ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Індекс гістологічної активності (за R. J. Knodell et al., 1981, з скороченнями).

Гістологічна ознака Кількість балів
Перипортальні некрози і мостоподібні некрози 0 –10
Внутрішньочасточкові дистрофія і вогнищеві некрози 0 – 4
Портальне запалення 0 – 4
Фіброз (включаючи цироз) 0 – 4

Напівкількісна система обліку ступеня фіброзу печінки при визначенні стадії хронічного гепатиту ( В.В. Серов, 1996).

Ступінь фіброзу Ознаки Бали
Відсутній Нормальні портальні тракти
Слабкий Фіброз і розширення портальних трактів, перипортальний фіброз
Помірний Перипортальний фіброз, порто-портальні септи
Важкий Порто-центральні септи, фіброз з порушенням часточкової будови печінки
Цироз Сформований цироз

 

Вірусний гепатит D (дельта-гепатит)

При важкому перебігу гепатиту В поряд з його антигенами інколи виявляють дельта-частинки. На сучасному етапі мова йде про новий агент – вірус гепатиту дельта (вірус-паразит). Він має ø 35-37 нм, на його поверхні розташований HBsAg, а в середині – антиген вірусного гепатиту дельта (HDVAg) і геном РНК. HDV – неповний РНК-вміщуючий вірус, для експресії і прояву патогенності якого (але не для реплікації) потрібна хелперна функція HBV, тому захворювання даної етіології може виникнути тільки при зараженні обома вірусами – В і дельта.

Джерело інфекції – хворі люди, часто на хронічний гепатит В.

Шляхи передачі – парентеральний, статевий, трансплацентарний.

Інкубаційний період при коінфекції такий же, як при гепатиті В, при суперінфекції він складає 4-7 тижнів.

 

Структура вірусу HDV

(core-подібна структура «дельта-агенту», вкрита HBs-Ag)

 

Перебіг гепатиту дельта гострий і хронічний.

Морфологічно характеризується некрозом гепатоцитів без вираженої запальної реакції, так як вірус володіє безпосередньою цитопатичною дією на печінкові клітини.

 

 

Вірусний гепатит С

Раніше цей гепатит відносили до гепатитів ні А ні В. Варіант цього гепатиту, який виникає під час трансфузій, назвали вірусний гепатит С.

Найбільш значущі шляхи зараження, при яких відбувається масивна передача збудника: переливання крові і ії продуктів (70% випадків посттрансфузійного гепатиту), ін’єкції, гемодіаліз, трансплантація органів. Роль статевого, трансплацентарного і перинатального шляхів зараження несуттєва. В 40% випадків не вдається встановити шлях зараження.

Вірус гепатиту С – HCV – РНК-вірус, відноситься до родини Flaviviridae, ø 55-65 нм.

Джерело інфекції – хворі люди.

Інкубаційний період 15-160 днів (в середньому 50 днів).

Патогенез. В якості основних механізмів пошкодження печінки при HCV інфекції розглядається пряма цитотоксична дія вірусу і імуно-опосередковане пошкодження гепатоцитів. Вірус реплікує також в клітинах системи мононуклеарних фагоцитів.

За клініко-лабораторними і морфологічними ознаками він схожий з гепатитом В, але перебіг у нього більш легкий. Інфекція в 85% випадків набуває хронічного перебігу. Розвиток жовтяниці спостерігається тільки в 25% випадків. Рівень трансаміназ підвищується помірно (до 15 разів). Нерідко бувають генералізовані позапечінкові прояви: шкірний васкуліт, синдром Шегрена, змішана кріоглобулінемія, мембранозно-проліферативний гломерулонефрит і ін.

Морфологічними критеріями хронічного гепатиту С є:

- переважання жирової дистрофії гепатоцитів над вакуольною,

- в синусоїдах знаходяться ланцюжки лімфоцитів і плазматичних клітин,

- в портальних трактах і на території печінкових часточок утворюються лімфоїдні фолікули зі світлими (гермінативними) центрами,

- явища фіброзу.

Небезпечність вірусного гепатиту С полягає в його досить частому безсимптомному перебігу, й у тому, що його хронічна форма найчастіше призводить до розвитку цирозу печінки по зрівнянню з гепатитами іншої етіології (його ще називають «лагідним вбивцею»).

 

Вірусний гепатит Е

Раніше цей гепатит також відносили до гепатитів ні А ні В. Варіант цього гепатиту з водним шляхом передачі назвали вірусний гепатит Е.

Вірус гепатиту Е (HEV) – РНК-вірус з родини каліцивірусів.

Джерело інфекції – хворі люди.

Інкубаційний період – від 17 до 75 діб (в середньому 40 діб). Реплікація відбувається тільки в гепатоцитах.

За клінічними і морфологічними ознаками він нагадує вірусний гепатит А. Як правило, має доброякісний перебіг, але у вагітних і породіль можливий важкий перебіг з розвитком печінкової енцефалопатії і високою летальністю (у вагітних в третьому триместрі – 25%).

 

Вірусний гепатит G

Викликається РНК-вірусом з родини Flaviviridae (HGV/GBV-C), відкритий в 1995 році.

Передається парентеральним шляхом, після трансфузій (найвищий ризик зафіксовано у ін’єкційних наркоманів – 15-70%). Схожий на вірусний гепатит С (HCV-подібний гепатит). HGV виявляється у 10-20% хворих хронічними гепатитами. Частота носійства в популяції біля 1,7%. Вірус реплікується в печінці і в мононуклеарах. Виділяється з слиною.

Інкубаційний період не встановлено.

Клінічна картина. Перебіг звичайно м’який, рівень трансаміназ підвищується помірно. Можуть бути холестатичні форми із значним зростанням активності ЛФ і гама-глутамілтранспептидази. Позапечінкові прояви спостерігаються рідко.

При розвитку фулмінантного гепатиту симптоматика зростає повільно, протягом 3-7 тижнів.

Серологічна діагностика. Діагноз підтверджується виявленням HGV RNA в ПЦР в сироватці крові. Серологічні методики, основані на виявленні анти-HGV, поки що не розроблені.

Перебіг і прогноз. Частота циклічних форм, а також ризик розвитку гострої печінкової недостатності не встановлені. Інфекція часто набуває хронічний перебіг, особливо у пацієнтів з фоновою патологією печінки. Проблема самостійності нозології гепатиту G ще потребує доказів.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти