ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ ДО РОЗДІЛУ 1

Дати мотивовану санітарно-гігієнічну оцінку температурно-вологісного режиму
приміщень, ефективності вентиляції та освітлення у них.

З а д ач а 1.

1.Показ сухого термометра станційного психрометра Августа 20,4 °С, показ вологого
термометра 17,8 °С, барометричний тиск 764 мм рт. ст. Визначити відносну вологість і точ-
ку роси.

2. Довжина класної кімнати 3,5 м, ширина 6 м, висота 3 м, вміст вуглекислоти у повітрі
2,4 %0. Визначити необхідну кратність повітрообміну- Кількість учнів 40.

3. У тій же кімнаті є три вікна висотою 180 см і шириною 105 см, підвіконня розташо-
ване на висоті 110 см від підлоги: робоче місце на відстані 5 м від вікна, висота заднього
краю кришки парти над підлогою 72 см. Визначити світловий коефіцієнт, кут падіння
світлових променів на робоче місце й правильність його розташування щодо вікна.

З а д а ч а 2

1. Показ сухого термометра станційного психрометра Августа 17,7 °С, показ вологого
термометра 11,9 °С, барометричний тиск 764 мм рт. ст. Визначити відносну вологість та
дефіцит насичення.

2. Дитяча кімната в яслах має площу 50 м2 при висоті 3,5 м. Кратність повітрообмі-
ну 1,5. Визначити, чи можуть у цій кімнаті одночасно перебувати 20 дітей, щоб вміст вуг-
лекислоти в повітрі не перевищував установлену норму.

3. У цій же кімнаті є чотири вікна. Плоша кожного віконного прорізу становить 2,3
м2, причому 15 % цієї площі припадає на віконні рами. Передбачене штучне освітлення від
мережі з напругою 220 В, світильники з арматурою типу СК-300. Визначити світловий
коефіцієнт, а також необхідну кількість світильників і потужність однієї електролампи, щоб
штучна освітленість відповідала 75 лк.

Задача З

1. Покази сухого термометра аспіраційного психрометра Ассмана 32,4 °С, вологого —
24,6 °С, барометричний тиск 749 мм рт. ст. Визначити відносну вологість та дефіцит наси-
чення.

2. Асистентська кімната аптеки має площу 36 м2 і висоту 3,2 м. У ній постійно пере-
буває 10 працівників, кожний з яких упродовж 1 год видихає в середньому 24 л СО,. Виз-
начити кратність повітрообміну, при якій вміст вуглекислоти у повітрі не перевищує вста-
новлену норму.

3. У цій же кімнаті є три вікна висотою 168 см і шириною 140 см, кожне з яких на 3/4
висоти заступається будинком, що стоїть навпроти, верхній край вікна розташований на
відстані 15 см від стелі. Робочий стіл висотою 90 см розташований на відстані 2,5 м від
вікна. Визначити світловий коефіцієнт, кут падіння світлових променів, кут отвору, а та-
кож правильність положення робочого столу щодо вікна.

Задача 4

1. Показ сухого термометра аспіраційного психрометра Ассмана 20,2 °С, показ воло-
гого термометра 14,4 °С. Барометричний тиск 752 мм рт. ст. Визначити відносну вологість.

2. Площа дволіжкової післяопераційної палати 15 м2, висота 3,2 м. Кратність повітро-
обміну 1,2. Визначити вміст С02 та необхідну кратність повітрообміну.

3. У тій же палаті є одне вікно висотою 180 см, шириною 134 см. Природна освітленість
на підлозі 80 лк, зовнішня горизонтальна освітленість 7500 лк. Штучне освітлення за раху-
нок двох світильників з арматурою типу куля молочного скла із потужністю ламп 100 Вт у
кожній, напруга в мережі 127 В. Визначити світловий коефіцієнт, КПО та штучну освіт-
леність. 
 

Більше ЗО см за шрифтом Снеллена 0 балів Немає 5 °С 7,3 1,5 мг/л 0,004 мг л 1 мг/л 0,1 мг/л 1,64 мг/л О,

Задач а 5

1. Показ сухого термометра аспіраційного психрометра Ассмана 19,5 °С, показ воло-
гого термометра 18,7 °С, барометричний тиск 768 мм рт. ст. Визначити відносну вологість.

2. Площа студентської навчальної лабораторії 50 м2 при висоті 3,5 м. Кратність по-
вітрообміну 1,8. Визначити, скільки студентів може одночасно працювати в цій лабора-
торії, щоби вміст вуглекислоти у повітрі не перевищував установлену норму.

3. У тііі же лабораторії є три вікна висотою 186 см і шириною 120 см, усі вікна на 2. З
своєї висоти затінені протилежними будинками. Лабораторний стіл розташований на
відстані 4 м від стіни з вікнами. Штучне освітлення забезпечується чотирма світильника-
ми без арматури з потужністю ламп 200 Вт у кожному, напруга в мережі 220 В. Визначи-
ти світловий коефіцієнт, кут падіння світлових променів та кут отвору, а також штучну
освітленість.

Дати санітарно-гігієнічну оцінку якості води, визначити характер та строки за-
бруднення, рекомендувати заходи щодо поліпшення якості води даного джерела.

Задача 1

Фактор оцінки
-\о З П

Дані дослідження

 

2 3 Колірність Прозорість Запах і смак   50° 18 см за шрифтом Снеллена 2 бали
Характер осаду   Утворюється повільно,
5 ІЗ Температура Водневий показник (рН) органічного походження 6 °С 7.1
і 8 9 10 11 12 Аміачний азот Нітрнтний азот Нітратний азот Залізо загальне Окнсність Кисень   2.2 мг. л 0,3 мг/л 65 мг/л Немає 16 мг/л 02 6 мг У л
Твердість загальна Сульфати   3 мг-екв/л 120 мг 'л
15 16 Хлориди Сухий залишок Фтор   72 мг / л 126 мг л 0,4 мг л
    Бактері ологічнпй аналіз
18 19 20 Обсіменіння Колітнтр Колііидекс   320 колоній в 1 мл Менше 4 Більше 230

З а д а ч а 2

Фактор оцінки
.\° З П

Дані дослідження

1 Колірність

2 Прозорість

3 Запах і смак

4 Характер осаду

5 Температура

6 Водневий показник (рН)

7 Аміачний азот

8 Нітрнтний азот

9 Нітратний азот

10 Залізо загальне

11 Окнсність


 

 

 

  Кисень     4.2 мг л
13 Твердість загальна   5 мг-екв я
14 Сульфати   100 мг л
15 16 Хлориди   150 мг л
Сухий залишок 865 мг л
17 Фтор   0,2 мг, л
  Бактеріологічі чи яна-гті-я
18 Обсіменіння   18 колоній у 1 мл
19 Колітнтр   Більше 500
20 Колі індекс   Менше 2
Залач а 3    
\Ь з п Фактор оіііик і   Лані дослідження
1 Колірність   55°
2 Прозорість   12 см за шрифтом Снеллена
3 Запах і смак   3 бали
4 Характер осаду   Незначний
5 Температура   16 °С
6 Водневий показник (рН) 7,8
7 Аміачний азот   1,2 мг л
8 Нітрнтний азот   0,02 мг я
9 Нітратний азот   48 мг л
10 Залізо загальне   Немає
11 Окнсність   16 мг л О,
12 Кисень   4,3 мг л
13 Твердість загальна   2 мг-екв -• л
14 Сульфати   112 МГ/Л
15 Хлориди   45 мг, л
16 Сухий залишок   85 мг я
17 Фтор   Немає
Бс- ктері ологічнпй аналіз
ІВ Обсіменіння   420 колоній у 1 мл
19 Колітнтр  
20 Колііидекс  
3 а д а ч а 4    
.\° 3 П Фактор оцінки   Дані дослідження
1 Колірність   15°
2 Прозорість   Більше ЗО см за шрифтом Снеллена
3 Запах і смак   Запах - 0 балів, смак - 3 бали
4 Характер осаду   Немає
5 Температура   10 °С
6 Водневий показній (рН) 8,3
7 Аміачний азот   Немає
8 Нітрнтний азот   Немає
9 Нітратний азот   10 мг/л
10 Залізо загальне   Немає
11 Окнсність   2,4 мг л О,
12 Кисень   4,4 мг л
13 Твердість загальна   1 і мг-екв л
14 Сульфати   130 мг л
15 Хлориди   570 мг л
16 Сухий залишок   590 мг л
  Фтор     0.5 мг л

 
Звичайний, борошняний Приємний, солодкуватий Відсутня 18 % 3° 32 % Відсутній Відсутні У межах норми Від'ємна Відсутні
Запах
Смак
Пліснява
Вологість
Кислотність
Клейковина
Кукіль
Ріжки
Мінеральні домішки
Магнітна проба
Тваринні паразити

Задача 4

Дослідження консервів

Фактор оцінки

Дані дослідження

І. Зовнішній огляд

Стан упаковки Стан етикетки Зміст напису на етикетці Відбитки Стан шва Проба на герметичність Бомбаж

Без пошкоджень

Ціла, брудна

"Кілька в томатному соусі"

Маса нетто 330 г

Г84450 1Р

Шви без пошкоджень

Негативна

Явно виражений

II. Огляд внутрішньої поверхні бляшанок
Наявність темних плям (корозії) Видно темні плями, роз'їдання

полуди та оголення заліза
Наявність "мармуровості" Немає

III.Органолептичне дослідження консервів
Зовнішній вигляд Пінявий томатний соус

Консистенція Розріджена

Колір Тьмяний

Запах Неприємний, зіпсованого продукту

IV. Хімічний аналіз
Вміст кухонної солі 16 %

Вміст солей олова (мг на 1 кг продукту) 220 мг/кг

Наявність солей свинцю Не виявлено

Вміст солей міді (мг на 1 кг продукту) 6 мг/кг

 

Задача 5 Дослідження хліба пшеничного, саратовського
№з/п   Фактор оцінки Дані дослідження
       
Зовнішній вигляд
Поверхня
Скоринка
Колір
М'якушка
Видимі домішки
Смак
Запах
Пористість
Вологість
Кислотність

Круглий

Без тріщин і надривів

Чиста

Рівномірний, жовтуватий

Пориста, без закалу

Відсутні

Приємний, хрустіння немає

Без сторонніх запахів

55%

42% .


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти