ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Станкова графіка. Особливості композиції в станковій графіці

Станкова графіка поширилась, здебільшого, після епохи Відродження. Вона звертається до традиційних жанрів мистецтва: тематичної композиції, портрета, пейзажу, натюрморту. Станкові твори друкованої графіки широко використовуються для оформлення інтер'єрів.

У станковій графіці застосовуються різні композиційні правила, прийоми і засоби, але вони дають трохи інші результати порівняно із станковим живописом або скульптурою. Це пов'язано із специфічними особливостями. Основна риса графічного мистецтва — умовність, яка відрізняється від вирішення живописного твору або скульптури.

Умовність по-різному проявляється в різних видах графіки. У малюнках станкової графіки умовність часто зовсім відсутня: форма і об'єм трактуються точно. Близькі до натури й тональні вирішення. У начерках, де площина тонально не проробляється, підкреслюються лише вузлові моменти, виділяються основні контрасти.

У кольорових станкових композиціях ступінь умовності об'єму і простору різний.

Можна використовувати світлотінь або застосовувати колір площинно, без градації в світлотному тоні, або писати одним кольором. Об'ємність у таких випадках досягається малюнком, який підкреслює контури форми і окремі елементи.

Колір у творах станкової графіки може бути різної активності. В одних випадках композиція організовується декоративно, в інших (коли кольорове вирішення увиразнено багатством тонів) — колір створює враження живописності. Але в обидвох випадках він відіграє вирішальну роль у трактуванні образу.

Залежно від форми і об'єму, від поєднання теплих і холодних кольорів, їх насиченості створюється враження простору. Його завдання передати ідейний задум.

Часто в станковій графіці одна мета відтворена серійно в декількох аркушах. Таке розміщення теми несе в собі деякі особливості композиції в кожному аркуші. «Серійність» вимагає врахування композиції кожного аркуша у взаємозв'язку і послідовності як необхідної умови для логічного розвитку теми.

 

Особливості і виразність естампу

Графічною технікою прийнято називати методи роботи в даному матеріалі: обробку дерев'яних або металевих дощок, лінолеуму, каменю тощо. Кожна техніка має свої способи виготовлення друкованих форм. Відтиски творів будь-якого виду графіки, отриманих з цих друкованих форм, називаються естампами (від франц. — відтиск, відбиток). Естамп дає можливість тиражувати твори графіки у великій кількості.

 

Способи друку

Існують такі види художнього друку: високий, плоский, глибокий і наскрізний.

Високий друк— ліногравюра, гравюра на деревині. Це спосіб, коли друковані елементи знаходяться високо, тобто на поверхні друкованої форми, на яку валиком наноситься фарба. Зображення реалізується через розрідження поверхні друкованої форми різними заглибленнями (або, як їх прийнято називати, пробілами) за допомогою різального інструмента.

Плоский друк— літографія, офсет. У плоскому друці зображення створюється на рівній поверхні кам'яних дощок.

Глибокий друк— офорт, травлений штрих, акватинта, левіс, меццотінто, резерваж, м'який лак, суха голка. Глибокий друк означає, що друковані елементи знаходяться нижче від поверхні друкованої дошки, це заглиблена гравюра. Зображення тут виходить темним. Тональність рисунка в таких випадках залежить від глибини і ширини штрихів, заповнених фарбою, та від її густини.

Наскрізний друк— шовкографія, трафарет. Зображення створюється проходженням фарби крізь отвори в тканині чи папері.

 

Оригінальна графіка

Твори оригінальної графіки створюються такими матеріалами як олівець, туш, акварель, гуаш, пастель сангіна та ін. Існують різні види гравюри: ліногравюра, ксилографія, офорт, літографія тощо.

Складність профілювання на дерев'яній, металевій дошці або на лінолеумі в тому, що художник повинен врахувати дзеркальність зображення, тому що відтиск вийде зворотним. Крім того, необхідно володіти технікою різьблення або продряпування, знати вибраний матеріал, його пластичні особливості. Це технічно трудомісткі способи виготовлення зображення, але цікаві тим, що дають можливість розмножити будь-який малюнок у потрібній кількості за допомогою відбитків із друкованих форм.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1.Алехин А. Д. Изобразительное искусство: Художник. Педагог. Школа. Кн. Для учителя. — М.: Просвещение, 1984. — 160 с.

2.Антонович Є. А., Захарчук-Чугай Р. В., Станкевич М. Є. Декоративно-прикладне мистецтво. — Львів: Світ, 1993. — 272 с

3.Антонович Є. А., Щерба М. А., Шпильчак В, А. та ін. Збірник практикумів з художньо-графічних дисциплін. 4.1. Основи художнього конструювання. Основи композиції. Педагогічна практика: Навчальний посібник. — Івано-Франківськ: Прикарпатський університет, 1995.— 152 с.

4.Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок. Живопись. Композиция. —М: Просвещение, 1969. — 239 с.

5.Бучинский С. Л. Основы по изобразительному искусству: Учебно-методическое пособие. — К.: Рад. школа, 1981

6.Вісник Львівської академії мистецтв: Збірник наукових праць. Випуск 8. —Львів. 1997.

7.Сензюк П. К. Композиция в декоративном искусстве: Альбом. — К.: Рад. школа,

1988. —78 с.

8.Декоративно-ужиткове та образотворче мистецтво. Історія, теорія, практика: Збірник наукових праць. Випуск 4. — Львів, 1993.

9.Жолтовський П. М. Художнє життя на Україні в ХУІ-ХУШ ст. — К.: Наукова думка,

1983 —178 с.

10. Изобразительное искусство. З курс: Учебно-методическое пособие для студентов-заочников художественно-графических факультетов педагогических институтов / Под ред. А. А.Унковского. — М.: Просвещение, 1987.

11. Изобразительное искусство. 4 курс: Учебно-методическое пособие для студентов-заочников художественно-графических факультетов педагогических институтов /Под ред. Н. С. Боголюбова. — М.: Просвещение, 1988.

12. Изобразительное искусство. I курс: Учебно-методическое пособие для студентов-заочников художественно-графических факультетов педагогических институтов / Под ред. А. А. Унковского. — М.: Просвещение, 1985.

13. Изобразительное искусство. II курс: учебно-методическое пособие для студентов-заочников художественно-графических факультетов / Под ред. А. А. Унковского. — М: Просвещение, 1996.

14. Костерин Н. П. Учебное рисование: Учеб. пособие для учащихся пед. училищ по спец.

2002 «Дошкольное воспитание» и 2010 «Воспитание в дошкольных учреждениях». — М.: Просвещение, 1980. — 272 с.

15. Кузин В. С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальных классах: Учеб. пособие для учащихся пед. Уч-щ по спец. 2001 «Преподавание в начальных классах общеобразоват. шк.» — М: Просвещение, 1984. — 319с.

16. Кулебакин Г. И. Рисунок и основы композиции: Учеб. для СПТУ / Под ред.

Г. Л. Кильне.- 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1988. — 128 с.

17. Лебедева Е. В., Черных Р. М. Искусство художника-оформителя: Практические советы самодеятельному художнику — М.: Сов. худ., 198.1. — 342 с.

18. Нариси з історії українського декоративно-прикладного мистецтва / Під ред.П. М. Жолтовського. — Видавництво Львівського університету, 1969. — 190 с.

19.Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура.Графика. Декоративное искусство. / Гл. ред. В. М. Полевой; Ред. кол.: В. Ф. Маркузон,Д. В. Сарабьянов. — М.: Сов. Энциклопедия. Книга 13, 1986

20.Практикум в учебных мастерских и технология конструкционных материалов: Учеб. пособие для студентов пед. Ин-тов по спец. 2109 «Черчение и изобразительное искусство» / К. Ж. Амиргазин, А. А. Белов, Е. Г. Болотских и др.; Под ред. Б. В. Нешумова. — М.: Просвещение, 1986. — 192 с.

21.Програми педагогічних училищ. Образотворче мистецтво і художня праця: Збірник програм. Для спеціальності 03. 06 «Викладання образотворчого мистецтва та художньої праці» / Укл. Є. А. Антонович, М. А. Щерба, В.А. Шпильчак та ін. —К.:РНМК, 1993. —108 с.

22.Ростовцев Н. Н. Учебный рисунок: учебное пособие для пед. училищ. — М.: Просвещение, 1976. — 287 с.

23. Соловьев С. А. Декоративное оформление: Учеб. пособие для учащихся педучилищ по спец. №2003 «Преподавание черчения и изобразительного искусства.» — М.: Просвещение, 1987 — 144 с.

24.Тарасевич Г., Грохотов В., Павлинова Е. Художник-оформитель: Руководство для самодеятельных художников. — М: Советский художник, 1996. — 260 с.

25.Тимків Б. М., Кавас К. М. Виготовлення художніх виробів із дерева. Ч. 2. Основи композиції. Мозаїка. Випалювання. Розпис / За ред. проф. Б. Тимківа. Підручник. — Львів: Світ, 1996. — 144 с: Іл. 88.

26.Українське народне мистецтво: Живопис / Редкол.: Заболотний В.І. та ін. — К.: Мистецтво, 1967 — 186 с

27.Український радянський енциклопедичний словник: в 3-х т. / Редкол.: А. В. Кудрицький (відп. ред.) та ін. — 2-е вид. — К.: Голов, ред. УРЕ. 1987.

28.Шорохов Е. В. и Козлов Н. Г. Композиция: Учебное пособие для учащихся по спец.2003 «Преподавание черчения и рисования». — М.: Просвещение, 1978. — 160 с.

29.Яблонский В. А. Преподавание предметов «Рисунок» и «Основы композиции»: — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1989. — 78 с.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти