ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Виробка енергії з біомаси в ЄС

 

Виробка енергії з відновлюваних джерел динамічно розвивається у більшості Європейських країн. У 1995 р. в країнах ЄС на долю відновлюваних джерел енергії приходилося 74.3 млн т нафтового еквіваленту (т н. е., Qнр = 41.9 МДж/кг), що складало близько 6% загального споживання первинних енергоносіїв (Таблиця 1) [1]. З них на долю біомаси приходилося більше 60%, що становило близько 3% загального споживання первинних енергоносіїв. В окремих країнах доля біомаси в загальному споживанні первинних енергоносіїв значно перевищує середньоєвропейську: в США її доля складає 3.2%, в Данії - 6%, в Австрії - 12%, в Швеції - 18%, в Фінляндії - 23%. У відповідності до стратегії розвитку відновлюваних джерел енергії в країнах ЄС “White Paper”, біомаса буде покривати близько 74% загального вкладу відновлюваних джерел енергії у 2010 р, що складатиме близько 9% загального споживання первинних енергоносіїв. Як видно, біомаса становить найбільш потужний сектор відновлюваних джерел енергії в ЄС.

 

Таблиця 1. Вироблення теплової та електричної енергії з відновлюваних джерел енергії в ЄС [1]

Тип відновлюваних Вироблення енергії Загальні капітальні витрати у 1997- Зниження викидів СО2 до
джерел енергії 1995 р. 2010 р. 2010 рр., 2010 р.,
  млн т н. е. % млн т н. е. % млрд $ млн т/рік
Вітроенергетика 0.35 0.5 6.9 3.8 34.56
Гідроенергетика 26.4 35.5 30.55 16.8 17.16
Фотоелектрична енергетика 0.002 0.003 0.26 0.1 10.8
Біомаса 44.8 60.2 74.2 100.8
Геотермальна енергетика 2.5 3.4 5.2 2.9
Сонячні теплові колектори 0.26 0.4 2.2 28.8
ВСЬОГО 74.3 198.12

 

Потенціал біомаси в Україні.

 

Оцінка потенціалу біомаси, доступної для отримання енергії в Україні, була проведена на основі статистичних даних. Основним джерелом біомаси в Україні є відходи сільського господарства і, в першу чергу, солома злакових культур. Енергетичний потенціал соломи злакових культур по регіонах України представлений у Таблиці 2. Дані по енергетичному потенціалу біомаси по окремих видах сільськогосподарських культур наведені у Таблиці 3. Коефіцієнти відходів та доля біомаси, що не використовується іншими секторами економіки і придатна для вироблення енергії, була визначена на базі методичної літератури та експертних оцінок. Так, наприклад, споживання соломи на власні потреби сільськогосподарським сектором (корм та підстілка для тварин) складає близько 80 % від загальної кількості соломи в Україні.

 

Іншим значним джерелом біомаси в Україні є гній великої рогатої худоби (ВРХ). Дані по потенціалу гною, кількості біогазу, що може бути отримана з нього, та заміщенню викопного палива по регіонах України та по країні в цілому наведені у Таблицях 4, 5. Розрахунок виконувався виходячи з поголів’я тварин. Причому для великої рогатої худоби та свиней бралися статистичні дані по поголів’ю, а кількість птиці визначалася по існуючим даним по виробництву яєць, виходячи з оцінки, що одна курка несе 250 яєць у рік. Далі по спеціальним нормам розраховувався вихід гною для кожної групи тварин, кількість сухої речовини у гної (ВРХ та свині – 10-12%, птиця – 25%) та кількість органіки у сухій речовині (ВРХ та свині – 80-85%, птиця – 75-77%). По показникам виходу біогазу з 1 кг внесеної в реактор органічної маси визначався вихід біогазу для вказаних трьох груп тварин. По даним 1999 р. сумарна кількість біогазу, що може бути отримана з гною ВРХ, свиней та птиці, складала 2207.2 млн м3, що еквівалентне близько 1.59 млн т у.п.

 

Таблиця 2. Енергетичний потенціал соломи злакових культур в Україні в 1998 р.

Регіон Валовий збір зерна, тис. т Загальна кількість соломи, тис. т Кількість соломи, що доступна для отримання енергії (20% від загального збору), тис. т Енергетичний потенціал соломи, доступної для отримання енергії, млн т у.п.
Автономна Республіка Крим 0,08
Вінницька обл. 342,2 0,17
Волинська обл. 108,4 0,05
Дніпропетровська обл. 304,4 0,15
Донецька обл. 226,6 0,11
Житомирська обл. 164,2 0,08
Закарпатська обл. 0,02
Запорізька обл. 174,8 0,09
Івано-Франківська обл. 50,8 0,02
Київська обл. 268,8 0,13
Кіровоградська обл. 222,6 0,11
Луганська обл. 147,2 0,07
Львівська обл. 123,4 0,06
Миколаївська обл. 178,8 0,09
Одеська обл. 255,6 0,13
Полтавська обл. 342,6 0,17
Рівненська обл. 107,4 0,05
Сумська обл. 213,2 0,10
Тернопільська обл. 173,8 0,09
Харківська обл. 302,4 0,15
Херсонська обл. 194,8 0,10
Хмельницька обл. 259,6 0,13
Черкаська обл. 282,2 0,14
Чернівецька обл. 0,03
Чернігівська обл. 200,4 0,10
Всього по Україні 4914,2 2,42

 

Кількість деревних відходів, що утворюються в регіонах України і в країні в цілому, та їх енергетичний потенціал представлені в Таблицях 6, 7. У 1999 році в Україні загальний об’єм заготовленої деревини складав 10.3 млн. щільних м3 [2] Нормативний залишок деревини на лісосіках складає 12%, значить при заготівлі вищевказаного об’єму лісоматеріалів залишки склали 1.406 млн. щільних м3. При первісній переробці круглої деревини вихід пиломатеріалів складає 65% від загального об’єму, 35% іде у відходи. Знаючи дані по виробці пиломатеріалів у 1999 р. – 2.1 млн. щільних м3 – та враховуючи, що до 60% відходів корисно використовується, можна визначити обсяг відходів первісної обробки кругляка, які залишаються вільними і можуть розглядатися як потенціал для вироблення енергії. Цей потенціал складає 0.452 млн. щільних м3. Наступним джерелом деревних відходів є відходи на ДОКах при виготовленні готової продукції. По статистичним даним при виробленні продукції у деревообробній промисловості України у 1999 р. загалом утворилося 1.108 млн щільних м3 відходів (відходи первісної переробки круглої деревини плюс відходи на ДОКах) [2]. Віднімаючи від цієї загальної кількості відходів вже відомий обсяг відходів при розпилюванні кругляка (0.452 млн. щільних м3), отримуємо відходи на ДОКах при виготовленні готової продукції – 0.656 млн. щільних м3. Крім того, 3.853 млн. щільних м3 були вивезені з лісу у вигляді дров. Таким чином, загальний енергетичний потенціалу деревини в Україні у 1999 р. складав близько 6.37 млн. щільних м3 або 1.58 млн т у.п.

 

Таблиця 3. Енергетичний потенціал біомаси по окремих видах сільськогосподарських культур (дані 2000 р.)

Культури Вро-жай, млн т Коефіціент відходів Загальна кіль-кість біомаси, млн т Доля біомаси, доступна для отримання енергії Потенціал біомаси, доступної для отримання енергії млн т у.п.
% млн т
Зернові культури/ солома:            
Пшениця 10,17 1,00 10,17 2,03 0,97
Кукурудза/стебло 3,84 1,30 4,99 2,49 1,19
Ячмінь 6,87 1,20 8,24 1,65 0,79
Овес 0,88 1,20 1,06 0,21 0,10
Жито 0,98 1,60 1,56 0,31 0,15
Інші 1,71 1,20 2,05 0,41 0,20
Загалом 24,44   28,07   7,11 3,40
               
Соняшник: 3,46            
Листя, стебло   1,5 5,19 4,15 1,98
Лузга   0,2 0,69 0,69 0,33
Загалом     5,88   4,84 2,31
               
ВСЬОГО     33,95   11,95 5,71

 

Як окремий вид біомаси слід розглянути також газ звалищ. Річна кількість твердих побутових відходів (ТПВ), що утворюються в Україні, становить приблизно 15 млн тон. Основна частина ТПВ розміщується на сміттєзвалищах (більше 90 %). З загальної кількості сміттєзвалищ (655) тільки 140 можуть вважатися придатними для видобування та використання газу звалищ. Виходячи з цього, потенціал газу звалищ, доступний для вироблення енергії, становить близько 288 млн м3/рік, що еквівалентне 0,19 млн т у.п.

 

Зведені дані по енергетичному потенціалу біомаси в Україні представлені у Таблиці 8 (для зручності дані по кукурудзі винесені окремим рядком). Таким чином, у 1999-2000 рр. потенціал біомаси в Україні складав близько 9 млн т у.п. Це становить близько 4,6 % загального споживання первинних енергоносіїв в Україні, не беручи до уваги потенціал ТПВ для спалювання та частину біомаси, що використовується зараз іншими секторами економіки.

 

 

Таблиця 4. Енергетичний потенціал гною в Україні.

Області Поголів’я худоби та птиці *), тис. голів Кількість гною, доступного для анаеробного зброджування **) Кількість біогазу, що може бути отримана Енергетичний потенціал біогазу
  ВРХ свині птиця млн. т/рік млн. м3/рік тис. т у.п.
КРИМ 1,6 68,4 49,7
Вінницька 3,1 128,5 92,7
Волинська 1,7 68,5 49,3
Дніпропетровська 3,0 125,1 90,2
Донецька 2,4 103,3 75,0
Житомирська 3,0 122,7 88,4
Закарпатська 0,3 16,2 12,0
Запорізька 2,2 93,1 67,1
Івано-Франківська 0,5 23,6 17,3
Київська 3,1 136,2 99,0
Кіровоградська 1,6 65,0 46,9
Луганська 1,5 65,3 47,6
Львівська 1,1 49,3 36,1
Миколаївська 1,4 60,0 43,3
Одеська 2,3 102,6 74,6
Полтавська 3,3 139,9 100,9
Рівненська 1,5 64,0 46,2
Сумська 2,6 110,2 79,4
Тернопільська 1,4 58,1 42,0
Харківська 3,3 140,5 101,4
Херсонська 1,7 70,6 50,9
Хмельницька 2,8 113,0 81,3
Черкаська 3,0 123,6 89,1
Чернівецька 0,7 29,0 21,1
Чернігівська 3,1 129,5 93,4
Всього по Україні 52,1 2207,2 1595,3

*) Тварини, що перебували у власності сільськогосподарських підприємств на початок 2000 року.

**) Враховано зменшення кількості гною за рахунок перебування частини ВРХ на пасовищах в літній період та за рахунок гною свиней, що не підходить для анаеробного зброджування (з отриманням позитивного енергетичного ефекту) внаслідок надмірної вологості (комплекси з гідрозмивом та гідросплавом).

 

Таблиця 5. Потенціал гною в Україні у 1999 р.

Джерело гною Кількість гною, доступного для використання, млн т Кількість біогазу, що може бути отримано, млн м3 Енергетичний потенціал біогазу, млн т у.п.
Велика рогата худоба 45.46 1832,9 1.31
Свині 4.47 170.9 0.12
Птиця 2.17 203.4 0.16
Всього 52.1 2207.2 1.59

 

Таблиця 6. Енергетичний потенціал деревини в Україні в 1999 р.

Регіон Заготівля деревини, тис. щільних м3 Загальна кількість деревини, тис. т Кількість деревини, що доступна для отримання енергії, тис. т Енергетичний потенціал деревини, доступної для отримання енергії, млн т у.п.
Автономна Республіка Крим 45,1 33,4 21,4 0,01
Вінницька обл. 438,3 324,3 207,6 0,07
Волинська обл. 648,5 479,9 307,1 0,10
Дніпропетровська обл. 59,9 44,3 28,4 0,01
Донецька обл. 54,5 40,3 25,8 0,01
Житомирська обл. 1315,7 973,6 623,1 0,20
Закарпатська обл. 638,5 472,5 302,4 0,10
Запорізька обл. 11,5 8,5 5,4 0,00
Івано-Франківська обл. 488,2 361,3 231,2 0,07
Київська обл. 806,4 596,7 381,9 0,12
Кіровоградська обл. 89,3 66,1 42,3 0,01
Луганська обл. 218,7 161,8 103,6 0,03
Львівська обл. 663,6 491,1 314,3 0,10
Миколаївська обл. 28,2 20,9 13,4 0,00
Одеська обл. 59,8 44,3 28,3 0,01
Полтавська обл. 197,6 146,2 93,6 0,03
Ровенська обл. 847,0 626,8 401,1 0,13
Сумська обл. 604,1 447,0 286,1 0,09
Тернопільська обл. 219,5 162,4 104,0 0,03
Харківська обл. 390,6 289,0 185,0 0,06
Херсонська обл. 59,4 44,0 28,1 0,01
Хмельницька обл. 498,9 369,2 236,3 0,08
Черкаська обл. 383,6 283,9 181,7 0,06
Чернівецька обл. 576,0 426,2 272,8 0,09
Чернігівська обл. 898,7 665,0 425,6 0,14
Всього по Україні 10308,7 7628,4 4882,2 1,58

 

Таблиця 7. Потенціал відходів деревини в Україні у 1999 р.

Тип відходів деревини Кількість, млн щільних м3 Енергетичний потенціал, млн т у.п.
Невивезена деревина на лісосіках (порубочні залишки), W 50-60%*) 1.406 0.314
Відходи у ліспромгоспах при розпилюванні кругляка, W 40-45% 0.452 0.114
Відходи на ДОКах при виготовленні готової продукції, W 25-30% 0.656 0.180
Дрова, що вивозяться з лісосіки, W 40-45% 3.853 0.969
ВСЬОГО 6.367 1.577

*) W - відносна вологість

 

 

Таблиця 8. Енергетичний потенціал біомаси в Україні у 1999-2000 рр.

Вид біомаси Енергетичний потенціал, млн т у.п.
Зернові культури/ солома (без кукурудзи)   2,21
Кукурудза/ стебло 1,19
Соняшник/ стебло, лузга 2,31
Гній/ біогаз 1,59
Відходи деревини 1,58
Газ звалищ 0,19
ВСЬОГО 9,07

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти