ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Дисципліна «Податкова система»

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Податкова система» є вивчення фінансових відносин, пов’язаних з примусовим відчуженням і перерозподілом частини вартості національного продукту з метою формування загальнодержавного фонду грошових ресурсів.

Основними завданнями дисципліни є засвоєння теоретичних та організаційних основ податкової системи та податкової політики , методики розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих податків ,альтернативних систем оподаткування, діяльності державної податкової служби.

Предметом вивчення дисципліни є економічні відносини з приводу перерозподілу валового внутрішнього продукту і національного доходу для

Зміст дисципліни розкривають наступні теми:

1. Сутність і види податків. Сутність податків. Генезис податків. Зародження держави і податків. Історичний розвиток форм оподаткування. Визначення податків, їх ознаки як економічної категорії. Податки та інші форми платежів до бюджету — плата, відрахування, неподаткові доходи.

Функції податків. Фіскальна функція, механізм її реалізації. Податки як основа фінансової бази держави. Регулююча функція. Основні напрямки регулювання економіки та соціальної сфери.

Дискусійні питання функцій податків. Термінологія оподаткування. Елементи податку. Методи побудови податкових ставок.

Класифікація податків, її ознаки. Поділ податків за економічним змістом на прямі та непрямі. Види прямих податків. Види непрямих податків: акцизи, фіскальні монополії, мито.

2. Організація податкової системи. Податки в системі державних доходів. Методи формування державних доходів. Податковий метод формування доходів держави як основний в умовах ринкової економіки. Податкова система. Поняття податкової системи і вимоги до неї. Обсяг видатків бюджету як визначальна база побудови податкової системи. Рівень централізації валового внутрішнього продукту в бюджеті, його залежність від обсягу і характеру функцій держави.

Податкова система України. Основні етапи її становлення. Склад і структура податкової системи України. Податкова політика України в сучасних умовах..

3. Державна податкова служба України. Податкова служба держави. Організаційна структура органів державної податкової служби та їх основні завдання. Функції Державної податкової адміністрації України. Функції середнього та базового рівня державної податкової служби України. Податкова міліція як складова частина органів податкової служби та її завдання.

Повноваження органів державної податкової служби. Фінансові та адміністративні санкції, які накладаються органами податкової служби. Обов’язки та відповідальність посадових осіб податкових органів.

Основи та організація податкової роботи, її основні елементи. Правове регламентування встановлення податків

4. Облік платників і надходжень податків до бюджету. Облік платників як один з головних елементів податкової роботи. Особливості обліку юридичних осіб. Порядок реєстрації юридичних осіб. Реєстр юридичних осіб. Державна реєстрація фізичних осіб — платників податків. Присвоєння ідентифікаційних номерів фізичним особам — платникам податків.

Особливості взяття на облік фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності. Особливості взяття на облік фізичних осіб, які не є суб’єк­тами підприємницької діяльності та отримують доходи не за місцем основної роботи. Облік податків і неподаткових платежів. Особові рахунки — порядок їх відкриття і ведення.

Документи, що використовуються для записів в особових рахунках.

5. Податок на додану вартість. Сутність податку на додану вартість, його зародження і розвиток. Передумови введення податку на додану вартість в Україні. Поняття доданої вартості, методи її обчислення.

Платники і ставки податку на додану вартість. Об’єкт оподаткування. Операції, що включаються в об’єкт оподаткування. Перелік операцій, що виключені з об’єкта оподаткування.

Поняття бази оподаткування по податку на додану вартість. Порядок визначення суми податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету. Поняття податкового зобов’язання і податкового кредиту. Податкова накладна як основний звітний податковий документ.

6. Акцизний податок. Акцизний податок як форма специфічних акцизів. Історія його введення в Україні. Акцизний податок в системі інших непрямих податків, його недоліки та переваги. Платники акцизного податку. Об’єкт оподаткування для вітчизняних та імпортних товарів. Перелік підакцизних товарів. Два види ставок по акцизному податку: тверді (фіксовані) та процентні (пропорційні). Пільги по акцизному податку. Строки сплати та подання розрахунків до податкових органів.

7. Мито. Мито в системі непрямих податків. Митна політика та її цілі. Термінологія митної справи: митна територія, митний контроль, види переміщення через митний кордон, митна декларація та декларанти.

Платники мита. Об’єкт оподаткування. Порядок визначення митної вартості. Два види митних ставок: тверді та процентні. Види процентних ставок: преференційні, пільгові, повні. Пільги для юридичних і фізичних осіб. Порядок надання відстрочок у сплаті мита. Порядок визначення суми мита та його сплати на рахунки митних органів. Порядок перерахування мита до бюджету.

8. Податок на прибуток підприємств. Прибуткове оподаткування в системі податків з підприємств. Загальна характеристика прибутку як об’єкта оподаткування. Бюджетне значення податку на прибуток підприємств. Податок на прибуток як регулюючий чинник. Платники і ставки податку на прибуток. Об’єкт оподаткування. Поняття валового доходу. Переліки надходжень, які включаються і які не включаються до валового доходу. Порядок визначення скоригованого валового доходу. Поняття валових витрат. Визначення амортизації. Переліки витрат, які підлягають і які не підлягають амортизації. Визначення основних фондів та їх груп. Порядок визначення і нарахування сум амортизаційних відрахувань. Порядок збільшення і зменшення балансової вартості груп основних фондів. Норми амортизації. Пільги по податку на прибуток.

9. Фіксований сільськогосподарський податок. Необхідність змін в оподаткуванні сільськогосподарських товаровиробників. Перелік податків і зборів, в рахунок яких сплачується фіксований сільськогосподарський податок. Платники фіксованого сільськогосподарського податку. Об’єкт оподаткування та ставки фіксованого сільськогосподарського податку. Порядок нарахування та строки сплати фіксованого сільськогосподарського податку. Зарахування його до бюджетів та державних цільових фондів.

10. Податок з доходів фізичних осіб. Прибутковий податок з громадян як форма індивідуального прибуткового оподаткування. Бюджетне і соціальне значення прибуткового податку з громадян. Переваги і недоліки прибуткового оподаткування громадян.

Платники прибуткового податку з громадян. Об’єкт оподаткування. Порядок його визначення для громадян, котрі мають і котрі не мають постійного місця проживання в Україні. Порядок оподаткування доходів громадян за місцем основної роботи. Перерахунок суми прибуткового податку виходячи з річної суми оподатковуваного доходу. Порядок визначення оподатковуваного доходу. Порядок обчислення і сплати податку. Обов’язки та відповідальність громадян щодо сплати прибуткового податку з громадян.

11. Спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва. Необхідність запровадження спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва (єдиного податку). Перелік юридичних і фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, які мають право перейти на сплату єдиного податку. Перелік податків і зборів, в рахунок яких сплачується єдиний податок. Особливості нарахуванні і сплати єдиного податку для юридичних осіб. Особливості у нарахуванні і сплаті єдиного податку для фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності.

12. Плати за ресурси та послуги. Підстави і мета встановлення плати за ресурси та послуги. Плата за ресурси як інструмент впливу на економне і раціональне використання ресурсів. Види плати за ресурси та послуги. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (лісовий дохід), його сутність і призначення. Збір за спеціальне використання водних ресурсів (плата за воду), його платники і об’єкт оподаткування. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету. Платежі за користування надрами. Платники. Об’єкти оподаткування. Державне мито, його сутність та види. Побудова ставок державного мита. Порядок сплати державного мита і його перерахування до бюджету. Єдиний збір. Гербовий збір. Платники і ставки. Порядок сплати.

13. Інші податки. Плата за землю як інструмент раціонального використання земельних угідь. Платники та об’єкт оподаткування. Форми плати за землю: земельний податок та орендна плата.

14.Склад місцевих податків і зборів. Загальнодержавні і місцеві податки та збори. Місцеві податки: комунальний і податок з реклами. Місцеві збори. Податок на промисел, його призначення. Платники податку, порядок визначення суми податку та її сплати. Податок з власників транспортних засобів. Платники та об’єкт оподаткування. Ставки податку. Порядок і строки сплати податку.

15. Ухилення від податків і перекладання податків. Для виробництва державою суспільних благ їй необхідні відповідні фінансові ресурси, які вона одержує у вигляді податкових надходжень або штрафів за ухилення від сплати податків. Податкові ставки і штрафи за ухилення від сплати податків.

16. Податкова політика в системі державного регулювання економіки. Податкова політика: поняття податкової політики та її напрямки. Основні принципи податкової політики: фіскальна, економічна та соціальна ефективність. Елементи принципу фіскальної ефективності: достатність доходів, мінімізація видатків на збирання податків, запобігання ухиленню від сплати податків, еластичність (гнучкість) податкової системи, рівномірне розподілення податків між адміністративно-територіальними одиницями.

17. Неподаткові платежі в бюджет. Характер, призначення і бюджетна роль неподаткових платежів. Групи неподаткових платежів. Надходження від штрафів та фінансових санкцій. Інші неподаткові надходження.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти