ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Інтерстиційна хвороба легенів (ІХЛ)

Інакше – пневмоніт, фіброзуючий альвеоліт.

Це гетерогенна група хвороб, що характеризується первинним запаленням міжальвеолярного інтерстиція і розвитком двостороннього пневмосклерозу. Запалення бронхів відсутнє.

Етіологія:

1) дія органічного пилу (рослинного та тваринного походження)

2) деякі віруси

3) дія деяких медикаментів

Відомо до 100 ІХЛ по етіологічному фактору.

Патогенез: зміна імунологічного гомеостазу на рівні міжальвеолярних перегородок. (антиген +антитіло+комплемент) – імунні комплекси осідають в інтерстиції і стимулюють систему макрофагів до проліферації, іноді вони утворюють гранулеми.

Патанатомія:

В перебігу ІХЛ виділяють 3 стадії:

I стадія – альвеолярна – в інтерстиції ацинуса і респіраторних бронхіол прогресуюча інфільтрація макрофагами, плазматичними клітинами, еозинофілами, лімфоцитами, нейтрофілами. З розвитком склерозу міжальвеолярних перегодок. Характерна десквамація альвеолоцитів.

II стадія – більш виражений склероз міжальвеолярних перегодок з дезорганізацією структур аерогематичного бар’єра (атрофія еластичних волокон, гинуть базальні мембрани епітелію. Запалення розповсюджується на периваскулярну та перибронхіальну тканину).

III стадія – формування «стільникових легенів», склероз стінки ацинусів і формування хронічної панацинарної емфіземи.

 

Пневмосклероз, пневмофіброз, пневмоцироз

Це всі процеси, що супроводжуються надлишковим розростанням сполучної тканини в легенях.

По локалізації:

1) перибронхіальний, периваскулярний (кір, коклюш, грип);

2) міжчастковий, міжчасточковий – шварти (туберкульоз, стрептококові пневмонії);

3) вогнищевий (туберкульоз, карніфікація);

4) дифузний, ретикулярний (ІХЛ, емфізема).

Всі вони можуть співвідноситись в різних варіантах.

При цьому в патогенезі виникає замкнуте коло (склероз <=> гіпоксія – стимуляція фібробластів) + лімфостаз.

Вони забезпечують прогресування хвороби.

При перибронхіальному та периваскулярному склерозі – в гілках легеневої артерії розвивається атеросклероз, який без виражених змін в легенях забезпечує гіпертензію в малому колі кровообігу і розвиток легеневого серця, з усіма наслідками.

Атеросклероз легеневої артерії описаний відомим аргентинським вченим Айерзи тому і називають синдромом Айерзи.

Якщо склероз легеневої артерії вроджений, первинний у молодих людей та дітей – його називають хворобою Айерзи, інакше чорна хвороба.

 

Плеврит

Це запалення плеври.

Частіше виникає як ускладнення:

- пневмоній, інфарктів, туберкульозу;

- ревматизму (алергічний);

- уремії (токсичний).

По характеру ексудату:

- серозний;

- фібринозний (сухий – при туберкульозі);

- гнійний (емпіема);

- геморагічний (рак, сибірка, мезотеліома).

Ускладнення:

- облітерація порожнин (злуки);

- фіброторакс.

 

Рак легенів

Спостерігається тенденція до збільшення захворюваності і смертності від раку легень.

Етіологія -співпадає з іншими локалізаціями раку, але треба підкреслити роль ряду факторів:

- дія канцерогенного пилу;

- куріння (90% хворіючих – курці);

- хронічні запалення бронхолегеневого апарату з метаплазією епітелію.

Клініко-анатомічна класифікація раку легенів (по Струкову):

а) по локалізації:

- прикореневий (центральний) – 70%;

- периферійний (альвеолярний) – 30%;

- змішаний (масивний) і те і інше 2-5%.

б) по характеру росту:

- екзофітний;

- ендофітний (перибронхіальний).

в) по макроскопічній формі:

- бляшковидний;

- поліпозний;

- ендобронхіальний (дифузний);

- вузловато-розгалужений;

- розгалужений.

г) по мікроскопічний будові:

- плоскоклітинний;

- аденокарцинома;

- недиференційований (дрібноклітинний, крупноклітинний);

- диморфний (залозисто-плоскоклітинний);

- карцинома бронхіальних залоз:

- аденоїдна;

- кістозна;

- мукоепідермальна.

 

 

Тестові завдання з бази даних МЛІ «Крок 1»

ХНЗЛ

 

Хворий, що страждав хронічною обструктивною емфіземою легень, помер від легенево-серцевої недостатності. Які зміни можна виявити в серці?

+Гіпертрофію правого шлуночка серця

-Гіпертрофію лівого шлуночка серця

-Амілоїдоз

-Великоосередковий кардіосклероз

-Розрив серця

 

При розтині трупа шахтаря, проробившого в шахті більше 10 років в легенях виявлено тяжи білеосоватої волокнистої тканини і вузлики 0,2-0,3 см діаметром, При гістологічному дослідженні в вузликах невелика кількість коричневого пилу, концентричні розростання сполучної тканини, бідної клітинами, з вираженним гіалінозом. Про який пневмокінез слід думати в даному випадку?

+Силікоз

-Талькоз

-Асбестоз

-Сідероз

-Бериліоз

 

У результаті гістологічного дослідження біоптату із стінки бронха хворого хронічним бронхітом в слизовому шарі виявлені розростання грануляційної тканини, що виступають над поверхнею слизового шару та містять дифузний запальний інфільтрат. Який вид бронхіту спостерігається у хворого?

+Хронічний поліпозний бронхіт

-Хронічний слизисто-гнійний бронхіт

-Хронічний слизистий бронхіт

-Хронічний гнійний бронхіт

-Хронічний деформуючий бронхіт

 

Хворий на протязі 8 років скаржився на кашель з гнійним мокротинням, задуху. Пальці рук нагадували барабанні палички. Він помер з явищами легенево-серцевої недостатності. На розтині бронхи деформовані, з мішковидними випячуваннями стінки та гнійним запаленням в них. Найбільш

+бронхоектатична хвороба

-туберкульоз

-хронічний бронхіт

-Абсцес

-Гострий броніт

 

При розтині чоловіка 34-х років, померлого від хронічної ниркової недостатності в зв'зку з амілоідозом нирок, патологоанатом в легенях виявив в нижніх долях - множинні дифузні разширення бронхів, в просвіті яких гнійний склад. Поверхня розрізу легень має дрібноячнистий вигляд, напоминає бджолинні соти. Гістологічно в стінці бронхів-хронічне запалення, еластичні і м'язеві волокна заміщено сполучною тканиною. Ці зміни в легені врач оцінив як:

+Бронхоектази

-Бронхопневмонія

-Хронічний бронхіт

-Хронічна пневмонія

-Абсцесси легень

 

При розтині хворого 42-х років, страждаючого хронічним дифузним бронхітом і померлого від легенево-серцевої недостатності, виявленні великі, підвищеної повітряності легень, які своїми краями прикривають середостіння, не спадаються, блідо-сірого кольору, ріжуться з хрустом, при надавлюванні пальцем на поверхню легень залишається ямка. З просвіту бронхів виділяється слизово-гнійний ексудат.Встановіть діагноз.

+Хронічна дифузна обструктивна емфізема легень

-Хронічна вогнищева емфізема

-Інтерстиціальна, міжуточна емфізема

-Первинна ідіопатична емфізема

-Викорна компенсаторна емфізема

 

При розтині прозектор виявив, що легені збільшені в розмірах, бліді, м'якої консистенції, не спадаються, ріжуться з хрустом. Мікроскопічно - розширення альвеолярних ходів, міжальвеолярні перегородки тонкі, є ознак інтракапілярного склерозу. Для якого захворювання легенів характерна така морфологічна картина?

+Емфізема

-Пневмосклероз

-Пневмоторакс

-Ателектаз

-Пневмонія

 

Хвора 24 років з дитинства страждає ревматизмом, клінічно діагностований мітральний стеноз. В останні роки часті епізоди серцево-судинної недостатності, майже постійний кашель з іржавим мокротинням. Назвіть можливі зміни в легенях у данної хворої.

+Буре уплотнення легень

-Емфізема легень

-Ателектаз легень

-Пневмосклероз

-Бронхоектази

 

У дитини 8 років виражені ознаки легенево-серцевої недостатності, за ядуха, пальці у вигляді барабанних паличок, нігті у вигляді годинкових скелець, кашель з значною кількістю слизово-гнійного харкотиння (особливо вранці) При рентгенологічному дослідженні виявлене різке розширення

+Бронхоектатична хвороба.

-Бронхіальна астма.

-Хронічний бронхіт.

-Бронхопневмонія.

-Емфізема легень.

 

У хворого, страждаючого тривалий час хронічним бронхітом, розвилась хронічна серцева недостатність. При розтині в легенях: емфізема і пневмосклероз . Які зміни в серці розвиваються в даному випадку?

+Гіпертрофія правого шлуночка

-Гіпертрофія лівого шлуночка

-Гіпертрофія всіх відділів серця

-Дифузний кардіосклероз

-Атрофія міокарда

 

При макроскопічному дослідженні тканини легень, виявленні дільниці підвищенної повітряності з присутністю дрібних пухирів, а гістологічно потоншення і розрив альвеолярних перегородок з утворенням великих порожнин різної форми. Яке захворювання виявлено в легенях?

+Емфізема легень

-Бронхоектатична хвороба

-Кавернозний туберкульоз

-Хронічний бронхіт

-Фіброзуючий альвеоліт

 

Чоловік 63 років, який протягом 15 років страждав хронічною дифузною обструктивною емфіземою легень, помер від прогресуючої серцевої недостатності. На розтині виявлен мускатний цироз печінки, цианотична індурація нирок та селезінки, асцит, набряки нижніх кінцівок. Для якого типу серцевої недостатності характерні дані зміни у внутрішніх

+Хронічна правошлуночкова недостатність

-Гостра правошлуночкова недостатність

-Хронічна лівошлуночкова недостатність

-Гостра лівошлуночкова недостатність

-Загальна серцева недостатність

 

У чоловіка 45 років на протязі останніх 3 років тривожив сухий кашель, наростала задишка, легенева недостатність, швидка втрата ваги. На розтині встановлено легеневе серце, В легенях різко виражений фіброз, з наявністю порожнин складаючих картину “медових сот”. Гістологічно: інтерстиціальний фіброз з вираженною інфільтрацією строми лімфогістіоцитами з сумішшю нейтрофілів. Встановіть діагноз?

+Бронхоектатична хвороба

-Постзапальний пневмосклероз

-Хронічна хвороблива емфізема

-Фіброзуючий альвеоліт

-Пилевий пневмосклероз

 

Мікроскопічно у видаленому сегменті легені шахтаря знайдені багаточисельні, округлі вузлики, побудовані з концентричних гіалінізованих пучків сполучної тканини. Більша частина їх розташована периваскулярно та перибронхіально. Найбільш вірогідний діагноз:

 

+сілікоз

-туберкульоз

-бронхіт

-фіброзуючий альвеоліт

-рак легень

 

При розтині тіла шахтаря та гістологічному дослідженні у легенях було знайдено численні тонкі тяжі сполучної тканини з осередками склерозу навколо бронхів та судин легень; розростання сполучної тканини у альвеолярних перегородках з розвитком бронхіоліту та бронхоектазів. У біфуркаційних лімфовузлах – поодинокі лімфовузли із склерозом їх тканини та великою кількістю частинок пилу та коніофагів. Яка форма

+Дифузно-склеротична

-Вузликова

-Змішана

-Силікотична кавернозна

-Силікотуберкульоз

 

На розтині хворого, який багато років працював на шахті і помер від хронічної легенево-серцевої недостатності, виявлено, що легені малоповітряні, значно ущільнені, склерозовані, верхівки емфізематозно змінені, поверхня сіро-чорного кольору, на розрізі тканина легенів аспідно-чорного кольору. Від якої хвороби настала смерть?

+Антракоз

-Силікоз

-Талькоз

-Асбестоз

-Алюміноз

 

На розтині чоловіка 59 років, померлого від хронічної легенево-серцевої недостатності виявленні слідуючі зміни: легені збільшені, плотні, малоповітряні, на розрізі в них виявляється множинно дифузно розташованих вузликів білосоватого кольору, 2-3 мм в діаметрі. Мікроскопічно вузлики представлені концентричними розташуваннями колагеновими волокнами. Про який

+Вузлова форма сілікоза

-Мілліарний туберкульоз легень

-Фіброзуючий альвеоліт

-Дрібновогнищева пневмонія

-Метастази пухлини в легені

 

В легенях пацієнта, який протягом 9 років працював шліфовальщиком каміння, виявлені дрібні круглої форми плотні вузлики, що складаються з сполучної тканини. На периферії цих вузликів розташовані макрофаги. Виявленням якого захворювання виявляються зміни в легенях?

+Сілікоз

-Гостра пневмонія

-Бронхоектатична хвороба

-Хронічний бронхіт

-Бронхіальна асма

 

На розтині чоловіка, що багато років працював на підприємстві з високим рівнем вільного двоокису кремнію у повітрі, знайдені збільшені та ущільнені в об(ємі легені зі значною кількістю міліарних і більш великих осередків склерозу округлої та овальної форми сірого або сіро-чорного кольору. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

+Вузловата форма силікозу

-Дифузно-склеротична форма силікозу

-Антракосилікоз

-Силікоантракоз

-Азбестоз

 

У померлого, що понад 20 років працював на шахті зі здобуття кам’яного вугілля, при розтині знайдені ущільнені легені сіро-чорного кольору зі значними ділянками новоутвореної сполучної тканини. та наявністю великої кількості макрофагів з пігментом чорного кольору у цитоплазмі. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

+Антракоз

-Антракосилікоз

-Силікоантракоз

-Талькоз

-Сидероз

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти