ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 2. Додаткові методи обстеження в гінекології: лабораторні — бактеріоскопічне, онкоцитологічне, кольпоцитологічне, бактеріологічне; інструментальні — біопсія.

Робочий зошит

для самостійної роботи студентів

З гінекології

(спеціальність: «Лікувальна справа )

Студентки (та) ______________________________________________

групи:________________________

V семестр

Викладач: Кекіна Л.О

Робочий зошит розглянуто і схвалено

на засіданні ЦМК акушерсько-гінеко-

логічних дисциплін

Голова ЦМК: Кекіна Л.О.__________

Протокол № 2 від 5 вересня 2012 р.


Пояснювальна записка

 

Під час навчання майбутній молодший спеціаліст повинен одержати відомості про анатомо-фізіологічні особливості організму жінки в різні періоди її життя; зміни, які відбуваються при захворюваннях статевих органів; уміти проводити обстеження та диспансерне спостереження за гінекологічними хворими; надавати невідкладну долікарську допомогу та проводити лікування за призначенням лікаря; вести амбулаторний прийом; проводити профілактичні огляди; виконувати медичні маніпуляції; володіти методиками реанімації; здійснювати заходи з профілактики захворювань; основами деонтології, медичної етики; знати основи охорони праці в гінекології.

 

Після вивчення дисципліни студенти повиннізнати:

¾ основні принципи медичної етики та деонтології;

¾ засоби забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму в гінекологічному стаціонарі;

¾ правила техніки безпеки під час роботи з медичним обладнанням та інструментами;

¾ форми та методи санітарно-освітньої роботи;

¾ основні методи обстеження хворих;

¾ особливості підготовки гінекологічних хворих до обстеження;

¾ основні гінекологічні захворювання, методи їх лікування та профілактики;

¾ підготовку хворих до гінекологічних операцій та післяопераційний догляд за гінекологічними хворими.

Студенти повиннні вміти:

¾ оформити медичну документацію;

¾ вести амбулаторний прийом;

¾ проводити обстеження гінекологічних хворих;

¾ аналізувати дані отриманих результатів клінічного обстеження пацієнтки (лабораторних, інструментальних тощо);

¾ надавати невідкладну медичну допомогу жінкам із гінекологічними захворюваннями;

¾ проводити профілактичні огляди жінок;

¾ проводити санітарно-освітню роботу;

¾ застосовувати методи профілактики ВІЛ-інфекції та гепатиту В у медичних працівників.

Студенти мають бути поінформовані про:

¾ основні принципи організації гінекологічної допомоги в Україні на сучасному етапі;

¾ нормативні акти та чинні накази Міністерства охорони здоров’я України;

¾ новітні досягнення медицини;

¾ нові лікарські засоби і методи їх застосування;

¾ нові методи діагностики гінекологічних захворювань;

¾ стан захворюваності на гінекологічні хвороби в регіоні та країні.


 

Тема 1 : «Історія розвитку гінекологічної науки в Україні. Організація гінекологічної допомоги в місті та сільській місцевості.»

 

Актуальність теми:Стратегія розвитку акушерсько-гінекологічної допомоги ґрунтується на принципі єдності здоров’я матері і дитини. Основними принципами гінекологічної допомоги в Україні є систематичний, поетапний кваліфікований, доступний у селах і містах лікарський, фельдшерський та профілактичний нагляд за жінками, своєчасна діагностика і лікування гінекологічної патології; широка санітарно-просвітницька робота з питань репродуктивного здоров’я, планування сім’ї.

Після самостійного опрацювання теми, студенти повинні знати:

- Організація амбулаторної гінекологічної допомоги.

- Завдання жіночої консультації.

- Яке обстеження проводиться під час профілактичних оглядів.

- Групи здоров’я.

- Етапи амбулаторно гінекологічної допомоги .

- Організація стаціонарної гінекологічної допомоги.

- Рівні надання стаціонарної допомоги.

- Поняття про деонтологію та медичну етику.

- Законодавства України про охорону здоров’я.

- Правила техніки безпеки в роботі з медичними інструментами та обладнанням

- Форми і методи санітарно-освітньої роботи.

Після самостійного опрацювання теми, студенти повинні вміти:

- Заповнити первинну медичну документацію.

- Провести обов’язкове обстеження при проведенні профілактичного огляду.

- Проводити санітарно-освітню роботу.

План самопідготовки:

- Ознайомтесь з темою, планом заняття.

- Ознайомтесь з методичними рекомендаціями щодо самостійної підготовки до теми.

- Вивчіть по підручнику, лекції з гінекології дану тему.

- Ознайомтесь з інструкцією виконання практичних навичок до заняття.

- Проконтролюйте себе, дайте відповіді на питання самоконтролю, виконайте завдання.

Література для самопідготовки:

- О.В.Степанківська, М.О Щербина «Гінекологія» стор.10-32.

- Лекція на тему: «Організація гінекологічної допомоги в Україні.».

 

Методичні вказівки щодо самопідготовки:

1). Вивчить матеріал («Організація гінекологічної допомоги в Україні.» О.В.Степанківська «Гінекологія», стор.10-32) та дайте відповіді на такі запитання:

 

Запитання. Відповіді.
- завдання жіночої консультації   1.   2.        
- етапи амбулаторної гінекологічної допомоги      
- рівні надання стаціонарної допомоги    

 

2)Дайте відповіді на « ключові» слова даної теми:

 

Гінекологія –

 

Деонтологія -

 

Медична етика –

 

 

3). Перелікуйте, з якими Законодавствами України Ви ознайомились при вивченні матеріалу:

 

 

4).Виберіть правильну відповідь, підкресліть правильну відповідь:

1. При проведенні бесіди з робітницями швейної фабрики Ви, зокрема, інформуєте їх, самообстеження (пальпацію) грудних залоз потрібно проводити:

1. 1 раз на місяць

2. 1 раз на 3 місяці

3. 1 раз на тиждень

4. 1 раз на рік

5. кожного дня

2. Кожна жінка повинна проходити профілактичний онкоогляд у акушера - гінеколога

1. щороку

2. 1 раз у 2 роки

3. щомісяця

4. 2 рази на рік

5. щотижня

 

3. Що перш за все повинна зробити фельдшер перед виконанням діагностичної маніпуляції для ефективного вербального спілкування

1. визначити сімейний стан пацієнтки

2. одягти гумові рукавички

3. переодягнути халат

4. привітатись з пацієнткою

5. визначити дату останньої менструації пацієнтки

4. До ФАПу звернулася жінка зі скаргами на появу пінистих білей з неприємним запахом, відчуття свербіння і печії у статевих органах, печію та болючість при сечовипусканні. Вона була обстежена. Який з методів обстеження є додатковим

1. бактеріоскопічне дослідження.

2. огляд зовнішніх статевих органів.

3. огляд за допомогою дзеркал.

4. дворучне дослідження.

5. пальпація молочних залоз.

5. Назвіть основний метод гінекологічного дослідження дітей

1. ректоабдомінальне дослідження

2. кольпоцитологічне дослідження

3. вагіноскопія

4. рентгенопельвіографія

5. огляд ш\матки в дзеркалах

6.Який медичний документ повинна оформити акушерка для взяття пацієнтки на “Д” учет з приводу міоми матки?

1. контрольную карту диспансерного наблюдения

2. обменную карту

3. историю болезни

4. индивидуальную карту беременной

5. больничный лист

7.Какой дистрактор является показателем эффективности диспансеризации гинекологических больных

1. число снятых в течение года с диспансерного учета с выздоровлением из числа больных, состоящих на диспансерном учете в течение года

2. число пролеченных в стационаре

3. число пролеченных в условиях женской консультации

4. число больных, направленных на лечение в санаторий

5. число больных, направленных на физиотерапевтическое лечение

 

 

5). Дайте відповіді на задачі

Задача. Відповіді.
1. Ви працюєте фельдшером на ФАПі. До Вас звернулася жінка 28 років для проходження профогляду. Яке обов’язкове обстеження слід провести?  
2. Жінка 27 років, належить до групи «здорова». Як часто вона має проходити профогляд?  
3. Жінка 37 років, належить до групи «практично здорова». Як часто вона має проходити профогляд?  

 

Тема 2. Додаткові методи обстеження в гінекології: лабораторні — бактеріоскопічне, онкоцитологічне, кольпоцитологічне, бактеріологічне; інструментальні — біопсія.

Дайте відповіді на задачі

 

№ 1. У гінекологічне відділення поступила хвора 15 років з кровотечею, яка почалася у строк менструації. Яке обстеження необхідно провести?

 

№ 2. У жіночій консультації при огляді шийки в дзеркалах у хворої 25 ро­ків виявлена гіперемія розміром з п'ять копійок. Які обстеження необхідно провести хворій?

 

№ 3. У хворої 60 років почалася кровотеча. Менопауза 10 років. Які ін­струментальні та додаткові спеціальні методи дослідження необхідно вико­ристати для виключення пухлини матки?

 

№ 4. У хворої 30 років із запаленням матки та придатків зроблено мазок з заднього склепіння. У мазку виявлена невелика кількість паличок Додерлейна, багато лейкоцитів та епітелію, значна кількість кокової флори. Реакція слабокисла. Зовнішній вигляд слизово-гнійний. Який ступінь чистоти?

 

№ 5. У мазку у хворої зі значними гнійними виділеннями виявлено лей­коцити у великій кількості та значна кількість епітелію; флори немає. Який ступінь чистоти?

 

 

Тема 2: Аномалії розвитку жіночих статевих органів:

Дайте відповіді на задачі

Завдання. Питання.   Самостійна робота студентів. Примітка
1. Хвора 17 років звернулася до ЖК зі скаргами на відсутність менструації, періодичну біль внизу живота, яка з’являється кожні 25-30 днів, неможливість статевого життя. Об’єктивно: жіночий тип статури, ріст волосся за жіночим станом, зовнішні статеві органи розвинуті правильно, видно випинання дівочої перетинки, відсутність у ній отвору. При ректальному дослідженні виявляється пухлино подібне утворення еластичної консистенції в ділянці піхви. Тіло матки та придатки без особливостей. Встановіть діагноз та визначить тактику..      
2. Хвора 20 років звернулася зі скаргами на скудні, болісні менструації, неможливість завагітніти протягом 2 років статевого життя. Об’єктивно: ріст низький, таз звужений, визначається дефіцит волосся на лобку, малі соромітні губи виступають вперед . При піхвовому дослідженні: матка завдовжки до 6 см в гіперантефлексії. Встановіть діагноз, визначте додаткові методи обстеження.      

 


Дайте відповіді на задачі

Завдання. Питання.   Самостійна робота студентів. Примітка
1 Жінка 32 років, звернулась до лікаря у ж/к зі скаргами на відсутність менструації більш 6 місяців. Із анамнезу: Пологів 2, м,а 1. Пів року тому перенесла сильне запалення придатків. P.V.: матка звичайна за розміром, безболісна, придатки з обох сторін не визначаються. По яке порушення менструальної функції йдеться мова?      
2. Хвора 20 років звернулася зі скаргами на скудні місячні, рідкі (з’являються 1 раз на 1.5- 2 місяці.).Із анамнезу: Заміжня 2 роки, проти запліднених препаратів не вживає, вагітностей не було. Гінекологічних захворювань не має. В дитинстві часто хворіла простудними захворюваннями. При піхвовому дослідженні: Тіло матки зменшених розмірів, рухоме, безболісне Придатки з обох боків не пальпуються. Встановіть діагноз, визначте додаткові методи обстеження.      

Дайте відповіді на задачі

Завдання. Питання.   Самостійна робота студентів. Примітка
1. До гінеколога вперше звернулася дівчина 18 років зі скаргами на відсутність менструацій. При об'єктивному дослідженні звертає на себе увагу зріст— 142 см, крилоподібна шия, короткі плюсневі кістки, низько розташовані вуха, бочкоподібна грудна клітина, сколіоз. При гінекологічному дослідженні: зовнішні статеві органи сформовані за жіночим типом, але малі статеві губи розвинуті недостатньо, оволосіння лобку незначне. При ректально-брюшно-черевостін- иому дослідженні пальпується маленька матка. Придатки не визначаються. а) який попередній діагноз? б) які методи дослідження необхідні для підтвердження діагнозу?      
2. До лікаря жіночої консультації звернулася дівчина 16 років зі скар­гами на відсутність менструальної функції. Статура — жіночого типу, вто­ринні статеві ознаки розвинуті правильно. Статевим життям не живе. а) чи є відсутність менструації у такому віці патологією? б) чи треба обстежити таку дівчину з метою встановлення діагнозу?        
3. У жінки 26 років відсутня менструація. З анамнезу: 6 місяців тому фізіологічні пологи. Дитина на грудному вигодовуванні. Гінекологічний анамнез: менструації з 12 років, регулярні, через 28 днів, по 5—6 днів, безболісні, помірні. Вагітності — 1, закінчилася фізіологічними пологами. Операцій не було. а) ваш попередній висновок? б) чи є відсутність менструації у даному випадку патологією? в) поясніть механізм припинення менструації у даної хворої.      

V1 семестр

 

Тем а 1: Запальні захворювання жіночих статевих органів неспецифічної етіології

Актуальність теми:

Запальні захворювання статевих органів жінок (ЗЗСО) займають перше місце серед других нозологій в гінекології і складають 60—65% серед всіх гінекологічних хворих і більше 30%, які госпіталізуються. Серед хворих за­пальними процесами статевих органів — 75% жінки, молодші 25 років (від 16 до 25 років), а з них % тих, що мали пологи.

Запальні захворювання є найчастішою причиною негормонального без­пліддя, ектопічних вагітностей, невиношування; відіграють певну роль в роз­витку фетоплацентарної недостатності, захворюваннях плода та новонаро­дженого. Треба брати до уваги, що запалення можуть привести до виникнен­ня патології шийки матки (ектопії, дисплазії), матки (лейоміоми), усклад­нення ендометріозу.

Таким чином, запальні захворювання перекривають майже весь спектр негормональних захворювань органів репродуктивної системи жінок. Знання причин, методів діагностики та лікування запальних захворювань жіночих статевих органів необхідно у практичній діяльності фельдшера.

 

Після самостійного опрацювання теми, студенти повинні знати:

- Етіологію

- Шляхи поширення інфекції в організмі.

- Класифікація за локалізацією процесу

- Ендометрит: клінічні прояви, діагностика, лікування.

- Аднексит: клінічні прояви, діагностика, лікування.

- Параметрит: клінічні прояви, діагностика, лікування.

- Пельвіоперитоніт: клінічні прояви, діагностика, лікування.

- Принципи лікування.

- Значення фітотерапії в лікуванні запальних захворювань з місцевою локалізацією.

 

Після самостійного опрацювання теми, студенти повинні вміти:

- Взяття мазків для бактеріоскопічного дослідження.

- Оформлення направлень до лабораторії для бактеріоскопічного дослідження.

- Взяття матеріалу з піхви для бактеріологічного дослідження.

- Піхвове спринцювання.

- Піхвові ванночки.

- Введення в піхву тампона.

- Введення в піхву порошкоподібних лікарських засобів.

План самопідготовки:

- Ознайомтесь з темою, планом заняття.

- Ознайомтесь з методичними рекомендаціями щодо самостійної підготовки до теми.

- Вивчіть по підручнику, лекції з гінекології дану тему.

- Ознайомтесь з інструкцією виконання практичних навичок до заняття.

- Проконтролюйте себе, дайте відповіді на питання самоконтролю, виконайте завдання.

 

Література для самопідготовки:

 

- О.В.Степанківська, М.О Щербина «Гінекологія» стор. 125-131.

- Т.І.Хохліч «Практикум з гінекології»

- Наказ МОЗ України № 676

 

Методичні вказівки щодо самопідготовки:

1) Вивчить матеріал («Запальні захворювання ЖСО неспецифічної етіології:запальні захворювання зовнішніх статевих органів та піхви» О.В.Степанківська «Гінекологія», стор.118-123) та дайте відповіді на такі запитання:

 

 

Запитання. Самостійна робота студентів. Примітка
- фізіологічні захисні механізми жіночої статевої сфери.      
- збудники та шляхи проникнення їх у статеві органи.      
- чинники, які сприяють поширенню інфекції в організмі.      

 

2) Дайте відповіді на « ключові» слова даної теми:

 

Ендометрит -

 

Параметрит -

 

 

Пельвіоперитоніт -

 

 

Сальпінгіт –

 

Метроендрметрит -

 

3).Ознайомтесь з класифікацією запальних захворювань жіночих статевих органів та заповніть незаповнені місця.

 

 

За клінічним перебігом:

 

За ступенем важкості:

 

За локалізацією:

 

 

4). Дайте відповіді на задачі

 

 

Завдання. Питання. Самостійна робота студентів. Примітка
1. . Хвора В. скаржиться на біль внизу черева, сукровичні виділення, які і'явилися через 3 дні після проведення діагностичного вишкрібання матки. Температура 38,7 С, пульс — 100 уд. в 1 хв. задовільних властивостей. При огляді: живіт м'який, чутливий у нижніх відділах, симптомів подразнення очеревини немає. З боку зовнішніх статевих органів патології немає. Вагіна містка, шийка матки циліндрична, вічко закрите, виділення кров'янисті, з не­приємним запахом. Тіло матки трохи збільшене, м'якої консистенції, болюче. Додатки не пальпуються, параметрі!'вільні. Поставте попередній діагноз, скласти план дослідження.    
2. Хвора Г. Доставлена в стаціонар каретою швидкої допомоги зі скаргами на різкі болі внизу живота, підвищення температури до 39,7 С. Протягом остан­ніх 2 років хворіє хронічним запаленням придатків матки. 2 дні тому з метою поновлення прохідності труб проведена гідротубація. При огляді: живіт м'який, різко болючий у нижніх відділах. Симптоми подразнення очеревини слабо пози­тивні в нижніх відділах живота. З боку зовнішніх статевих органів патології не­має. Шийка матки циліндрична, чиста, вічко закрите. Тіло матки не збільшене, обмежено рухливе, неболюче. Праворуч від матки пальпується пухлиноподібне утворення розміром 3x7 см, різко болюче, обмежено рухливе. Ліві придатки ото­чені спайками, неболючі. Праве склепіння глибоке, болюче, ліве — без особли­востей. Параметрії вільні. Виділення гноєподібні, Поставити попередній діагноз, скласти план дослідження, призначити лі­кування    
3. Хвора Д. Доставлена в стаціонар каретою швидкої допомоги зі скар­гами на різкі болі внизу живота, підвищення температури до 39,8 С. Тиждень гому з метою переривання вагітності ввела в шийку матки катетер. При огля­ді: живіт напружений, різко болючий при пальпації. Симптом подразнення очеревини позитивний в нижніх відділах до рівня пупка. При вагінальному дослідженні: зовнішні статеві органи без особливостей, вагіна містка, шийка матки циліндрична, вічко пропускає кінчик пальця, виділення гнійні. Скле­ піння вкорочені, заднє випнуте, різко болюче. Тіло матки та додатки пальпу­вати неможливо внаслідок болючості та напруження живота. Поставити попередній діагноз, скласти план дослідження, принципи лі­кування.      

 

5).Виберіть правильну відповідь та підкресліть її:

1. За допомогою бімануального обстеження виявляють захворювання:

 

1. матки та її придатків

2. піхви

3. сечового міхура

4. аппендикса

5. наднирників

 

2. Яким інструментом беруть матеріал для бактеріоскопічного дослідження:

 

1. шпателем Ейра

2. ножицями

3. ложечкою Фолькмана

4. пінцетом

5. жолобкуватим зондом

 

3. Нормальне розташування матки в тазу

 

1. ретроверсіо ретрофлексіо

2. ретроверсіо антефлексіо

3. антеверсіо антефлексіо

4. антеверсіо- ретрофлексіо

5. латеропозиція

 

4. До Вас звернулась пацієнтка У., 26 р. із скаргами на виділення із статевих органів. На

основі яких даних Ви запідозрите гострий кольпіт неспецифічної етіології

 

1. слизова вагіни покрита серозним або гнійним нальотом, кровоточить при

доторкуванні

2. не вимагає загального лікування

3. свербіння і печіння не виражені

4. рідко переходить на нижчележачі відділи

5. не вимагає бактеріологічного дослідження

5 . Ви працюєте в манiпуляцiйному кабiнетi жiночоi консультацii.У хвороi дiагноз : “Кольпiт”.

Лiкар призначив пiхвовi ванночки з бетадiном. На який термiн необхiдно залишити

розчин бетадiна у пiхвi при проведеннi ванночки?

1. 10-15хвилин

2. 20-25

3. 30-35

4. 25-30

5. 5-10

 

6. Поступила до гінекологічного відділення хвора зi скаргами на невеликий, периодичний

бiль внизу живота та спинi. Бiль посилюэться пiсля статевого акту. Гнiйнi видiлення. Веде

безладне статеве життя. Виявлено, що придатки з обох бокiв збiльшенi, щiльнi,

безболiснi. Для дiагностики хламiдiоза якiй метод дослiдження потрiбний?

1. Мазок на ступiнь чистоти пiхви

2. Мазок на гормональне дзеркало

3. Мазки з уретри та цервiкального каналу

4. Цитологiчний метод

5. Кольпоскопiя

 

 

7. Пацієнтці для лікування кольпіту призначені піхвові ванночки з відваром ромашки. Які

інструменти повинна приготувати акушерка для виконання маніпуляції?

1.дзеркало Куско

2. розширювачі Гегара

3.матковий зо

4. кюретка

5. конхотом

 

 

8. У хворої, 30 років, зі скаргами на гнійні виділення із статевих шляхів, пр. гінекологічному

дослідженні виявлена гіперемія та набряк слизової оболонки піхви з великою кількість

гнійного нальоту на стінках. Який додатковий метод дослідження допоможе уточнити

діагноз?

1. Гістологічне дослідження

2. Ультразвукове дослідження

3. Кольпоцитологічне дослідження

4. Бактеріологічне дослідження

5. Онкоцитологічне дослідження

 

 

9. Пацiэнтка, 45 рокiв,скаржиться на загальну слабкiсть, нездужання, неприємне вiдчуття в

дiлянцi зовнiшнiх статевих органiв. Виявлено: t37,8C, набряк, гiперемiя, болючiсть правоi

великоi статевоi губи. Для якого захворювання характерна ця картина?

1. Вульвiт

2 . Кольпiт

3. Бартолiнiт

4. Крауроз вульви

5. Рак вульви

 

 

10. При посещении акушерки ФАПа пациентка жалуется на выделения из половых органов, зуд наружных половых органов. При осмотре в зеркалах определяется гиперемия стенок влагалища, обильные жидкие пенистые бели с неприятным запахом. Какое обязательное обследование вы порекомендует женщине?

1. Бактериоскопическое обследование содержимого влагалища

2. УЗИ органов малого таза

3. УЗИ молочних желез

4. Флюорография органов грудной клетки

5. Общий анализ крови, общий анализ мочи

 

 

Тем а 2: Запальні захворювання жіночих статевих органів специфічної етіології

ЗНАТИ:

Захворювання, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ): збудники, шляхи їх проникнення.

Туберкульоз геніталій. Трихомоніаз. Кандидоз.. Клінічна картина, діагностика, принципи лікування.

Принципи профілактики ЗПСШ.

Актуальність теми:

 

Велика кількість запальних захворювань органів статевого тракт}' жінок первинно пов'язана з інфекціями, що передаються статевим шля­хом. Частота їх загрозливо зростає у зв'язку з підвищенням статевої ак­тивності у молодому віці, нестабільністю сексуальних контактів, легалі­зацією абортів та ін. Ризик цих захворювань є найвищим у незаміжніх жінок з численними сексуальними партнерами. Ці інфекції дуже негати­вно впливають на репродуктивне здоров'я жінок. Крім того, інфекції, що передаються статевим шляхом, можуть вражати не тільки статеві органи. Значна розповсюдженість захворювань, що передаються статевим шля­хом, обумовлює необхідність вивчення цієї патології.

 

 

Після самостійного опрацювання теми, студенти повинні знати:

-Захворювання, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ):

- Збудники.

- Шляхи їх проникнення.

- Клінічна картина, діагностика, принципи лікування:

Туберкульоз геніталій.

Трихомоніаз.

Кандидоз..

Принципи профілактики ЗПСШ

Після самостійного опрацювання теми, студенти повинні вміти:

- Взяття мазків для бактеріоскопічного дослідження.

- Оформлення направлень до лабораторії для бактеріоскопічного дослідження.

- Взяття матеріалу з піхви для бактеріологічного дослідження.

- Піхвове спринцювання.

- Піхвові ванночки.

- Введення в піхву тампона.

- Введення в піхву порошкоподібних лікарських засобів.

План самопідготовки:

- Ознайомтесь з темою, планом заняття.

- Ознайомтесь з методичними рекомендаціями щодо самостійної підготовки до теми.

- Вивчіть по підручнику, лекції з гінекології дану тему.

- Ознайомтесь з інструкцією виконання практичних навичок до заняття.

- Проконтролюйте себе, дайте відповіді на питання самоконтролю, виконайте завдання.

 

Література для самопідготовки:

 

- О.В.Степанківська, М.О Щербина «Гінекологія» стор.137-149

- Т.І.Хохліч «Практикум з гінекології»

- Наказ МОЗ України № 676

 

Методичні вказівки щодо самопідготовки:

1) Вивчить матеріал («Запальні захворювання ЖСО специфічної етіології: трихомоніаз, гонорея, кандидоз» О.В.Степанківська «Гінекологія», стор.137 - 149) та дайте відповіді на такі запитання:

 

 

Запитання. Самостійна робота студентів. Примітка
- Укажіть основне місце паразитування трихомонад.      
- Клінічні форми трихомоніазу.      
  -Які препарати застосовують для лікування генітадьного кандидозу.      

 

2).Ознайомтесь з класифікацією гонореї за місцем локалізації процесу (стор.144-145) та заповніть незаповнені місця.

 

 

 

4).Виберіть правильну відповідь та підкресліть її:

1. При проведении сан-просвет работы, вы объяснили женщине, какими когут бать

выделения при кандидозном кольпите. Каков характер выделений при данном

заболевании?

A. Жидкие обильные молочного цвета или крошкообразные *творожистые*

B Гнойные пенистые с неприятным запахом

C. Жидкие обильные прозрачные

D. Обильные с рыбным запахом

Е. Цвета мясних помоев обильные

2. Що є найголовнішою перевагою презерватива?

А. відсутність системних побічних ефектів

В. доступна вартість

С. негайна ефективність

Д. захист від інфекції статевих шляхів

Е. всі відповіді вірні

 

 

3. До Вас звернулась пацієнтка 26 р., у якої через 14 днів після пологів з’явились болі внизу живота, виділення з піхви і підвищення t° до 38 °С. Ви запідозрили гострий

ендометрит. Яка найчастіша його етіологія?

А . Золотистий стафілокок

В. Асоціації мікроорганізмів

C. Трихомонада

D. Кишкова паличка

E. Бета-гемолітичний стрептокок

 

4. При обстеженні хворої акушерка запідозрила трихомоніаз. Який характер виділень в

цьому випадку?

A. Серозно-кров'янисті

B. Типу “м'ясних помиїв

C. Сироподібні

D. Гнійно-кров'янисті

E. Пінисті , з неприємним запахом

 

 

5. Яку із хвороб, що передається статевим шляхом називають класичною венеричною?

A. Кандидоз

B. Генітальний герпес

C. Урогенітальний хламідіоз

D. Урогенітальний трихомоніаз

E Сифіліс

 

6. Хвора скаржиться на свербіж у піхві,пінисті білі. При огляді: почервоніння і набряк

слизової оболонки піхви піністі білі. Який метод дослідження необхідно провести:

A. Мазок на ступінь чистоти піхви

B. Кольпоскопія

C. Мазок на атипові клітини

D. Гістеросальпінгографія

E. Визначення каріопікнотичного індексу

7. У хворої 28р. на 3 добу після проведеного діагностичного вишкрібання з’явилася

температура до 38С, біль внизу живота, і слизисто-гнійні виділення з неприємним

запахом. Матка незначно збільшена тістуватої консистенції, болюча. Виділення з церві

кального каналу серозно-гнійні. В мазку виявлена велика кількість диплококів,

розміщені всередині лейкоцитів та позаклітині. Ваш попередній діагноз.

A Загострення хронічного гонореї нижнього відділу сечостатевого тракту

B Загострення хронічного гонорейного кольпіту

C Загострення хронічного гонорейного ендометриту

D Гострий трихомоніаз

E Гострий хламідіоз сечостатевих органів

 

8. Встановіть причину безпліддя, якщо до вас на ФАП звернулась жінка зі скаргами на

відсутність вагітності протягом 3 років статевого життя. У 18 років перенесла гонорею.

При гінекологічному дослідженні: піхва, шийка, тіло матки без особливостей, придатки з

обох сторін збільшені, болючі:

A Вульвовагініт

B Розлади менструального циклу

C Хвороба серця

D Хвороби щитовидної залози

E Перенесла гонорею

 

9. Встановіть попередній діагноз, якщо до вас звернулась молода жінка зі скаргами на

гнійні виділення з піхви, свербіж у ділянці зовнішніх статевих органів. Симптоми

з’явились після статевого контакту 3 доби тому з випадковим партнером:

A Специфічний запальний процес (гонорея)

B Вульвіт

C Вульвовагініт

D Колпіт

E Ендометрит

 

10. Какой возбудитель является причиной бактеріального вагиноза?

A Гонококки

B Микоплазмы

C Уреаплазмы

D Гарднереллы

E Грибы рода кандида

 

11. При посещении акушерки ФАПа пациентка жалуется на выделения из половых органов,

зуд наружных половых органов. При осмотре в зеркалах определяется гиперемия

стенок влагалища, обильные жидкие пенистые бели с неприятным запахом. Какое

обязательное обследование вы порекомендует женщине?

AБактериоскопическое обследование содержимого влагалища

B УЗИ органов малого таза

C УЗИ молочних желез

D Флюорография органов грудной клетки

E Общий анализ крови, общий анализ мочи

 

 

5). Дайте відповіді на задачі

 

 

Завдання. Питання.   Самостійна робота студентів. Примітка
1. . Хвора 32 років скаржиться на біль при сечовипусканні, підви­щення температури до 37,4° . Незаміжня, має декілька статевих партнерів. При гінекологічному дослідженні: зовнішні статеві органи без патології. Слизова зовнішнього отвору уретри гіперемована. Слизова піхви без патології. Шийка матки циліндрична, гіперемія зони зовнішнього отвору цервікального каналу. Внутрішні статеві органи без патології. Виділення гноєподібні. Призначте план обстеження хворої. Встановіть попередній діагноз      
2 Хвора 24 років скаржиться на біль при сечовипусканні, пе­чіння в ділянці вульви, значні виділення з піхви. Захворіла через 3 дні після незахищеного статевого контакту. При гінекологічному дослідженні: гіпере­мія, набряк вульви, слизової піхви. Виділення з піхви у великій кількості, пі­нисті, зеленкуватого кольору. Внутрішні статеві органи без патології. Складіть план обстеження хворої. Встановіть попередній діагноз..        

Робочий зошит

для самостійної роботи студентів

З гінекології

(спеціальність: «Лікувальна справа )

Студентки (та) ______________________________________________

групи:________________________

V семестр

Викладач: Кекіна Л.О

Робочий зошит розглянуто і схвалено

на засіданні ЦМК акушерсько-гінеко-

логічних дисциплін

Голова ЦМК: Кекіна Л.О.__________

Протокол № 2 від 5 вересня 2012 р.


Пояснювальна записка

 

Під час навчання майбутній молодший спеціаліст повинен одержати відомості про анатомо-фізіологічні особливості організму жінки в різні періоди її життя; зміни, які відбуваються при захворюваннях статевих органів; уміти проводити обстеження та диспансерне спостереження за гінекологічними хворими; надавати невідкладну долікарську допомогу та проводити лікування за призначенням лікаря; вести амбулаторний прийом; проводити профілактичні огляди; виконувати медичні маніпуляції; володіти методиками реанімації; здійснювати заходи з профілактики захворювань; основами деонтології, медичної етики; знати основи охорони праці в гінекології.

 

Після вивчення дисципліни студенти повиннізнати:

¾ основні принципи медичної етики та деонтології;

¾ засоби забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму в гінекологічному стаціонарі;

¾ правила техніки безпеки під час роботи з медичним обладнанням та інструментами;

¾ форми та методи санітарно-освітньої роботи;

¾ основні методи обстеження хворих;

¾ особливості підготовки гінекологічних хворих до обстеження;

¾ основні гінекологічні захворювання, методи їх лікування та профілактики;

¾ підготовку хворих до гінекологічних операцій та післяопераційний догляд за гінекологічними хворими.

Студенти повиннні вміти:

¾ оформити медичну документацію;

¾ вести амбулаторний прийом;

¾ проводити обстеження гінекологічних хворих;

¾ аналізувати дані отриманих результатів клінічного обстеження пацієнтки (лабораторних, інструментальних тощо);

¾ надавати невідкладну медичну допомогу жінкам із гінекологічними захворюваннями;

¾ проводити профілактичні огляди жінок;

¾ проводити санітарно-освітню роботу;

¾ застосовувати методи профілактики ВІЛ-інфекції та гепатиту В у медичних працівників.

Студенти мають бути поінформовані про:

¾ основні принципи організації гінекологічної допомоги в Україні на сучасному етапі;

¾ нормативні акти та чинні накази Міністерства охорони здоров’я України;

¾ новітні досяг

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти