ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


D. Зрушення фізіологічного стану з боку дихальної системи

E. Місцева гіпертермія

 

30. *Для визначення впливу мікроклімату на функціональний стан організму досліджувались фізіологічні показники напруження функцій органів і систем, які приймають участь в теплообмінних процесах: пульс, АТ, кількість дихань за хвилину, температура шкіри, величина потовиділення за хвилину, швидкість зорової та слухової реакцій. Назвіть найбільш об’єктивний показник при цих дослідженнях:

A. *Температура шкіри

B. Пульс і АТ

C. Кількість дихальних актів за хвилину

D. Потовиділення за хвилину

E. Швидкість зорової та слухової реакції

Література

1. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології / Підручник. – Київ: Здоров’я, 1999. – 694 с.

2. Загальна гігієна. Посібник для практичних занять / За ред. І.І. Даценко. – Львів: Світ, 2001. – 472 с.

3. Загальна гігієна: Пропедевтика гігієни. Підручник / За ред. Є.Г. Гончарука. – Київ: Вища школа, 1995. – 552 с.

4. Даценко І.І., Габович Р.Д. Основи загальної і тропічної гігієни. – К.: Здоров’я,1995 – 419 с.

5. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи із загальної гігієни з екологієюдля студентів ІІІ – ІV курсів медичного факультету в 6 частинах. Частина І. Загальні питання гігієни та екології. Принципи гігієнічного нормування. Гігієна фізичних та хімічних чинників повітряного середовища. /Під загальною редакцією зав. кафедри загальної гігієни з екологією, д.м.н., професора В.І. Федоренко. Львів – 2000. – 69 с.


Т.1. - А – (Літ. 4, ст. 25)

Т.2. - С – (Літ. 1, ст. 108-109)

Т.3. - А – (Літ. 2, ст. 15)

Т.4. - В – (Літ. 1, ст. 121-122)

Т.5. - Е – (Літ. 1, ст. 121-122)

Т.6. - Е – (Літ. 2, ст. 14)

Т.7. - А – (Літ. 4, ст. 25)

Т.8. - С – (Літ. 4, ст. 36-39)

Т.9. - А – (Літ. 4, ст. 36-39)

Т.10. - С – (Літ. 2, ст. 59-60)

Т.11. - А – (Літ. 2, ст. 25-26)

Т.12. - В – (Літ. 2, ст. 64)

Т.13. - Е – (Літ. 2, ст. 40-41)

Т.14. - В – (Літ. 1, ст. 105-106)

Т.15. - С – (Літ. 3, ст. 176-178)

Т.16. - С – (Літ. 1, ст. 108-109)

Т.17. - С – (Літ. 1, ст. 85-86)

Т.18. - А – (Літ. 3, ст. 222)

Т.19. - Е – (Літ. , ст. 69-70)

Т.20. - А – (Літ. 2, ст. 41-45)

Т.21. - А – (Літ. 2, ст. 45-46)

Т.22. - А – (Літ. 3, ст. 188-192)

Т.23. - А – (Літ. 2, ст. 12-13)

Т.24. - А – (Літ. 2, ст.384-385)

Т.25. - А – (Літ. 1, ст. 491)

– (Літ. 2, ст. 7-8)

Т.26. - А – (Літ. 2, ст. 378)

Т.27. - А – (Літ. 4, ст. 25)

Т.28. - А – (Літ. 4, ст. 26-27)

Т.29. - А – (Літ. 4, ст. 28-30)

Т.30. - А – (Літ. 2, ст. 32)


 

1.2 Вуглекислий газ та хімічні домішки в атмосферному повітрі.

1. При виконанні робіт на глибині 80 м у водолаза розвинулись явища зміни психіки, провали пам’яті, галюцинації. Що, найімовірніше, могло це спричинити?

A. Нестача кисню

B. Підвищення парціального тиску азоту

C. Підвищення парціального тиску кисню

D. Підвищення парціального тиску СО2

E. Підвищений вміст СО2

2. До родичів, які проживають в гірській місцевості, що знаходиться на висоті 2700 м, вперше на канікули приїхали діти шкільного віку. Через кілька годин після приїзду діти відчули слабкість, сонливість, головний біль. Після триденного перебування діти адаптувалися. З чим були пов’язані дані симптоми у дітей?

А. Втомою

В. Пониженим атмосферним тиском

С. Підвищеним атмосферним тиском

D. Пониженим парціальним тиском кисню

Е. Підвищеним парціальним тиском кисню

3. З місця пожежі в лікарню швидкої допомоги поступив пацієнт в непритомному стані. При лабораторному дослідженні в крові пацієнта знайдено підвищений вміст карбоксигемоглобіну. Отруєння яким газом спричинило такі симптоми?

A. Диоксидом азоту

B. Оксидом азоту

C. Диоксидом вуглецю

D. Оксидом вуглецю

Е. Окислами сірки

4. При сходженні на вершину у одного з альпіністів на висоті 5000 м над рівнем моря погіршилося самопочуття, з’явилася ейфорія і сонливість. У якій висотній зоні повітряного середовища у альпініста з’явилися ці ознаки?

A. Індиферентній зоні

B. Зоні повної компенсації

C. Критичній зоні

D. Зоні неповної компенсації

E. Непереносній зоні

5. Аналіз результатів лабораторного дослідження фактичного забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю показав, що за весь період спостереження відсоток випадків перевищення ГДК становив 11 %. Про який ступінь небезпеки забруднення атмосферного повітря вуглекислим газом слід думати в даному випадку?

A. Безпечний

B. Небезпечний

C. Помірно небезпечний

D. Слабко небезпечний

E. Дуже небезпечний

6. У невентильованому шахтному забої вміст СО2 складає 3,2 %. Якою буде реакція організму на перебування в такій атмосфері.

A. Відсутність явищ подразнення дихального центру

B. Переподразнення дихального центру

C. Значне подразнення дихального центру

D. Незначне подразнення дихального центру

E. Параліч дихального центру

7. При обстеженні військовослужбовців під час виконання ними навчального завдання на одному з підводних човнів, вони скаржилися на біль голови, тахікардію, зниження працездатності. При лабораторному обстеженні в них було виявлено ацидоз і збільшення вмісту карбгемоглобіну. Який вміст (%) СО2 у повітрі міг спричинити дані клінічні ознаки?

A. 0,1-0,2

B. 1-2

C. 4-5

D. 8-10

E. 10-12

8. При вивченні стану здоров'я населення, яке проживає на території, що прилягає до комбінату по виробництву сірчаної кислоти, встановлено підвищену кількість випадків хронічного бронхіту, бронхіальної астми в порівнянні з контрольною групою населення. Який шкідливий фактор атмосферного повітря найбільш ймовірно спричинив таку патологію.
А. Сірчистий ангідрид
В. Завислі речовини
С. Оксид вуглецю
D. 3-4 -бензпірен
Е. Озон

9. На території центральної автостанції, яка розташованому в одному з населених пунктів, виникла необхідність визначення максимально разової концентрації свинцю в атмосферному повітрі. Упродовж якого часу (хв.) необхідно відбирати проби повітря для визначення цієї концентрації?

A. 5-10

B. 10-15

C. 20-30

D. 35-45

E. 50-60

10. У атмосферному повітрі житлової території міста одночасно присутні двоокис азоту та сірководень на рівні максимально разових ГДК. Яким ефектом характеризуватиметься комбінована дія даної суміші на організм людини?

А. Потенціювання
В. Сумація
С. Незалежна дія
D. Антагонізм
Е. Синергізм

11. При роботі в шахтному колодязі по очистці стінок у робочих відмічається легке головокружіння, тахіпное (до 30 разів/хв.), гіперемія периферійних судин, сонливість. Лікарі поставили діагноз: отруєння вуглекислим газом. Яка концентрація (%) СО2 могла призвести до таких клінічних проявів?

А. 0,03

В. 1

С. 3-4

D. 8-10

Е. Більше 12

12. В атмосферному повітрі населеного пункту, біля якого проходить автомагістраль міжнародного значення, середньодобова концентрація свинцю становить 0,003 мг/м3. У скільки разів це перевищує ГДК

A. У 2 рази

B. У 3 рази

C. У 5 разів

D. У 10 разів

E. У 15 разів

13. Оцінюючи результати лабораторних досліджень фактичного забруднення атмосферного повітря хімічними домішками, встановлено, що концентрація сірчистого ангідриду перевищує ГДК у 10 разів у 70 % випадків. Визначте ступінь небезпеки забруднення атмосферного повітря.

А. Безпечний

В. Слабко небезпечний

С. Помірно небезпечний

D. Дуже небезпечний

Е. Небезпечний

14. При визначенні концентрації вуглекислого газу у приміщенні застосовано метод, який базується на поглинанні діоксиду вуглецю титрованим розчином вуглекислого натрію. Який метод застосований в даній ситуації?

А. Реберга

В. Суботіна-Нагорського

С. Лунге-Цекендорфа

D. Прохорова

Е. Шпрунга

15. У процесі роботи з термічної обробки пластмас виробниче приміщення забруднюється оксидами азоту, що може спричинити отруєння робітників. Визначення якого з показників крові є найбільш інформативним в цьому випадку?

А. Карбогемоглобін

В. Оксигемоглобін

С. Карбоксигемоглобін

D. Метгемоглобін

Е. Редукований гемоглобін

16. У повітрі робочої зони забою на шахті відмічена концентрація СО2 на рівні 3 %. Яка дія на організм робочих при цій концентрації може спостерігатися?

А. Збудження дихального центру

В. Перезбудження дихального центру

С. Гальмування дихального центру

D. Параліч дихального центру

Е. Не впливає на дихальний центр

17. На прийом до лікаря батьки привели хлопчика 14 років, який скаржив­ся на головні болі, головокружіння, нудоту. Ці симптоми з'явились після тривалого перебування підлітка поблизу світлофору на перехресті доріг з інтенсивним рухом автотранспорту. При обстеженні встановлено: блідість обличчя, легкий ціаноз губ, зміна показників дихальних функцій. Попередній діагноз - отруєння чадним газом. Хлопчика ске­рували на аналіз крові. Наявність якого компоненту в крові підтвер­дить попередній діагноз ?

А. Оксигемоглобіну
В. Метгемоглобіну
С. Карбгемоглобіну
D. Карбоксигемоглобіну
Е. Редукованого гемоглобіну

18. У атмосферному повітрі одного з мікрорайонів міста виявляються такі доміш­ки: оксид вуглецю, окисли азоту, вуглеводні, 3-4 бензпірен, озон на рівні індивідуальних ГДК. Періодично, у окремі дні тижня, цей рівень незначно зростає. З мікрорайоном межує магістраль з інтенсивним ру­хом вантажного автотранспорту, а у 3-х км - діюча ТЕЦ, що працює на мазуті. Тривала дія яких з перелічених домішок атмосферного повітря, найбільш ймовірно, є фактором ризику виникнення випадків раку легень серед окремих контингентів населення даного мікрорайону?
А. Окис вуглецю
В. Окис азоту
С. Озон
D. Вуглеводні
Е. 3-4 бензпірен

19. У атмосферному повітрі міста з розвиненою промисловістю та інтенсивним рухом автотранспорту виявлено підвищений рівень таких домішок: вуглеводні, 3,4-бензпірен, сполуки сірки, свинець, фотооксиданти. У результаті швидкого переміщення повітряних мас та зміни метеорологічних умов у 50 км від міста на сільськогосподарські угіддя випав кислотний дощ, що спричинило збитки в сільському господарстві. Назвіть що з вище переліченого спричинило це явище.

А. 3,4-бензпірен
В. Сполуки сірки
С. Свинець
D. Вуглеводні
Е. Фотооксиданти

20. *У місті Н. обирається ділянка під забудову машинобудівного заводу. За багаторічними спостереженнями повторюваність вітрів у даній місцевості складає (%): Пн – 14, Пн-Сх – 5, Сх – 2, Пд-Сх – 6, Пд – 19, Зх – 26, Пн-Зх – 18. Вкажіть оптимальний напрямок для розміщення машинобудівного заводу по відношенню до зони для поселення.

A. Східний

B. Західний

C. Південно-західний.

D. Північно-східний

E. Південний

21. *На околиці міста Н., з урахуванням повторюваності вітрів, відведена земельна ділянка для будівництва промислового підприємства 2-го класу небезпечності. Який розмір санітарно захисної зони (СЗЗ) передбачається нормативним документом для підприємств даного класу?

A. 500 м

B. 1000 м

C. 200 м

D. 300 м

E. 100 м

22. *У промисловому районі одного з індустріальних міст серед дітей дошкільного віку відмічено підвищення рівня захворювань на хронічний бронхіт з астматичним компонентом та бронхіальну астму у порівнянні з контрольною групою. Який з постійних забрудників атмосферного повітря (найбільш імовірно) міг стати цьому причиною?

A. Діоксид сірки

B. Оксид вуглецю

C. Свинець

D. Оксиди азоту

E. Продукти фотохімічних реакцій

23. *На практичному занятті студент отримав завдання відібрати проби повітря для визначення бактеріального обсіменіння. У його розпорядженні були такі прилади: лічильник Гейгера, лічильник Ебера, апарат Кротова, прилад Міщука, прилад Ебера. Який з приладів повинен використати студент?.

A. Апарат Кротова

B. Лічильник Ебера

C. Лічильник Гейгера

D. Прилад Міщука

E. Прилад Ебера

24. *З метою зонального вивчення забруднення повітряного басейну міста, обумовленого окремими джерелами викиду, проводиться відбір проб для аналізу фахівцями СЕС та відповідних підприємств. Які пости спостереження організовуються з цією метою?

A. Підфакельні

B. Стаціонарні

C. Маршрутні

D. Опірні

E. Експедиційні

25. *У атмосферному повітрі населеного пункту NN за даними лабораторних досліджень виявлено підвищені концентрації фотооксидантів. Яка хімічна сполука відіграє найсуттєвішу роль у синтезі цих речовин?

A. Диоксиду азоту

B. Диоксиду сірки

C. Диоксиду вуглецю

D. Чадного газу

E. Сірководню

26. У великих містах з потужною промисловістю та інтенсивним рухом автотранспорту у сонячну безвітряну погоду утворюється голубувата димка з тонкодиспергованого аерозолю фотооксидантів. Яка з перелічених речовин є найбільш токсичною у складі цього комплексу?

A. Пероксиацетилнітрат

B. Бензол

C. Фенатрен

D. Сірчана кислота

E. Антрацен

27. *При лабораторному дослідженні атмосферного повітря сучасного міста виявлено такі хімічні речовини на рівні ГДК: діоксид азоту, діоксид сірки, оксид вуглецю, сірчана кислота, пил, аміак, бензол у різноманітній комбінації атмосферних забруднень. Для яких з наведених забрудників у бінарній суміші характерний ефект сумації біологічної дії?

A. Діоксид азоту + діоксид сірки;

B. Сірчана кислота + пил

C. Аміак + бензол

D. Ацетон + діоксид сірки

E. Фенол + циклогексан

28. *Проект промислового підприємства експерти повернули на доопрацювання. Підстави – ступінь небезпечності забруднення атмосферного повітря, обґрунтований прогнозними розрахунками за проектними даними, при якому можна очікувати зростання частоти специфічної та неспецифічної захворюваності серед населення, випадки гострого отруєння, підвищення смертності. Назвіть ступінь небезпечності який послужив підставою для такого висновку експертів.

A. Дуже небезпечний

B. Слабко небезпечний

C. Помірно небезпечний

D. Небезпечний

E. Відносно небезпечний

29. *За скаргами населення, яке проживає в районі розміщення виробничого об’єднання “Хім-волокно” були відібрані і досліджені проби атмосферного повітря на вміст забруднювачів. Який інтегральний критерій характеризує інтенсивність та характер сумісної дії усієї сукупності присутніх в атмосферному повітрі шкідливих домішок ?

A. Гранично допустиме забруднення

B. Гранично допустимий викид

C. Гранично допустима концентрація

D. Орієнтовно допустима концентрація

E. Показник забруднення

30. *На південній околиці населеного пункту розташовано хімічний комбінат. Протягом року спостерігається така повторюваність вітрів: північний - 20 днів, північно-східний - 10 днів, східний - 10 днів, південно-західний - 10 днів, південний - 160 днів, південно-східний, - 25 днів, західний - 40, південно-західний - 10. Необхідно узгодити місце розташування земельної ділянки дитячого садка, який буде побудований для дітей робітників хімічного комбінату. Назвіть найбільш оптимальне місце для розміщення дитячого садка.

A. На південь від хімічного комбінату.

B. На північ від хімічного комбінату.

C. На схід від хімічного комбінату.

D. На захід від хімічного комбінату.

E. На території хімічного комбінату.

31. *У промисловому центрі з розвинутою металургійною промисловістю у атмосферне повітря потрапляють пилові частинки оксидів металів, які входять до складу димових викидів від плавильних печей. Як класифікується такий пил за способом утворення?

A. Аерозоль конденсації

B. Аерозоль дезінтеграції

C. Твердий аерозолів

D. Аерозоль возгонки

E. Аерозоль суміші

 

 

Література

1. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології / Підручник. – Київ: Здоров’я, 1999. – 694 с.

2. Загальна гігієна. Посібник для практичних занять / За ред. І.І. Даценко. – Львів: Світ, 2001. – 472 с.

3. Загальна гігієна: Пропедевтика гігієни. Підручник / За ред. Є.Г. Гончарука. – Київ: Вища школа, 1995. – 552 с.

4. Даценко І.І., Габович Р.Д. Основи загальної і тропічної гігієни. – К.: Здоров’я,1995 – 419 с.

5. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи із загальної гігієни з екологієюдля студентів ІІІ – ІV курсів медичного факультету в 6 частинах. Частина І. Загальні питання гігієни та екології. Принципи гігієнічного нормування. Гігієна фізичних та хімічних чинників повітряного середовища. /Під загальною редакцією зав. кафедри загальної гігієни з екологією, д.м.н., професора В.І. Федоренко. Львів – 2000. – 69 с.


Т.1. - А – (Літ. 1, ст. 478-479)

Т.2. - D – (Літ. 1, ст. 116-117)

Т.3. - D – (Літ. 2, ст. 66-67)

Т.4. - D – (Літ. 1, ст. 78-79)

Т.5. - В – (Літ. 5, ст. 54-55)

Т.6. - D – (Літ. 2, ст. 60)

Т.7. - С – (Літ. 2, ст. 60)

Т.8. - А – (Літ. 1, ст. 85-86)

Т.9. - С – (Літ. 3, ст. 304)

Т.10. - В – (Літ. 5, ст. 52-53)

Т.11. - С – (Літ. 2, ст. 60)

Т.12. - D – (Літ. 4, ст. 54)

Т.13. - D – (Літ. 4, ст. 55)

Т.14. - С – (Літ. 2, ст. 64)

Т.15. - D – (Літ. 2, ст. 70-71)

Т.16. - А – (Літ. 2, ст. 60)

Т.17. - D – (Літ. 2, ст. 66)

Т.18. - Е – (Літ. 3, ст. 418)

Т.19. - В – (Літ. 1, ст. 84-85)

Т.20. - A – (Літ. 4, ст. 25)

Т.21. - A – (Літ. 1, ст. 272-273)

Т.22. - A – (Літ. 2, ст. 69)

Т.23. - A – (Літ. 2, ст. 384-385)

Т.24. - A – (Літ. 2, ст. 55-56)

Т.25. - A – (Літ. 2, ст. 71)

Т.26. - A – (Літ. 2, ст. 88-89)

Т.27. - A – (Літ. 5, ст. 52-53)

Т.28. - A – (Літ. 2, ст. 72-74)

Т.29. - A – (Літ. 2, ст. 72-74)

Т.30. - A – (Літ. 4, ст. 25)

Т.31. - A – (Літ. 1, ст. 491)
 

1.3 Освітлення приміщень. Іонізація повітря.

1. Освітленість робочого місця медичної сестри становить 100 лк, а освітленість назовні – 10000 лк. Чому дорівнює величина КПО?

A. 1:10

B. 1:100

C. 1:1000

D. 10 %

E. 1 %

2. В фізіотерапевтичному кабінеті дитячої поліклініки виникла потреба в організації контролю рівня довгохвильового УФ-випромінювання. За допомогою якого приладу найдоцільніше це зробити?

A. Актинометра

B. Анемометра

C. Ерметра

D. Ергографа

E. Піранометра

3. При гігієнічній оцінці штучного освітлення, створюваного люмінесцентними лампами було виявлено явище “присмеркового ефекту”. При якому рівні освітленості (лк) спостерігатиметься це явище?

A. 75

B. 155

C. 170

D. 185

E. 200

4. Величина еритемної дози, визначеної фотохімічним методом становить 8 мг/см2×год розведеної щавлевої кислоти. Яка величина фізіологічної дози?

A. 0,8 мг розведеної щавлевої кислоти

B. 01 мг розведеної щавлевої кислоти

C. 1,5 мг розведеної щавлевої кислоти

D. 4 мг розведеної щавелевої кислоти

E. 6 мг розведеної щавлевої кислоти

5. У повітрі лікарняної палати дитячого відділення за допомогою лічильника іонів ЛАІ-ТДЧ встановлено, що кількість легких позитивних іонів в 1 см3 становила 2000, негативних – 4000, коефіцієнт полярності – (-3). Який рівень іонізації повітря у лікарняній палаті в даному випадку?

A. Мінімальний необхідний

B. Оптимальний

C. Допустимий

D. Максимальний

E. Максимально допустимий

6. Для гігієнічної оцінки умов праці лікаря хірурга виникла потреба визначити рівень освітленості операційного поля. Який прилад потрібен для цього?

A. Люксметр

B. Ерметр

C. Піранометр

D. Актинометр

E. Анемометр

7. В операційній загальнохірургічного відділення лікарні швидкої допомоги параметри світлового мікроклімату становлять: кут падіння - 27°, кут отвору - 4°, коефіцієнт природного освітлення – 2,0%, світловий коефіцієнт 1:6, освітленість робочого поля безтіньовими лампами – 6000 лк. Який з параметрів потребує корекції?

A. Світловий коефіцієнт

B. Кут отвору

C. Коефіцієнт природного освітлення

D. Кут падіння

E. Освітленість робочого поля

8. У терапевтичній палаті соматичного відділення лікарні пацієнти скаржаться на якість світлового мікроклімату, проявом чого є поява множинних контурів предметів, що рухаються, при люмінесцентному освітленні, пульсацію світла ламп, що знижує можливість якісного та чіткого розрізнення предметів. Який ефект при цьому проявляється?

A. Присмерковий

B. Алергізуючий

C. Астенізуючий

D. Стробоскопічний

E. Шумовий

9. При опроміненні від лампи ЛЕ-30 упродовж 4 хв на відстані 2 м розрахована профілактична доза становить 2 хв. Якою була величина еритемної дози (хв) у цьому випадку?

A. 10

B. 12

C. 14

D. 16

E. 18

10. Під час прямого опромінення ультрафіолетовим опромінювачем у приміщенні вірусологічної лабораторії знаходиться двоє працівників. Які засоби індивідуального захисту потрібно використати за даних обставин?

A. Гумові фартухи

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти