ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Принципи музичного виховання

Оскільки на уроці музики використовуються твори мистецтва як навчальний матеріал, то досить важливим аспектом є дотримання принципу єдності емоційного і свідомого. Оскільки музичне мистецтво – особлива форма відображення дійсності, у якій найважливішу роль відіграють почуття, емоційна сфера, то саме пізнання, що відбувається у процесі навчання музики, специфічне; воно не може зводитися тільки до діяльності думки, а обов’язково має виявляти собою єдність емоцій і розуму, свідомості і почуття. Тому кожен елемент уроку музики повинен викликати активність, зацікавленість дітей, тому надзвичайно важлива єдність емоційного й свідомого.

Принцип єдності художнього і технічного вимагає, щоб усі компоненти уроку були художніми. Художнім має бути не тільки репертуар для слухання й співу, але й кожна вправа. І йдеться не тільки про матеріал, як іноді думають, а й про саму якість його звучання. Та для того, щоб домогтися «художності» на уроці, необхіднапраця й технічне володіння матеріалом. Є різні точки зору на співвідношення художнього і технічного. Згідно з однією, спочатку повинна бути техніка, і тільки тоді, коли усе виходить технічно, можна приступити до художньої обробки. Є й протилежна думка – спочатку потрібно осягнути художній образ (задум, зміст, характер) і вже потім домагатися його технічного втілення. Однак практика спростувала таку думку, бо одержати художній результат, оминаючи техніку, неможливо. Тому правильною є точка зору про єдність художнього і технічного, коли художнє (ціль) увесь час висвітлює технічне (шлях до мети), коли робота над технікою одночасно є й роботою над художністю (виразністю, образністю).

Принцип єдності розвитку ладового, ритмічного відчуття і відчуття форми повинен лежати в основі різноманітних видів музичної діяльності. Завдяки комплексному і послідовному розвитку музичних здібностей у школярів формуються уявлення про принципи розвитку музики, виразності елементів музичної мови, виразних можливостей музичних форм. Наприклад, формування в учнів уявлення про варіаційну форму проходить на основі активізації ладового, ритмічного відчуття в процесі виявлення змін теми.

1.5. Роль музики у вихованні цілісної особистості

Музика – це засіб просвітництва бо передає від покоління до покоління досвід факти і знання.

На уроках музики перед дітьми розкривається світ звуків, світ музики, образів. В основі кожного музичного твору це життя з його різноманітністю.

Музика – це засіб пізнання світу і самопізнання, проспівані пісні почуті твори про рідний край про людей, школу, працю, природу, вони по особливому зв’язують кожну дитину з життям цим самим розкриваючи вислів прекрасного в повсякденному житті. Допомагаючи розуміти інших людей і себе як частину світу.

Музика містить в собі величезні виховні можливості, музику справедливо називають «мовою сарця» вона є одним з наймогутніших засобів спілкування і утвердження моральних ідеалів, формування естетичного ставлення до дійсності.

Музика виховує культуру почуттів, є важливим засобом формування особистості, музика провідну роль в розвитку емоційної сфери, художня музика володіє особливою неповторною властивістю викликати в людині благородні почуття і переживання.

Незмірно збагачується людина яка може сприйняти, пережити, зробити своєю частину цього багатства, світ її почуттів робиться в багато разів яскравішим, різноманітнішим,глибшим. «Дякуючи музиці людина піднімається на такі духовні вершини де люди бувають тільки у хвилини найвищого напруження пристрастей в хвилини критичні, рішучі» (Дмитро Шостахович).

Музика впливає на розумовий інтелектуальний розвиток дитини. Фізіологи говорять що ключ від розумового розвитку дитини лежить в емоційній сфері. Музика пробуджує в дітях творчу уяву і фантазію прагнення в вдосконалюватися. Музика формує вимову, сферу особистості, слухаючи музику великих майстрів ми вдосконалюємо свої риси. Про виховну роль музики писали філософи, музиканти, педагоги. В епоху древньої Греції в музиці відводилась роль вчителя що виховує душу, вважалось що з допомогою музики людина може стати мудрою, мужньою, доброю.

Вислови видатних музикантів та педагогів про виховну роль музики

1. «Музичне виховання – це виховання не музиканта а перш за все людини» (Василь Сухомлинський).

2. «Культура виховного процесу в школі багато в чому визначається тим наскільки шкільне життя насичене духом музики, як гімнастика випрямляє тіло так і музика випрямляє душу людини» (В.Сухомлинський).

3. «Якщо людина вивчає добре математику вона стає великим математиком, якщо вивчає фізику стає фізиком, а якщо вивчає музику вона стає людиною» (В. Белінський).

Отже музичне виховання активізує саме в світлі нових підходів до розвитку художньої культури, як до цілісної самостійної особистості.

Цей розвиток може відбуватися тільки в процесі музичної практики на музичному матеріалі спеціальними методами властивими музичному мистецтві.

Музичне сприймання – це основа музичного виховання особистості.

 

1.6. Сучасні вимоги до музичного виховання школярів

1. Забезпечення художньо – творчого розвитку кожної дитини у відповідності з її здібностями, можливостями, нахилами, формування особистості учня в єдності знань і умінь музичної діяльності.

2. Виховання творчої і активної особистості яка володіє високою індивідуальною музичною культурою.

3. Формування в учнів цілісного уявлення про музичне мистецтво, залучення їх до музичної діяльності за допомогою різних методів і прийомів.

4. Розвиток в учнів чутливості і потягу до музики, введення їх в світ добра і краси відбитих у музичних творах.

5. Орієнтування учнів на осмислення інтонаційно-пластичних витворів музичну самостійну інтерпретацію художнього світу твору.

6. Стимулювання музичної діяльності фантазії й творчого пошуку дітей, навчати їх мислити пізнавати природу музики її виразності, взаємозв’язку з життям прагнення до єдності музики як способу пізнання світу, музики як предмету навчання.

 

Тема№2. Шляхи музичного виховання

План

Розвиток методики музичної освіти школярів у ХХстолітті

Система музично-ритмічного виховання Еміля Жак-Далькроза

Педагогічна концепція і методична система музичного виховання Карла Орфа

Музично-виховна система Золтана Кодая

Педагогічна концепція і методична система музичного виховання Д.Б.Кабалевського

Педагогічні ідеї М. Леонтовича у контексті розвитку європейської музичної педагогіки

Педагогічні ідеї та методика музичного виховання дітей

К. Стеценка

Педагогічні ідеї та методика музичної освіти дітей

В. Верховинця

Порівняння методичних компонент музично-педагогічних систем

Література:

1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Просвещение, 1983. – С.8-33.

2. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в початковій школі. – Тернопіль: Навчальна книга, 2001. – С.5-22.

3. Ростовський О.Я. Теорія і методика музичної освіти / навч.-метод. посібник. – Тернопіль: Навчальна книга, 2011. – С.22-80.

4. http://doshkilniatko.net/osnovni-zavdannya-muzychnoho-vyhovannya/#ixzz2GvXWiyub

 

Питання для самоаналізу:

1. Назвіть провідні методичні компоненти музично-педагогічної системи Е.Жак-Далькроза?

2. Яку роль у педагогічній системі відігравала імпровізація?

3. У чому виявилося новаторство К.Орфа?

4. Яку роль відіграє в методичній системі елементарне музикування?

5. Які ідеї музичного навчання і виховання складають педагогічну концепцію З.Кодая?

6. В чому суть відносної сольмізації?

7. Як ви розумієте таку думку Д. Кабалевського: «Поза сприйманням музика як мистецтво взагалі не існує»?

8. Розкрийте традиційне і новатрське у педагогічних ідеях Д.Кабалевського?

9. У чому полягає гуманістична спрямованість педагогічних ідей М. Леонтовича?

10. Які методичні положення К.Стеценка пізніше дістали розвиток у методиці музичного навчання Б.Тричкова?

11. Охарактеризуйте методичне наповнення ідеї В.Верховинця?

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти