ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ІІ. Оцінка ймовірності погашення деб.заборг.

Чиста реаліз. варт. ДЗ=первісна варт.ДЗ-резерв сумнівн.борг. або ПВдз*Коеф.ймовірності погашення

ЧРВ непростроч. 6390*0,3*0,8+6390*0,7*0,9 = 5559,3

Чиста реалізац.варт.простроченої ДЗ = 2271,5*0,3=681,45

Всього 5559,3+681,4=6240,75

Резерв сумнівних боргів =8661,5-6240,75

Розрахунок коеф.ймовірності погашення ДЗ

К.ймов.пог=ЧРВдз/ПВдз

ІІІ Оцінка доцільності відволікання коштів у ДЗ.

3.1.Додаткові доходи пов*язані з утворенням ДЗ

Додатковий КД=ТОз відстрочкою*РКД/100

Додаткові витрати пов’язані з утвор. ДЗ

Додатк.витрати=(ДЗ(сер)*WACC*ПОдз)/100*360

WACC – середньозважена вар-ть капіталу

 

Задача 23

1. Потреба у ГК

1.1. Укасі-для ТПрозд.потреба ГК у касі=10%від одноденного ТО з оплатою готівков. Коштами

ГКкаса=(РТОпл/Д)*пит.вага оплата готів.*0,1

1.2. у дорозі=залежно від взаємовідносин ТП та банку в якому воно обслуг. Визнач.2ма способами.

1)=>0

2)Визнач.в обсязі одноденного ТО з оплатою готівк.коштами

ГК у дорозі=(РТОпл/Д)*питом.вага оплати готівк.

1.3. Поточний запас грош.коштів

ГКпот.зап.=(Плат.об.пл*ФЦ)/Д

Плат.об.=РТОпл.*Коеф.гр.витрат

*Якщо триваліст ФЦ має від*ємне знач, тоді поточний запас ГК=Плат.об.пл/Д

1.4. Страховий запас ГК =(ГКпт*(кварт.надх.+кварт.витр.))/100

К-т абс.лікв-ті = (ГК+Пот.фін.інв-ї)/ПЗ; 0,2-0,25

ПРОПОЗИЦІЇ

Задача 24, 25

Платіжний календарє інструментом оперативного фін. план-ня. Мета його розробки полягає у визначенні залишку грош. коштів на кінець періоду.

ГК кін. = ГК поч. + Надх-ня ГК – Витр-ня ГК

Показники

  1. Залишок гк на поч..
  2. Надх ГК

*реалізація готівкою

*погашення ДЗ через місяць

*погаш ДЗ через 2міс

3. Витрачання ГК

*оплата товарів

*зарплата

*інші виплати

*податки

4. Залишок ГК кінець

Висновок. Проведені розрахунки свідчать про те, що у пл..кв. під-во забезпечить свою платоспроможність, адже в кожному з місяців почат. залишки ГК та їх надх-ня дозволяють забезпечити витрачання ГК в повному обсязі.

Рівномірність та ритмічність грош. потоків оцінюється за допомогою середньоквадр. відхилення, к-ту варіації та к-ту рівномірності.

Розрахунок середньоквадратичного відхилення

а) Сігма надх-ня = КОРІНЬ (з суми (Ні - Нсер)^2 /n)). Має наближатися до 0. Показує на скільки грн. в середньому щоденні надх-ня грош. коштів відрізняються від середньогу обсягу надх-ня.

б) Сігма витрачання (так як і попередня)

в) Синхронність грош. потоків (Сігма) = Корінь (з суми (Ні – Ві ) ^2 / n). Показує на скільки грн. в середньому щоденні обсяги надх-ня грош. коштів відрізняються від щоденних обсягів їх витрачання.

2. К-ти варіації:

а) К-т варіації надх-ня = Сігма надх-ня / Нсер. * 100 %.Показує на скільки %-ків в середньому щоденні обсяги надх-ня грош. коштів відрізняються від середньогу обсягу надх-ня.

б) К-т варіації витрачання = так само як і попереднє

в) К-т синхронності грош. потоків = Синхронність грош. потоків / Всер. * 100 %.

3. К-ти рівномірності = 100 - К-т варіації

Чистий грош. потік –це заг. зміна у залишках грош. коштів п-ва за період, що аналізується. Розраховується як різниця між Н та В.

Отже, як свідчать поведені розрахунки, для досліджуваного ТП постає проблеме заб-ня рівномірності грош. потоків, причому особливу увагу слід звернути на надх-ня грош. коштів. Як бачимо, у розрізі окремих днів декади є випадки коли надх-ня грош. коштів взагалі було відсутнє, а витрачання мало місце. Внаслідок цього к-т варіації надх-ня грош. коштів, який має наближатися до 0, становить ... Для заб-ня рівномірності грош. потоків слід використовуати такий інструмент оперативного фін. план-ня як розробка плат. Календаря, оскільки визначвши план. обсяг надх-ня і витр-ня грош. коштів, у випадку їх незбалансованості ТП в змозі вжити ряд оперативних заходів (щодо скорочення обсягу витр-ня або, якщо можливо перенесення його на інші дні; за рахунок зрос-ня обсягу надх-ня), в результаті чого буде забезпечено рівномірність грош. потоків.

 

Задача 26

Задача 27

Розрах доходу від розміщення коштів на депоз. в нац. валюті

Стат Кап*(ставка в нац вал./365)*365*(1-025)

Розрах доходу від розм. коштів на деп. в іноземній валюті

а) Перерахунок грош. коштів в іноземну валюту

Х=(СК/курс при вкл. Коштів)*(1- додатк. Витр. Повяз.з ковертацією/100)

б) Розрахунок можливого доходу в $ = (Х * (ставка %-ків іноз.валюті/365)*365*(1- Спп)

в) Зворотня конвертація:

Х=курс при зворотній конвер*(а+б)*( 1- додатк. Витр. Повяз.з ковертацією/100)

г) Розрах можливого доходу від розміщення коштів на депозиті в іноз. Валюті = „в”-СК

Розрах доходу від облігацій внутр.держ.позики.

теперішня варт. %-ків по облігаціям =(СК*(дохідність облігацій.внутр. держ.позики /365) * 90 днів(квартал)) /(1+індекс інфляціїї пер.обігу облігації)в 1-й степені + (СК*(дохідність облігацій.внутр. держ.позики /365) * 91 днів(квартал)) /(1+індекс інфляціїї пер.обігу облігації)в 2-й степені + (СК*(дохідність облігацій.внутр. держ.позики /365) * 92 днів(квартал)) /(1+індекс інфляціїї пер.обігу облігації)в 3-й степені + (СК*(дохідність облігацій.внутр. держ.позики /365) * 93 днів(квартал)) /(1+індекс інфляціїї пер.обігу облігації)в 4-й степені

Розрах середнього обсягу доходу врах. всі альтернативні можливості отримання доходу

Дсер=(1+2+3)/3

Рівень дивідендних виплат

Рдв=Д.сер/СК*100

Фін можливості п-ва щодо виплати дивідендів в обсязі сер.доходу від альтерн. розміщення коштів.

Дсер./ЧП *100 %

Оцінка фін. стану позичальника (цінка кредитоспроможності п-ва):

І Показники платоспроможності позичальника.

Коеф.абсол.ліквідності=((ГК+ПФІ)/ПЗ)>0,2

Коеф.поточ.ліквідності= ((ГК+ПФІ+потДЗ)/ПЗ) >0,5

Коеф.заг.ліквід=(об.А/ПЗ)>2

ІІ Фінансова стійкість позичальника.

1) Коеф.маневрен.ВК.=(ВОК/ВК) >5

2) Коеф незалежності= (ПК/ВК)<1

ІІІ Рентабельність позичальника

1)Рентабельність активів =(ЧП/серА)*100

2)Рент продажу=(ЧП/ТОбезПДВ)*100

ТО без пдв --- Ф № 2 р. 035

Показники фін. стійкості

Фін-во стійким є п-во, яке фінансує свої активи переважно за рахунок власних коштів, вчасно розраховується за зоб-нями та недопускає утвор-ня невиправданої забор-ті.

1. К-т фін. автономії (КФА) = ВК / К (Баланс). Більше 0,5.

2. К-т фін. заборгованості (КФзаб) = ПК / К або 1- КФА. Менше 0,5.

3. К-т фін. залежності (Кфзал.) = 1/КФА = К/ВК

4. К-т покриття боргу(КПБ) = ВК/ПК

5. К-т довгострокової фін. незалежності(КДФН) = (ВК+ДПК)/К.

Зазначені вище к-ти можна розраховувати на дату або за період.

Задача 28

ЕФВ хар-є приріст Рен-ті ВК у зв’язку із викор.ПК, не дивлячи на платність останнього.

Фін.рен-тьпід-ва,яке викор.ПК - ФРент.під.якщо воно не вик.ПК = ЕФВ

ЕФВ=(1-Спп)*(ЕР-ССВ)*(ПКсер/ВКсер)

**(1-Спп)це податков.коректор

**(ЕР-ССВ)це диференціал важеля

***(ПКсер/ВКсер) – плече важеля (к-т фін важеля)

ССВ-це ціна залучення ПК =(ФВ/ПКсер)*100

ЕР=(ЕВІТ/Асер)*100

ЕВІТ = П до оп-ня + ФВ

Якщо ЕФВ має додатнє занчення – це означає, що залучення п-вом ПК в даному періоді дозволило підвищити рент-ть ВК. Якщо ЕФВ відємний, то внаслідок викор-ня ПК рент-ть ВК скоротилася. Якщо ПК = 0, то і ЕФВ = 0, тобто п-во, яке фінансує активи тільки за рахунок власних коштів втрачає можливість скористатися ефектом фін. важеля.

Задача 29

Потреба п-ва у фін-ні ОА (ПотребаОА план.) = ВОК поч. + ЧПОА +СП + КЗ + КБ,

де ВОК поч. – наявність власних ОА на поч. план. періоду

ЧПОА – приріст ОА п-ва за рахунок частини ЧП, що спрямована на реінвестування для виробничого розвитку

СП – розмір стійких пасивів

КЗ – кред. забор-ть товар. хар-ру

КБ – кредити банку

Потреба у фін-ні інвестицій (ПІ): = ВКІ + ДПК,

де ВКІ – власні кошти для фін-ня капіт. вкладень (реальних інвестицій): амортизаційний, ремонтний фонд, виручка від реалізації необ. А, частина ЧП, що спрямована на такі цілі.

ДПК – довгостроковий ПК (інвестиційний кредит)

 

Задача 30

Оцінка кредитоспроможності п-ва:

І Показники платоспроможності позичальника.

Коеф.абсол.ліквідності=((ГК+ПФІ)/ПЗ)>0,2

Коеф.поточ.ліквідності= ((ГК+ПФІ+потДЗ)/ПЗ) >0,5

Коеф.заг.ліквід=(об.А/ПЗ)>2

ІІ Фінансова стійкість позичальника.

1) Коеф.маневрен.ВК.=(ВОК/ВК) >5

2) Коеф незалежності= (ПК/ВК)<1

ІІІ Рентабельність позичальника

1)Рентабельність активів =(ЧП/серА)*100

2)Рент продажу=(ЧП/ТОбезПДВ)*100

ТО без пдв --- Ф № 2 р. 035

Ге показує розмір відносної економії або перевитрат коштів під-ва у випадку отримання кредиту в банку в порівнянні з середньоринковими.

Ге = (1-ТВОК банку/ТВОК середньоринк.)*100

ТВОК – теперішня вартість відсотків за кредитом.

ТВОК = ФВ періоду/(1+q), q – ставка дисконтування.

Треба знайти :

1. відсоткові ставки, враховуючи темп інфляції.

2. Сума % за кредит(ФВ) враховуючи простий чи складний відсоток.

Простий – сума кредиту*ставку%/100

Складний –

1місяць = сума кредиту*ставку%/100

2 місяць = сума кредиту+ 1місяць*ставку%/100 і т.д.

3. знаходимо ТВОК.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти