ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ДЖЕРЕЛА НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТА ПОРОДЖЕНІ НИМИ ФАКТОРИ. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ.

Семінар 4.Запобігання надзвичайним ситуаціям та організація дій для усунення їх негативних наслідків. (2 год.)

План семінарського заняття.

1. Визначення поняття "надзвичайна ситуація". Причини виникнення та особливості розвитку надзвичайних ситуацій, їх загальна характеристика та класифікація.

2. Специфіка поведінки людей при виникненні надзвичайної ситуації.

3. Класифікація надзвичайних ситуацій. Надзвичайні ситуації природного, техногенного, соціально-політичного та воєнного характеру.

4. Рівні надзвичайних ситуацій: об'єктовий місцевий, регіональний, загальнодержавний, планетарний. Класифікаційні ознаки і; карти надзвичайних ситуацій.

5. Вимоги до систем сповіщення, зв'язку, медичного та санітарно-епідемічного нагляду, заходи для запобігання зсувів, пожеж та вибухів у житловому фонді.

6. Загальні правила виживання в разі виникнення надзвичайних ситуацій.

7. Прийоми та способі проведення рятувальних робіт.

8. Використання захисних споруд, засобів індивідуального захисту, медичних та підручних засобів.

9. Порядок ліквідації наслідків стихійних лих вибухів, пожеж, катастроф та аварій. Дезактивація, дегазація, дезінфекція.

10. Діяльність Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Планування заходів для забезпечення безпеки життєдіяльності на випадок надзвичайної ситуації.

11. Дії адміністрації, персоналу та населення на випадок аварій і надзвичайних ситуацій. Принципи та засоби захисту населення в умова надзвичайних ситуацій.

Рекомендована література:

ЛО -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

ЛД –3, 5, 6, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 33, 38, 39, 48, 49, 50, 61, 66, 71, 75, 77, 79, 91, 101, 103, 106, 109, 113, 121, 123.

Семінар 5.Надання першої долікарської допомоги потерпілому. (2 год.)

План семінарського заняття.

1. Види уражень організму: опіки, обмороження, отруєння, удушення, теплові ударі механічні ушкодження, струс мозку, утоплення. укуси комах та тварин, клінічна смерть, біологічна смерть.

2. Послідовність дій у разі надання першої допомоги потерпілому. Організація та засоби долікарської допомоги.

3. Аптечка першої допомоги. Правила використання препаратів та засобів, що містяться в аптечці першої допомоги. Використання підручних засобів.

4. Правила зупинення кровотечі. обробки ран та механічних ушкодженнях, опіках та обмороженнях.

5. Правила накладання шин при переломах.

6. Правила та порядок дій при виведенні людини з непритомного стану при наданні потерпілому штучного дихання та проведенні непрямого масажу серця.

7. Порядок надання допомоги потерпілому, який знаходиться в стані клінічної смерті.

8. Порядок надання допомоги при окремих специфічних ураженнях (наприклад, викликаних дією електричного струму, блискавки, вибуху, пожежі при утопленні та ін.).

 

Рекомендована література:

ЛО -1, 2, 3, 4, 5, 6;

ЛД – 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 42, 61, 71, 78, 79, 122.
VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ.

Тема 1. Безпека життєдіяльності як категорія. (4 год.)

Завдання для самостійної роботи.

1. Підготувати доповідь на тему: "Безпека людини – невід'ємна складова характеристики стратегічного напрямку розвитку людства".

2. Дати письмову характеристику життя як вищої форми існування матерії.

3. Порівняти очевидні і приховані небезпеки. Навести приклади і дати їх характеристику.

4. Зробити порівняльний аналіз людини як елемента системи "людина – життєве середовище" та як компонента життєвого середовища.

5. Проаналізувати структуру наук про безпеку і зобразити результат аналізу у вигляді діаграми Вена.

Рекомендована література:

ЛО –1,2, 3, 4 ,5, 6, 7;

ЛД –16, 21, 22, 23, 24, 26, 61, 63, 71, 73, 77, 99, 111, 113, 115, 117, 123.

Тема 2. Небезпека. Ризик як оцінка небезпеки. (4 год.)

Завдання для самостійної роботи.

1. Вивчити класифікацію небезпечних та шкідливих факторів згідно ГОСТ 12.0.003-74.

2. Виписати основні положення за темою "Якісний аналіз небезпек".

3. За запропонованою літературою описати концепцію прийнятого (допустимого) ризику.

4. Дати характеристику якісного аналізу небезпек та його різновидів.

5. Визначити основні принципи управління ризиком.

Рекомендована література:

ЛО – 1, 2, 3, 4, 5, 6;

ЛД –16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 48, 52, 53, 109, 113, 117.

Тема 3. Структурно-функціональна організація людини з точки зору взаємодії з оточуючим середовищем. (4 год.)

Завдання для самостійної роботи.

1. Підготувати повідомлення на тему "Природа людини, її походження і сутність".

2. Визначити фактори впливу природного середовища на життєдіяльність людини.

3. Описати взаємодію людини з техносферою. Дати характеристику поняття "техносфера".

4. Проаналізувати стан здоров'я населення України. Визначити чинники, що найбільше впливають на стан здоров'я мешканців Києва.

5.Виписати з підручника визначення і характеристику біоритмів людини та їх впливу на її життєдіяльність.Рекомендована література:

ЛО –1,2, 3, 4 ,5, 6;ЛД –1, 3, 4, 7, 9, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 45, 46, 48, 49, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75,76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 113, 114, 115, 118, 119, 122.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

ДЖЕРЕЛА НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТА ПОРОДЖЕНІ НИМИ ФАКТОРИ. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ.

Тема 4. Природні та техногенні небезпеки. (4 год.)

Завдання для самостійної роботи.

1. Виписати з підручника загальні закономірності прояву природних стихійних лих.

2. Підготувати повідомлення на тему "Стихійні лиха, які найчастіше трапляються в Україні".

3. Підготувати повідомлення на тему "Найбільш руйнівні стихійні лиха в історії людства".

4. Визначити вплив техносфера на навколишнє середовище.

5. Законспектувати характеристику сильнодіючих отруйних речовин та описати їх вплив на організм людини.

6. Підготувати повідомлення на темпу "Аварія на ЧАЕС: причини та наслідки".

 

Рекомендована література:

ЛО –1,2, 3, 4 ,5, 6, 7;

ЛД –4, 5, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 34, 35, 38, 39, 41, 48, 49, 54, 61, 64, 71, 72, 73, 75, 76, 85, 86, 87, 92, 93, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 111, 113, 115, 118, 119, 125.

 

Тема 5. Соціальні та політичні небезпеки. (4 год.)

Завдання для самостійної роботи.

1. Дати характеристику політичних конфліктів, що відбувалися в Україні протягом ХХ ст. Визначити їх причини та спрогнозувати можливі способи розв’язання.

2. Підготувати повідомлення на тему "Екологічні наслідки військових дій".

3. Дати визначення поняття тероризму та охарактеризувати його.

4. Дати характеристику злочинності як соціальній проблемі сучасності.

5. Дати характеристику алкоголізму, палінню та наркоманії як соціальним небезпекам.

 

Рекомендована література:

ЛО –1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7;

ЛД –12, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 45, 61, 66, 71, 73, 79, 82, 89, 106, 109, 110, 113.

 

Тема 6. Комбіновані небезпеки. Небезпеки в сучасному урбанізованому суспільстві. (4 год.)

Завдання для самостійної роботи.

1. Визначити основні екологічні проблеми України.

2. Дати характеристику факторів, що ставлять під загрозу генофонд української нації.

3. Дати визначення поняття "соціальні хвороби", назвати їх, описати.

4. Підготувати повідомлення на тему "СНІД – чума ХХ – ХХІ ст."

5. Назвати основні причини виникнення наркотичної залежності у молоді.

6. Визначити основні небезпеки, що виникають внаслідок урбанізації в Україні.

7. Визначити причини, що викликають демографічні проблеми в Україні та накреслити шляхи їх можливого подолання.

8. Виписати з підручника основні негативні чинники, що шкодять організму людини в місті.

Рекомендована література:

ЛО –1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7;

ЛД –12, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 34, 39, 40, 41, 49, 50, 59, 61, 63, 64, 68, 70, 71, 73, 75, 76, 104, 109, 113, 119, 126.

Таблиця 6.1

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Змістовий модуль та теми курсу Академічний контроль Бали Термін виконання (тижні)
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ.
Тема 1. Безпека життєдіяльності як категорія. (4 год.) Індивідуальне заняття, залік І-ІІ
Тема 2. Небезпека. Ризик як оцінка небезпеки. (4 год.) Семінарське заняття, індивідуальне заняття ІІ-ІІІ
Тема 3 Структурно-функціональна організація людини з точки зору взаємодії з оточуючим середовищем. (4 год.) Семінарське заняття, індивідуальне заняття, підсумкова модульна контрольна робота ІV-V
Всього : 12 год. Всього : 15 балів
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ДЖЕРЕЛА НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТА ПОРОДЖЕНІ НИМИ ФАКТОРИ. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ.
Тема 4. Природні та техногенні небезпеки. (4 год.) Індивідуальне заняття, залік V- VІ
Тема 5. Соціальні та політичні небезпеки. (4 год.) Семінарське заняття, підсумкова модульна контрольна робота, залік VІ-VІІ
Тема 6. Комбіновані небезпеки. Небезпеки в сучасному урбанізованому суспільстві. (4 год.) Семінарське заняття, індивідуальне заняття, підсумкова модульна контрольна робота, залік VІІ-VІІІ
Всього : 12 год. Всього : 15 балів
Разом: 24 год. Разом: 30 балів
         

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти