ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Оцінка величини напруги дотику

1. Вибрати варіант завдання (додаток А) та вивести його на стенд за допомогою перемикача варіантів.

2. Зробити виміри опору ізоляції фазних дротів (по відношенню до клеми «земля»), Rф1, Rф2, RфЗ, заповнити відповідні пункти протоколу виконання лабораторної роботи. Виміри опору ізоляції фазних дротів виконуються за допомогою мегомметра. Для вимірювання опору ізоляції одна з клем мегомметра (з поміткою «земля») приєднується за допомогою гнучкого провідника з клемою R3 стенду, а інша клема (з поміткою Rф1,або Rф2, або Rф3) підключається по черзі до фаз.

При вимірюванні обертають ручку (2) генератора мегомметра з швидкістю, достатньою для стабілізації положення індикаторної стрілки мегомметра в межах його шкали, по якій враховують величину вимірюваного опору в «МОм» або «КОм» залежно від положення перемикача 1.

3. Зробити вимір опору захисного заземлення Rx. Вимірювання опору захисного заземлення роблять за допомогою іншого приладу омметра.

Перед проведенням вимірювання перевіряють калібрування приладу відповідно до інструкції, приведеної на внутрішній поверхні його кришки. Після цього за допомогою гнучких дротів клеми омметра з’єднують з клемами стенду Rx, Rз, Rв (схема з'єднання на кришці приладу). Далі перемикач (4) омметра встановлюють в робоче положення «х5», натискують пальцем кнопку (3) та, утримуючи її в цьому положенні, обертають реохорд (2), добиваючись установки індикаторної стрілки приладу напроти відмітки «0» його шкали. Відлік показників ведуть за рухомою шкалою омметра з урахуванням положення перемикача (4).

4. Розрахувати величину напруги дотику Uп, В.

За варіантом заданий режим роботи електроустановки – «нормальний» або «аварійний» тому розрахунок Uп ведемо залежно від цього чинника.

а) розрахунок напруги дотику в «нормальному» режимі роботи електроустановки, тобто за наявності захисного заземлення:

 

, (6.13)

 

де α – коефіцієнт напруги дотику, вибирати залежно від варіанту;

φκ – потенціал на корпусі верстата, В

 

, (6.14)

 

де I3 – струм замикання на землю, А

 

(6.15)

 

де Uф – фазна напруга в мережі, по своєму варіанту завдання, В;

Rx – зміряний опір захисного заземлення, Ом;

Rф – мінімальний зміряний опір ізоляції однієї з фаз, Ом.

б) визначити за ГОСТ 12.1.038-82 гранично допустиму величину напруги дотику в «нормальному» режимі роботи електроустановки (табл. 6.2), Uг.д, В, при змінному струмі 50 Гц.

в) дати оцінку фактичної напруги дотику на робочому місці по коефіцієнту відповідності умов праці нормативним вимогам:

 

Кв=Uп.ф./Uг.д.,(6.16)

 

якщо Кв≤1,то можна зробити висновок про відповідність стану електробезпеки на робочому місці ГОСТ 12.1.038-82.

г) розрахунок величини напруги дотику в «аварійному» режимі (обрив в ланцюзі Rз), В:

 

Uп.ф=IчRч(6.17)

де Rч – опір тіла людини, Ом (в інженерних розрахунках приймають Rч=1000 Ом);

Iч – струм, що проходить через тіло людини, А:

 

(6.18)

 

де Uф – напруга в електромережі, по своєму варіанту, В;

Rф – мінімальний зміряний фазний опір, Ом.

д) визначити за ГОСТ 12.1.038-82 гранично допустиму величину напруги дотику в «аварійному» режимі роботи електроустановки Uг.д при змінному струмі 50 Гц залежно від часу аварійного відключення tвідкл, сек (табл. 6.3).

е) дати оцінку фактичної напруги дотику на робочому місці по коефіцієнту відповідності умов праці нормативним вимогам по формулі 6.16, якщо Кв≤1, то можна зробити висновок по відповідності стану електробезпеки на робочому місці ГОСТ 12.1.038-82.

 

Таблиця 6.2

Гранично допустимі величини напруги дотику
в «нормальному» режимі (по ГОСТ 12.1.038-82)

Вид струму Uг.д, В I, мА
Змінний 50 Гц 2,0 0,3
Змінний 400 Гц 3,0 0,4
Постійний 8,0 1,0

 

При виборі гранично допустимих значень напруги дотику слід враховувати негативний вплив на стан електробезпеки високих значень температури навколишнього середовища (Т, °С) та відносної вологості в приміщенні (φ, %). Тому, якщо по варіанту Т≥25°С та φ≥75% необхідно прийняти поправочний коефіцієнт К = 0,33, тоді

 

Uг.д = 0,33· Uг.т

де Uг.т – табличне значення гранично допустимої величини (табл. 6.2, 6.3).

 

Таблиця 6.3

Гранично допустимі величини напруги дотику
в «аварійному» режимі (за ГОСТ 12.1.038-82)

Вид струму Час аварійного відключення tвідкл,(сек) і величина Uг.д., В
0,01 0,1 0,5 1,0 >1,0
Змінний 50Гц
Постійний

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти