ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Запорізький національний технічний університет

 

Кафедра фізичної реабілітації і рекреації

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять з дисципліни “Гігієна”

 

для студентів спеціальності6.010203 – Здоров’я людини денної та заочної форм навчання

 

Р.


Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Гігієна” для студентів спеціальності 6.010203 – Здоров’я людини денної та заочної форм навчання / Укл.: В.Ф. Гагара. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 111 с.

 

 

Укладач: В.Ф. Гагара, доцент, к.мед.н.

 

 

Відповідальний за випуск: В.В. Клапчук, професор, д. мед. н.

 

 


Затверджено на засіданні кафедри фізичної реабілітації і рекреації

 

Протокол № 5 від «15» лютого 2015 р.


ЗМІСТ

 

Пояснювальна записка......................................................................... 5

 

Заняття №1. Тема: Гігієнічне дослідження і оцінювання фізичних властивостей повітряного середовища виробничих і побутових приміщень................................................. 6

 

Заняття №2. Тема: Гігієнічне оцінювання забруднення повітряного середовища. поняття про ГДК. Методи поліпшення якості повітряного середовища виробничих і житлових приміщень (опалювання, вентиляція та ін.)....................................................................................................... 10

 

Заняття №3. Тема: гігієнічне оцінювання впливу на організм людини електромагнітних випромінювань радіочастотного, оптичного діапазонів та іонізуючої радіації. знайомство з гдр та гдд. гігієнічне оцінювання освітлення приміщення.................................................................... 15

 

Заняття № 4. Тема: Гігієнічна оцінка якості води за ДСТУ «Вода питна». Методи покращення якості води............................................................................................................. 33

 

Заняття №5. Тема: Гігієнічне оцінювання впливу на організм людини механічних коливань (звук, ультразвук, інфразвук, поштовхи, струси, вібрація)..................... 30

 

Заняття №6. Тема: Гігієнічне оцінювання харчування людини....... 50

 

Заняття №7. Тема: Гігієнічне оцінювання впливу умов трудового процесу на організм людини 55

 

Заняття №8. Тема: Гігієнічні основи підвищення рівня фізичного здоров’я людини 65

 

Заняття №9. Тема: Гігієнічне оцінювання спортивних споруд........ 69

 

Заняття №10. Тема: Гігієнічне забезпечення підготовки спортсменів на різних етапах спортивної підготовки та під час змагань................................................................................... 74

 

Заняття № 11. Тема: Гігієнічне забезпечення відновлення працездатності спортсменів. Профілактика перетренування та спортивної хвороби............................................ 76

 

Заняття № 12. Тема: Особливості гігієнічного забезпечення спортсменів під час тренувань та змагань в незвичайних умовах (жаркому та холодному кліматі, гірських умовах, при переїздах), жінок-спорсменок, дітей та підлітків, людей похилого віку, інвалідів, які займаються фізичною підготовкою 79

 

Заняття № 13. Тема: Основи шкільної гігієни. Дослідження та оцінювання фізичного розвитку дітей і підлітків............................................................................................................. 80

 

Заняття № 14. Тема: Методи гігієнічного контролю за процесом навчання та виховання дітей і підлітків 85

 

Заняття № 15. Тема: Методи санітарно-гігієнічного оцінювання фізичного виховання дітей і підлітків 89

 

Заняття № 16. Тема: Підсумкове семінарське заняття................... 106

 

Література........................................................................................ 110


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У методичних вказівках подано перелік робіт, які студенту необхідно виконати під керівництвом викладача. Методики проведення конкретних практичних і лабораторних занять викладені у відповідних посібниках з гігієни, а окремі з них (відсутні в посібниках) – у цих методичних рекомендаціях.

До кожної теми у квадратних дужках подано номери літературних джерел (підручників з теорії гігієни та керівництва до практичних занять) у списку літератури.

Більшість практичних і лабораторних занять побудовані за принципом навчально-дослідної роботи. Тому після завершення практичної частини студент оцінює отримані результати відповідно до гігієнічних норм і регламентів, інших офіційних документів та робить висновки. У разі невідповідності отриманих результатів гігієнічним вимогам необхідно розробити і викласти гігієнічні рекомендації щодо нормалізації стану факторів зовнішнього середовища та їх комплексів.

Результати роботи оформлюють у вигляді протоколу за такою схемою:

Протокол №__ Дата

Тема: (назва теми відповідно до методичних рекомендацій)

 

Самостійна робота

 

Дослід №___ Назва роботи

 

1. Принцип методу дослідження, хід роботи. Принцип роботи приладу.

2. Дані, отримані в процесі виконуваної роботи (якщо необхідно, подають графіки, схеми, рисунки і т. д.).

3. Розрахункова частина (при необхідності).

4. Висновок, у якому отримані дані порівнюються з гігієнічними нормативами. Мають бути зазначені реально оцінені величини і величини гігієнічних нормативів.

5. Гігієнічні рекомендації.

І т. д. з усіх видів самостійної роботи.

Підпис викладача


ЗАНЯТТЯ №1

ТЕМА: ГІГІЄНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ І ОЦІНЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА ВИРОБНИЧИХ І ПОБУТОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

Мета роботи: навчитися вимірювати й оцінювати параметри мікроклімату побутових і виробничих приміщень.

 

Контрольні питання

 

1. Характеристика фізичних властивостей повітряного середовища.

2. Методи реєстрації та комплексного оцінювання температури повітря приміщення. Взаємозв'язок різних шкал визначення температури.

3. Поняття про температурний режим приміщення. Реєстрація, оцінювання і гігієнічне значення температурного режиму приміщення.

4. Види вологості повітря, методи її реєстрації, гігієнічне оцінювання вологості повітря, вплив на організм людини.

5. Способи визначення, гігієнічне оцінювання і значення атмосферного тиску в житті людини. Взаємозв'язок різних одиниць виміру атмосферного тиску.

6. Показники, що характеризують рух повітря, та їх гігієнічне значення.

7. Оптимальні параметри та гігієнічне значення швидкості руху повітря в житлових і виробничих приміщеннях.

8. Визначення швидкості руху повітря анемометрами.

9. Комплексне оцінювання параметрів мікроклімату.

10. Профілактичні заходи щодо усунення несприятливого впливу погоди на людину.

11. Характеристика несприятливих для здоров'я людини типів погоди.

12. Характеристика акліматизації як реакції організму людини на зміни кліматичних умов перебування.

13. Характеристика і медичне застосування кліматичних зон для оздоровлення і лікування людей.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти