ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Дисципліна «Страхові послуги»

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Страхові послуги» є формування знань щодо змісту та організації роботи страховиків,забезпечення потреб юридичних осіб і громадян у страхових послугах.

Основними завданнями дисципліни є з'ясування необхідності і сутності страхових послуг, що надається юридичним особам; засвоєння методів організації роботи страховика щодо реалізації страхових послуг; вивчення умов надання страхових послуг з основних видів особистого, майнового страхування і страхування відповідальності.

Предметом вивчення дисципліни є організація роботи страховиків щодо забезпечення та реалізації потреб юридичних осіб і громадян у страхових послугах.

Студенти повинні знати:

– сутність страхових послуг;

– організацію роботи страхових компаній;

– умови надання страхових послуг по основних видах особистого, майнового страхування, страхування відповідальності;

вміти:

– здійснювати розрахунок величини страхового відшкодування в різних видах страхування;

– визначати розмір страхового платежу на користь страхової компанії;

– оцінювати страхові ризики залежно від виду страхування;

– аналізувати ринок страхових послуг.

Зміст дисципліни розкривають наступні теми:

1. Страхова послуга та особливості її реалізації. Сутність страхової послуги та деяких її особливостей. Об’єкти та суб’єкти страхування. Страховий продукт. Зарубіжні концепції страхового продукту. Особливості реалізації страхових продуктів.

2. Порядок укладання та ведення страхової угоди. Правові відносини між суб’єктами страхування. Порядок укладання договору страхування. Права та обов’язки суб’єктів страхових відносин. Порядок та умови здійснення страхових виплат та страхових відшкодувань.

3. Страхування життя та пенсій. Сутність страхування життя. Основні види страхових послуг у сфері страхування життя. Змішане страхування життя. Страхування ренти і пенсій. Добровільне накопичувальне пенсійне страхування життя. Місце страхових компаній у реалізації пенсіонної реформи в Україні.

4. Страхування від нещасних випадків. Основні види та форми здійснення страхування від нещасних випадків. Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків. Індивідуальне та колективне страхування від нещасних випадків.

5. Медичне страхування. Загальна характеристика медичного страхування та основні його системи. Обов’язкове та добровільне медичне страхування. Програми добровільного медичного страхування українських страхових компаній. Колективне медичне страхування.

6. Страхування майна та відповідальності підприємств. Страхування майна юридичних осіб на випадок вогню, стихійного лиха, крадіжки. Комбіноване страхування рухомого та нерухомого майна фізичних осіб. Юридичні поняття відповідальності та підстави для її страхування. Страхування загальної цивільної відповідальності, відповідальності товаровиробника, роботодавця, професійної відповідальності.

7. Сільськогосподарське страхування. Особливості страхування майна сільськогосподарських підприємств. Обов’язкове страхування врожаю, деяких видів тварин. Добровільне страхування майна сільськогосподарських підприємств, орендарів, фермерських господарств.

8. Страхування технічних ризиків. Суть, види та об’єкти страхування технічних ризиків. Страхування будівельного підприємця від усіх видів ризиків.

Страхування монтажних ризиків, машин від поломки, електронного обладнання.

9. Страхування фінансово – кредитних ризиків. Сутність та види страхування кредитних ризиків. Асортимент послуг, що забезпечують страховий захист інтересів кредиторів. Страхування депозитів та формування системи депозитного страхування в Україні. Добровільне страхування ризику втрати прибутку.

10. Автотранспортне страхування. Об’єкти та ризики страхування автотранспортних засобів. Обмеження страхування авто каско. Урегулювання питань завданих збитків у страхуванні авто каско. Обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

11. Морське страхування. Загальні положення морського страхування. Страхування каско суден. Страхування відповідальності судновласника.

12. Авіаційне страхування. Загальні відомості про авіаційне страхування. Законодавча база та вимоги до проведення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації. Види обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації. Добровільні види авіаційного страхування.

13. Страхування майна та відповідальності громадян. Страхування будівель громадян. Страхування тварин, які належать громадянам.

 

Дисципліна «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва».

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» є набуття теоретичних знань і практичних навичок щодо здійснення фінансової діяльності суб’єктів підприємництва.

Основними завданнями дисципліни вивчення змісту і напрямків фінансової діяльності підприємств, оволодіння методами і інструментами фінансування суб’єктів підприємництва,оцінювання вартості підприємства, формування дивідендної політики та фінансового контролінгу.

Предметом вивчення дисципліни є система фінансово-економічні відносин з приводу формування коштів для операційної та інвестиційної діяльності підприємства.

Студенти повинні знати:

– законодавчі та нормативні документи що регулюють організаційно-правові форми підприємництва.

– основні напрями побудови фінансової стратегії суб'єктів підприємництва.

– форми і методи управління фінансовою діяльністю різноманітних суб'єктів підприємництва.

вміти:

– орієнтуватися в потоці фінансової інформації в змінах законодавчого характеру.

– будувати концепцію управління фінансовою діяльністю суб'єктів підприємництва.

Зміст дисципліни розкривають наступні теми:

Основи фінансової діяльності суб'єктів підприємництва.

Системна характеристика суб’єкта підприємництва як учасника ринкових відносин.

Теоретичні аспекти управління фінансами. Фінансовий механізм підприємства в системі управління фінансами.

Капітал підприємства та його економічна сутність. Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб'єктів господарювання .

Фінансова діяльність підприємства в системі функціональних завдань фінансового менеджменту. Організація фінансової діяльності підприємств.

Поняття фінансування. Класифікація форм фінансування за джерелами походження капіталу та за правовим статусом інвесторів. Критерії прийняття рішень у сфері фінансування.

Зміст, форми та напрямки правового регулювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання.

Сучасні теорії фінансування: класична, неокласична, неоінституційна. Теорема іррелевантності. Теорія вибору портфеля інвестицій. Модель оцінки доходності активів (САРМ). Теорія арбітражного ціноутворення. Теорія агентських відносин при фінансуванні. Теорія фінансового посередництва.

Особливості фінансування суб’єктів підприємництва різних форм організації бізнесу.

Зв'язок між фінансуванням підприємства та формою організації бізнесу. Критерії прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу.

Фінансова діяльність суб'єктів господарювання без створення юридичної особи. Особливості фінансової діяльності приватних підприємств.-Специфіка фінансової діяльності малих підприємств.

Особливості фінансової діяльності господарських товариств. Особливості фінансування акціонерних товариств. Особливості фінансової діяльності товариств з обмеженою відповідальністю. Особливості фінансової діяльності товариств з додатковою відповідальністю, повних товариств та командитних товариств..

Особливості фінансової діяльності підприємств з іноземними інвестиціями.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти