ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 1. Методика як теорія і практика навчання іноземних мов.

 

Педагогічні основи методики. Визначення методики. Педагогічний досвід. Методи дослідження в методиці навчання іноземних мов. Методика як технологія навчання. Методика як система прийомів. Зв’язок теорії з практикою . Методика як наука. Зв’язок з іншими науками.

 

Тема 2. Цілі, засоби і зміст навчання іноземних мов у школі.

 

Цілі і засоби навчання. Поняття “ мета” і “ засіб “ . Програма навчання іноземних мов у школі. Зміст цілей освіти. Навчально-методичний комплекс з іноземної мови. Кабінет іноземної мови в загальноосвітній школі.

 

Тема 3. Іноземна мова як навчальний предмет.

 

Урок в системі шкільного навчання. Типи уроків. Технологічні вимоги до проведення уроку. Методика і техніка уроку. Вивчення нового матеріалу на уроці. Контроль знань. Форми і види контролю. Аналіз уроку. Ставлення учнів до іноземної мови як навчального предмету.

 

Тема 4. Сучасний урок іноземної мови у школі.

 

Поняття „іноземна мова“. Принципи навчання іноземної мови. Методичні підходи. Три підходи до навчання іноземних мов. Мета навчання предмета „іноземної мови“ . Основні джерела мотивації у навчанні іноземних мов. Види мовленнєвої діяльності учнів на уроці. Форми діяльності учнів на уроці іноземної мови (індивідуальна діяльність; індивідуально-масове тренування; робота в парах; робота в групах; ігрові форми навчальної діяльності). Види мовленнєвої діяльності. Структура сучасного уроку іноземної мови.

Тема 5. Основні шляхи навчання вимови.

 

Імітація. Ознайомлення з артикуляцією звуків. Порівняння звуків іноземної мови з подібними звуками рідної мови. Пояснення нових звуків. Закріплення навичок вимови нових звуків. Фонетична транскрипція. Аудіювання. Використання фонозапису. Методика проведення навчальних занять з іноземної мови у лінгафонному кабінеті ( ЛФК).

 

Тема 6. Навчання лексики.

 

Основні завдання роботи над лексикою. Відбір лексики. Розуміння учнями значення роботи над лексикою. Робота над словами в реченні та окремими лексичними одиницями. Види роботи з окремими словами. Робота над словами в реченнях. Словникові зачити. Навчання техніки читання. Види навчального читання. Аналітичне читання. Самостійне читання.

 

Тема 7. Навчання граматики.

 

Роль і місце граматики у навчанні іноземних мов . Введення граматичного матеріалу. Робота з реченнями-зразками. Підстановчі таблиці. Граматичний розбір речення.

 

Тема 8. Навчання усного мовлення.

 

Роль і місце усного мовлення у навчанні іноземної мови. Термінологічні питання. Говоріння. Мовні вправи і вправи з мовлення. Деякі структурні особливості прийомів навчання усного мовлення. Розвиток навичок усного мовлення на початковому етапі навчання. Прийоми роботи з картинами та предметами. Прийоми розвитку навичок усного мовлення на основі текстового матеріалу. Прийоми роботи з реченнями - зразками.

Тема 9. Діалогічне та монологічне мовлення.

 

Вимоги до діалогічного та монологічного мовлення. Робота над діалогом. Робота з тематично організованим матеріалом. Прийоми парної роботи. Прийоми організації хорового тренування. Організація висловлень за допомогою навідних вказівок. Висловлення по ланцюжку. Мова вчителя на уроці. Робота з стереотипними реченнями. Розвиток навичок розуміння іноземної мови.

 

Тема 10. Навчання письма.

 

Значення письма у навчанні іноземної мови. Вправи для розвитку орфографічних навичок. Списування. Диктанти. Контрольний диктант. Тренувальний диктант. Зоровий диктант. Пояснювальний диктант. Самодиктант. Вивчення правил орфоргафії. Розвиток уміння висловлювати на письмі свої думки іноземною мовою. Вимоги до ведення зошитів.

 

 

Список рекомендованої літератури

Теоретична фонетика англійської мови

 

1. Anderson R. Language Learning through Communication Practice. — London, 1979.

2. Bartlett F. Remembering. — Cambridge, 1932.

3. Brazil D. Pronunciation for Advanced Learners of English. — Cambridge, 1994.

4. Brown G. Listening to Spoken English. — London, 1990.

5. Brown H. Principles of Language Learning and Teaching. — Englewood Cliffs, 1987.

6. Kenworthy J. Teaching English Pronunciation. — London;N.Y., 1994.

7. Krashen S., Terrel T. The Natural Approach. — Oxford, 1983.

8. Ladd R. Intonational Meaning. — Chicago, 1980.

9. Laroy C. Pronunciation. — Oxford, 1996.

10. Lewis M. The Lexical Approach. — Hove, 1993.

11. Mikulecky B. A Short Course in Teaching Reading Skills. — London, 1996.

Теоретична граматика англійської мови

1. Cheshire, Jenny. 1982. „Dialect Features and Linguistic Conflict in Schools”. — Educational Review, 34(1): 53-67.

2. Crowley, Tony. 1989. Standard English and the Politics of Language . — Urbana, IL: University of Illinois Press.

3. Finegan, Edward. 1980. Attitudes Toward English Usage. — New York: Teachers College Press, Columbia University.

4. Halliday, M.A. K. 1970. “ Language Structure and Language Function .” In J. Lyons , еd., Nеw Horizons in Linguistics . — Harmondsworth: Pеnguin, 140-165.

5. Halliday, M.A. K. 1978. Language as Social Semiotic. Baltimore, — MD: University Park Press.

6. Hofstadter, Douglas R. 1981. Metamagical Themas. Scientific American. — 244(1): 22-32.

7. Kramarae, Cheris, Muriel Schwartz, and William M. O’Barr, eds., 1984. Language and Power. — Beverly Hills , CA: Sage Publications.

8. Labov, W. 1972. The Logic of Nonstandard Ehglish . In Language in the Inner City. — Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 201-240.

9. McCrum, R.,W. Cran and R. McNeil . 1986. The Story of English . — New York: Viking.

10. Quirk, Randilph, and Sidney Greenbaum. 1973. A Concise Grammar of Contemporary English. — New York: Harcourt Brace Jovanovich, Chapter 7.

 

Лексикологія англійської мови

1. Антрушина Г.Б., Афанасьєва О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского языка . — М.: Дрофа, 1999. — 288с.

2. Арбекова Т.Н. Лексикология английского языка (практический курс). — М.: ВШ,1977. — 270с.

3. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. . — М.: ВШ, 1959. — 350с.

4. Каращук П.М. Словообразование английского языка . — М.: ВШ, 1977. — 304с.

5. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского язЫка . — М.:ВШ, 1986. — 336с.

6. Мешков О.Д. Словообразование современного русского языка . — М.: Наука, 1976. — 244с.

7. Мешков О.Д. Словообразование в современном английском языке. — М.: ВШ, 1985. — 185с.

8. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. — М.: МГУ, 1998. — 259с.

9. Akhmanova O.S. Lexicology: Theory and Method. — M., 1972.

10. Arnold I.V. The Englisn Word. — M., 1973.

11. Ginzberg R.S., Khidekel S.S., Knyazeva A.V., Sankin A.A. A course in Modern English lexicology. — M., 1966.

12. Ginzberg L.F., Kuznets M.D., Kumacheva A.V., Meltser E.M. Exercises in Modern English lexicology. — M.: HS, 1966 — 233s.

13. Kashcheyeva M.A., Potapova I.A., Tyurina M.S. Practical Lexicology. — Z., 1974. — 205s.

14. Kuznetsova V.S. Notes on English Lexicology. — K. RS, 1966. — 134 s.

15. Mednikova E.M. Seminars in English Lеxicology. — M.: HS, 1978. — 151s.

 

Історія англійської мови

1. Алєксєєва Л.С. Давньоанглійська мова. — М., 1971.

2. Аракін В.Д. Нариси по історії англійської мови . — М., 1955.

3. Арсеньева М.Г., Балашова С. П., Берков В.П., Соловйова Л.Н. Вступ у германську філологію. — М., 1980.

4. Бруннер К. Історія англійської мови. Т. І- ІІ. — М., 1953- 1956.

5. Іванова І.П. Хрестоматія по історії англійської мови (англійською мовою). — Л., 1973.

6. Ільїш Б.А. Історія англійської мови . — М., 1968.

7. Ільїш Б.А. Історія англійської мови (англійською мовою). — Л., 1973.

8. Лінський С.С. Збірка вправ по історії англійської мови. — Л., 1963.

9. Мортон А.Л. Історія Англії. — М., 1950.

10. Расторгуєва Т.А. Історія англійської мови (англійською мовою). — М., 1983.

11. Смирницький А.І. Давньоанглійська мова. — М., 1955.

12. Смирницький А.І. Історія англійської мови (середній та новий періоди ). — М., 1965.

13. Смирницький А.І.Хрестоматія по історії англійської мови з VII до XVIIст. — М., 1953.

14. Ярцева В.Н. Розвиток національної літературної англійської мови . — М., 1969.

15. Ярцева М.Н. Історична морфологія англійської мови . — М. — Л., 1960.

16. Ярцева В.Н. Історичний синтаксис англійської мови . — М. — Л., 1961.

 

Стилістика англійської мови

1. Akhmanova O. Linguostylistics. Theory and method.- M. : MGU, 1972.

2. Виноградов В.В. Стилистика, теория поэтической речи, поэтика. – М., 1963.

3. Сильман Т.И. Проблемы синтаксической стилистики: - Л., 1967.

4. Crystal D. and Davy D. Investigating English style. – Ldn., 1969.

5. Darbyshire A.E. A.Grammar of style. - Ldn., 1971.

6. Enkvist N.E. Spencer J. and Gregory M. Linguistics and style. - Ldn., 1964.

7. Essays on style and language ed. by Fowler R.- Ldn., 1967.

8. Galperin I.R. An essay in stylistic analysis. – M. 1968.

9. Гальперин И.Р. К проблеме дифференциации стилей речи. В сб.: проблемы современной филологии. – М., 1965.

10. Гальперин И.Р. Речевые стили и стилистические средства языка. //Вопросы языкознания. – 1954. № 4.

11. Гальперин И.Р. Информативность единиц языка. – М., 1974.

12. Гальперин И.Р. Стилистика английского языка. – М.: Высшая школа, 1981.

13. Kukharenko V.A. Seminars in style. – M., 1971.

14. Kukharenko V.A. A book of practice. – M., 1986.

15. Murry, J. Middleton. The problem of style. - Ldn., 1961.

16. Patterns of literary style. - Ldn., 1971.

17. Томашевский Б.В. Стилистика и стихосложение. - Л., 1959.

18. Ullman S. Language and style.- N.Y., 1964.

19. Ярцева В.Н. Шекспир и историческая стилистика. // Филологические науки. - 1964, № 1.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти