ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Хімічний спосіб очищення води. Хлорування води

Визначення вмісту активного хлору у хлорному вапні.Хлорування води найбільш дешевий, надійний і доступний спосіб знезаражування води, який використовується з 1910 року. Хлорування води є обов'язковим для всіх водопровідних станцій. Для цього застосовують газоподібний хлор або хлорне вапно. Найактивнішою складовою частиною хлорного вапна є гіпохлорид кальцію Са(ОСl)2, який швидко розпадається у воді і утворюється нестійка гіпохлоридна кислота НСlО. Під час розпаду двох молекул цієї кислоти утворюється одна молекула хлору і два атоми кисню, які є активними окиснювачами:

2НСlО – Н2О + Сl + 2О.

За останні роки вченими (медиками-гігієністами) виявлено певний токсичний вплив хлору (канцерогенна дія) на клітини людського і тваринного організмів та звикання деяких мікроорганізмів до цієї хімічної речовини.

Хлорують воду 1 %-м розчином хлорного вапна. Одержують хлорне вапно шляхом насичення гашеного вапна газоподібним хлором. Свіжовиготовлене хлорне вапно містить 32–35 % активного хлору, кількість якого під час зберігання (під впливом вуглекислого газу, вологи, світла, високої температури) різко зменшується, тому перед використанням кожного разу визначають вміст у ньому активного хлору.

Принцип визначення ґрунтується на тому, що активний хлор з хлорного вапна в кислому середовищі витісняє з калію йодиду еквівалентну кількість йоду, який установлюють титруванням натрієм гіпосульфітом.

Реактиви: 1 %-ний розчин хлорного вапна (Са2Сl (ОН)2), 10 %-ний розчин калію йодиду (КJ); 25 %-ний розчин сірчаної кислоти; 1%-ний розчин крохмалю; 0,01 н. розчин натрію гіпосульфу, 1 мл якого відповідає 0,355 мг хлору.

Хід аналізу. Спочатку готують 1 %-й розчин хлорного вапна (заздалегідь). Для цього з різних точок бочки відбирають середню пробу
100 г, перемішують і відважують від неї 1 г. Вапно розтирають у фарфоровій ступці і розчиняють у 100 мл дистильованої води. З відстояного розчину (протягом години) переносять піпеткою 1 мл надосадкової рідини в чисту колбу, додають 10–20 мл дистильованої води і 5–6 крапель 1 %-го розчину крохмалю. Потім в колбу додають 1 мл 25 %-го розчину сірчаної кислоти і 2 мл 10 %-ного розчину йодистого калію. Рідину перемішують, хлор в кислому середовищі витісняє еквівалентну кількість йоду і розчин набуває світло-жовтого забарвлення:

Сl+2КJ = 2КСl+J2.

Витиснутий йод забарвлює крохмаль в синій колір. Рідину в колбочці перемішують і титрують гіпосульфітом натрію до повного знебарвлення.

За кількістю використаного на титрування гіпосульфіту натрію розраховуємо кількість витиснутого йоду за формулою:

де X – процентний вміст хлору в досліджуваній пробі хлорного вапна;

Н – кількість натрію гіпосульфіту, витраченого на титрування;

0,355 – кількість хлору, що відповідає 1 мл 0,01 н. розчину натрію гіпосульфіту;

100 – коефіцієнт для переведення вмісту хлору в 100 мл приготовленого розчину

хлорного вапна;

100 – переведення вмісту хлору в 100 г хлорного вапна;

1000 – переведення міліграмів у грами.

Приклад розрахунку. На титрування використано 9 мл гіпосульфіту натрію:

1 мл гіпосульфіту натрію – 0,355 мг С,

9 мл – х,

X – 9 x 0,355 = 3,195 мг.

Таким чином, 3,195 мг Сl міститься в 1 мл 1 %-ного розчину хлорного вапна. Якщо в 1 мл 1 %-ного розчину хлорного вапна міститься 3,195 мг хлору, то в 100 мл – X.

X – 3,195 x 100 = 319,5 мг,

1000 мг – 100%,

319,5 – Х.

Визначення хлорпотреби води

Хлорпотребою води називається кількість активного хлору, необхідного для повного знезараження в ній мікроорганізмів, окиснення органічних речовин і різних солей. Дозу активного хлору визначають за ступенем забруднення води від 1 до 3 мг/л, іноді вище. Для чистої води доза активного хлору – 1 мг/л, для мутної, з великим вмістом органічних речовин – 1,5–
2 мг/л. У польових умовах, коли треба швидко знезаразити воду (за 15–
20 хв), додають не менше 8 мл активного хлору на літр води.

Мінімальний час контакту активного хлору з водою має бути від
30 хв влітку до 1–2 годин взимку.

Обладнання і реактиви: 1 % ний розчин хлорного вапна Са2Сl (ОС)2; 25%-ний розчин сірчаної кислоти; 10 %-ний розчин калій йодиду; 1 %-ний розчин крохмалю; 0,01 н. розчин гіпосульфіту натрію, 1 мл якого відповідає 0,355 мг хлору; 3 плоскодонні колбочки ємністю 300–350 мл; мірні циліндри на 300 мл; піпетки 1,2 і 5 мл, бюретки.

Визначення. У три колби відмірюють по 200 мл досліджуваної води. За допомогою піпетки на 1 мл додають 1 %-й розчин вапна; у першу колбу – одну краплю, в другу – дві і в третю – три краплі. В кожну колбу додають ще по 1 мл 25 %-ної сірчаної кислоти, 2 мл 10 %-го розчину КІ і по 1 мл крохмалю. Вміст колб ретельно змішують. У всіх колбах з'являється різної інтенсивності синє забарвлення. Воно буде тим сильніше, чим більше виділиться вільного хлору і витисне еквівалентну кількість йоду із розчину калію йодиду. Цей йод дав з крохмалем синє забарвлення.

Для визначення хлорпотреби води беруть колбу з найбільш слабким забарвленням.

Розрахунок ведуть за формулою:

,

де X – кількість 1 %-го розчину хлорного вапна,

яка необхідна для знезараження 1 л води;

а – кількість крапель 1 % -го розчину хлорного вапна, що внесли в колбу;

5 – множник для переведення води на 1 л;

б – кількість крапель в 1 мл розчину хлорного вапна (підраховують з 1 мл піпетки).

 

Надійно знезараженою вважається вода, яка після 30 хв контакту з хлорним вапном містить не менше 0,2 і не більше 0,5 мг залишкового хлору. При цьому хлорована вода не повинна мати запаху і смаку хлору.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти