ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Лекція 4. Природні небезпеки та техногенні небезпеки (2 год.)

Загальні закономірності виникнення природних небезпек. Абіотичні небезпеки літосферні (землетруси, зсуви. селі, вулкани); гідросферні (повені, снігові лавини шторми); атмосферні (урагани. зливи, град, тумани, ожеледі, блискавки); космічні (астероїди, сонячне та космічне випромінювання). Біотичні небезпеки (небезпечні рослини, тварини, риби, комахи, грибки, бактерії, віруси). Заразні хвороби тварин та рослин. Небезпечні та шкідливі фактори, породжені природними джерелами небезпеки підвищені та понижені температури; каменепад; слизькі поверхні; природне іонізуюче та ультрафіолетове випромінювання; токсичні речовини; хвороботворні мікроорганізми. Вплив природних джерел небезпеки на людину та системи забезпечення життєдіяльності.

Заходи та засоби, спрямовані на запобігання негативної дії природних джерел. небезпеки на людину та на системи забезпечення її життєдіяльності.

Загальні закономірності виникнення техногенних небезпек. Небезпеки, пов'язані використанням транспортних засобів. Небезпеки, пов'язані з експлуатацією підіймально-транснортного обладнання. Небезпеки, пов'язані з використанням горючих, легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин та матеріалів. Небезпеки, пов'язані використанням процесів, що відбуваються при підвищених температурах та підвищеному тиску.

Небезпечна дія електричного струму на організм людини. Умови, що визначають можливість ураження електричним струмом. Фактори. що визначають ступінь уражені; людини електричним струмом. Основні поняття теми: природні небезпеки (абіотичні – літосферні, гідросферні, атмосферні космічні; біотичні - рослини, тварини, риби, комахи, грибки, бактерії, віруси), техногенні небезпеки, електричний струм, дія електричного струму на організм людини.

Лекція 5. Соціальні та політичні небезпеки. (2 год.)

Загальні закономірності виникнення соціальних та політичних джерел небезпеки. Дезінформація, як джерело небезпеки. Небезпеки економічної діяльності.

Соціальні небезпеки: небезпеки, викликані низьким духовним та культурним рівнем, бродяжництво, проституція, п'янство, алкоголізм, тютюнопаління. Соціальні джерела небезпеки, викликані незадовільним матеріальним станом та умовами проживання: страйки, повстання, революції Вандалізм та тероризм. Конфліктні ситуації на міжнаціональному, етнічному, расовому чи релігійному ґрунті. Неадекватній самооцінки та інші причини виникнення конфліктів. Суїцид.

Політичні небезпеки: конфлікти на міжнаціональному та міждержавному рівні духовне гноблення, політичний тероризм, ідеологічні, міжпартійні, міжконфесійні, збройні конфлікти, війни. Мілітарність. як один з факторів, що викликає напруженість стосунках між країнами та націями.

Засоби та заходи, спрямовані на запобігання виникненню конфліктних ситуацій Забезпечення безпеки економічної діяльності.

Основні поняття теми: соціальні небезпеки, дезінформація, конфлікти, вандалізм, тероризм, мілітарність.

 

Лекція 6. Комбіновані небезпеки. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі. (2 год.)

Природно-техногенні небезпеки: кислотні дощі пилові бурі, зменшення родючості ґрунтів, виникнення пустель, зсуви, селі. землетруси та інші тектонічні явища.

Природно-соціальні небезпеки: наркоманія, епідемії інфекційних захворювань венеричні захворювання, СНІД.

Соціально-техногенні небезпеки: професійна захворюваність, професійні травматизм, психічні відхилення та захворювання, викликані виробничою діяльність масові психічні відхилення та захворювання, викликані впливом на свідомість підсвідомість засобами масової інформації та спеціальними технічними засобах; Токсикоманія.

Небезпечні фактори, причини та небажані наслідки, пов'язані з урбанізації середовища життєдіяльності людини. Поведінка людини в специфічних умовах великих населених пунктів. Характерні приклади захворюваності, травматизму та аварій, побуті.

Вимоги до технічного стану житлового фонду, інженерною обладнані транспортних засобів. комунікації. місць, відпочинку та розваг мешканців будинків мікрорайону, населеного пункту. мегаполісу,. особливі заходи безпеки при використанні; газу, токсичних, пожежо- та вибухонебезпечних речовин, електричного устаткування, посудин, що знаходяться під тиском тощо. Загальні правила користування і поведінки в приміщеннях багатоквартирних житлових будинків та на прибудинковій території. Заходи для створення безпечних умов та сприятливого життєвого середовища; необхідною інфраструктурою соціально-побутового та культурного обслуговування населення Вимоги щодо забезпечення санітарно-гігієнічного та епідемічного благополуччя населення Заходи та засоби щодо попередження зсувів, пожеж та вибухів. Загальні правила поведінки на вулицях та дорогах, використання транспортних засобів та користування ними.

Основні поняття теми: комбіновані небезпеки (природно-соціальні, природно-техногенні, соціально-техногенні), урбанізація середовища.

Семінар 4. Запобігання надзвичайним ситуаціям та організація дій для усунення їх негативних наслідків. (2 год.)

Семінар 5. Надання першої долікарської допомоги потерпілому. (2 год.)


ІV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТКА ДИСЦИПЛІНИ

«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»

 

Разом: 54 год., лекції – 12 год., семінарські заняття – 10 год., індивідуальні заняття – 6 год.,

самостійна робота – 24 год., підсумковий контроль – 2 год.

 

Модулі Змістовий модуль 1. Змістовий модуль 2.
Назва модуля Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Джерела небезпеки життєдіяльності людини та породжені ними фактори. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій.
Кількість балів за модуль 20 балів 20 балів
Лекції          
  Теми лекцій Безпека життєдіяльності як категорія. Небезпека. Ризик як оцінка небезпеки   Структурно-функціональна організація людини з точки зору взаємодії з оточуючим середовищем та технікою.     Природні небезпеки та техногенні небезпеки. Соціальні та політичні небезпеки. Комбіновані небезпеки. Небезпеки в сучасному урбанізованому суспільстві    
  Теми семінарських занять     Безпека життєдіяльності як категорія   Раціональні умови життєдіяльності людини. Вплив діяльності людини на навколишнє середовище.       Запобігання надзвичайним ситуаціям та організація дій для усунення їх негативних наслідків. Надання першої долікарської допомоги потерпілому.
Самостійна робота Табл. 6.1 (5 балів) Табл. 6.1 (5 балів)   Табл. 6.1 (5 балів)     Табл. 6.1 (5 балів) Табл. 6.1 (5 балів) Табл. 6.1 (5 балів)    
Тести 10 балів 10 балів
ІНДЗ 30 балів
Види поточного контролю Модульна контрольна робота (25 балів).
Підсумковий контроль Залік


V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Семінар 1. Безпека життєдіяльності як категорія

План семінарського заняття.

1. Структура наук про безпеку.

2. Безпека життєдіяльності як наука і навчальна дисципліна.

3. Характеристика та аналіз основних понять в безпеці життєдіяльності.

4. Джерела небезпеки та їх класифікація.

5. Небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори.

6. Система «людина – життєве середовище» та її елементи.

7. Людина як елемент системи «людина – життєве середовище».

8. Загальна характеристика окремих компонентів життєвого середовища людини – природного, техногенного, соціального.

9. Ризиковий баланс та оцінка ризику.

10. Ймовірність небезпек.

11. Концепція прийнятого (допустимого) ризику.

12. Управління ризиком.

Рекомендована література:

ЛО -2, 3, 4 ,5, 6, 7;

ЛД –16, 21, 22, 23, 24, 26, 61, 63, 71, 73, 77, 99, 111, 113, 115, 117, 123.

Семінар 2. Раціональні умови життєдіяльності людини. (2 год.)

План семінарського заняття.

1. Людина як біологічний та соціальний суб'єкт.

2. Потреби людини: фізіологічні матеріальні та духовні.

3. Середовище життєдіяльності людини, його характеристика; оптимальні та допустимі параметри з точки зору забезпечення життєдіяльності людською організму.

4. Середовище: природне, виробниче, побутове, соціально політичне, повітря. вода, продукти харчування та світло, як необхідні умови Жд людини: їх фізіологічне та гігієнічне значення.

5. Оптимальні та допустимі параметри повітряного середовища та освітлення. Взаємодія людини з біосферою в цілому, окремими її компонентами.

6. Місце і роль флори і фауни забезпеченні життєдіяльності людини.

7. Вплив мікроорганізмів на життєдіяльність організму людини.

8. Ноосфера, як новий еволюційний стан біосфери. Сучасний стан ноосфери та біосфери.

9. Хімічні речовини, їх класифікація, агрегатний стан, шляхи попадання в організм людини.

10. Комбінована дія шкідливих речовин: антагонізм та синергізм дії.

11. Поняття про гранично допустимі концентрації шкідливих речовин в повітрі, воді та продуктах харчування.

12. Техногенні джерела іонізуючого, електромагнітного та віброакустичногого випромінювання.

13. Небезпеки, пов’язані з експлуатацією та утриманням житла.

14. Вплив техногенних небезпек на природне середовище та на системи забезпечення життєдіяльності людини.

15. Засоби та заходи, спрямовані на запобігання негативної дії техногенних джерел небезпеки на людину та навколишнє середовище.

16. Духовне середовище людини.

17. Соціально-політичне оточуюче середовище. Соціум. Соціальні та психологічні фактори, що впливають на безпеку життєдіяльності людини

18. Категорії факторів, що змушують людну ризикувати. Психологічні причини свідомого порушення людьми вимог безпеки. Антропометрична, біофізична, енергетична, соціальна та техніко-естетична сумісність людини з технікою та середовищем.

Рекомендована література:

ЛО –1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

ЛД –1, 3, 4,7, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 63, 64, 69, 70, 71, 73, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 109, 113, 117, 120, 122 125.

Семінар 3.Вплив діяльності людини на навколишнє середовище. (2 год.)

План семінарського заняття.

1. Загальна характеристика впливу людини на планетарні та космічні ресурси

2. Забруднення атмосфери, руйнування озонового шару.

3. Вплив діяльності людини на водні ресурси.

4. Вплив діяльності людини на ґрунт, рослинність, фауну та кліматичні ресурси

5. Взаємодія і трансформація забруднень в навколишньому середовищі.

6. Вторинні явища: смог, кислотні дощі, зменшення родючості ґрунтів, пилові бурі, зсуви, селі, руйнування технічних, сільськогосподарських та інших об'єктів.

7. Раціональне і нераціональне природокористування.

8. Відходи та викиди шкідливостей.

9. Деградація оточуючого середовища внаслідок розвитку урбанізації, розширення масштабів та зміни форм ведення господарської діяльності.

Рекомендована література:

ЛО –1, 2, 3, 4, 5, 6;

ЛД – 1, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 28, 35, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 49, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 93, 98, 100, 102, 104, 105, 108, 109, 111, 113, 119, 120, 125,126.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти