ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


І. Аналіз динаміки та структури ДЗ та період її погашення

Задача 1

Точка беззбитковості– це такий обсяг ТО при якому сума одержаного КД без ПДВ дозволяє покрити всі ВО, як постійні, так і змінні.

Тб/з = ВОпост / Ркд без пдв – Рзм ВО * 100 %

Точка ліквідації - це такий обсяг ТО при якому сума одержаного КД без ПДВ дозволяє покрити лише постійні ВО.

Тлікв = ВОпост / Ркд без пдв * 100 %

Точка мін рен-ті - це такий обсяг ТО при якому сума одержаного КД без ПДВ дозволяє покрити не лише всі ВО, а й отримати мін необхідну суму прибутку.

Тмін рен-ті = ВОпост + Пмін / Ркд без пдв – Рзм ВО * 100 %

Пмін = ВК * МРР / 100 – Спп

Межа безпеки – показує на скільки грн може бути зменшений фактичний чи плановий ТО до тієї межі, після якої п-во почне нести збитки.

МБ = ТОфакт – ТОб/з

Запас фінансової міцності – показує, то саме, що і МБ, тільки у %.

ЗФМ = ТОфакт – ТОб/з / Тофакт * 100

Задача 2

Кел-ті = Тпр результату / Тпр фактору = Тпр ТО „А” / Тпр ТО заг
Показує, що при зміні загального ТО на 1%, ТО по групі „А” зміниться на ... %

Тпр ТО заг пл = ТО заг пл / ТО заг звіт * 100 – 100

Тпр ТО „А” пл = Кел-ті * Тпр ТО заг пл

ТО пл „А” = ТО звіт * Тпр ТО „А” пл (100+.../100)

Плановий обсяг ТО використовується для розрахунку планового обсягу інших показників діяльності торг. п-ва, тому так важливо забезпечити обєктивність отриманих результатів, для чого потрібно застосовувати декілька методів планування. В даному випадку обсяг ТО по групі „А” на плановий період було розраховано на основі коефіцієнта елас-ті. Також можна визначити плановий обсяг ТО на основі середніх темпів росту (метод екстраполяції) та на основі оцінки та прогнозування питомої ваги товарної групи в заг.обсязі ТО. Перевагою даних методів планування є простота розрахунків, а також необхідність залучення незначного обсягу інф-ї. Серед недоліків даних методів, слід відмітити: для методу екстраполяції – перенесення тенденції, яка може змінитися у прогнозному періоді під дією значної кількості факторів, які впливають на ТО і які не були враховані при плануванні. Для 2 методу – планування здійснюється враховуючи питому вагу окремої товарної групи в заг ТО без врахування ПВ інших тов.груп, а також наявного асортименту товарів. Недоліком використаного нами методу планування є те, що він може бути використаний тільки в тому випадку, якщо п-во не планує значних змін в асортименті товарів.

Задача 3

Рівномірність ТО:

1. Середньоквадратичне відхилення показує на скільки грн в середньому фактичний обсяг ТО відрізняється від планових обсягів.

Сігма = корінь з суми ТО факт – ТО пл / n

2. Коеф-т варіації = сігма / сер.ТО пл * 100. Показує на скільки % в середньому факт.обяги ТО відрізняються від планових обсягів (чим менше, тим краще).

3. К-т рівноміності = 100 – К-т варіації (чим більше, тим краще)

Розрахунок необхідного обсягу ТО:

Тмін рен-ті = ВОпост + Пмін / Ркд без пдв – Рзм ВО * 100 %

Розрахунок можливого обсягу ТО:

ТО сп = ТО звіт / Індекс цін

Тр ТО = ТО сп / ТО попер

Тр ТО пл = Тр ТО + % на який збільш.

ТО можл = ТО звіт * Тр ТО пл

Обгрунтування планового розміру ТО повязане з визначенням його можливої та необхідної величини. Як бачимо, плановий обсяг ТО, при якому за рахунок суми торгових надбавок п-во покриє всі ВО та одержить мін суму прибутку становить ..., що перевищує можливий обсяг ТО на ... Така ситуація для п-ва є негативною, тому пропонуються наступні заходи, які дозволять подолати той дефіцит, який було розраховано вище: 1. Збільшення можливого обсягу ТО – підвищити ціни на ті товари, попит на які є стабільнішим; проведення заходів, щодо стимулювання продажу товарів; розширити асортиментний перелік товарів, включивши до нього товари, що користуються підвищеним попитом у населення; використання прогресивних методів продажу товарів. 2. Зменшення необхідного обсягу ТО – пошук шляхів економії витрат на торг. п-ві.

Задача 4

1. Рівень ТЗ в днях = ТЗ на дату / ТО * 100

Показує на скільки днів безперервної торгівлі в наступному періоді вистачить кінцевого товарного запасу звітного періоду.

2. Показники оборотності ТЗ:

ПО тз = ТЗ / ТО * Д

Показує за скільки днів в середньому поповнюється ТЗ

КО тз = Д / ПО тз = ТО / ТЗ

Показує кількість оборотів середнього ТЗ за період

Прибутковість ТЗ = Прибуток / ТЗ * 100

Показує скільки грн прибутку п-во отримує на кожні 100 грн вкладені в ТЗ, або на кожну грн якщо не множити на 100

Індексний метод базується на визначенні пропорційності між динамікою ТЗ та ТО

К сп1 = ТЗ1 / ТО1 + ТЗ1

К сп2 = ТЗ2 / ТО2 + ТЗ2

Сер. К сп = К сп1 + К сп2 / 2

ТЗ пл = ТО пл * (К / 1 – К)

При визначенні планового обсягу ТЗ можна використовувати метод екстраполяції, на основі розрахунку к-та елас-ті, метод пропорційного відхилення та індексний метод, які відносяться до групи економіко-статистичних методів планування. При проведенні розрахунків за 2, 3, 4 методом обсяг ТЗ повязується з величиною ТО, а у 1 методі планова сума запасів визначається на основі їх середньої зміни за досліджуваний період без привязки до зміни ТО.

Екноміко-статистичні методи характеризуються відносною непрацемісткістю і простотою розрахунків, а також необхідністю залучення незначнго обсягу вихідної інф-ї для розрах-в.

Недоліки методів цієї групи – неврахування впливу значної сукупності чинників, які обумовлюють величину ТЗ; тенденції минулих періодів, перенесені на майбутнє не завжди справджуються у прогнозному періоді.

Задача 5

К-т поставки = Нфакт / Нпл * 100

Якщо к-т поставки < 100% необхідно проаналізувати причини виникнення такої ситуації (з вини постачальника – недопоставка товарів; п-во відмовилося від частини товарів, які передбачалося закупити; форс-мажорні обставини).

Коеф.відповідності = Н / (ТО + приріст ТЗ)

Має = приблизно 1

Якщо > 1, то має місце надлишок товарної маси

Якщо < 1 – дефіцит тов. маси

Приріст ТЗ = ТЗк – ТЗп

ТЗк = (ТОпл4кв * Норма ТЗ) / Д

ТЗп = (ТОпл1кв * Норма ТЗ) / Д

Н пл = ТО пл + ТЗкін. пл. + ІВ пл - ТЗпоч. пл.

Обсяг закупівлі пл = (Н пл * (100 – Р кд)) / 100

Доцільно передбачити при укладанні угод з постачальниками штрафні санкції за недопоставку товарів, а у випадку систематичного порушення умов укладання угод потрібно здійснити моніторинг ринку товарних ресурсів з метою пошуку таких постачальників, співпраця з якими забезпечувала б п-ву безперервне та рівномірне надходження товарів.

Задача 6

1. Обсяг закупівлі = Ціна закупівлі * К-ть

2. Обсяг реалізації(ТО) = Ціна реал. * К-ть

3. ПДВдо сплати в бюджет = ПЗ – ПК = ТО/6 – ОЗ/6

4. Витрати повязані із закуп. Товарів

4.1. Транспортні витрати

4.2. Фін.витрати(% за кредит) = (Обсяг закуп * Річна ставка % * Прогнозний термін реалізації) / 365*100

4.3. Витрати по страх-ню = Обсяг закуп * страх.тариф

5. Витрати повязані з ркалізацією товарів

5.1. Матеріальні витрати = (Обсяг закуп * рівень мат.витрат)/100

5.2. Витрати на оплату праці = (Обсяг закуп * рівень)/100

5.3. Відрах-ня від ФОП = (Витрати на оплату праці * 36,7)/100

6. Прибуток до оп-ня = ТО – ОЗ – ПДВ – Витрати закуп – Витрати реал

7. Податок на прибуток = Прибуток до оп-ня * 0,25

8. ЧП = Прибуток до оп-ня - Податок на прибуток

9. Розрахунок показників рент-ті:

9.1. Рент-ть витрат = (ЧП / Витрати) * 100

9.2. Рент-ть обороту по закуп. = (ЧП / Обсяг закуп.) * 100

9.3. Рент-ть ТО = (ЧП / ТО) * 100

Задача 7

Показники руху:

1. К-т прийому = К-ть приймання / Ч с/о

2. К-т звільнення = К-ть звіл / Ч с/о

3. К-т заг.обігу роб.сили = (К-ть пр. + К-ть зв.) / Ч с/о

4. К-т замінності перс-лу = К-ть пр. / К-ть зв.

5. К-т плинності кадрів = К-ть звіл-ня за поруш.дисц. / Ч с/о

6. К-т стаб-ті кадрів = 1 – К-т плинності

Показники ефективності використання:

1. ПП = ТО / Ч с/о

2. Трудоміс-ть праці = 1 / ПП = Ч с/о / ТО

3. Рент-ть труд.ресурсів = Пр-к / Ч с/о

К-ть торг-оперативного персоналу методом техніко-ек. розрахунків:

1. Фонд роб. часу (ФРЧ) магазину у тиждень = к-ть роб. днів у тиждень * к-ть роб. годин за добу

2. К-ть умовних роб. місць (КУРМ) = ТS / S 1-го роб. місця

3. Ч-ть явочна – це к-ть працівників, які потрібні торг. п-ву для заповнення всіх роб. місць впродовж всього часу роботи з урахуванням часу, необхідного на підготовку та прибирання роб. місця.

Ч явочна = (КУРМ * (ФРЧ маг. за тиждень + Час на підг/прибир.)) / Нормативний (законодавчий) ФРЧ 1-го працівника у тиждень

4. Ч с/о – це заг. к-ть працівників, які потрібні торг. п-ву для заповнення всіх роб. місць впродовж всього часу роботи з урахуванням необхідності заміни тимчасово відсутніх працівників.

Ч с/о = Ч явочна * К-т заміщення

К-т заміщення = Календарний ФРЧ 1-го працівника у рік / Реальний ФРЧ 1-го працівника у рік (тобто за мінусом відпусток і лікарняних)

Метод прямих техніко-ек. Розрахунків, якмй було використано для план-ня чис-ті продавців характуризується високою точністю і послідовністю розрахунків, дозволяє врухувати значну сукупність чинників, які впливають на потребу у чис-ті. Поряд з цим практичне застосування цього методу ускладнюється необхідністю отримання детальних данних про роботу п-ва. Зростання прод-ті праці не повинно супроводжуватися погіршенням якості торг. обслуговування покупців.

Однією з головних причин плинності кадрів є не задоволення оплатою праці. Якщо середня зарплата зростає, а проблема плинності кадрів все одно існує на п-ві, то причини звільнення працівників можуть полягати у незадоволенні умовами праці, зокрема графіком роботи, у відсутності карєрного росту, у несприятливому психологічному кліматі у колективі. На сьогоднішній день важливим фактором скорочення плинності кадрів є нематеріальне заохочення у вигляді безкоштовного харчування, медичного обсл-ня, проїзду, оплати навчання, надання безкоштовних путівок для відпочинку, знижки працівникам даного п-ва при купівлі товарів, організація корпоративних вечірок і таке інше.

Задача 8

Показники ефективності використання:

1. Продуктивність праці = ТО / Ч с/о. Показує обсяг ТО, що припаає на 1-го працівника торг. п-ва

2. Трудоміс-ть праці = 1 / ПП = Ч с/о / ТО. Показує скільки осіб необхідно для отримання 1 грн. ТО.

3. Рент-ть труд.ресурсів = Пр-к / Ч с/о.

Ч с/о= (Чпоч. + Ч кін.) / 2

ФОП = Оклад (з/п) * Ч с/о

Показники еф-ті сис-ми мат. стимулювання:

1. Зарплатовіддача = ТО / ФОП

2. Зарплатомісткість = ФОП / ТО

Також необхідно порівняти темп росту середньої з/п та прод-ті праці. Т р пп повинен бути більшим Т р з/п.

Якщо розрахунки свідчать про неефективність системи оплати праці, то для підвищення ефективності оплати праці насмперед слід переглянути стр-ру ФОП з метою забезпечення тих його складових, які забезпечують зацікавленість працівників в рез-тах праці. Також слід покращити умови праці. На сьогодні важливим фактором підвищення ефективності праці є немат. Заохочення у вигдяді безкоштовного харчування, проїзду, оплати навчання, мед. Обслуговування, привітання з ювілеєм, надання безкоштовних путівок для відпочинку, знижки працівникам даного п-ва при купівлі товарів, організація корпоративних вечірок.

 

Задача 9

1. ТО в розрахунку на 1-го працівника за і відпрацьований день (ПП) = ТО / К-ть відпрацьованих людиноднів (тис.грн./ людино-день)

2. Втрачений ТО у зв’язку з лікарняними та неявками з дозволу адміністрації = (лікарняні та неявки) * ПП

3. Можливий обсяг ТО за умови відсутності неявок з дозволу адміністрації а також по хворобі = ТО факт. + ТО втрач.

4. Втрачений ТО у зв’язку з причинами, передбаченими законодавством:

4.1. Втрата ТО у зв’язку з відпустками = відпустки * ПП

4.2. Втрата ТО у зв’язку з вихідними та святковими = вихідні та святкові * ПП

ПП = ТО / Ч с/о

З метою запобігання неявкам з причин хвороби слід здійснювати вчасне щеплення працівників, створювати умови для належного відпочинку впродовж роб. дня (кімнати відпочинку), належні умови праці, організація якісного харчування, надання пільгових путівок для відпочинку. Для запобігання неявкам з дозволу адміністрації слід посилити дисципліну в труд. колективі.

Заходи підвищення ПП:поглиблення спеціалізації, змен-ня широти асортименту, що призведе до змен-ня часу на обслуговування 1-го покупця; вдосконалення сис-ми упр-ня на п-ві; забез-ня ритмічності постачання та реалізації товарів; підвищення рівня механізації та автоматизації праці та заміна обладнання більш потужним та прогресивним, що призведе до скорочення часу викон-ня відповідної операції, покращення умов праці; удосконалення сис-м оплати та стимулювання праці, застосування сис-м участі в прибутках; зрос-ня обсягів ТО.

Задача 10

ПВ кін = ПВ поч + надх-ня – вибуття

Показники руху ОФ:

1. К-т введення = Надійшло / ПВ кін. Показує частку вартості введення ОФ в їх кінцевій вартості

2. К-т оновлення = Надішли нові ОФ / ПВ кін. Хар-є частку вартості нових введених ОФ за період в кінцевій вартості.

3. К-т виведення = Виведені / ПВ поч. Показує частку виведених з експлуатації ОФ за період в їх початковій вартості.

4. К-т ліквідації = Ліквідовані / ПВ поч.

Показники стану ОФ:

1. К-т придатності = ЗВ к / ПВ к. Хар-є частку залишкової вартості в первісній вартості, дозволяє оцінити ступінь придатності ОФ для подальшого викор-ня. Оцінює ступінь ще невідшкодованих витрат, пов’язаних з форм-ням ОФ.

2. К-т зносу = 1 - К-т придатності або Знос кін. / ПВ кін. Хар-є частку зносу в первісній вартості ОФ.

Знос кін. = Пвкін. – Звкін.

Методи нарахування амортизації:

1. Прямолінійний

1.1. Вар-ть, що амор-ся (В ам.) = Вар-ть ОФ – Знос

1.2. Річна сума амор-ї (РСА)= Вар-ть, що амор-ся / к-ть років

або

Річна норма А = 100 / к-ть років

Річна сума А (РСА) = вар-ть, що амор-ся * річна норма А / 100 %

2. Кумулятивний метод

РСА = В ам. * Кумулятивний коеф-т

Кум. коеф-т 1 (якщо к-ть років - 8) = 8 / (1+2+3+4+5+6+7+8) = 8/36

Кум. коеф-т 2 = 7/36 і т.д.

РСА 1 = В ам. * 8/36

РСА 2 = В ам. * 7/36 і т.д.

3. Податковий

Квартальні суми А – 10 %.

1 кв. = В ам. * 0,1

2 кв. = ( В ам. – кварт. сума за 1 кв.) *0,1 і т.д.

Задача 11,12

Склад поточних витрат у відповідності до бух. обліку:

1. С/в реалізованих товарів – витрати на закупівлю товарів, на транспортування від постачальників, вантажно-розвантажувальні роботи

2. Операційні витрати: 2.1. Адмін. витрати. 2.2. Витрати на збут (з/п торг. і допоміжного персоналу на рекламу, на маркет. дослідження витрати на доставку до покупця). 2.3. Інші операц. витрати (нестачі та втрати від псування цінностей, списання сумнівних та безнадійних боргів, втрати від курсових різниць в процесі опеараційної д-ті, сплачені пені, штрафи, неустойки).

3. Фін.-інвест. витрати 3.1. Фін витрати (%-ки за корист-ня банківськими кредитами, %ки по випущених облігаціях, %-ки, сплачені по фін. лізингу). 3.2. Втрати від участі в капіталі (інвестиційні) – виникають у зв’язку із змен-ням розміру власного капіталу дочірнього п-ва, спільного п-ва, асоціації, співзасновником яких виступає дане п-во. 3.3. Інші витрати (витрати на ліквідацію необ. А, втрати від курсових різниць в процесі фін-інвест. д-ті, с/в реалізованих фін. інвестицій, с/в реалізованих необ. А). Є ще витрати надзвичайної д-ті.

Пропозиції по оптимізації витрат: 1. Вдосконалення сис-ми упр-ня: скорочення ланковості упр-ня п-ва; автоматизація управ-х процесів. 2. Забез-ня зрос-ня ТО, вдосконалення його складу та стр-ри: вдос-ня маркет. д-ті; збільшення питомої ваги з низьким рівнем витратомісткості. 3. Збільшення еф-ті викор-ня ОФ: збіл-ня питомої ваги торг.площі, коеф-ту експозиційної площі; збіл-ня пит.ваги активної частини ОФ, ліквідація чи забезпечення альтернативності викор-ня частини ОФ, що не викор-ся. 4. Оптимізація складу і структури ОА: прискорення оборотності і рац. викор-ня мат. ОА; оптимізація джерел фінання ОА; вдосконалення політики залучення позикових ресурсів фін. ресурсів; обгрунтоване нормування потреби в товарах, матеріалах, МШП. 5. Збіл-ня ПП: оптимізація чис-ті працівників окремих категорій і професій; підвищення кваліфікації працівників; побудова ефективних сис-м мат. стимулювання праці на п-ві; раціоналізація режиму роботи п-ва; механізація трудомістких процесів. 6. Вдоскон-ня торг.-технол. процесу: скорочення ланковості товаропросування івідстані перевезень; впровадження прогресивної технології транспортування товарів; впровадження прогресивних форм продажу товарів і обслуговування покупців.

Задача 13

Склад доходів:

І. Доходи звич. д-ті: 1. Операц. доходи: 1.1. Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). 1.2. Інші операц. доходи (доходи від оренди, доходи від курсових різниць, отримані в процесі операц. д-ті, отримані штрафи, пені, неустойки, доходи від реалізації необ. А (крім фін. інвестицій)). 2. Фін-інвест. доходи: 2.1. Дохід від участі в капіталі (доходи, отримані п-вом від інвестицій в асоційовані, спільні або дочірні п-ва). 2.2. Інші фін. доходи (дивіденди отримані, %-ки з депозиту отримані). 2.3. Інші доходи (дохід від реалізації необ. А, доходи від курсових різниць, отримані в процесі фін-інвест. д-ті). ІІ. Надзвичайні доходи (відшкодування збитків, які виникли внаслідок надзвич. події).

Д необх. = (ЧП необх./(1 – Спп) + Пот. Витрати) * (1/(1 – Спдв))

ЧП мін. = Влас.кап. * Мін. Рівень рент-ті Влас.кап.

Пропозиції щодо зрос-ня доходів: здійснення ефективної цінової політики на споживчому ринку, розширення асортиментної структури продукції, збільшення частки товарів, які реалізуються за вільними ринковими цінами, вжиття ефективних рекламних заходів, здійснення маркетингової політики у сфері збуту товарів, розширення регіону збуту продукції, закупівлі партій товарів на сезонних розпродажах, розширення системи додаткових торговельних послуг, пов’язаних з реалізацією товарів, скорочення кількості посередників при закупівлі товарів, використання системи цінових знижок у процесі закупівлі партій товарів тощо.

Задача 14

КД необх. = (ЧП необх./(1 – Спп) + ВО) * (1/(1 – Спдв))

ЧП мін. = Влас.кап. * Мін. Рівень рент-ті Влас.кап.

Задача 15, 16

Показники рент-ті:

Рент-ть ТО = П до оп-ня або ЧП/ ТО * 100

Рент-ть ВО = П до оп-ня або ЧП/ ВО * 100

Рівень ВО = ВО /ТО * 100

Фондовіддача = ТО / ОФ

Рент-ть ОФ = ЧП або П до оп-ня / ОФ

ПП = ТО / Ч с/о

Рент-ть труд. ресурсів = ЧП або П до оп-ня / Ч с/о

Рент-ть ВК (фін. рент-ть) = ЧП/ВК * 100 = П до оп-ня *0,75/ВК *100

 

П до оп-ня мін. = (ВК *МРР) / (100 - Спп). Являє собою прибуток, обсяг якого після сплати податку на прибуток (ЧП) задовольняє уявлення власника про мін. рівень рент-ті на вкладений ним капітал.

П до оп-ня нормал.= (ВК * Рент-ть ВК середньогалузева) / (100 - Спп). Являє собою обсяг прибутку, отриманий на одиницю ВК виходячи з середньогалузевих умов.

К-т досягнення мін. прибутку = П до оп-ня факт. / П до оп-ня мін.

За моделлю Дюппон-Каскадрент-ть активів п-ва залежить від таких факторів як рент-ть ТО та шв-ть обороту активів (к-т оборотності активів)

Пр-к/Асер. = Пр-к/ТО (рент-ть ТО) * ТО/Асер.(к-т оборотності А)

В цій моделі можна використовувати обсяг прибутку від звич. д-ті до оподаткування або ЧП. Також модель можна використовувати для аналізу рент-ті ОА.

Факторний аналіз:

Рент-ть А = Рент-ть ТО * К-т оборотності А

∆ Рент-ті А (∆ Рент-ті ТО) = ∆ Рент-ті ТО * КО Ао

∆ Рент-ті А (∆ Рент-ті КО А ) = Рент-ть ТО1 * ∆ КО А

 

1.Розрах. П.необхід.(до оподаткув)

П.необ. = ЧПнеобх./100-Сп.п.*100

Чпнеобх. = ФВР+ФСР+Фмат.заохоч.+Вип..дивід+Резерв.фонд

2. Розрах.П.можл.(до оподаткув)

П.можл. = ТОпл.*Рен.ТО зв./100 + приріст Пза рах-к ін.факторів

 

Якщо відсотки сплачуються по простроченому кредиту тоді джерелом є чистий прибуток.

Чпнеобх. (1) = ФВР+ФСР+Фмат.заохоч.+Вип..дивід+Резерв.фонд

Розрах ЧП необхідного (2)

ЧП необх. = ФВР+Ф.вип.дивід. + прир.оборот.актив./% + РФ.

Прир.оборот.актив.пл = об.Апл(сер) – об.Азв.(сер)

об.Азв. (сер) = Азв.(сер) – необ.Азв.(сер)

об.Апл (сер) = ТЗпл(сер) + Грош.кошти. +Інші об.А

ТЗпл. = (ТОс/в пл.*Норма ТЗ)/Д

ТОс/в пл.= ТОзак. + Трансп-загот. Витр = ТО реал.пл.*(1-Ркд+Ртр-загот.в.)

ТЗпл. =див.вище

Об.А.пл(сер) = див.вище

Приріст об.А. = див. Вище

ЧП необх. = див.вище

 

ЧП.можл.(1) = ТОпл.*Рен.ТО зв./100

Рен.Тозв. = ЧПзв./ТОзв.*100

 

ЧП можл. (2)

ТОпл.(розподіл) –1. непрод(%) = ТОпл*%

2. прод(%) = ТОпл.*%.

Ркд прод.=Ртн / 100+Ртн*100

Ркд непрод = Ртн / 100+Ртн*100

КДпл. Прод.= Топ род.* Ркд.прод/100

КДпл. Непрод = ..........

КД заг. = Кдпрод+ КД непрод

Відрахування від ФОП = ФОП*0,367

ПОД пл. = КД пл.заг.- мат.витрати пл – А пл– ФОПпл – Відрах.ФОП.пл

Д від облігацій = Номінал *норма/100

Фін.витр.(% за кредит) = Кредит*ставку/100

Д.від реал.ОФ = умова.

П від звич.д. до оп-ня = ПОДпл + Д від облігацій + Д від реал.ОФ + Д.від інвестицій - Фін.витр. за кредит.

Чпможл. = П звич. До оподаткув*0,75

 

Розрах. ЧП можливого (3)

ТОпл – непрод(%) = ТОпл*%

– прод(%) = ТОпл.*%.

П до оп-ня = ТОпл.прод*Рен.Тозв./100 + ТОпл.непрод*Рен.Тозв./100

Чпможл. = Пдо оп-ня*0,75.

Профіцит чи дифіцит

Дефіцит:Подолати існуючий дисбаланс можливо двома шляхами:збільшити обсяг можливого прибутку або переглянути обсяг необхідного прибутку. Резерви росту можливого прибутку можуть полягати у наступному: збільшення ТО за рахунок перегляду асортиментної, цінової та маркетингової політики (включення до асор-го переліку взаємодоповнюючих товарів; збільшення рівня цін на товари, що користуються постійним попитом споживачів; впровадження заходів щодо стимулювання продажу товарів тощо); оптимізація витрат під-ва (пошук постачальників якісних товарів за більш дешевими цінами, скорочення транспортних витрат з менш віддаленими під-ми, перегляд процентної ставки банку, якщо п-во користується кредитами, оптимізація складу працівників, за умови провадження рекламних заходів можна укласти угоду з більш вигідним рекламним агенством тощо).

Другим напрямом є перегляд розподілу ЧП між окремими фондами. Пропонується при стабільному розмірі резервного фонду (його форм-ня регламентується чинним законодавством) переродподілити кошти на користь: 1) фонду матеріального заохочення та фонду соц.розвитку якщо основною ціллю п-ва в план.періоді є зростання ТО. Додаткова мотивація працівників є стимулом зростання ПП; 2) фонду виплати дивідендів – якщо план-ся додаткова емісія акцій збільшення обсягу дивідендних виплат є передумовою підвищення інвестиційної привабливості п-ва; 3) фонду виробничого розвитку, якщо необхідно підвищити рент-ть операційної дія-ті п-ва.

Профіцит:Надлишок можна викор-ти наступним чином: 1) рівномірно розподілити між усіма фондами, які план-ся сформувати у наступному кварталі; 2) використати для придбання нового обладнання з метою підвищення якості торг.обсл-ня покупців; 3) збільшити обсяг дивідендних виплат; 4) виплатити грошову премію працівникам; 5) якщо обсяг резервного фонду ще не досяг 25% від статутного фонду можна збільшити обсяги його формування в плановому періоді.

 

Задача 17

Узагальнюючі показники:

1. Коеф. ефективн. оподаткув. = ЧП / заг. суму сплач. податків

Показує у скільки разів обсяг ЧП перевищує заг.суму сплач.под.платежів (>1)

2. Коеф. податкомісткості = заг. сума податків / РТОз пдв

Показує скільки грн. под.платежів припадає на грн. роздрібного ТО (<1)

Часткові показники хар-ть частку под-х вилучень з окремого джерела сплати под.платежів

1. Коеф. оподатк. доходів. = Под. платежі в ціні.(РТО/6) / РТОз пдв

2. Коеф. оподатк. витрат = Под. платежі в складі витрат / ВО з податками

3. Коеф. оподатк. прибутку = Под.на прибуток / Приб. до оподаткув

 

1. Розрах-к ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету:

ПДВдо сплати = ПЗ – ПК

Якщо є витрати на транспортування, то вони також входять до ПК і їх також треба відмінусовувати поділивши на 5 (якщо вони без ПДВ) або на 6 (якщо з ПДВ).

2. Відрахуваннч на соц. заходи:

2.1. ПФ = (ФОП - компенсац.за відпустку – добові за відрядження) * 33,2 % / 100 %.

2.2. Відрахування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності = ФОП * 1,5 % / 100.

2.3. На випадок безробіття = ФОП * 1,3 % / 100

2.4. Від нещасних випадків = ФОП * 0,7 % /100.

2.5. Відрахування на соц. заходи всього = п. 2.1. + 2.2. + 2.3. +2.4

3. Комунальний податок:

Сума за квартал = Чс/о * НМДГ * 0,1 * 3 (місяці)

4. Плата за землю:

Річна сума плати = Вар-ть зем-ї ділянки * 1% /100

5. Державне мито

5.1. За нотаріальне посвідчення установчих документів = к-ть сторінок * к-ть примірників * 17 грн. * 0,01 (це не %-к).

5.2. За подання позовної заяви до суду = 17 грн. * 5 грн. (ставка).

5.3. ВСЬОГО

6. Податок з власників трансп.засобів = Об`єм циліндра/100 *ставку податку – річна

7. Збір на розвиток виноградарства = оборот по реал. алкогольних та пива * 1% / 100

8. Збір за забруднення середовища = Пі * Нзі * Кнас.* КК

Пі – кількість вик.пального і-го виду, тонн

Нзі – норматив збору за тонну і-го пального, грн./т

Кнас – корегуюч. Коеф. що врах. Населення

КК – народногоспод. Знач. Населеного пункту

9. Податок на прибуток = Оподатковуваний прибуток (ОП) * 0,25

ОП = (РТО – РТО/6) – (ТО зак. без пдв + (ВО - А) + п. 2.5 + п. 3 + п. 4 + п. 5.3 + п.6 + п.7 + п.8) – А

10. Под. на приб. до сплати = ПЗ по под. на приб. до сплати - Вартість торг. патенту.

Упр-ня сплатою под. платежів є однією із скдадових заг. сис-ми упр-ня торг. п-вом. На відміну від інших аспектів госп. д-ті, п-во є найменш самостійним саме при обгрунтуванні под. політики, оскільки ставки под. платежів, бази опод-ня, наявність пільг регламентуються чинним под. законодавством. З метою мінімізації обсягів сплати под. платежів торг. п-во може оптимізувати бази опод-ня, займатися тими видами д-ті, щодо яких можливе викор-ня под. пільг.

Необхідність удосконалення под. політики зумовлена тим, що обсяги под. платежів впливають на величину ЧП, який в свою чергу є передумовою самофін-ня п-ва.

Задача 18

Спрощена система оподаткування 6%

Виручка без пдв * 0,06 + ПДВ до сплати + збір на виноградарство = (850,6 - 850,6/6) * 0,06 + 41,09 + 1,455 = 42,53 + 41,09+ 1,455 = 85,07

ПДВ до сплати = ПЗ-ПК = 805,6/6 – 604,1/6 = 41,09

Збір на виноград. = 145,5*0,01 = 1,455

Відрахування : до ПФ(6%) = 42,5*0,42 = 17,85, ПФ(заг) = 30*0,332=9,96

На соц. Страх(6%) = 42,5*0,15 = 6,38, соц. страх(загал) = (1,5+1,3+0,7)*30/100=1,05

10%

Виручка з пдв*0,1 + збір на виноград. = 850,6*0,1+1,455 = 85,06 + 1,455 = 86,5

Відрахування: ПФ = 85,06*0,42 = 35,73, соц. страх. = 85,06*0,15 = 12,76

Загальна система

Обсяг под. платежів = 80,68

ЧП = 79,72

Якщо порівнюється заг. і спрощена сис-ми опод-ня, то розраховують тільки узагальнюючі показники.

ЧП(6%) = РТО з пдв –Тозак з пдв – ВО – сума єдиного податоку – ПДВ до сплати – збір на виноград = 850,6-604,1-86,1-42,53-41,09-1,455 = 32,85

ЧП(10%) = РТО з пдв –Тозак з пдв – ВО – сума єдиного податоку– збір на виноград = 850,6 – 604,1-85,06-86,1-86,5-1,455 =

Коеф. ефективн. оподаткув. = ЧП/заг. суму сплач. податків

Коеф. податкомісткості = заг. сума податків/ РТОз пдв

Табличка з трьох систем

До переваг спрощеної сис-ми опод-ня сілд віднести простоту розрахунків, а також заповнення меншої к-ті податкових документів.

Задача 19

Показники ділової активності:

1. ПОдз = ДЗсер / РТО * Д

2. ПОтз = ТЗсер / ТОс/в * Д

3. ПОгк = ГК сер / платіжний оборот * Д

4. ПОкз = КЗ сер / ТОс/в * Д

5. КО = Д / ПО

6. ОЦ = ПОтз + ПОдз

7. ФЦ = ОЦ – ПОкз

ПОоб.А = об.А / РТО * Д; КО = РТО / об.А

Середні значення показників Балансу визначимо за формулою середньої хронологічної:

х сер. = (½ х1 + х2 + ½ х3) / (3-1)

Модель Дюппон-Каскад:

Рент-ть ОА = Рент-ть ТО * КООА

ЧП/ОА * 100 = ЧП/ТО*100 * ТО/ОА

∆Рент-ті ОА (∆Рент ТО) = ∆ Рент ТО * КООА 0

∆Рент-ті ОА (∆КООА) = Рент ТО1 * ∆ КООА

Сума вивільнення (відволікання) коштів у випадку прискорення (уповільнення) шв-ті обороту ОА = (ПООА 2 пер. - ПООА 1 пер.) * ТО 2 пер. / Д

Розрахунок потреби ТП у формуванні об.А на план. квартал (метод прямих техніко-економ.розрах)

І. РТОпл= 10900*1,05

ІІ. ТОс/в=РТОпл.*(1-РКД+Р транс.витр.)

ІІІ. Визначення потреби в оборот А.

3.1.Потреба у ТЗ=(ТОс/в*Норму ТЗ)/Д

3.2. Потреба в МШП =кільк.роб.місць*норматив МШП на 1 місце*З(місяці)+Чс/о * норматив МШП на 1-го працівника

3.3. Потреба в пак.матеріалах

Пак.матеріали.пл=(1/2 * інтервал закуп.* обсяг вик.пак.матер.пл)/Д

Обсяг вик.пак.мат.=РТОпл*Кпак.*Вартість пак.од.

3.4.Потреба в інших запасах мат. об.А (в умові)

3.5.Дебіт.заборг.пл.=(РТОпл.з відстрочкою*ПОДЗ)/Д

3.6. Потреба у ГК

3.6.1.Укасі. Для роздрібних ТП потреба ГК у касі=10% від одноденного ТО з оплатою готівков. коштами

ГКкаса=(РТОпл*пит.вага оплата готів.*0,1) / Д

3.6.2. у дорозі. Залежно від взаємовідносин ТП та банку в якому воно обслуг. Визнач.2ма способами.

1) =0

2)Визначається в обсязі одноденного ТО з оплатою готівк.коштами

ГК у дорозі=(РТОпл*питом.вага оплати готівк.) / Д

3.6.3. Поточний запас грош.коштів

ГКпот.зап.=(Плат.об.пл*ФЦ)/Д

Плат.об.=РТОпл.*Коеф.гр.витрат

*Якщо триваліст ФЦ має від*ємне знач, тоді поточний запас ГК=Плат.об.пл/Д

3.6.4. Страховий запас ГК =(Гкпот. запас*(К-т варіації.надх.+К-т варіації.витр.))/100

3.7.Потра в інш.Об.А =2,6

Загальна потреба в об.А = потребу у ТЗ + потреба МШП + Інші запаси мат. обігових активів + Потреба в пак.матеріалах + ГК у дорозі + ГК пот.зап.+ ГК страх.запас+Потреба в інш. Об.А

ПРОПОЗИЦІЇ

Задача 20

Показники ліквідності та платоспроможності:

1. Заг.коеф.покриття = ОА / ПЗ; 1-3(опт. значення). Хар-є стіпінь покриття пот. зоб-нь п-ва за рахунок його ОА.

2. Проміжний коеф.покриття = (ГК+Пот.фін.інвес-ї+пот.дебіт-ка)/ПЗ; 0,7-0,8. Хар-є ступінь покриття пот. зоб-нь п-ва за рахунок його швидколіквідних активів.

3. К-т абс.лікв-ті = (ГК+Пот.фін.інв-ї)/ПЗ; 0,2-0,25. Хар-є ступінь покриття пот. зоб-нь п-ва за рахунок абсолютно ліквідних активів. Оцінює рівень негайної платоспроможності п-ва, можливість покрити зоб-ня впродовж 2-3 днів.

4. К-т участі мат.запасів у покритті коротст.зобов. = Запаси/ПЗ. Дозволяє оцінити ступінь покриття пот. зоб-нь за рахунок найменш ліквідної складової активів – запасів.

5. ПВ мат.ОА в заг.сумі ОА = Запаси/ОА

6. К-т інфл-ї захищеності ОА = ОА захищені / ОА

7. К-т маневрування = ВОК/ ВК; 0,4-0,6. Показує частку ВК п-ва, яка фінансує його ОА.

8. К-т самофін-ня = ВОК / ОА; 0,3-0,4. Показує на скільки %-ків ОА п-ва фінансуються за рахунок його власних коштів.

ВОК = ВК – необ. А

Додаткова потреба в ОА:

Дана частка приросту ОА в прирості ТО.

Розраховуємо середній Т р цієї частуи за період:

Т р сер. = через корінь

Частка приросту ОА у прирості ТО у план. періоді = Т р сер. * останню частку / 100

∆ ОА у план. періоді = частка ∆ ОА у план. періоді * ∆ ТО

Розраховуємо можливості п-ва по фін-ню додаткової потреби в ОА:

Пр-к = ∆ ТО пл. * Рівень рент-ті ТО / 100

Далі розраховуємо розподіл прибутку по фондам.

Сума коштів, яку можна направити на фін-ня потреби у збіл-ні ОА = Пр-к – розподіл по фондам.

Також профін-ти ОА можна за рахунок суми кред. заб-ті:

∆ КЗ = Пр-к * Т р кред. заб-ті

Потім дивимось чи забезпечена пртреба в ОА.

БАЛАНС ОА

Задача 21, 22

Задача 23

1. Потреба у ГК

1.1. Укасі-для ТПрозд.потреба ГК у касі=10%від одноденного ТО з оплатою готівков. Коштами

ГКкаса=(РТОпл/Д)*пит.вага оплата готів.*0,1

1.2. у дорозі=залежно від взаємовідносин ТП та банку в якому воно обслуг. Визнач.2ма способами.

1)=>0

2)Визнач.в обсязі одноденного ТО з оплатою готівк.коштами

ГК у дорозі=(РТОпл/Д)*питом.вага оплати готівк.

1.3. Поточний запас грош.коштів

ГКпот.зап.=(Плат.об.пл*ФЦ)/Д

Плат.об.=РТОпл.*Коеф.гр.витрат

*Якщо триваліст ФЦ має від*ємне знач, тоді поточний запас ГК=Плат.об.пл/Д

1.4. Страховий запас ГК =(ГКпт*(кварт.надх.+кварт.витр.))/100

К-т абс.лікв-ті = (ГК+Пот.фін.інв-ї)/ПЗ; 0,2-0,25

ПРОПОЗИЦІЇ

Задача 24, 25

Платіжний календарє інструментом оперативного фін. план-ня. Мета його розробки полягає у визначенні залишку грош. коштів на кінець періоду.

ГК кін. = ГК поч. + Надх-ня ГК – Витр-ня ГК

Показники

  1. Залишок гк на поч..
  2. Надх ГК

*реалізація готівкою

*погашення ДЗ через місяць

*погаш ДЗ через 2міс

3. Витрачання ГК

*оплата товарів

*зарплата

*інші виплати

*податки

4. Залишок ГК кінець

Висновок. Проведені розрахунки свідчать про те, що у пл..кв. під-во забезпечить свою платоспроможність, адже в кожному з місяців почат. залишки ГК та їх надх-ня дозволяють забезпечити витрачання ГК в повному обсязі.

Рівномірність та ритмічність грош. потоків оцінюється за допомогою середньоквадр. відхилення, к-ту варіації та к-ту рівномірності.

Задача 26

Задача 27

Рівень дивідендних виплат

Рдв=Д.сер/СК*100

Показники фін. стійкості

Фін-во стійким є п-во, яке фінансує свої активи переважно за рахунок власних коштів, вчасно розраховується за зоб-нями та недопускає утвор-ня невиправданої забор-ті.

1. К-т фін. автономії (КФА) = ВК / К (Баланс). Більше 0,5.

2. К-т фін. заборгованості (КФзаб) = ПК / К або 1- КФА. Менше 0,5.

3. К-т фін. залежності (Кфзал.) = 1/КФА = К/ВК

4. К-т покриття боргу(КПБ) = ВК/ПК

5. К-т довгострокової фін. незалежності(КДФН) = (ВК+ДПК)/К.

Зазначені вище к-ти можна розраховувати на дату або за період.

Задача 28

ЕФВ хар-є приріст Рен-ті ВК у зв’язку із викор.ПК, не дивлячи на платність останнього.

Фін.рен-тьпід-ва,яке викор.ПК - ФРент.під.якщо воно не вик.ПК = ЕФВ

ЕФВ=(1-Спп)*(ЕР-ССВ)*(ПКсер/ВКсер)

**(1-Спп)це податков.коректор

**(ЕР-ССВ)це диференціал важеля

***(ПКсер/ВКсер) – плече важеля (к-т фін важеля)

ССВ-це ціна залучення ПК =(ФВ/ПКсер)*100

ЕР=(ЕВІТ/Асер)*100

ЕВІТ = П до оп-ня + ФВ

Якщо ЕФВ має додатнє занчення – це означає, що залучення п-вом ПК в даному періоді дозволило підвищити рент-ть ВК. Якщо ЕФВ відємний, то внаслідок викор-ня ПК рент-ть ВК скоротилася. Якщо ПК = 0, то і ЕФВ = 0, тобто п-во, яке фінансує активи тільки за рахунок власних коштів втрачає можливість скористатися ефектом фін. важеля.

Задача 29

Потреба п-ва у фін-ні ОА (ПотребаОА план.) = ВОК поч. + ЧПОА +СП + КЗ + КБ,

де ВОК поч. – наявність власних ОА на поч. план. періоду

ЧПОА – приріст ОА п-ва за рахунок частини ЧП, що спрямована на реінвестування для виробничого розвитку

СП – розмір стійких пасивів

КЗ – кред. забор-ть товар. хар-ру

КБ – кредити банку

Потреба у фін-ні інвестицій (ПІ): = ВКІ + ДПК,

де ВКІ – власні кошти для фін-ня капіт. вкладень (реальних інвестицій): амортизаційний, ремонтний фонд, виручка від реалізації необ. А, частина ЧП, що спрямована на такі цілі.

ДПК – довгостроковий ПК (інвестиційний кредит)

 

Задача 30

Оцінка кредитоспроможності п-ва:

І Показники платоспроможності позичальника.

Коеф.абсол.ліквідності=((ГК+ПФІ)/ПЗ)>0,2

Коеф.поточ.ліквідності= ((ГК+ПФІ+потДЗ)/ПЗ) >0,5

Коеф.заг.ліквід=(об.А/ПЗ)>2

ІІ Фінансова стійкість позичальника.

1) Коеф.маневрен.ВК.=(ВОК/ВК) >5

2) Коеф незалежності= (ПК/ВК)<1

ІІІ Рентабельність позичальника

1)Рентабельність активів =(ЧП/серА)*100

2)Рент продажу=(ЧП/ТОбезПДВ)*100

ТО без пдв --- Ф № 2 р. 035

Ге показує розмір відносної економії або перевитрат коштів під-ва у випадку отримання кредиту в банку в порівнянні з середньоринковими.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти