ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ВИДІВ РОБІТ ПО МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМ ІНЖЕНЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ПЕРШИХ МАСОВИХ СЕРІЙ

№ п\п Найменування робіт Рекомендації щодо використання Орієнтовні витрати Наявність облад-нання та матеріалів Ефективність модернізації
1. Система опалення
1.1 Відновлення (ремонт) іс-нуючої мережі трубопро-водів будинку Для всіх будинків, окрім тих, де є заміна на двотрубну систему 20-25 грн.на 1 м dy 115-50 мм Вітчизняні матеріали Підвищення експлуатацій-них показнеків, продов-ження працездатності трубопроводів
1.2 Заміна однотрубної на двотрубну систему опалення Згідно з прийнятими ріше-нями міської програми реконструкції 35-40 грн. на 1 м dy 15-50 мм Вітчизняні матеріали Економія витрат тепла до 30%
1.3 Встановлення автономної системи опалення будин-ку – дахової котельні При наявності дефіциту теплової енергії   Вітчизняні матеріали Ліквідація дефіциту тепло-вої енергії. Зменьшення втрат те-плової енергії
1.4 Встановлення комбінова-ної системи теплопоста-чання будинку з викорис-танням сонячної енергії Згідно з прийнятими рішен-нями регіональних програм реконструкції. Для експери-ментальної апробації   Частково вітчизняне обладнання Економія палива (газ, нафта, вугілля). Викорис-тання альтернативної ене-ргії. Збереження природ-них запасів енергоресурсів
1.5 Заміна однотрубної систе –ми на квартирну систему електричного опалення При наявності дефіциту теплової енергії   Імпортне обладнан-ня та освоєння вітчизняних виробів Ліквідація дефіціту тепло-вої енергії. Покращення комфортних умов житла
1.6 Встановлення квартирно-го маломірного теплоге-нератора для тепло-забезпечення При наявності дефіциту теплової енергії   Імпортне обладнан-ня та освоєння вітчизняних виробів Ліквідація дефіціту тепло-вої енергії. Покращення комфортних умов житла
1.7 Встановлення тепловід-биваючого Для кожного будинку існу-ючого та реконструйованого житла 15-18 грн. на одну одиницю Імпортне обладнан-ня та освоєння вітчизняних виробів Раціональне використання теплової енергії.
1.8 Теплоізоляція внутрішніх труборозводок опалення будинку в неопалюваних приміщеннях Для усіх будинків 10-12 грв. на 1м Вітчизняні матеріали Зменьшення втрат теплової енергії
1.9 Використання теплових насосів Для експерементальної апробації   Вітчизняне обладнаня Економія палива (газ, нафта, вугілля). Викорис-тання альтернативної ене-ргії. Збереження природ-них запасів енергоресурсів
2. Вузол приєднання опалення будинку
2.1 Відновлення (ремонт) іс-нуючого вузла Для усіх будинків 280-300 грн. на 1 вузол Вітчизняні матеріали Підвищення експлуатацій-них показнеків, продовже-ння працездатності вузла
2.2 Заміна нерегулюючого елеватора на регулюючий Для всіх будинків, окрім тих, де проводится заміна згідно з п. 2.3 2500-2800 грн. на 1 вузол Імпортне обладнан-ня та освоєння вітчизняних виробів Економія теплової енергії до 10-12%. Покращення теплового комфорту житла
2.3 Встановлення регулюю-чого клапану і циркуляційного насосу Для всіх будинків, окрім тих, де проводится заміна згідно з п. 2.2 1900-2000 грн. на 1 вузол Вітчизняне обладнаня Економія теплової енергії до 10-15%. Покращення теплового комфорту житла
2.4 Заміна залежної системи опалення на незалежну. Встановлення пластин-частих теплообмінників Згідно з прийнятими рішеннями міської програми реконструкції 2500-3000 грн. на 1 вузол Вітчизняне обладнаня Економія теплової енергії до 15-20%. Покращення теплового комфорту жит- ла.
2.5 Заміна залежної системи опалення на незалежну. Встановлення пластинча-тих теплообмінників Згідно з прийнятими ріше-нями міської програми реконструкції 2500-3000 грн на 1 вузол Вітчизняне обладнаня Економія теплової енергії до 15-20%. Покращення теплового комфорту жит- ла. Підвищення екс-плуатаційних показників
2.6 Встановлення будинково-го обліку споживання теплової енергії Для усіх будинків 4000-6000 грн. на 1 одиницю Вітчизняне обладнання Зменшення на 25-30% витрат щодо утримання житла. Економія теплової енергії.
2.7 Встановлення квартирних радіаторних кульових кра-нів регулювання спожи-вання теплової енергії Для всіх будинків, окрім тих, де проводится встанов-лення згідно з п. 2.8 20-30 грн. на 1 вузол Вітчизняне обладнання Економія теплової енергії до 15-20%. Покращення теплового комфорту жит- ла.
2.8 Встановлення квартирних радіаторних автоматичних терморегуляторів спожи-вання теплової енергії Для всіх будинків, окрім тих, де проводится встанов-лення згідно з п. 2.7 60-80 грн. на 1 вузол Вітчизняне обладнання Економія теплової енергії до 20-30%. Покращення теплового комфорту жит- ла. Підвищення екс-плуатаційних показників
2.9 Встановлення квартирних радіаторних накопичува-чів-роподільників спожи-вання теплової енергії випаровуючого типу Для всіх будинків, окрім тих, де проводится встанов-лення згідно з п. 2.10 8-12 грн. на 1 прилад Імпортне обладнан-ня та освоєння вітчизняних виробів Економія теплової енергії до 30-40%. (при реалізації пп. 2.7, 2.8). Покращення теплового комфорту жит- ла.
2.10 Встановлення квартирних радіаторних накопичува-чів-роподільників спожи-вання теплової енергії електричного типу Для всіх будинків, окрім тих, де проводится встанов-лення згідно з п. 2.9 40-60 грн. на 1 прилад Імпортне обладнан-ня та освоєння вітчизняних виробів Економія теплової енергії до 30-50%. (при реалізації пп. 2.7, 2.8). Покращення теплового комфорту жит- ла. Підвищення екс-плуатаційних показників
2.11 Встановлення квартирних лічильників споживання теплової енергії Для двотрубної системи опалення 1500-2500 грв на 1 квартиру Вітчизняне обладнання Економія теплової енергії до 30-50%. Покращення теплового комфорту жит- ла. Підвищення екс-плуатаційних показників
3. Системи холодного постачання
3.1 Відновлення (ремонт) іс-нуючої мережі трубопро-водів будинку Для всіх будинків, окрім тих, де має бути заміна 100-120 грв на 1 квартиру Вітчизняні матеріали Підвищення експлуатацій-них показнеків. Продовження працездат-ності системи
3.2 Заміна існуючої мережі трубопроводів будинк (труби сталеві оцинковані) Для всіх будинків 180-200 грв на 1 квартиру Вітчизняні матеріали Відновлення експлуатацій-них та споживних показників
3.3 Заміна існуючої мережі трубопроводів будинк (труби пластмасові) Для всіх будинків 230-240 грв на 1 квартиру Вітчизняні матеріали Відновлення експлуатацій-них та споживних показників
3.4 Встановлення аераторів на кранах Для кожного будинку існу-ючого та реконструйованого житла 7-10 грв на 1 одиницю Імпортне обладнан-ня та освоєння вітчизняних виробів Підвищення споживних характеристик. Зменьшення витрат води
4. Вузол приєднання холодного водопостачання
4.1 Відновлення (ремонт) існуючого вузла Для всіх будинків 230-250 грн. на 1 вузол Вітчизняні матеріали Підвищення експлуатаційних показників, продовження працездатності вузла
4.2 Встановлення насосу підвищення тиску води При наявності зменшення нормативного тиску 540-600 грн. на 1 одиницю Вітчизняне обладнання Покращення споживчих характеристик водозабезпечення
4.3 Встановлення будинкового регулятора тиску води При наявності збільшення нормативного тиску 430-450 грн. на 1 одиницю Вітчизняне обладнання Зменшення непродуктивних витрат води
4.4 Встановлення будинкового будинкового обліку споживання холодної води Для всіх будинків 1000-1200 грн. на одиницю Вітчизняне обладнання Зменшення на 20-30% витрат води споживачами
4.5 Встановлення квартирного обліку споживання холодної води Для всіх будинків 130-150 грн. на 1 одиницю Вітчизняне обладнання Зменшення на 30-50% витрат води споживачами
4.6 Встановлення квартирного обмежувача-регулятора тиску води Згідно з прийнятими рішеннями міської програми реконструкції 50-70 грн. на 1 одиницю Вітчизняне обладнання Зменшення непродуктивних витрат води
5. Система гарячого водопостачання
5.1 Відновлення (ремонт) існуючої мсережі трубопроводів будинку Для всіх будинків, окрім тих, де має бути її заміна 100-120 грн. на 1 квартиру Вітчизняні матеріали Підвищення експлуатаційних показників, продовження працездатності трубопроводів
5.2 Заміна існуючої мережі трубопроводів будинку (труби сталеві оцинковані) Для всіх будинків 180-200 грн. на 1 квартиру Вітчизняні матеріали Відновлення експлуатаційних та споживчих показників
5.3 Заміна існуючої мережі трубопроводів будинку (труби пластмасові) Для всіх будинків 230-240 грн. на одну квартиру Вітчизняні матеріали Відновлення експлуатаційних та споживчих показник
5.4 Заміна безциркулярної (тупікової) системи на циркулярну Для окремих будинків, що мають тупікову систему 250-280 грн. на 1 квартиру Вітчизняні матеріали та обладнання Підвищення експлуатаційних та споживчих показників. Економія витрат води.
5.5 Теплоізоляція внутрішніх труборозводок гарячої води будинку в неопалювальних приміщеннях Для всіх будинків 10-12 грн. на 1 м Вітчизняні матеріали Підвищення споживчих показників. Зменшення непродуктивних втрат теплової енергії
5.6 Відновлення (ремонт) існуючого квартирного вузла підігрівання води Для будинків, які не мають централізованого гарячого водопостачання 200-250 грн. на 1 одиницю Вітчизняні матеріали та обладнання Підвищення експлуатаційних та споживчих показників, продовження працездатності вузла.
5.7 Відновлення ефектиних насадок для душу ваних Для кожного будинку існуючого та реконструйованого житла 15-20 грн. на 1 одиницю Імпортне обладнання та освоєння вітчизняних виробів Підвищення споживчих характеристик. Зменшення витрат води.
6. Вузол приєднання гарячого водопостачання
6.1 Відновлення (ремонт) існуючого вузла будинку Для всіх будинків 400-420 грн. на 1 вузол Вітчизняні матеріали та обладнання Підвищення експлуатаційних показників, продовження працездатності вузла.
6.2 Встановлення будинкового регулятора температури води Для всіх будинків 250-300 грн. на 1 одиницю Вітчизняні матеріали та обладнання Підвищення споживчих показників. Зменшення непродуктивних втрат тепло
6.3 Заміна залежної системи гарячого газопостачання на незалежну. встановлення індивідуального теплового пункту засобами регулювання та обліку Згідно з прийнятими рішеннями міської програми реконструкції 1200-1500 грн. на 1 одиницю Вітчизняні матеріали та обладнання Економія теплової енергії до 15-20%. Покращення комфортних умов житла. Підвищення експлуатаційних показників.
6.4 Встановлення акумуляторного баку Для окремих будинків 450-500 грн. на 1 одиницю Вітчизняні матеріали та обладнання Економія теплової енергії. Підвищення експлуатаційних показників.
6.5 Заміна існуючих квартирних вузлів Згідно з прийнятими рішеннями міської програми реконструкції 250-230 грн. на 1 одиницю Вітчизняні матеріали та обладнання Економія теплової енергії до 15-20%. Покращення комфортних умов житла. Підвищення експлуатаційних показників.
6.6 Заміна газових підігрівачів на електричні Для окремих будинків 650-700 грн. на 1 одиницю Вітчизняні матеріали та обладнання Економія теплової енергії. Підвищення експлуатаційних показників.
6.7 Встановлення насосу підвищення тиску води При наявності зменшення нормативного тиску 650-800 грн. на 1 одиницю Вітчизняні матеріали та обладнання Покращеня експлуатаційних характеристик водозабезпечення. Зменшення непродуктивних витрат води.
6.8 Встановлення будикового регулятора тиску води Згідно з прийнятими рішеннями міської програми реконструкції 600-700 грн. на один. Вітчизняні матеріали та обладнання Зменшення непродуктивних витрат води
6.9 Встановлення будинкового обліку споживання гарячої води Для всіх будинків 1700-2000 грн. на 1 вузол Вітчизняні матеріали та обладнання Зменшення на 20-30% витрат води споживачами
6.10 Встановлення квартирного обліку споживання гарячої води Для всіх будинків 160-170 грн. на 1 вузол Вітчизняні матеріали та обладнання Зменшення на 30-50% витрат води споживачами
6.11 Встановлення квартирного обмежувача-регулятора тиску води Згідно з прийнятими рішеннями міської програми реконструкції 50-70 грн. на 1 одиницю Вітчизняні матеріали та обладнання Зменшення непродуктивних витрат води
7. Каналізація
7.1 Відновлення (ремонт) існуючої мережі трубопроводів будинку Для всіх будинків 130-150 грн. на 1 квартиру Вітчизняні матеріали Підвищення показників, продовження працездатності системи
7.2 Заміна побутової місцевої системи на централізовану роздільну Для окремих будинків 450-500 грн. на 1 квартира Вітчизняні матеріали Покращення комфортних умов житла. Підвищення експлуатаційних показників.
8. Система газопостачання
8.1. Відновлення (ремонт) існуючої мережі газопроводів будинку Для всіх будинків 30-35 грн. на 1 квартиру Вітчизняні матеріали Підвищення показників, продовження працездатності системи
8.2. Заміна існуючої системи зрідженого газопостачання будинку на систему природного газопостачання Згідно з прийнятими рішеннями міської програми реконструкції 150-200 грн. на 1 квартиру Вітчизняні матеріали та обладнання Покращення комфортних умов житла. Підвищення експлуатаційних показників.
8.3. Заміна існуючої системи природного газопостачання будинку на електричну Згідно з прийнятими рішеннями міської програми реконструкції 250-300 грн. на 1 квартиру Вітчизняні матеріали та обладнання Покращення комфортних умов житла. Підвищення експлуатаційних показників.
8.4. Заміна існуючої системи зрідженого газопостачання будинку на електричну Згідно з прийнятими рішеннями міської програми реконструкції 250-300 грн. на 1 квартиру Вітчизняні матеріали та обладнання Покращення комфортних умов житла. Підвищення експлуатаційних показників.
9. Вузол приєднання газопостачання
9.1. Відновлення (ремонт) існуючого вузла будинку Для всіх будинків 50-100 грн. на 1 вузол Вітчизняні матеріали та обладнання Підвищення експлуатаційних показників, продовження працездатності вузла
9.2. Встановлення будинкової газорегуляторної шафи (ГРШ) Для окремих будинків 650-700 грн. на 1 вузол Вітчизняні матеріали та обладнання Підвищення експлуатаційних показників.
9.3. Встановлення будинкового обліку споживання газу Для всіх будинків   Вітчизняні матеріали та обладнання Підвищення експлуатаційних показників. Економія газу 15-30%.
9.4. Встановлення квартирного обліку споживання газу Для будинків з газовими водопідігрівачами 250-300 грн. на 1 квартиру Вітчизняні матеріали та обладнання Економія газу до 20-35%
Система електропостачання
10.1. Відновлення (ремонт) існуючої електричної мережі будинку Для всіх будинків 200-230 грн. на 1 квартиру Вітчизняні матеріали Підвищення експлуатаційних показників, продовження працездатності мережі
Вузол приєднання електропостачання
11.1. Відновлення (ремонт) існуючого вузла будинку (секцій) Для всіх будинків 370-400 грн. на 1 вузол Вітчизняні матеріали Підвищення експлуатаційних показників, продовження працездатності вузла
11.2. Встановлення зовнішнього ввідно-розподільного вузла Для окремих будинків 55-60 грн. на 1 одиницю Вітчизняні матеріали та обладнання Підвищення експлуатаційних показників, продовження працездатності вузла
Система вентиляції
12.1.   Для всіх будинків   Вітчизняні матеріали Підвищення експлуатаційних показників
12.2.   Для всіх будинків   Вітчизняні матеріали Підвищення експлуатаційних показників
12.3.       Вітчизняні матеріали та обладнання Вилучення додаткової теплової енергії

 

  • Целюлозно-паперова промисловість
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ:
В настоящее время бумага и картон так прочно вошли в нашу повседневную жизнь, что трудно представить существование современного цивилизованного общества без этой, казалось бы, обыденной и простой продукции, указывая на важную роль бумаги для человека, великий русский химик Д. И. Менделеев говорил, что если современный период жизни людей характеризуется названием железного века, то с таким же правом его можно считать и веком бумаги. Он отмечал также, что бумага давно бы вытеснила металл, если бы она не стоила так дорого. Бумагой принято называть листовой материал, состоящий преимущественно из растительных волокон, связанных между собой силами поверхностного сцепления, в котором могут содержаться проклеивающие вещества, минеральные наполнители, химические и натуральные волокна, пигменты и красители. Древесина может поступать на предприятия в коре, полностью или частично окоренной. При окорке, т.е. отделении коры от ствола, учитывают породу древесины, ее возраст и район произрастания. Для окорки используются различные механические корообдирки. К наиболее известным конструкциям относятся корообдирки периодического действия. Чураки 3, находясь между двумя параллельно установленными рифлеными валами 4 и 5, окоряются при вращении валов, что сопровождается подачей спрысковой воды 1 под давлением. При этом кора, снятая со ствола, уносится водой. Древесная масса - это полуфабрикат, который получают при механическом истирании древесины до ее роспуска на отдельные волокна. Древесную массу получают различными способами, в том числе размолом щепы в рафинере. Окоренные чураки определенной длины истирают непрерывно вращающимся цилиндрическим камнем дефибрера в присутствии воды. При этом волокна, отделяемые от древесного тела, направляются с водой в ванну. Древесную массу, полученную дефибрированием, необходимо сортировать, так как в ней содержатся грубая щепа, осколки древесины и узелки. Отходы сортирования подвергаются вторичной обработке перед направлением в массу. Различают два вида сортирования: грубое и тонкое. В процессе грубого сортирования удаляются крупная щепа и осколки древесины. Для этой цели используются плоские сортировки. Они состоят из сит с диаметром отверстий 0,6 мм, установленных в днище коробки. Эксцентриковый вал придает коробке колебательные движения, в результате которых годная масса проходит через отверстия, а частицы коры и луба, так же как и другие крупные куски, удаляются наружу. Спрыски, установленные над ситами, препятствуют забиванию отверстий. Отсортированную грубую массу концентрацией около 10-25% подвергают дополнительной обработке, после чего вновь вводят в массу, поступающую на очистку, или направляют к отдельному размольному аппарату. Для дальнейшей обработки, хранения или транспортирования древесную массу подвергают сгущению до концентрации 40-60% . Функционирование всех обезвоживающих систем основано на одном и том же рабочем принципе. Суспензия массы поступает в ванну, в котором находится вращающийся цилиндр. В результате разности уровней массы в ванне и обратной воды в цилиндре часть последней непрерывно поступает внутрь сеточного барабана, откуда она затем отводится. Когда к бумаге с высоким и средним содержанием древесной массы предъявляются повышенные требования белизны, бумагу необходимо отбеливать. Для этой цели широко применяют способ восстановительной отбелки. Древесную массу часто отбеливают бисульфитом натрия, бисульфитом кальция, дитионитом, перекисью. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕЛЛЮЛОЗЫ Под природой целлюлозы понимают основное химическое вещество, из которого построены клеточные стенки растений. Оно состоит из длинных нитевидных макромолекул. Техническую целлюлозу получают в результате варки древесины различными способами, в присутствии соответствующих химикатов. В зависимости от способа варки и условий варки и отбелки получают целлюлозу с заданными свойствами для ее дальнейшей переработки в бумажной и химической промышленности. Основным назначением варки заключается максимально растворить нецеллюлозные компоненты древесины с обеспечением сохранности целлюлозы. В основном применяются два способа варки: кислый с растворами сульфита при варке древесины ели и бука, характеризующихся низким содержанием смолы и щелочной при варке смолистых пород древесины, таких как сосна и береза. ПОДГОТОВКА ЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ МАССЫ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОБРАБОТКИ Подготовка продуктов реакции варочного процесса для дальнейшей обработки служит в основном двум целям. Во-первых, для удаления отработанного щелока из массы в процессе ее промывки, во-вторых, для очистки волокна отсортированием не провара и включений неорганического происхождения - пучков волокон, щепочек и кусочков коры. Далее следует процесс отбелки в котором завершается начатое во время варки отделение целлюлозы от ее спутников с помощью отбеливающих, окисляющих и растворяющих реагентов. Беленую целлюлозу сортируют повторно для удаления из массы мелких включений. Это важно с точки зрения как повышения чистоты целлюлозы для бумаги, так и снижения зольности и содержания железа в целлюлозе для химической переработки. Небеленую и беленую целлюлозу обезвоживают, сушат и упаковывают. Целлюлоза может поставляться потребителям во влажном и сухом состоянии. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА БУМАГИ И КАРТОНА Одной из важнейших технологических операций этого производства является размол, перед которым сухие волокнистые полуфабрикаты предварительно распускаются водой в гидроразбивателях, далее они смешиваются в определенном соотношении в регуляторах композиции. Затем бумажная масса, в зависимости от требований к качеству готовой продукции, может идти на отлив или же в ее композицию дополнительно вводят проклеивающие вещества, наполнители, красители и др. для осаждения на волокнах добавляемых в бумажную массу компонентов применяют сернокислый алюминий, поликриламид или другие добавки. Подготовленную бумажную массу регулируют по концентрации, аккумулируют в массных или машинных бассейнах. Перед подачей бумажной массы на бумаго- или картонодательную машину ее разбавляют оборотной водой, очищают от узелков и посторонних включений и подают через специальные потокораспределители в напорное устройство и далее на формующее устройство машины. Последнее состоит из одной или нескольких движущихся бесконечных сеток или вращающихся перфорированных цилиндров, обтянутых сеткой, где происходит удаление основной части воды и формование (или отлив) необходимой структуры бумажного или картонного полотна, которое далее в других частях машины подвергается прессованию, сушке, охлаждению, машинной отделке и намотке. В зависимости от требований готовой продукции, она может подвергаться дополнительному каландрированию на суперкаландре. Готовую бумагу и картон разрезают на рулоны заданного формата, упаковывают и направляют на склад готовой продукции. ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Целлюлозно-бумажная промышленность относится к одному из наиболее энергоемких отраслей народного хозяйства. Высокая энергоемкость производства требует значительного энергопотребления. В этих условиях рациональное использование топлива, тепловой и электрической энергии имеет государственное значение. Организационно-технические мероприятия (ОТМ) по экономии электрической энергии разрабатываются на всех уровнях управления и группируются по следующим основным направлениям экономии применительно к производству продукции (работа согласно установленной номенклатуре: совершенствование технологии производства; улучшение использования и структуры производственного оборудования; улучшение качества сырья и применение менее энергоемких его видов; прочие мероприятия (организационные, экономические и др.)). Организационные мероприятия включенные в план ОТМ предприятия, предусматривают создание отдела энергоменеджмента. Служба энергоменеджмента изучает отчеты цехов и подразделений, по поводу выполнения установленных норм электропотребления, а также замечания по результатам проводимых энергетических аудитов. Служба энергоменеджмента проводит аудит, проверку рационального использования электроэнергии, оказывает помощь в оформлении и подаче рационализаторских предложений по экономии электрической и тепловой энергии. Активную роль в выявлении источников нерационального электропотребеления играет систематически проводимая разъяснительная работа по бережному расходованию энергоресурсов среди рабочих, инженерно-технических работников и служащих предприятий. Для проведения этой работы широко используется наглядная агитация, печать, радио. Технические мероприятия по экономии электроэнергии, включенные в план ОТМ, должны разделяться на две категории: мероприятия по ликвидации очагов нерационального расходования и потерь электроэнергии, для осуществления которых либо не требуется расходование средств, либо расходуются средства на текущий ремонт; очаги и потери, для ликвидации которых используются средства на капитальный ремонт или ссуды банков. К техническим мероприятиям должны быть отнесены: · Усовершенствование технологических процессов · Реконструкция или замена технологического или энергетического оборудования на более совершенные · Внедрение автоматизированных систем оперативно-диспетчерского управления энергохозяйствами предприятия · Разработка и внедрение научно обоснованных удельных норм расхода электрической энергии · Регулировочные мероприятия по снижению нагрузки предприятия · Мероприятия по вводу графиков ограничения и отключения · Внедрение оптимальных режимов и графиков работы энергетического и технологического оборудования · Сокращение потерь в энергетических сетях · Повышения качества электрической энергии · Внедрение оптимальной компенсации реактивной мощности · Рационализация энергетического освещения и сокращение потерь электроэнергии на освещение · Рационализация потребления сжатого воздуха, улучшение эксплуатации компрессорного хозяйства. ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ К основным направлениям по экономии электроэнергии при производстве основных видов продукции относится экономия электроэнергии при производстве древесной массы. Процесс производства древесной массы энергоемкий, так как расход электроэнергии составляет 70% всех энергетических затрат на выработку бумаги и картона. Поэтому основные направления исследований связаны с сокращением энергозатрат на производство древесной массы, что будет способствовать снижению удельных норм электроэнергии при производстве бумаги и картона. Существенная экономия электроэнергии будет достигнута за счет замены существующей размалывающей аппаратуры высокопроизводительными дисковыми мельницами. При этом достигается экономия электроэнергии в среднем на 100кВтґч на 1т бумаги, что объясняется меньшими гидравлическими потерями в дисковой мельнице. Основными путями снижения расхода электрической энергии при производстве древесной массы являются: при обычном классическом способе - внедрение безванного способа дефибрирования, подбор зернистости дефибрерных камней, приготовление древесной массы под давлением (по данным этот способ позволяет сократить расход электроэнергии на 10%); при термохимическом производстве - внедрение предварительной химической обработки древесины, проведение процесса размола щепы в одну ступень, применение новых видов размалывающих пластин, оптимизация концентрации массы при размоле и пропарке щепы, отказ от башен при отбелке массы (проведение отбелки в рефинерах позволяет получить экономию электроэнергии в размере 10%). Значительные резервы экономии электроэнергии могут быть получены при использовании новых материалов для гарнитуры мельниц. Существует новая конструкция диска мельницы с металлокерамической гарнитурой для размола различных целлюлозно-волокнистых материалов. Зернисто-пористая поверхность керамических секторов, входящих в состав металлокерамического диска, обеспечивает фибриллирующую и равномерную обработку волокнистой суспензии. Основным преимуществом мельниц с новым металлокерамическим размалывающим диском по сравнению с мельницей, оснащенной металлической гарнитурой, являются: снижение на 15-30% удельного расхода электроэнергии, необходимой для размола; повышение прочностных показателей бумаги или картона 5-20%; снижение стоимости гарнитуры в 3-5 раз в зависимости от типоразмеров мельницы; снижение уровня шума мельницы на 3-5 дБ. Непрерывный характер работы бумаго-дательной машины (БДМ) позволяет получить существенную экономию электрической энергии даже при незначительном снижении удельного показателя расхода энергии. Считается отличным показателем работы БДМ тот факт, при котором машина работает более 90% всего рабочего времени в году. Наиболее важным моментом для повышения эффективности БДМ является интенсивное использование в работе синтетических сеток. Срок службы металлических сеток 2-3 недели, синтетических - полгода, что приводит к увеличению времени работы БДМ. Внедрение синтетических сеток позволяет значительно снизить расходы энергии за счет сокращения числа прогревов сушильной части машины после каждой замены сетки и холостых ходов БДМ во время их прогрева. Существенную экономию электрической энергии при производстве бумаги можно получить за счет следующих технических мероприятий. Использование нового процесса фракционирования волокон по длине позволяет уменьшить расход электроэнергии на 1т бумаги в среднем на 110 кВт*ч. новая технология заключается в том, что из неразмолотой или слегка подмолотой массы на фракционаторах различной конструкции выделяется коротковолокнистая фракция, которая в дальнейшем без размола или после легкого размола используется для составления композиций, а длинноволокнистая фракция (до 70% всей массы) размалывается по соответствующему режиму и также отправляется на отлив. Большое значение для экономии электроэнергии имеет выбор рационального режима работы размалывающего оборудования. Основным фактором, влияющим на расход электроэнергии при размоле, является давление размола. Чем выше давление между размалывающими поверхностями, тем быстрее повышается помол массы, но если давление становится чрезмерным, волокна сбрасываются с размалывающих поверхностей и в следствие трения повышается расход электроэнергии. Снижение скорости позволяет при равном эффекте размола снизить расход электроэнергии. При низкой скорости зазор между размалывающими поверхностями становится меньшим, что увеличивает эффективность размола. Экономия электроэнергии достигает 15-30%. Улучшение использования технологического оборудования позволяет снизить потери электроэнергии на предприятиях ЦБП, возникающие вследствие нерационального использования оборудования (недогрузки, холостые ходы, простои). Экономия электроэнергии при производстве целлюлозы может быть достигнута применением непрерывной варки вместо периодической. Для варки и последующей обработки целлюлозы все шире внедряются усовершенствованные непрерывно действующие установки и системы фирмы "Комюр" с низким расходом энергии. Все процессы в системе, кроме сортирования, протекают при 10%-ой концентрации, что позволяет снизить расход электроэнергии на 40-50%. Отдельным направлением развития отбелки целлюлозы является динамическая отбелка методом вытеснения в совмещенных башнях. Отбелка целлюлозы в них протекает в 2-3 раза быстрее и сопровождается меньшими расходами тепловой в 2,5 раза, а электрической энергии в 3,5 раза. Экономия электроэнергии за счет автоматизации технологических процессов имеет огромное значение. Автоматизация дает возможность: · Стабилизировать поддержание параметров энергоносителей, отпускаемых на производство · Сократить холостой ход и сбои в работе энергетического и технологического оборудования · Обеспечить полный оперативный контроль за потреблением энергоресурсов · Повысить оперативность в управлении энергохозяйством комбината · Сократить расход топлива на производство тепловой и электрической энергии в результате решения задач оптимального распределения нагрузок между турбоагрегатами · Увеличить выпуск товарной продукции в результате повышения ритмичности производственных процессов

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти