ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Облік результатів музичного виховання

Критерії оцінювання досягнень учнів

 

Література:

1. Дмитриева Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе. - М:Просвещение,1989. – С.193-200.

2. Печерська Е.П. Уроки музики в початковій школі. К.: Либідь, 2001. – С.157-167.

3. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в початковій школі. – тернопіль: Навчальна книга, 2001. – С144-156.

4. Ростовський О.Я. Теорія і методика музичної освіти / навч.-метод. посібник. – Тернопіль: Навчальна книга, 2011. – С.466-484.

Питання для самоаналізу:

1. Охарактеризуйте основні вимоги до планування уроків музики;

2. В чому заключається складність обліку музичного виховання в школі;

3. Чому на уроках музики необхідне поєднання колективної та індивідуальної форм обліку?

4. Охарактеризуйте основні критерії оцінювання.

 

Планування музичних занять

Виконання завдань музичного виховання потребує від вчителя планування роботи. Спираючись на педагогічний досвід і творчість необхідно уявляти собі перспективи музичного виховання. Тільки тоді можливо послідовно і систематично розвивати інтереси і смаки в учнів їх музичні і творчі здібності, формувати погляди, переконання, навики і уміння.

Початківці-вчителі нерідко вважають, що достатньо мати музичний матеріал, програму, методичні посібники і мало задумуються над тим, як краще їх використати.

Найбільш досвідчені вчителі надають велике значення плануванню, як важливій умові цілеспрямованості уроків. Необхідний зв’язок трьох перспектив:

1 – далека, яка являє собою результат роботи з музичного виховання в цілому.

2 – середня, в основі якої лежить конкретна мета даної системи.

3 – близька, в яку входить планування щодня.

Теперішня програма з музики для загальноосвітньої школи передбачає поурочні плани на кожен семестр. Але вчитель виходячи із кожного уроку, теми чверті, а також особливостей кожного уроку, музичного розвитку учнів, повинен самостійно визначати конкретні виховні, навчальні і розвиваючі завдання.

Різні вчителі мають різні погляди на одну і ту ж тему, тому і планування буде різне.

 

Облік результатів музичного виховання

 

Проблема обліку і результатів музичного виховання і до цього часу викликає багато запитань. Навколо неї розгортаються дискусії і виникають найрізноманітніші точки зору. І справді, чи є такі критерії, по яких будуть оцінені результати музичного виховання, якщо неможливо виміряти вплив музики на внутрішній світ дитини.

Складність обліку в тому, що кожна музична діяльність є творчою. В процесі творчості формується дещо нове – в даному випадку це своє розуміння музичного образу, його емоційне сприймання.

На практиці використовують різні шляхи розвитку творчих здібностей і створення виконавського плану пісні, складання ритмічного супроводу, вокальні і інструментально-творчі імпровізації, порівняння, співставлення творів. Але формально передбачити процес формування творчих здібностей неможливо, тому що в кожному конкретному випадку результат залежить від індивідуальних особливостей учнів.

Таким чином, специфіка уроку музики веде вчитель до того, щоб враховувати не тільки знання, навички і вміння. Особливого значення на уроці набуває зацікавленість дітей, емоційне відшукування, робота уяви.

В залежності від засвоєння теми і поділу на чверті, семестри облік може бути поточним і підсумковим.

Поточний облікведеться на кожному уроці на протязі вивчення теми: береться до уваги і фіксується будь-яка діяльність учнів, їх участь в колективній роботі, а також виконання групових і індивідуальних завдань.

Підсумковий облікнеможливо проводити тільки у вигляді контрольних робіт або індивідуального опитування, тому що у вчителя немає стільки часу. Проводяться уроки-концерти, в яких можна побачити динаміку музичного розвитку дітей.

Вчитель може зробити висновок, коли використовує всю інформацію, окремі опитування, колективна діяльність на уроках і в позакласній роботі.

Оскільки музична діяльність на уроці проводиться колективно, то виникає необхідність колективного обліку, який дає, наприклад, уявлення про сформування таких хорових навиків, як ансамбль, стрій багатоголосся. Крім того, бувають випадки, коли діти в хорі співають фальшиво, а індивідуально – чисто і навпаки, губляться при співові по одному, але разом співають краще.

 

 

Критерії оцінювання досягнень учнів

І

Початковий

Учень сприймає та виконує музичні твори на початковому рівні, небагатослівно їх характеризує, демонструє слабо сформоване художньо-образне мислення, елементарні навички та вміння у практичній музичній діяльності.

Учень володіє незначною частиною тематичного матеріалу, має слабо сформований рівень сприйняття музичних творів, виявляє недостатньо сформоване вміння та навички, володіє незначною частиною спеціальної муз. термінології, його словниковий запас дозволяє викласти думку на елементарному рівні.

Учень здатний сприймати та виконувати окремі фрагменти муз. творів з конкретним образно-художнім змістом, знає незначну частину муз. тематичного матеріалу, послуговуючись обмеженим термінологічним та словниковим запасом.

ІІ

Середній

Учень здатний сприймати та виконувати муз. твори на репродуктивному рівні, але не розуміє художньо-образної сфери музичних творів, застосування знань та спеціальної музичної термінології на практиці задовольняє. (задовільне)

Учень володіє навичками й уміннями, які дають змогу проаналізувати чи виконати окремі муз. твори, котрі мають художньо покрутну словесну, понятійну основі, але не завжди вміє інтерпретувати муз. твори, що вимагають абстрактного художнього мислення; виявляє недостатнє знання спеціальної муз. термінології, його словниковий запас небагатий.

Учень здатний сприймати і відтворювати значну частину муз. матеріалу, але має слабо сформоване художнє мислення, не завжди послідовно та логічно характеризує муз. твори, його розповідь потребує уточнень і додаткових запитань; учень виявляє знання і розуміння основних тематичних положень, але не завжди вміє самостійно зробити аналіз – інтерпретацію муз. твору, порівняння, висновок щодо прослуханої чи виконаної музики.

ІІІ

Достатній

Учень здатний сприймати та виконувати муз. твори, але робить непереконливі висновки, непослідовно викладає свої думки, допускає термінологічні помилки; учень знає найважливіший тематичний музичний матеріал, але знання нестебкі; спостерігаються помітні позитивні зміни у муз. діяльності учня.

Учень вміє сприймати і виконувати муз. твори, досить повно аналізує художньо-образний зміст твору, але має стандартне мислення. Йому бракує власних висновків, асоціацій, узагальнень, не завжди вміє поєднувати муз. твори та життєві явища;

Недостатньо володіє спеціальною муз. термінологією при аналізі музичних явищ.

Учень виявляє глибоке засвоєння тематичного муз. матеріалу, але допускає несуттєві неточності у використанні спеціальної музичної термінології, які потребують зауваження чи коригування, трапляються поодинокі недоліки у виконанні муз. твору і художньо-образному оформленні його роздумів про прослухану музику; не завжди самостійно систематизує та узагальнює музичний матеріал.

ІV

Високий

Учать має міцні, грунтовні знання. Але, аналізуючи муз. твори, допускає неточність у формулюваннях та спеціальній музичній термінології, не завжди обґрунтовано може довести свою думку щодо музичних явищ, йому важко виконати окремі фрагменти муз. твору. Зазначені неточності може виправляти самостійно.

Учень володіє тематичним музичним матеріалом у повному обсязі, вміє використовувати набуті знання. Вміння і здібності у нових музичних завданнях, демонтує повноту знань спеціальної музичної термінології, їхнє усвідомлення та міцність, уміння систематизувати, узагальнювати, аналізувати, інтерпретувати муз. твори, асоціювати життєвими явищами, застосовувати здобуті знання у музичній діяльності.

Учень має глибокі, свідомі знання тематичного музичного матеріалу, здатний їх систематизувати, узагальнити, свідомо сприймати та виконувати муз. твори, широко застосовувати асоціативні зв’язки між муз. творами, творами інших мистецтв та життєвими явищами; вільно та свідомо використовувати спеціальну музичну термінологію у роздумах, висновках та узагальненнях щодо прослуханого чи виконаного твору, пропонує нетипові, цікаві художньо-творчі уявлення; рівень світосприйняття і світовідчуття мистецького мислення достатньо високий; самостійно і творчо використовує набуті знання, вміння та здібності в музичній діяльності, має найвищий рівень творчого самовиявлення у різних видах музичної діяльності.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти