ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Законодавчо-нормативні документи

 

35. Інструкція № 1 про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України : затверджена Постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р., № 69.

36. Інструкція зі статистики заробітної плати : затверджена наказом Мінстату України від 13.01.04 p., № 5.

37. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків : затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року, № 69.

38. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні : затв. постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р., № 22.

39. Інструкція про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті : затв. постановою Правління НБУ від 17.03.2004 р., № 110.

40. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах : затверджена Постановою НБУ від 12.11.2003 р., № 492.

41. Інструкція про порядок застосування та стягнення штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби : затверджена наказом ДПА України від 17.03.01 р., № 110 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. – № 31.

42. Інструкція про порядок обчислення і сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища : затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Державної податкової адміністрації України від 19.07.99 р.

43. Інструкція щодо складання податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього середовища : затверджена наказом ДПА України від 17.03.2005 № 111.

44. Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до пенсійного Фонду України : затверджена постановою Правління Пенсійного Фонду України від 19.12.2003 р. № 21-1.

45. Інструкція про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загльнообовязкового державного соціального страхування України на випадок безробіття : затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.12.2000 р. № 339.

46. Інструкція про перерахування, облік та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України : затверджена постановою Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 12.07.2007 р. № 36.

47. Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-П (термінова) ”Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг)” : затверджена наказом Державного комітету статистики Україин від 30.04.2004 р. № 261.

48. Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПЕ ”Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва, розподілення електроенергії, тепла і води” : затверджена наказом Державного комітету статистики України від 25.11.2005 р. № 380.

49. Інструкція щодо заповнення державних статистичних спостережень зі структурної статистики № 1-підприємництво (річна), №1-підприємництво (річна) коротка, № 1-підприємництво (квартальна) : затверджена наказом Державного комітету статистики України від 27.11.2007 р. № 321.

50. Інструкція щодо заповнення форм державного статистичного спостереження № 2- інв.. (річна), ”Капітальні інвестиції” та №2-інв. (квартальна) ”Капітальні інвестиції” : затверджена наказом Державного комітету статистики України від 10.11.2008 р. № 436.

51. Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 11-ОЗ ”Звіт про наявність основних засобів та амортизацію”) : затверджена наказом Державного комітету статистики України від 04.09. 2008 р. № 311.

52. Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-опт ”Звітпро продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі” : затверджена наказом Державного комітету статистики України від 27.10.2005 р. № 331.

53. Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-Б ”Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість” : затверджена наказом Державного комітету статистики України від 04.08.2008 р. № 264.

54. Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-ПВ термінова місячна ”Звіт з праці” : затверджена наказом Державного комітету статистики України від 17.07. 2007 р. № 223.

55. Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 3-ПВ (термінова піврічна) ”Звіт про використання робочого часу” : затверджена наказом Державного комітету статистики України від 11.12.2007 р. № 445.

56. Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-торг ”Звіт про товарооборот” : затверджена наказом Державного комітету статистики України від 26.07.2005 р. № 209.

57. Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 3-торг ”Звіт про продаж та запаси товарів у торговій мережі і мережі ресторанного господарства” : затверджена наказом Державного комітету статистики України від 26.07.2005 р. № 209.

58. Ліцензійні умови здійснення професійної діяльності ринку цінних паперів, затверджені спільним наказом Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва та ДКЦПФР від 14.03.2001р., № 49/60.

59. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003р., № 561.

60. Методичні рекомендації по заповненню Звіту про нараховані внески, перерахування та витрати, пов’язані з загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за формою Ф-4 ФССзТВП та додатка до нього за формою Ф14 ”Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих оздоровчих закладів” : затверджені постановою Правління ФССзТВП від 18.05.2006 р. № 48.

61. Наказ Міністерства статистики України ”Про затвердження типових форм бухгалтерського обліку” від 29.12.95 р., № 352.

62. Наказ Міністерства статистики України ”Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів” від 21.06.96 р., № 193.

63. Наказ Мінфіну України ”Питання складання фінансової звітності” від 24.02.2000 р., № 37.

64. Норми і правила обліку цінних паперів у Національній депозитарній системі, затверджені рішенням ДКЦПФР від 13.04.2000 р., № 40.

65. Положення про ведення касових операцій у національній валюті, затверджено постановою Національного банку України від 15.12.2004 р., № 637.

66. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р., № 88.

67. Положення про порядок випуску облігацій підприємств, затверджене рішенням ДКЦПФР від 17.07.2003 р., № 322.

68. Порядок заповнення та подання податкової декларації по податку на додану вартість : затверджений наказом ДПА України від 30.05.97 р., № 166.

69. Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку : Затверджений наказом ДПА України від 29.09.2003 р. № 451.

70. Порядок заповнення і подання Розрахунку податку з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів та Довідки суми податку з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів, які зменшують або збільшують податкові зобов’язання в результаті самостійно виявленої помилки, допущеної в попереднії звітних періодах до органу Державної податкової служби: Затверджений наказом ДПА України від 17.09.2001 р. № 373.

71. Порядок застосування типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 22.11.2004 року, № 732.

72. Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р., № 100.

73. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р., № 419.

74. Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р., № 1078.

75. Порядок проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку із порушенням термінів їх виплати, затверджений Постановою КМУ від 21.02.2001 р., № 159.

76. Порядок складання декларації з податку на прибуток підприємства, затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 29.03.2003 р., № 143 // Все про бухгалтерський облік. – 2003. – 15 квіт. – № 37.

77. Порядок подання та обліку звітів по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням: Затверджений постановою правління Фонду державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 04.03.2004 р. № 21.

78. Порядок сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.1998 р., № 1740.

79. Порядок установлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища та справляння цього збору : затверджений постановою КМУ від 01.03.99 р., № 303 // Податки та бухгалтерський облік. – 2000. – № 46.

80. Про складання податкового розрахунку комунального податку. Лист ДПА України від 17.02.2004 р. № 2565/7/11-1317.

81. Рішення ДКЦПФР “Про визначення операцій, що не відносяться до торгівлі цінними паперами як виду професійної діяльності” від 29.10.02 р., № 321.

82. Типові форми первинного обліку по розрахунках з робітниками та службовцями по заробітній платі. Затверджені наказом Мінстату України від 22.05.96 р., № 144 // Все про бухгалтерський облік. 1998. № 112.

83. Україна. Закон. Про аудиторську діяльність: № 3125-XII від 22.04.1993, з наступними змінами і доповненнями № 140 від 14.09.2006 // Галицькі контракти. – 1993. – № 23.

84. Україна. Закон. Про державну статистику: від 17.09.1992 року № 2614-ХІІ.

85. Україна. Закон. Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні : від 10.12.97р., № 710/97-ВР.

86. Україна. Закон. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : від 16.07.99 р., № 996-XIV.

87. Україна. Закон. Про відпустки : від 15.11.96 р., № 504/96-ВР (з подальшими змінами та доповненнями).

88. Україна. Закон. Про внесення змін до Закону України ”Про оподаткування прибутку підприємств” : від 24 грудня 2002 року, № 349 – IV // Урядовий кур’єр. – 1999. – 6 січня.

89. Україна. Закон. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : від 30.10.1996 р., № 448/96-ВР (із змінами і доповненнями).

90. Україна. Закон. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування : від 09.07.2003 р., № 1058-IV.

91. Україна. Закон. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: від 23.09.99 р., № 1105-XIV.

92. Україна. Закон. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням : від 18.01.2001 p., № 2240-III.

93. Україна. Закон. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття : від 02.03.2000 p., № 1533-III.

94. Україна. Закон. Про заставу : від 02.10.1992 р., № 2654-ХІІ.

95. Україна. Закон. Про індексацію грошових доходів населення : від 03.07.91 р., № 1282-ХІІ в редакції Закону України від 06.02.2003р., № 491-ІV.

96. Україна. Закон. Про іпотеку : від 05.06.2003 р., № 898-IV.

97. Україна. Закон. Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку із порушенням строків їх виплати : від 19.10.2000р., № 2050-ІІІ з подальшими змінами та доповненнями.

98. Україна. Закон. Про обіг векселів в Україні : від 05.04.2001р., № 2374-Ш.

99. Україна. Закон. Про оплату праці : від 24.08.95 р., № 108/95-ВР.

100. Україна. Закон. Про оподаткування прибутку підприємств (у редакції Закону України від 22 травня 1997р., № 283/97-ВР зі змінами та доповненнями).

101. Україна. Закон. Про оренду державного та комунального майна : від 10.04.92 р., № 2269ХІІ у редакції Закону від 14.03.95 р., № 98/95-ВР зі змінами та доповненнями.

102. Україна. Закон. Про охорону навколишнього природного середовища : від 25.06.91р., № 1264-ХІІ // Вільна Україна. – 1991. – 24 липня.

103. Україна. Закон. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності : від 23.03.96 р., № 98/96-ВР // Право України. – 1996. – № 6.

104. Україна. Закон. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні : від 05.04.2001р., № 2346-ІІІ.

105. Україна. Закон. Про плату за землю : від 19.09.96р., № 378/96-ВР // Урядовий кур’єр. – 1996. – 19 жовтня.

106. Україна. Закон. Про податок з доходів фізичних осіб : від 22.05.2003 p., № 889-IV.

107. Україна. Закон. Про податок на додану вартість : від 03.04.97 р., № 168/97-ВР // Голос України. – 1997. – 15 травня.

108. Україна. Закон. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті : від 23.09.1994 р., № 185/94-ВР (із змінами і доповненнями).

109. Україна. Закон. Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами : від 21.12.2002 р., № 2181-III // Урядовий кур’єр. – 2003. – 5 січня.

110. Україна. Закон. Про режим іноземного інвестування : від 19.03.1996 р., № 93/96-ВР.

111. Україна. Закон. Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування : від 11.01.2001 р., № 2213-III.

112. Україна. Закон. Про систему оподаткування : від 18.02.1997 р., №77/97-ВР // Право України. – 1997. – № 6.

113. Україна. Закон. Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності : від 22.02.2001 p., № 2272-III.


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти