ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Мікроконтролери і мікроконтролерні системи

Задача 1

У мікроконтролерній системі управління на основі i80C296SA організувати переміщення блоку з 1024 слів без затримання обслуговування переривань з використанням непрямо-індексної адресації.

 

Задача 2

Розробити мовою Асемблера мікроконтролера PIC18 програму стирання одного блоку з Flash-пам’яті програм. Початкова адреса, з якої розташований блок, – 012340h.

 

Задача 3

Розробити структурну схему МК-системи на основі i80C296SA, в якій використовується як зовнішня пам’ять, так і зовнішні периферійні пристрої. В якості зовнішньої кодової пам’яті передбачається флеш-пам’ять об’ємом 256К слів, яка підключена 16-розрядною шиною даних і селектована сигналом CS0#. В якості пам’яті даних передбачається статичний ОЗП об’ємом 8 Кбайт, який підключений 8-розрядною шиною та селектований сигналом CS2#.

Універсальний синхронно-асинхронний прийомо-передавач i82510, підключається до МК 8-розрядною шиною даних і селектується сигналом CS1#. Так як цей пристрій відносно повільний, для нього необхідно встановити 3 такти очікування. Шина управління працює стандартним чином.

Для конфігурування системи слід записати необхідні значення в регістри ADDRCOMx, ADDRMSKx, BUSCONx при таких вихідних даних: число тактів очікування для зовнішньої пам’яті – 0, для периферії – 3; базові адреси: флеш-пам’яті – 360000h, статичного ОЗП – 47D000h, зовнішніх периферійних пристроїв – ЕE1Е00h.

 

Задача 4

У мікроконтролерній системі на базі MCS-196 реалізувати формування широтно-модульованого сигналу (PWM) для управління електродвигуном із періодом T2=400 мс та 75% робочим циклом. У завданні використовувати два модулі ССМ (модуль порівняння/захвату) процесора подій. Обробка запитів на переривання є апаратною. На рисунку 2.6 показано форму PWM-сигналу, що видається на вивід P1.Y/EPAY; Т – значення часу, вимірюваного в періодах лічення в обраному таймері в ЕРА (TIMER1 або TIMER2). Номер фізичного виводу Y обрати на свій розсуд.

 

Рисунок 2.6 – Форма широтно-модульованого сигналу

 

Задача 5

Апаратна обробка переривань в MCS-196 за допомогою блока PTS (сервер периферійних транзакцій): організувати приймання з послідовного порту 12 пакетів по 10 байт та розміщення їх у сусідніх регістрах пам’яті RRAM.

 

Задача 6

Розробити в середовищі програмування CODE VISION AVR програму мовами C та Асемблера для богатофункціонального лабороаторного макету на базі мікроконтролера AVR ATMEGA 128, яка керує блоком з восьми світлодіодів та виконує нескінченний цикл послідовного включення 5–го, 6–го, 7–го та 8–го світлодіодів з інтервалом 2,5 с.

 

Задача 7

Використовуючи модуль PCA (матриця програмованих лічильників) мікроконтролеру i8xC51FX в режимі збирання даних (захоплення), реалізувати вимірювання різниці фаз між двома сигналами.

 

 

Перелік посилань

 

Архітектура комп’ютерів

1. Каган Б.М. Электронные вычислительные машины и системы. Учебное пособие для вузов. -2-е ид., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1991 – 592 с.

2. Столингс, В. Структурная организация и архитектура компьютерных систем, 5-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс, 2002. – 896 с.: ил.

3. Архітектура обчислювальних машин. Навч. посібник / Упоряд.: В.О. Гулiус. – Харків: ХТУРЕ. 2000. – 140 с.

 

Комп’ютерна схемотехніка

1. Пухальский Г.И., Новосельцева Т.Я. Проектирование дискретных устройств на интегральных микросхемах: Справочник. – М.: Радио и связь, 1990. – 304 с.

2. Бабич Н.П., Жуков И.А. Компьютерная схемотехника. Методы построения и проектирования: Учебное пособие. – К.: «МК-Пресс», 2004. – 576 с.

3. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. СПб.: BHV – Санкт-Петербург, 2000. – 800 с.

4. Грушвицкий Р.И., Мурсаев А.Х., Угрюмов Е.П. Проектирование систем на микросхемах программируемой логики. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ – Петербург, 2006. ­– 736 с.

 

Периферійні пристрої

1. Ларионов А.М., Горнец Н.Н. Периферийные устройства в вычислительных системах. Учебн. пособие. – М. Высшая школа, 1991.

2. Иванов Е.П. и др. Периферийные устройства ЭВМ и систем. Учебн. пособие. – М.: Высшая школа, 1987.

3. Савета Н.Н. Периферийные устройства ЭВМ. Учебн. пособие. – М., Высшая школа, 1987.

 

Комп’ютерні системи

1. Майоров С.А. Основы теории вычислительных систем. – М.: Высш. шк., 1978. – 408 с.

2. Ларионов А.М. и др. Вычислительные комплексы, системы и сети / Учебник для вузов. Л.: Энергоатомиздат, 1987. – 288 с.

 

Системне програмне забезпечення

1. Петзолд Ч. Программирование для Windows95; в двух томах. – СПб.: BHV – Санкт-Петербург, 1997.

2. Грегори К. Специальное издание. Использование Visual C++ 6. – Москва-Санкт-Петербург-Киев, 2000.

3. Буч Г. Объектно–ориентированный анализ и программирование с примерами приложений на С++. 2–е изд., М.: Бином, 1988, – 342 с.

 

Паралельні та розподілені обчислення

1. Гергель В.П., Стронгин Р.Г. Основы параллельных вычислений для многопроцессорных вычислительных систем. – Н.Новгород, ННГУ, 2001.

2. Богачев К.Ю. Основы параллельного программирования. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003.

3. Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. Параллельные вычисления. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002.

4. Немнюгин С., Стесик О. Параллельное программирование для многопроцессорных вычислительных систем – СПб.: БХВ-Петербург, 2002.

 

Комп’ютерні мережі

1. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. – СПб.: Питер, 1999. – 672 с.

2. Кулаков Ю. А., Луцкий Г. М. Компьютерные сети. – К.: Юниор, 1998. – 384 с.

3. Новиков Ю. В., Кондратенко С. В. Локальные сети: архитектура, алгоритмы, проектирование. – М.: Издательство ЭКОМ, 2000. – 312 с.: ил.

 

Моделювання систем

1. Горбачов В.О. Моделювання систем. Навчальний посібник. Міністерство Освіти України Київ, ICDO, 1996. – 120с.

2. Горбачов В.О., Волк М.О., Іванісенко І.М., Гриценко Т.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Моделювання та проектування систем» Харків: ХНУРЕ, 2003. – 48 с.

3. Горбачов В.О. Технології моделювання систем. Учбовий посібник. Міністерство освіти і науки України Харків: СМІТ, 2005. – 180 с.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти