 г і об'ємом 200 см3. Чи плаватиме це тіло? Чи плаватиме воно в гасі?

 

3д. Яке зусилля потрібно прикласти, щоб утримувати під водою бетонний блок розмірами 20 х 30 х 40 см? На скільки це зусилля потрібно збільшити, щоб діс­тати блок з-під води?

4д. До динамометра підвісили тіло вагою 4 Н і об'ємом 200 см3. Якими будуть показання динамометра, якщо тіло повністю занурити у воду?

*5д. Що покаже динамометр, якщо підвішений до ньо­го сталевий циліндр масою 390 г наполовину зану­рити у воду?

*6д. Судно переходить з моря в річку, не заходячи в порт. Чи зміниться виштовхувальна сила, яка діє на суд­но? осадка судна?

7д. Соснова дошка завтовшки 8 см плаває у воді. На скільки вона виступає над водою?

8д. Крижина плаває у воді, виступаючи на 4 см. Ви­значте товщину крижини.

9в. У воді брусок, який підвішено до динамометра, роз­тягує пружину із силою 14 Н, а в мастилі — 16 Н. Визначте за цими даними масу та густину бруска.

*10в. Металевий тягарець на динамометрі послідовно за­нурюють у склянку з водою і склянку з невідомою рідиною. У повітрі тягарець розтягує пружину ди­намометра із силою 11 Н, у воді — 10 Н, а в не­відомій рідині — 9,5 Н. Визначте густину цієї рі­дини.

12в. Скільки туристів можуть переправитися через озе­ро на плоті, який зроблено із 20 соснових колод за­вдовжки 4 м і завтовшки 20 см? Вважайте, що маса кожного туриста становить 70 кг.

Тема: 56 Навчальний проект 3

Розвиток судноплавання.

А)історія судноплавства; б)судноплавство в Україні; в)морські судна.

Розвиток повітроплавання.

А) куля Монгольф’є; б) зонди; в) сучасні повітряні кулі.

Дослід Торрічеллі.

А)історія досліду; б) створення барометра; в) водяний барометр.

Спостереження за зміною атмосферного тиску.

А) вимірювання атмосферного тиску; б) зміна тиску з погодою; в) принцип роботи анероїда

Насоси

А) історія насоса; б) будова рідинного насоса; в) проблеми насосів.

 

15.04 Тема:57 Взаємодія тіл. Сила (ТО № 5)

1с. Якщо водій не користується паском безпеки, то під час:

А різкого розгону він за інерцією рухатиметься вперед і налетить на лобове скло

Б рівномірного руху внаслідок інерції його сильно при­тискатиме до крісла

В різкого гальмування він за інерцією рухатиметься впе­ред і налетить на лобове скло

Г повороту він буде внаслідок інерції нахилятися в бік повороту

2с. У воду опустили три метале­ві циліндри однакового об'єму: 1 — мідний, 2 — сталевий, 3 — алюмінієвий (див. рисунок). По­рівняйте архімедові сили F1, F2 і F3.mo діють на циліндри.

A Ft>F2>FB

В F,=F2=F3

Б F1<F2<F3

Г F1<F3<J'2

 

 

3с. Із гвинтівки масою 4 кг вилітає куля масою 8 г зі швидкі­стю 600 м/с. Гвинтівка внаслідок пострілу набирає швидкість:

А 1,2 м/с В 12 м/с

Б 3 м/с Г 30 м/с

4с.Тіло об'ємом 400 см3 повністю занурене в гас. З боку гасу на тіло діє архімедова сила:

А 2,0 Н Б 3,2 Н В 20 Н Г 32 Н

5д. Маса алюмінієвої кульки дорівнює 18 г. Маса крижаної кульки такого самого радіуса становити:

А 2 г В 18 г

Б 6 г Г 54 г

6д. Чавунний брусок масою 700 г, підвішений до динамометра, повністю занурений у воду. Яку силу показує динамометр?

А 3 Н Б 4 Н В 6 Н Г 7 Н

7д. Маса олов'яного солдатика об'ємом 20 см3 дорівнює:

А 0,37 г В 146 г

Б 3,7 г Г 1,46 кг

8д. Для зберігання гасу масою 8 кг потрібна посудина ємністю щонайменше:

А 1 дм3 В 6,4 дм3

Б 4 дм3 Г 10 дм3

9в. Транспортер перевозить вантаж масою не більш ніж 2,1 т. Скільки чавунних брусків розміром 10 х 15 х 40 см можна за­вантажити на цей транспортер?

А 20 Б 30 В 40 Г 50

10в. Річкова баржа на рівні ватерлінії має площу горизонталь­ного перерізу 2000 м2. На скільки збільшиться осадка баржі, якщо на борт буде прийнято вантаж масою 50 т?

А На 2,5 см Б На 4 см В На 5 см Г На 10 см

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти