ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 5. Кістки кисті. Будова, аномалії розвитку.

Кількість годин – 2

1.Актуальність теми.Кістки вільної верхньої кінцівки часто ушкоджується і стає об’єктом лікувальних заходів. Будова кісток руки багато в чому залежить від професії індивідуума. Вплив фізичних вправ і нерухомості на загоєння переломів кісток.

Навчальні цілі

Знати будову кісток кисті. Уміти знаходити, називати і показувати елементи їхньої зовнішньої будови. Засвоїти варіанти й аномалії розвитку.

3. Базовий рівень знань та вмінь:

- з курсу біології – загальні поняття про будову та функції кісток кисті.

4. Зміст теми заняття. Кістки кисті- ossa mdnus

I. Кістки зап'ястка- ossa carpi: човноподібна кістка - оs scaphoideum; півмісяцева кістка - os lunаtum; тригранна кістка - os triquetrum; горохоподібна кістка - os pisiforme; кістка-трапеція - os trapezium; трапецієподібна кістка - os trapezoideum; головчаста кістка - os capitаtum; гачкувата кістка - os hamаtum

Кістки зап'ястка утворюють два ряди: проксимальний і дистальний. Човноподібна кістка стоїть першою (зі сторони великого пальця) у проксимальному ряді кісток зап'ястка, півмісяцева - другою, тригранна - третьою, горохоподібна - четвертою; кістка-трапеція - перша в дистальному ряді кісток зап'ястка, трапецієподібна - друга, головчаста - третя, гачкувата - четверта.

П'ясткові кістки - ossa metacаrpi s. metacarpаlia. П'ясткових кісток є п'ять. Перша п'ясткова кістка os metacarpdle primum має на основі характерну сідлоподібну поверхню, друга - os metacarpаle secundum глибоку вирізку, третя - os metacarpdle tertium відросток, четверта - os metacarpаle quаrtum виражені суглобові поверхні, п'ята - os metacarpаle quintum - горбистість.

Фаланги пальців- phalanges digitorum. Проксимальна фаланга - phalanx proximdlis; середня фаланга - phalanx media; дистальна фаланга - phalanx distаlis; проксимальна фаланга має на основі ямку, середня дві ямки, дистальна - горбистість.

Особливості дитячого віку. З кісток кисті у новонародженого костеніють тільки диафизы трубчастих кісток і кістки зап'ястя до моменту народження знаходяться ще на хрящовій стадії розвитку. Точки окостеніння кісток зап'ястя з'являються починаючи з 2-х місяців життя дитини і закінчуючи 5-6 роками. Ядра окостеніння в епіфізах коротких трубчастих кісток з'являються на 2-3 році життя.

Матеріали для самопідготовки.

А. Питання для самоконтролю:

1. Назвати кістки зап’ястка.

2. Назвати кітки п’ястка.

3. Відмітні риси проксимальної, середньої і кінцевої фаланги.

4. Яка кістка кисті розташована між тригранною та човноподібною?

5. Які кістки кисті з’єднується з променевою кісткою?

6. Варіанти й аномалії кісток верхньої кінцівки.

Б. Ситуаційні задачі.

1. У хворого внаслідок аварії перелом п’ясткової кістки, яка має сідлоподібну поверхню. Яка це кістка:

1. *І

2. ІІ

3. ІІІ

4. ІV

5. V

2. У хворого травма кісток зап’ястка, які розташовані поряд у проксимальному рядку. Які це кістки:

1.*оs scaphoideum, os lunаtum

2. os trapezoideum, os hamаtum

3 os lunаtum, os trapezoideum

4.оs scaphoideum, os hamаtum

5. os lunаtum,os hamаtum

3. Відмітні риси дистальної фаланги:

1.* горбистість

2. ямка

3.виризка

4.відросток

5.не має правильної відповіді

 

Рекомендована література.

- основна

1. В.Г.Ковешников «Анатомія людини» Луганськ, 2005, Т.1.

2. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – М.: Медицина, 1989. – Т. I. – С. 23-38.

- додаткова

1. Анатомия человека. Т. 1. /Э.И. Борзяк, Е.А. Добровольская, В.С. Ревазов, М.Р. Сапин/ Под ред. М.Р. Сапина. – М.: Медицина, 1987. – С. 3-6, 12-14, 21-22.

2. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. – Санкт- Петербург: Гиппократ, 1997. – C. 14-19, 27-29, 34-36.

 

 

Тема 6. Тазова та стегнова кістки. Особливості будови, аномалії розвитку.

Кількість годин – 2

1.Актуальність теми.Таз у цілому слугує опорою і є вмістилищем для важливих внутрішніх органів. Жіночий таз цікавить лікаря як кісткова основа пологового каналу.

Навчальні цілі

Знати будову кісток таза та вільної верхньої кінцівки. Уміти знаходити, називати і показувати елементи їхньої зовнішньої будови. Засвоїти варіанти й аномалії розвитку.

3. Базовий рівень знань та вмінь:

- з курсу біології – загальні поняття про будову та функції кісток поясу та вільної нижньої кінцівки.

4. Зміст теми заняття. Кістки пояса нижньої кінцівки -ossa cinguli тетbrі inferioris. Тазова кістка(os coxae). Орієнтування кістки в просторі: отвір кістки спрямувати вниз і вперед, велику вирізку - назад, глибоку (кульшову) западину - латерально. Основні анатомічні утвори тазової кістки: кульшова западина – acetabulum; затульний отвір - foramen obturatum; клубова кістка - os ilium; кіло клубової кістки - corpus ossis ili; крило клубової кістки - аla ossis ilii; клубовий гребінь - crista iliaca; верхня передня клубова ость - spina iliaca anterior superior; нижня передня клубова ость - spina iliaca anterior inferior; верхня задня клубова ость - spina iliaca posterior superior; нижня задня клубова ость - spina iliaca posterior inferior; клубова ямка - fossa iliaca; сіднична поверхня - faсіes glutea; крижовотазова поверхня - faсіes sacropelvina; вушкоподібна поверхня - faсіes auriculаris; клубова горбистість - tuberositas iliaca.

Сіднича кістка - os ischii. Тіло сідничої кістки - corpus ossis ischii; сіднича ость - spina ischiаdica; велика сіднича вирізка - incisura ischidіica major; мала сіднича вирізка - incisura ischiаdica minor; гілка сідничої кістки - ramus ossis ischii; сідничий горб - tuber ischiаdicum; лобкова кістка - os pubis; тіло лобкової кістки - corpus ossis pubis; верхня гілка лобкової кістки - ramus superior ossis pubis; клубово-лобкове підвищення - eminentia iliopubica; гребінь лобкової кістки - crista pubica; затульна борозна - sulcus obturatorius; нижня гілка лобкової кістки - ramus inferior ossis pubis; лобковий горбок - tuberculum pubicum; симфізіальна поверхня --faсіes symphysiаlis

Кістки вільної нижньої кінцівки -ossa membri inferioris liberi

Стегнова кістка(os femoris)

Орієнтування кістки в просторі: головку спрямувати вверх і медіально, передня поверхня кістки гладка, випукла, задня поверхня - вгнута, має шорстку лінію. Основні анатомічні утвори стегнової кістки: головка стегнової кістки - caput ossis femoris; шийка стегнової кістки - сollит ossis femoris; великий вертлюг - trochanter major; малий вертлюг - trochanter minor; тіло стегнової кістки - corpus ossis femoris; шорстка лінія - linea aspera; підколінна поверхня - faсіes poplitea; медіальний виросток - condylus mediаlis; латеральний виросток - condylus lateralis; наколінкова поверхня - faсіes patellаris.

Наколінок(patella). Орієнтування кістки в просторі: наколінок поставити гострим кінцем (верхівка) вниз. Основні анатомічні утвори наколінка: основа наколінка •- basis patellae; верхівка наколінка - apex patellae

Особливості дитячого віку. Кістки тазу відстають в своєму розвитку від кісток плечового поясу. У новонародженого таз розташовується високо, досягаючи 3-го поперекового сегменту. У перші три роки таз інтенсивно росте, його форми перетворяться, положення його стає більш горизонтальним. Вертлужная западина тазової кістки має малу глибину, що приводить до підвищеної рухливості тазостегнових суглобів. Це часто приводить до природженого вивиху стегна. Тазова кістка має три основні точки окостеніння для клубової, сідничої і лонної кісток, які з'являються на 3-5 місяцях внутріутробного розвитку. Вторинні точки окостеніння лежать в основі розвитку вертлужной западини, гребеня клубової кістки, сідничого горба.

Кістки вільної нижньої кінцівки новонародженого мають відносно меншу довжину, чим у дорослого. У постнатальному періоді нижні кінцівки ростуть в довжину швидше, ніж тулуб і верхні кінцівки, причому найінтенсивніше росте стегно, слабкіше гомілка і стопа. Стегнова кістка новонародженого коротка і відносно товста, скручена сильніше, ніж у дорослого, що полегшує приведення зігнутих ніг до тулуба. Після народження скрученість стегнової кістки зменшується, а кут шийки збільшується. Розвивається стегнова кістка з 5-ти точок окостеніння, однією основною, для тіла кістки, і 4х вторинних, для розвитку тіла і рожнів.

Надколінник розвивається з декількох крапок окостеніння, які зливаються разом в 3-5 років.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти